ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergarns socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
  Ferseviken vik Östergänning inbyggarbeteckning  
  Grogarnshuvud bergudde    
  Herrviken vik    
  Katthammarsvik vik    
  Sandviken vik /Se    
  ? Östergarns holme ö    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.