ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björke socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 55 Bebyggelsenamn : 27 Naturnamn : 29
Björke sn /Se Ajkaker äga Björke socken Ainåkar åker
Björke sn /Se Ajkhagen äga Bössarn inbyggarbeteckning Aslauar förr sank äng, nu odlad mark
Byrkin, se Björke sn Ajkmyr äga Läikmiden inbyggarbeteckning Austaränge äng
Björke sn /Se Alvaker äga Smidgarden inbyggarbeteckning Bryggarhagen hage
Björke sn Aslanar äga Björksarve gd Bössar´ stainhäuse medeltida byggnad
Björke sn Ansteränge äga Björksarve Romamyr bebyggelse Fylhagen hage
Björke sn Bakskog äga Börsarve, se Björksarve gd Fäugelskogen skog
Björke sn /Se Bruddaker äga Bössare gård Gantummyr numera odlad myr
Björke sn /Se Bruthagen äga Fylhagen gd Gränskog hage och äng
Björke sn /Se Bryggarhagen äga Fölhagen under Björke annex, se Fylhagen bebyggelse Hammarn skog
Björke sn Bryggarhagen terräng Hakuse gård Hammar-udde udde
Björke sn Bryggarhagen hage Harkvie gd Kättlegarden myrlott
Björke sn Burgen äga Harkväie gård Körkåkar åker
Björke sn /Se *Farfarsstycket äng /Se Läikmide gård Langakar åker
Björke sn /Se Fugelskogen äga Norrgarde gård Lundegårda gammal gård
Björke sn /Se Fugelskogen skogsområde Norrgårde gd Mörku skogsmark
Björke sn /Se Fugelskogen skogsområde Odvalds gd Nöigyl vattengöl
Björke sn /Se Fylhagen hage /Se Odvals gård Rackarehand vägskäl
Björke sn /Se Ganthemmyr äga Smedegårda, se 1 Smidgårde gd Sankt Katarinas Gillehus medeltida byggnad
Björksarve gdr Ganthemskog äga Smidgarde gård Skeppsdalen äga
Björksarve gård Gantumyr numera odlad myr Smidgårde gd Skoghem bygd
Björksarve gd /Se Gantumyr numera odlad myr Stainstu gård Snöre-myr agtäkt
Björksarve gd:ar /Se Hammaren terräng? Tynne gård Storhagen hage
Börsarve, se Björksarve gdr Hammarhagen äga Varplöse gd Stormöir myr
Hakuse gdr Hammarudd S udde Värplause gård Stormyr terräng
Hakuse gdr Hammarudde terräng Värplöse gd Svartgyl vattengöl
Hakuse gd Hammarudde terräng Änggarden torp Svältmos god äng, nu uppodlad
Hakuse gård »Högbromyyr» myr   Tånnti åker
Hakuse gd /Se Kyrkhagen terräng   Åidbackar åkrar
Hakuse gd:ar /Se Kyrkhagen hage    
Harkvie gd Lillmyr äga    
Harkvie gård Mickelaker äga    
Hengwid försv. gd /Se Myren äga    
Hengvid försv. gård /Se »Myrhagan» myr    
Likmede gd Mörkan äga    
Likmede gdr Norderänge äga    
Likmide gård Norderänge terräng    
Liksmide gd /Se Norderänge äng    
*Lundagardum Saknas /Se Ojdbackar äga    
*Lundagardum Saknas /Se Ronaker äga    
Norrgårde gd Sjonhemssog äga    
Norrgårde gd Skoghem Saknas    
Norrgårde gdr »Snöre-myyr» myr    
Norrgårda gård Stavgard äga    
Odsvalds gdr Stavgård åker    
Odsvalds gård Stormyr myr    
Odvalls gd:ar /Se Stormyr äga    
Smedegårda (Smedjegårde) gdr Stormyr äga    
Smedegårda gård »Stoorängetsmyyr» myr    
Smedjegårde gd Svältmos äga    
?Smidgårde gd /Se *Tjockhagemyr myr    
Smidgårde, se Smedegårda gdr ?Uxhagen äga    
Stenstugu by /Se »Waldhemyyr» myr    
Stenstugu gdr Vallskogshagen äga    
Stenstuga gård Värplausaker äga    
Tynne gd      
Tynne gård      
Varplöse gd      
Värplösa gård      
Värplause gård /Se      
Varplösa gd /Se      
Varplösa gd /Se      
Varplösa gd /Se      
»Ängegården» förr gd      
Änggårde gd      
Änggårda förr gård /Se      

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.