ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Väte socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 137 Naturnamn : 217 Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 282
Hwecyum, Hwetye sn Ajkräng äga Väte sn Ajkakar åker
Qwethium sn Atlingbohagen äga Väte socken +Ajkräng Saknas
Väte sn /Se Austeränge äga Väte sn Austänge äng
Väte sn /Se Austänget äga vätboar inbn Bajtningi betesmark
Väte sn /Se Backaker äga vätboar inbn Bajtningsakar åker
Väte sn Bajtningen äga mölnarn inbn +Bajtningskvejar förr väg
Väte sn Bajtningsaker äga Ambos, Lilla Saknas Bastuhagen skogsparti
Väte sn Bajtningsmyr äga Annexen Saknas Bastuåkern åker
Väte sn Bastuaker äga Binge gård Beckensvik vägskäl
Väte sn Binge slott fornborg Botarve gd Becksbranden skogsparti
Väte sn /Se Bjärgaker äga Botarve gård Becks hage skogsparti
Väte sn Bjärgesaker äga Botarfve, se Botare Saknas Becks änge slåttermark
Väte sn Bjärglund äga Bäcks gård Bingakar åker
Väte sn /Se Björkänge äga Ejsume gård Binge slåt hage
Väte sn /Se Bosaren äga Folkes Saknas Binge slåt hage
Väte sn /Se Brajdspjäld äga Folkse, el Folkes gård Bjärgakar åker
Ambos, Lilla gd Brandaker äga Gotlands Väte poststn Bjärgakarmör myrmark
Ambos, Lilla gd Brandar äga Gräne gård Björkakar åker
Ambos gård Branden äga Gräne gård Björkäng äng
Ambos gd /Se Branden äga Gullarve gd Botarum backe
Ambos, L. gd /Se Branden äga Gullare gård +Brajdakar Saknas
Binge gdr »Broungsmyyr» myr Gullare gård Brajdspjälld Saknas
Binge gård Brutaker äga Gullarve gd Branden skogsparti
Binge gd:ar /Se Bruten äga Gullarfve Saknas Braust-spjälld äng
Botarve gdr Bruten äga Haltarve gd Broäng sank mark
Botarve gård Bruten äga Haltare gård Broängsakar åker
Botarve gd:ar /Se Bruten äga Haltare gård Brunnraud vattensjuk mark
Bäcks gd Bruten äga Hassle gård Brutakar åker
Dans gård Bruten äga Hassle gd Bruten skogsmark
Folkes gdr Bruthagen äga Isome, se Ejsome Saknas Bruten hage
Folkes gård Brändåker äga Juves gd Bruthagen hagmark
Grenium gd Burgaker åker Jues gård Brändu åker
Gräne gd Burgen åker Jufves, se Jues Saknas Bröjgärde äng
Gräne gd /Se Burgen äga Jänes gård Burghagen hagmark
Gräne gd Burgen terräng Kakhuse, se Kakse Saknas Burghagen hagmark
Gräne gd Burgen hage Kakse gård Burgi skogsmark
Gräne gård Burghagen äga Kakuse gd Burgi skogsområde
Gräne gård Burgmyr äga Kakusen inbyggarbeteckning Bysakrar åker
Gräne by /Se Byraker äga Kvie gd Bäsmansgärde äng
Gräne gd /Se Bäckaker äga Kveje gård Bäsmanstycke åker
Gräne gd /Se Digeränge äga Lejnbos gård Bäcksakar åker
Gullarve gd Disaker äga Lunde gd Bäckskvejar väg
Gullarve gård Femstenarör äga Lunde gård Böjänge äng
Gullarve gård /Se Flisaker äga Magnuse Saknas Dejsakar åker
Haltarve by /Se Folkesänge äga Magnuse gd Dejsakarkvejar väg
Haltarve gdr Fonsar äga Mangse gård Dir-äkar äng
Haltarve gård Fonsänge äga Mangse gd Filipsäng äng
Haltarve by /Se Gajrelsölgu åker /Se Mor Lottens lht Flejsakar åker
Hassle gd Gambrohagen äga Möjnare gård Folkestycke åker
Hassle gdr Gamlehagen äga Möilnar gård Folkskvejar väg
Hassle gård Gammaker äga Mölner Saknas Folksäng äng
Isome gdr Gammbrohagen terräng Mölner gd Fonsa slåttermark
Isome by Gammbrohagen hage Norrbys gd Fonnsar äng
Imme gård Gammelhagen äga Norrbys Saknas Fonnsar äng
Isome by Gastänge äga Nårbys gård Fonnsänget slåttermark
Isome by Grindsarn äga Qvie Saknas Gajrelsölgu åker
Isome by Gränby äga Rovalds gd Gajsbajt åkrar
Isome by Gränänget äga Rovalls gård Gammbrohagen skogsparti
Isome gd Gubbaker äga Rovalds gd Gastäng ängsmark
Isome gdr Guldrupehagen äga Skradarve gd Gatakar åker
Isome gård Gästakern äga Skradare gård Gamlehagen hagmark
Isome by /Se Hajden äga Skradarfve Saknas Gammelhagakar åker
Isome gd /Se Hajden terräng Smide gd Giftarakar åker
Isome gd:ar /Se Hajdträsk äga Smide gård Grautmors öl vattendrag
Juves gd Hajdträsk f.d sjö Sorby Saknas Grautrännå vattenränna
Juves gård Hajmmyr äga Stajnare Saknas Grinsan äng
Kakhuse gdr Hallaker äga Stenarve gd Gränakar åker
Kakuse gård *Halla och Väte myr torrlagd myr Stenare gård Gränhagen hagmark
Kakuse gd /Se Hammaren äga Sårby gård Gränrum öppen plats
Kakuse gd:ar /Se Hasslemyr äga Tejmans gård Gränrännu Saknas
Kvie gd Hasslemyr ägomark Timans Saknas Gränräum slätt
Kvie gd Haugstädar äga Tune gård Gröjnäng äng
Kvie gdr Haugstädar ägomark Tune Stora gd Gullarerum öppen plats
Kvie gård Haugstäder åker Västerväte gd Gullarve kvia landsväg
»Lilleboss gårdh» gd Haugstäder äga /Se Västaväte gård Gumlehagen hagmark
Lunde gd Haugstädar äga /Se Väte annex Saknas Gyli brya
Lunde gård Hophagen äga Väte Smissmyr fastighet Gärde åker
Magnuse gdr Hällaker äga Örtare gård Hagakar åker
Magnuse gård Hällar äga Örter gd Hagakar åker
Melno by /Se Hällar terräng   Hagstycke åker
*Mundwäls Saknas Hällar äng   Hajdi skogsmark
Mölner gd Hällhagen äga   Hajmhagen hagmark
Mölner by /Se Hässkvät äga   Hajmhagen hagmark
Mölner gdr Kalvstycket äga   Hajmänge äng
Mölner gård Karmaker äga   Hallakar åker
Mölner gd:ar /Se Kastellet äga   Hallgårsmör Saknas
Mölner by /Se Kastellåkern åker   Haltarvehagen skogsparti
Norrbys gd Krampstycket äga   Hammarn hage
Norrbys gd Krikaraker äga   Hasselsorken äng
Norrbys gård Kullaker äga   Hasslemyr åker
Rigaim Saknas /Se Kullstädar äga   Hassle änge åker och slåttermark
Rovalds gdr Kullstäder äga /Se   Haugstädar åker
Rovalds gårdar /Se Kulstädar äga /Se   Håjakar åker
Rovalds gd:ar /Se Kursaker äga   Håjgarden äng
Skradarve gdr Kviänge äga   Håjgarsakar åker
Skradarve gård Kyrkaker äga   Hällakar åkerbit
Skradare gd /Se Kyrkakern äga   Hästgärde betesmark
Skradarve gd /Se Kyrsbärsgärdet äga   Inbruten hagmark
Smide gdr Lajran äga   Jeriko åker och slåttermark
Sorby gdr Langskog äga   Kakseänge äng
Sorby gård Lojsthajd äga   Kalvgärde ängsmark
Stenarve gd Lundaränge äga   Kalvhagen hagmark
Stenarve gård Lunde hajmhage äga   Kamshagar hagmark
Stenarve gd /Se Millaker äga   Kaptensakar åker
Timans gd Millumaker äga   Kastelle åker
Timans gd Myren äga   Kattlunshage hagmark
Tomta gd Myränge äga   Kissbärsakan åker
Tomta gård *Mölnerå å   +Klavasakar åker
Tune gd Nyhagen äga   +Klavasäng ängsmark
Tune, Stora gdr Nyänge äga   Kontafejarestycke åker
Tuna gård Nyängsmyr äga   Korgen äng
Tuna by /Se Ojdänge äga   Krampstycke åker
Tuna by Ojdänge äng   Krejkarakar åker
Tuna by /Se Ojdänge äng   Kulkvejar väg
Tuna by /Se Ojlmyr äga   Kullstäder äga
Tuna, Stora gd:ar /Se Ojlmyr myr   Kvejstycke åker
Tune gd /Se Ojlmyr ägomark   Kvejäng äng
Tune, Stora gd /Se ?Pusslan äga   Kvejängsakar åker
Tune, Lilla gd /Se Rännarn äga   +Kvännakar åker
Västerväte by Rojshagen äga   Kvännbranden hagmark
Västerväte by Rojshagen terräng   Kyssbärsakar åker
Västerväte by Rojshagen hage   Kyssbärsbacken backe
Västerväte by Rotskog äga   Kyssbärsgärde äng
Västerväte (?) Saknas Rovaldsänge äga   Käurkvejar mindre väg
Västerväte gdr Rovaldsänge äga   Körkakar åker
Västerväte gd /Se Rumpan äga   Körkstallar kyrkstall
Västerväte gård Rännan äga   Körkängsakar åker
Västerväte by /Se Sagaker äga   Lambtäppu åker
Västerväte by /Se Saggärdet äga   Langbille åker
Västerväte gd:ar /Se Salmbärshage hage /Se   Langkejk lvg
Yrtv by Sandarve äga   Langskog skogsmark
Ysom by Sandarve ägomark   Langänge äng
Örter by Sandarve åker   Langänge äng
Örter by Sandarve äga /Se   Lejkgatu väg
Örter gdr Sandarve åker /Se   Lejlbruten hagmark
(?) Örter gdr Sandskog äga   Lejlhagen hagmark
Örter gård Sandskog äga   Lejlhagen hagmark
  Sandskog skogsområde   Lejläng äng
  Sandskog skogsområde   Lejlängsakar åker
  Sansaker äga   Lejnbosakar åker
  Sausaker äga   Låjsthajd Saknas
  Slottet äga   Lädakar åker
  Slotthagen äga   Mangsgrinda vägkurva
  »Smidesbeetning» sank? betesmark?   Mangskvejar väg
  Snabben äga   Manslejti äng
  Snabben terräng   Manslejti äng
  Snabben äng   Millumakar åker
  ?Suöret äga   Missionsakern f.d. åker
  Sojdsaker äga   Mölnerkanalen vattendrag
  Spakänge äga   Mölner änge slåttermark
  Spangstycket äga   Mörakar åker
  Stabbgardsaker äga   Möräng äng
  Stabbgårdsåker åker /Se   Norrbysdamm kvarndamm
  Stajnar(v)aker äga   Nöjakar åker
  Stajnbärshagen, Stenbergshagen äga   Nöjhagen hagmark
  Stajnbärsskog äga   Nöjäng äng
  Stajnbärsskog äga   Nöjänge äng
  Starrar äga   Nöjängsakar åker
  Starrar äga   Nöjängsakar åker
  Stavgard åker o äng /Se   Nöjängsmör myrmark
  Stavgardsaker äga   Nårbysvästre hagmark
  Stavgård äng /Se   Ojlkanalen vattendrag
  »Steenskiärsmyyr» myr   Ojlmyr terräng
  Storhagen äga   Ojlu terräng
  Storhagen äga   Ormräng äng
  Storhagmyr äga   Plågu äng
  Storhagmyr ägomark o terräng   Puststen sten
  Storhagmyr åker   Pärkbacken backe
  Stormyr äga   Pärken vattenställe
  Storänge äga   Pärken brya
  Storänge äga   Rannarn äng
  Stumleaker äga   Rannarn äng
  Stumleaker äga   Ringbomshagen hagmark
  Stummelaker äga   Rotskog skogsmark
  Städhagen äga   Rotskogsvejar väg
  Sölgan äga   Rumakar åker
  Tajgen äga   Rumhagen åker
  Tallander äga   Rumpu hagmark
  Timanshagen äga   Rumpu terräng
  »Tiockeskougsmyyr» myr   Rännu skogsmark
  Tisslehagen äga   Röjshagen hagmark
  Tisslehagen hage   Sagbruten vattensåg
  Tisslehagen åker   Saggerdet skogsparti
  »Tiutehagan» hage   Salmbärshage hagmark
  Tjaukle äga   Sandakar åker
  Tjautet äga   Sandakar åker
  Tjautet äga   Sandarve åker
  Tjautet äga   Sansänge äng
  Tjauthagen äga   Sjonum-hojgarden äng
  Tjautänge äga   Skippnäbäck plats i myr
  Tjautänge ägomark o terräng   Skogsvejar, se Rotskogsvejar Saknas
  Tjockhagen äga   Skogsräng hagmark
  Tjockstycket äga   Skradareväti sankmark
  Träskmyr myr /Se   Skälldä vägskäl
  »Twekeskougsmyr» myr   Skärpu äng
  Ustaker äga   +Slahagen hagmark
  Uthagen äga   Slidhagen hagmark
  Vidängsaker äga   Slidhagstycke åker
  Västerhagen äga   Slåte skogsmark
  Västermyr äga   Slåte Saknas
  Västermyr f myr, ägomark   Slåthagen hagmark
  Västermyr f myr, ägomark   Slåtä f. boplats
  Västermyr f myr, ägomark   Slåtä hage
  Västermyr ägomark   Smidakar åker /Se
  Västermyr åker   Smissmör myrmark
  Väten äga   +Snabben hagmark
  Väten äga   Snabben hage
  Väte sankmark /Se   Snöru hage
  Yxenfot äga   Sorken äng
  Älmrum äga   Spanghagen åker
  Älmrum ägomark   Sprängstycke åker
  Ängshagen äga   Stainbusskog skogsmark
  Ängshagen terräng   Stajnarehäjgard backe
  Ängshagen hage   Stajnarekvejar väg
  *Öjleräng äng /Se   Stajnbärskog skogsmark
  ?Öräbohagen äga   Stajnbärsskog lvg
  Örtbomyr äga   Starrar förr sankmark
      Stavgard åker
      Stavgarsakar åker
      Stäu-gård ängar
      Stenbergs skog vägsträcka
      Stenbergsskogsåkern åker
      Stickmyssåu mindre hage
      Storakar åker
      Stora myr Saknas
      Storbruten hagmark
      Storhagakar åker
      Storhagen hagmark
      Storäng ängsmark
      Storäng äng
      Storängsakar åker
      Storängstycke åker
      Storängstycke åker
      Stuakar åker
      Stuakar åker
      Stumleakar åker
      Tajgen åker
      Tallandar äng
      Tappastorp gammalt torp
      Timanshagen hagmark
      Tisslegärde åker
      Tisslehagen hagmark
      Tjaukle hagmark
      Tjaukleskogen skogsmark
      Tjautakar åker
      Tjautar äng
      Tjautar äga
      Tjautar åker
      Tjautar äng
      Tjautvägen väg
      Tjautänge äng
      Tjockhagen hagmark
      Tomti änge
      Tomtkvejar mindre väg
      Torpakar åker
      Torpänge äng
      Trullskog skogsmark
      Träskmyr sankmark
      Täppu åker
      Täunhällar slätt
      Vidangar åker
      Västahagen hagmark
      Västamör myrmark
      Västarakar åker
      Västavätmör myrmark
      Västavätstycke åker
      Västre hage
      Vätakar åker
      Väti sankmark
      Väti äng
      Yxenfot åker
      Åjdäng äng
      Åjdänge terräng
      Åjlu myr
      Åjlu del av myr
      Åjlänge Saknas
      ?Åjlänge Saknas
      Ängsakar åker
      Ängsakar åker
      Ängshagen hagmark
      Öjle myr Saknas
      Örtaräng äng

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.