ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Guldrupe socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 67 Bebyggelsenamn : 31 Naturnamn : 160
Guldrupe sn /Se Ajksaker äga Guldrupe sn Aitar-skogen skog
Guldrupe sn Andhagen ägomark Guldrupe socken Andhagen åker
Guldrupe sn Branden äga Guldrupe sn Betningen skogsparti
Guldrupe sn Branden äga Guldrupe sn Betningskviar väg
Guldrupe sn Branden äga guldrupar inbyggarbeteckning Bjersanders haidi skogsparti
Guldrupe sn Brunnstädåker äga bjessen inbyggarbeteckning Bjärs brändu åkrar
Guldrupe sn Brunnstädar äga Bonda(r)n inbyggarbeteckning Bjärs Brändu åker
*Annuhanenthium Saknas /Se Brunnstädar ägomark hästingar inbyggarbeteckning Bjärs kvia väg
*Annuganänge (?) ortn. Brunnstädar skog /Se Hästingen inbyggarbeteckning Björkstycket åker
?Bjärs by /Se Brunnstädar äga /Se Bjärs gd Bondar-räum hällområde
Bjärs gd Brunnstädar äga Bjärs gård Bondremöir myr
Bjers gård Brunnstädar terräng /Se Bjärs gdr Branden skogsparti
Bondarve gdr Brunnstädskog äga Bjärs gd Branden terräng
Bondarve gård Brunnstädskog skogsområde Bondarve gd Brunnstädakern åker
Bondarve by /Se Brunnstädskog skogsområde Bondare gård Brunnstädar hagar
Hagelhem gd Bruten äga Bondarve gd Brunnstädar terräng
Hagelheim gård Bruten äga Hagelhaim gd Brunnstädhagen skogsparti
Hagelhaim gård /Se Buttleskogen äga Hagelhem, se Hagelhaim gd Brunnstädskog skogsparti
Hagelheim gd /Se Buttleskogen terräng o ägomrk Haglaim gård Bruten hage
Hallbjärs gd Guldrupemyr myr (del av Ojlmyr) Hagelaim gård Bruten skogsparti
Hallbjäns gd Guldrupsmyr äga Hagvalds f.d. gd Bruten skogsparti
Hallbjens gård Gärdstädar äga /Se Hallbjäns gd Brutvät skogsparti
Hallbjäns gd /Se Hagaker terräng o ägomark Hallbjäns gård Brändakern åker
Hallbjäns gd /Se Hagaker hage Hästings gård Buttlebranden skog
Hästings gd »Hage-myyr» myr Hästings lht Buttlevägen väg
Hästings gård Hajnemyr äga Krasse gård Bönåsen åker
Karassa, se Krasse gd Hojgardsbacken ägomark Krasse gdr Fagargatu väg
Krasse gd Hojgardsbacken åker Lijeströms f.d. gd Fagargatu väg
Krasse gd /Se Hässleaker ägomark Västerby gd Fagergata väg
Krasse gd Kilaker äga Västarböi gård Fagergatvägen väg
Krasse gd Kornsaker äga Västerby f.d. gd Gammbrogyl del av kanal
Krasse gdr »Krassemyyr» myr   Gatakern åker
Krasse gård Kumminbranden terräng o ägomark   Grindänget löväng
Västerby gd Kumminbranden åker   Grön skog skog
Västerby gård Kyrkmyr äga   Gärskulle kulle
  Lambbajtningen äga   Hagaker åker
  Langbromyr äga   Hagelhaimkviar väg
  Langbromyr ägomark   Hagvaldsåkern åker
  Lillmyr äga   Haimaker åker
  Lundsmyr äga   Haimänget löväng
  Lundsmyr, (Norra) myr   Haimänget f.d. löväng
  Ojlmyr myr (nu mest ägomark)   Haimängsbacken kulle
  Ojlmyr åker   Hajdvägen väg
  Oljmyr ägomark   Hallbjäns terräng
  Pusslan äga   Hallbjäns terräng
  Pusslan terräng   Haughammar skog
  Seitru äng /Se   Haughammars-stumblen trädstubbe
  Seitru äng /Se   Hoigarden f.d. slåttermark
  Sojdshagen äga   Hojgardsbacken åker
  Storsågmyr äga   Hällhagen skogsparti
  Sätremyr äga   Hällhagen skogsparti
  Sätremyr ägomark   Hässleaker(n) åker
  Södersbacken terräng   Hässlehagen f.d. åker
  Tjauklemyr äga   Johanssons Haidi skogsparti
  Tjaucklemyr ägomark   Krakvät hage
  Tjauklemyr åker   Krakvät sankmark
  Tjautet äga   Krakvätsbro bro
  Tjauthagmyr myrmark   Krakvätshagen skogsparti
  Tomtänge äga   Krasse Stugakern åker
  Tomtänge ängsmark   Krasshagar skogsparti
  Tviststycket ägomark o. terräng   Krasshagen skogsparti
  Utmyr äga   Krassmyr åker
  Åjlmyr myr /Se   Krass-såg såg
  Åjlu myr /Se   Krassåg terräng
  Vivungs triangelpunkt   Kumminbranden åker
  Västerby myr ägomark   Kvännaker åker
  Västerängarna ägomark   Kyrkänget löväng
      Kyrkänget skogsparti
      Körrgarden skogsstycke
      Körrgarden skogsparti
      Norra Ladåkern åker
      Södra Ladåkern åker
      Lairakern åker
      Langakern åker
      Langbroa sankmark
      Langbrobacken skogsbacke
      Langbrobacken backe
      Langbrovät sankmark
      Lillmyr åker
      Lingströmstorpet terräng
      Literstycket terräng
      Lundsmyr myr
      Lundsmyr terräng
      Norra Lundsmyr terräng
      Södra Lundsmyr terräng
      Lundsmyrshagen skogsparti
      Lundsmyrsvägen väg
      Norr Lädakern åker
      Suder Lädakern åker
      Millhagen skogsparti
      Munk-skogen skog
      Myggtäppu liten äng
      Myrhagen skogsparti
      Myrstedts terräng
      Myrängen f.d. löväng
      Nyhagen skogsparti
      Ojlkanalen vattendrag
      Ojlmyr terräng
      Ojlu terräng
      Ollajvskviar väg
      Prästakern åker
      Prästhagen hage
      Prästhagen skogsparti
      Pusslan, se Pusslu skogsparti
      Pusslan, se Pusslehage skogsparti
      Pusslehage, se Pusslan skogsparti
      Pussle-hagen hage
      Pusslu äng
      Pusslu skogsparti
      Roakern, se Rostycket åker
      Rosar kurva vägkurva
      Rostycket, se Roakern åker
      Rovaldsaker, se Rovalds åker
      Rumsaker åker
      Sandakern åker
      Seitru myr och hagmark
      Sikhagen skogsparti
      Skradar-särken hage
      Slastycket terräng
      Smidhagen skogsparti
      Soisaker åker
      Spangänge äng
      Storhagen skogsparti
      Stor» lunden skog
      Storlunden skogsparti
      Storäng skogsparti
      Styvlu åker
      Sätremyr terräng
      Sätru terräng
      Timgrens Haidi skogsparti
      Timgrensänget löväng
      Tjauklar skogsmark
      Tjaukle terräng
      Tjauklekviar väg
      Tjauklemyr åker
      Tjaukleskogen skog
      Tjauklu, se Tjauklar skogsområde
      Tomtäng(e) skogsparti
      Torpakern åker
      Torpet, se Torpakern åker
      Tviststycket åker
      Tåntåkar åker
      Tåntänge f.d. äng, nu betesmark
      Vimans Haidi skogsparti
      Västerbybacke backe
      Västerby häll terräng
      Västerby kovilu terräng
      Västerbymyr(en) åker
      Västerbymyren åker
      Västerbyåkern åker
      Västerängarna terräng
      Väti terräng
      Vätvägen väg
      Vävel-bro bro
      Vävel-bruten hage
      Åilu myr
      Åjl-mör myr
      Åjlu, se Åjl-mör myr
      Älvbrunn sankmark
      Ängssaud(i) brunn

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.