ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stenkyrka socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 85 Naturnamn : 146 Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 75
Stenkyrka sn /Se Ajkänge äga Stenkyrka socken Airväik-snäipu brant klint
Stenkyrka sn /Se Ajnhagen äga Stenkyrka s:n Balsklint bergsklint
Stenkyrka sn Allstädar fiskläge Aikböis gård Bjärsbacke backe
Stenkyrka sn ?*Alstädviks fiskläge Aikböis gård Blindu hagmarker
Stenkyrka sn Balklints myr myr Allstädar fiskläge Blindu äng
Stenkyrka sn Balsklint klint Austergårds hmn Bruten skog
Stenkyrka sn Balsklint udde Bjärs gård Dankebacke backe
Stenkyrka sn Balklintsmyr myrmark Bjärs gård Dyngarhagen hage, nu delvis odlad
Stenkyrka sn Bjärghagen äga Bjärs Lilla gd Gamle Slåt Saknas
Stenkyrka sn Bjärghagen terräng Bjärs Stora gd Gamlevik vik
Stenkyrka sn Bjärs triangelpunkt Broungs gård Gannarve äng med boplatsrester
Stenkyrka sn Björkumstädar fiskläge Broungs gård Gullbjärge äng
Stenkyrka sn Blindan äga Gammäl-Qväiä Saknas Halleta äng
Stenkyrka sn /Se Blindan terräng Garde gård Haug-lundar skog med gravfält
Stenkyrka socken /Se Blindhagen terräng o ägomark Garde gård Hägu äng (f.d. gård ?
Stenkyrka sn /Se Blindmyren äga Grausne gård Hälges-åkar åker
Stenkyrka sn /Se Blindmyren terräng o ägomark Grausne gård Hällings ödegård med en brunn
Stenkyrka sn /Se Bromyr äga Gräne gård Hällingshaid hällmarker i skogen
Stenkyrka sn /Se Bromyr myrmark Gräne gård Hällings-kväiar väg
Stenkyrka sn /Se Bromyrshagen äga Helge gård Jumfrunöi-hagen f.d. äng, nu åker
Stenkyrka sn /Se ?Brunnsänge äga Hälge gård Jåmfräui »rauk»
Bjärs gd Bruten äga Kvie gd Kalksik-backe backe
Bjers gård Bruten äga Kväie gård Kalksik-vät »vät»
Broungs gård Bruten äga Kväie gård Klintskallar hage
Ekebys gård Elinghemsmyr äga Lauhage gård Klintstäigen väge
Ekebys by /Se Elinghemsmyr myrmark Lauhage gård Kullbjärge äng
Garde gd Fallet äga Lickarshamn fiskläge Kullbärgsmöir dalsänkning
Garde gård Fallet terräng Licknatte by Kullbärgsänge Saknas
Garde by /Se Fågelhagen äga Licknatte gård Kusskäld klippa, varunder en källa rinner
Grausne gård Gammelviken vik Licknatte gård Körrgåren en slätt
Grausne gdar /Se ?Grubbsmyr äga Lillbjärs gård Lasses-hage stensättn:r
Gräne by /Se *Gottlandsjungfrun möjl. en bergudde Lillbjärs gård Lauhagträsk träsk
Gräne gård Gylhagen äga Lillnäime »part» av Näime gård Lauhagträskar träsk
Gräne gd:ar /Se Gylingsten Saknas Mos gd Lunden hage
Helga gård Gränehagen äga Mos gård Matlausu åker
Hellings gård Gränskogshagen äga Mos gård Muns-arfve-tomt äga
Hellings försv. gd /Se Hajdbruten äga Näime gård Mull-burgar Saknas
Kvie gd Hajdhagen äga Näime gård Norrträsk Saknas
Kvie gård Hajdskogen äga Nöikväie en »part» under Kväie gård Nårrku åker
Kyrkebys gård Hammerslandet äga Oustergårds hmn Nöibroväg väg
Lanhage gård Hammarsåkern äga Ringvide by Predikstolen bergsklint
(?)Lickershamn fiskeläge Holkhagen äga Ringvide gård Raudklint udde
Liknatte by Holkhagen terräng Ringvide gård Raud-klints-räum öppen plats
Liknatte gård Hägu(r) äng /Se Roshage gd Rau-klints-rums-udde Saknas
Liknatte gd /Se Hässelhagen äga Russhage gd Rive» udde
Licknatte gårdar /Se ?Hässlen äga Russhage gård Rosendal äng (nu åker)
Mos gd *Ireflod trol. nu bäck Russhage gård Röiklintsgrotten grotta
Mos gård Irevik vik Skogs gård Röiklintsudd udde
Mos gd:ar /Se Jornfruklint klippa Skogs gård Sankt-Oles-däike dalsänka
Niome by Jungfruklint udde Smiss gd Sauskväiar väg
Niume gård /Se Jungfruklint klippa /Se Smiss gård Skogbrutsklinten första klinten
Niome gd Kalkugnslunden äga Smiss gård Skårvar bergsklint
Niome gård Kalkugnslunden terräng Stainstu gård Smiss-styflu äng
Niome by /Se Kambshagänge äga Stainstu gård Snipklint klint
Niome gd /Se ?Kluckarhagen äga Storbjärs gård Sot-änge» äng
Niome gdar /Se Kluckarhagen terräng Sudergårds gd Stende äga
Ringvide gård Krämphagen äga Surrges gård Stenkyrkehuks udde med fyr
Roshaga by Kullbjärge äga Surrges gård Stjäku högt belägen grotta
Roshage by Kumlehagen äga Sårby gård Storbrut klint med nedfalla stenblock
Roshaga gård Kyrkhagen äga Sårby gård Store Bryar-äng äga
Russehage by Lauhageträsken träskmark Tune gd Stor-änget bildsten
Russhage gd Lickershamn vik Tune gård Stäuklint klint
Smitts gård Lickershamn vik Täune gård Sumpar sank skogsmark kring kanalen
Sorby gd Lickershamn vik Tystbos gård Svainsbodar högt strandparti
Sorby gård Lickershamn hamn Tystebols gård Sverge en åker
Stenstugu by Lickershamn fiskeläge /Se Ungesmiss gdar Svältklintar el. Svältar bergsklintar
Stenstugu by Ljusnemyr äga Ungesmiss gård Söderträsk Saknas
Stenstugu gd *Lyckes hamn vik Ungesmiss gård Taigar f.d. ängar, nu åkrar
Stenstugu gård Martebomyr myrmark Ustgårds gård Timbarlausn hage
Stor-Bjärs gd Myrskogen äga Ustgårds gård Torsburg grusås
Sudergårda gård Myrskogen skogsområde Vale gd Törrves-klint bergsklint
Tuna gård Myränge äga Vale gård Vallbärs-åkar åker med forngravar
Tuna by /Se Nordermyr äga Vale gård Våldstättemöir myr
Tuna beb. /Se Nordermyr myrmark Vätlingmyr gd Värt-stycket äga
Tuna beb. /Se Norrträsk träsk   Äskhagen f.d. äng
Tune gd /Se Pajsevät äga    
Tystebols gd Pilänge äga    
Tystebols gård Predikstolen klippa    
Tystebols gd /Se Predikstolen strandområde?    
Tystebols gd /Se Raudklint berg    
Ungesmitts gård Raudklint strandområde    
Vala gård Raudklintsvät sankmark    
Weclings Saknas /Se Riddaråker äga    
»Vetlingi» förr gård /Se Ringvidetomt terräng    
Östergårda gård Russhagänge äga    
  Russtäppvätar äga    
  Röklints fiske fiskeläge    
  Röklintsvät äga    
  Salmbärshagen äga    
  Salmbärshagen äga    
  Salmbärshagen terräng    
  *Sehaubrot (resp. Sehoubrot) udde    
  Sjudaretorpet äga    
  Skorvar strandområde    
  Skorvklint klint    
  Snipan udde    
  Snipklint (resp. sneipklint) udde    
  Snipklint klint    
  Sojdingen äga    
  Sojdshagen äga    
  Sotäng äga    
  Stenkyrkehuk udde    
  Stenkyrkehuk strandområde    
  Stenkyrkehuks fyr    
  Stjäkan klint    
  Stjäkan strandområde    
  Storhagen äga    
  Storhagen terräng    
  Storskogen äga    
  Storänge äga    
  Strandhagen äga    
  Strandhagen äga    
  Strandskogen äga    
  Stuguklint udde    
  Stuklint klint    
  Stuklint udde    
  (*Suderträsk) träsk    
  Svenshagen äga    
  Svältklinta klippa    
  Svältklintar strandområde    
  Sågvätar äga    
  Sågvätar sankmark    
  Tjauthagen äga    
  Trullspur äga    
  Trullspur terräng    
  Tynnänge äga    
  Tyskhagen äga    
  Törrvesklint klint    
  Törrvesklint strandområde    
  Ustgårdsmyr äga    
  Utskogen äga    
  Utskogen skogsområde    
  Valehagen terräng    
  Vilstajnsvät äga    
  Vinterbrunnsskog äga    
  Våthagen terräng    
  ?Vällarhagen äga    
  Vällersåker äga    
  Våthagen äga    
  Våthagänge äga    
  Väthagen äga    
  Vätlingmyr numera utdikad myr    
  Vätlingsmyr äga    
  Vätlingsmyr äga /Se    
  Vätskog äga    
  Äskhagänge äga    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.