ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lärbro socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 149 Naturnamn : 309 Bebyggelsenamn : 112 Naturnamn : 826
Ladhubro, se Lärbo sn Acksarv äga /Se Lärbro socken Aftonvät, Lilla vattensamling
Ledhubro, se Lärbro sn Acksarve åker o. öde jord /Se Lärbro sn Aftonvät, Stora vattensamling
Lärbro sn /Se Aftonvät, Lilla äga Lärbroar inbyggarbeteckning Aikängen äng
Lärbro sn /Se Aftonvät kärr Angelbos gård Ainvät vattensamling
Lärbro sn /Se Ajkholmen äga Angelbos gård Ainåker åker
Lärbo socken Ajklunden äga Banne gårdar Aks-arve åker och öde jord
Lärbro sn Ajkängen ägomark Banne gård Ala f.d. hemman
Lärbro sn Alänge äga Banne Lilla gd Ala-tjauti skog
Lärbro sn *Ansterrävelar revlar Banne Stora gd Allmänningen skog
Lärbro sn Backhagen terräng Bjärs gårdar Allmänningen hage
Lärbro sn Backrusen äga Bjärs gdar Allmänningen äng
Lärbro sn Ballästörden udde Bjärs Lilla gd Allskogar skog
Lärbro, se Lärbro fjärding sn Barläst lastageplats Bjärs Lilla Saknas Alsk-änge» äng
Lärbro sn Barläst strandområde Bjärs Stora gd Alsk-änge äng
Lärbro sn /Se Barlästhagen äga Ganns kyrkoägor Saknas Altar-stain kalksten(?)
Lärbro sn sn Barlästhagen terräng Gann f.d. socken med ödekyrka Aläng äng
Lärbro sn /Se Bilstädar äga Gisslause gd Alängs-bouten hage
Lärbro sn /Se Bjärgar äga Gisslause gård Alängs-skogen skog
Lärbro socken /Se Bjärgebackar äga Gisslause gård Alängs-akar åker
Lärbro sn /Se Bjärsmyr äga Glästäde gård Amurs-haid skogshed
Lärbro sn /Se Branden äga Glästäde gård Angelboskveiar skogsväg
Lärbro sn /Se Stora Branden äga Hammars gårdar Ass-klinta-stykki äng
Lärbro sn /Se Branden, Stora terräng Hammars gård Austar-äng äng
Lärbro sn /Se Briten fiskevatten /Se Hångars gård Austarsäidu del av Lärbro
Lärbro sn /Se Brithagen äga Hångars gård Austur-gärdi äng
Lärbro sn /Se Brithagen hage Hägvide gd Austur-hagen hage
Aghnabo, se Angelbos gd Brithagmyr myr o. åker Hägvide gård Austur-akar åker
Akhnabo, se Angelbos gd Brit-högår»n äng Hägvide gård Avrètmings-bro, se Reitnings-bro Saknas
Angelbos gård /Se Britmyr äga Kailungs gård Back-akur åker
Angelbos gd Britmyr vattensamling Kajlungs gd Back-akur åker
Angelbos gård Britmyr sankmark Kauparve gdar Backar berg
Angelbos gd /Se Britmyr ägomark o. terräng Kauparve gård Backar äng o. betesmark
Angelbos by /Se Bruten äga Kjällstäde, se Källstäde Saknas Backars-hagen hage
Angelbos by /Se Bruten äga Koparve gård Backhagen hage
Angelbos gd /Se Bruten äga Krokugns lastbrygga och fiskläge Back-hagen hage
Banna gård Bruten äga Kumble gd Back-nöiländar åkrar
Bierhi, se Bjärs by Bruten äga Kumle gård Back-skog skog
Bjärs by /Se Bruten terräng Kumle gård Bagga-haid skogshed
Bjärs gd Bunken äng /Se Källstäde gårdar Baitningen åker
Bjers gård Burgen triangelpunkt Källstäde gård Baitningi hage
Bjärs gård /Se Dagghagen äga Källstäde Stora gd Baitnings-åkar åker
Gand, se Gann f.d. sn Dagghagen terräng Källstäde Lilla gd Baitnings-backe backe
Gante, se Gann förr egen sn Daggmyr äga Källstäde Lilla Saknas Balläst-örden udde
Gann förr egen sn, nu del av Lärbro sn /Se Daggmyr ägomark Lippide gård Barläst lastageplats
Gann f.d. sn /Se Djaupvät äga Lillbjärs gård Basshage-gatu väg
Gann f.d. sn, nu tillh. Lärbo sn /Se Djaupvät sankmark Lill-Bjärs gård Basst-akur åker
Gann f. egen sn, nu del av Lärbro sn Ebrunnshagen äga Lillhammars gård Bast-änge» äng
Gann f.d. socken (med ödekyrka)nu tillh. Lärbro sn Fasarve äng /Se Lillugns bygd Bas-änge äng
Gann f.d. sn Fattighagen äga Lillvägume gård Bind-yxi äng
Giselauser gård Fattighagen terräng Lindbo fastighet Bjergebacke backe
Gisslause gård /Se Flatmen äga Läifride gård Bjärg-akur åker
Gisslauser gd /Se Floåker äga Norder-Ire gd Bjärgamöirs-gatu väg
Grisslause(r) gd /Se ?Folkahagen äga Nårdar-ire gård Bjärgar åkrar
Gisslauser gd /Se Fonngårdsmyr äga Nårdar-ire gård Bjärg-backar backar
Glästäde gd Fonngårdsmyr äga Norrbys gd Bjärgebacke område
Glästäde gård Fonngårdsmyr ägomark Nårbys gård Bjärg-myr myr
Glästäde gård /Se Fonngårdsmyr ägomark Nårbys gård Bjärg-änge äng
Glästäde gd /Se Forsviden äga Norrgårde gd Bjärsmyr myr
Glästäde gd /Se Gamlehajm äga Norrgårde gård Bjärsmöirshagen hage
Glästäde gd /Se Gamlehajm terräng Norrvange gård Björk-änge» äng (nu odlad)
Hunnstäde gd /Se Gardhagen äga Norrvange gård Blaigaren äng
Hunnstäde kalkbruk /Se Gardhagen terräng Nårs gård Blaikvät vattensamling
Hångers gd Gardträsk träsk Nöihamn lastageplats och kalkbruk (förr) Blaut-möir myr (av gammalt odlad, men fortf. sank mark)
Hången gård Gardträsk träsk Nårr-länding fiskeläge Blautmöirs-hagen hage
Hångars gd /Se Gasmyrburgen äga Nårs gård Blaut-möirs-skogen skog
Hägvide gård Gasmyrburgen terräng Pavala gd Bod-akar åker
Hägvide gd /Se Grajnhagen äga Pavalds gård Bod-akar åker
Hägvide gd /Se Graun äga Pavals gård Bo-klint udde
Hägvide gd /Se Graun terräng Påfvels, se 1 Pavals gd Bo-åkarn åker
Kejlungs gård Graun äga /Se Rangvide gd Braidhaid halkhed
Koparve gård Graunar skogstrakt /Se Rangvide gård Bridängs-gatu väg
Kumla gård Graunen äga Rangvide gård Brakgärde f.d. äng, nu åker
Kumla gård /Se Graunen äga /Se Ringvide gd Brit-hagen hage
Kumla gård /Se Graunklintar klintar /Se Ringvide gård Brithagmyr myr och åker
Kumla gård /Se Grauns- förled i naturnamn /Se Ringvide gård Brithagängi äng
Källstäde gd Graunsänge äga Skottlings, se 1 Skuttlings gd Brit-håigarden äng
Källstäde gård Gränhagmyr äga Skuttlings gd Brit-högår»n äng
Källstäde gård Grönvät äga Skuttlings gård Brit-myr vattensamling
Källstäde gd /Se Grönvät sankmark Skuttlings gård Brit-åkar åker
Källstäde, Stora o. Lilla gårdar /Se Grönvätskogen äga Slängs gård Brit-änge» äng
Källstäde, Lilla o. Stora gårdar /Se Gåsmyrbacke triangelpunkt Slängs gård Brouten hage
Källstäde by /Se Gässlebajtningen äga Storbjärs gård Brouten hage
Källstäde gd /Se Hagmyr myr Stor-Bjärs gård Brouta-tjaut skog
Lekarehed gd /Se Hajdar äga Storgraun afs. Brouten skog
Liffride gård Hajdar äga Storhammars gård Bro-åkarn åker
Liffride gd /Se Hajdhagen äga Storugns kalkbruk och gård Brunn-akur åker
Liffride gd /Se Hajdhagen äga Storvägume gård Brunn-backar backe
Längers gd /Se Hajdhagen terräng Storvägume gård Brunn-hagen hage
Längers gd /Se Hajdskogen äga Surrvange gård Brunn-kväiar del av landsväg
Norder-Ire gd /Se Hammarshagen äga Takstens gårdar Brut-akar åker
Norrbys gård Hauglunden äga Takstens gård Bruten hage
Norrgårde gd /Se Hauglunden terräng Surrvange gård Bruten hagar
Norrvange by /Se Hegen åker /Se Takstens utmark Saknas Bruten hage
Norrvange gd Hemhagen terräng Tängelgårde gd Bruten beteshage
Norrvange gård Hemåker åker Tängelgårde gård Burga-gatu väg
Norrvange gd /Se Hidetomt äga Tänggårde gård Barg-akur åker
Norrvange Saknas /Se Hideviken vik Uppegårds gd Byrhagen hage
Nors gd Hoburgshed äga /Se Uppgårds gård Byrhag-myr myr
Nors gård Hoburgsmyr myr Uppgårds gård Byr-änge» äng
Nårs gd /Se Hoburgsmyr myrmark Vange gård Byr-änge odlad äng
Pavals gd Hoburgsmyr myr /Se Vaste gård och kvarn Byvät »vät»
Pavalds gård Hoburgsmyrhagen äga Vikers Lilla gd Bång-änge äng
Pavels l. Påvels gd /Se Hoburgsmyrhagen terräng Vikers Stora gd Bång-änge äng
Påvels Saknas /Se Hoburgsskog äga /Se Vägume gårdar Båns-haid skogshed
Rangvide gård Hojmyr äga Vägume gårdar Båtels-käldä källa
Rangvide gd /Se Hojmyr myr Vägume Lilla gd Båtsmans-akar åker
Ringvik gård Hubbarsmyr myr Vägume Stora gd Bärk-ängi äng
*Skakoi (el. Skapti) Saknas /Se Hullausar trakt /Se Väikars gårdar Böi-backar backar
Skuttlings gd Hullausar trakt /Se Väikars gård Dagg-gatu väg
Skottlings gård Hunnstäde äga Västninge gd Daggar hagar
Skuttlings gd /Se Hunnstäde strandområde Västninge gård Daggar skogsområde
Slängs gd Hunnstäde udde /Se Västninge gård Daggar markområde
Slängs gård Hundstäde båtplats /Se   Daggehagar hagar
*Smis försv.gd /Se Hunnstäde udde /Se   Daggeängar ängar
Storungs gd /Se Hunnstäde udde med kalkugn /Se   Dagghagen hage
Sudervange gård Hunstäde Saknas /Se   Dagg-hagen hage
Sudervange Saknas /Se Hunntädeviken vik   Dagg-hagen hage
Surrvange gd /Se Hunnstädeviken vik   Daggmyr myr
Takstens hg /Se Hägn äga   Dagg-myr myr
Takstens hg /Se Härter ägomark   Daggemyr myr
Takstens hg /Se Härtar äga   Dines-brouten äng/?/
Takstens gd Härtar skog /Se   Domare-haid stenar, f.d. avrättsplats
Takstens gård Hässleänge äga   Domar-lunden lund med stensättningar
Takstens gdar Högan ägomark o terräng   Doms-åkar åker
Takstens gd:ar /Se Idbrunnshagen terräng   E-brunn, se Äidbrunn Saknas
Takstens gd /Se Kajlungsmyr äga   Faita Stäuten äng
Takstens gd:ar /Se Kajlungsmyr ägomark   Fammors-stykki äng
Taxten, se Takstens hg Kalsarve äng m. bygd /Se   Fanggards-möirs-akur åker
Tänglegårde gd Kappelshamnsviken vik   Fanggardsmöir-ängi äng
Tängelgårda gård Kappelshamnsviken vik   Fanggarsmöirstjaut hage
Tängelgårde gd /Se ?Karlen äga   Farsarve» äng
Uppgårds gård Karlen udde   Fitas-backe backe
Uppgårds gd Karlsarve äga   Fitas-haid hed
Vestninge gd /Se Karlsarve äga /Se   Fläskskinku ängsstycke
Vikers gård Klinthagen äga   Fond-skogen skog
Vikers by /Se Klinthagen äga   Fors-viden skog
Vikers gdr /Se Klinthagen terräng   Fång-går»n f.d. äng, nu åkrar och småskog
Vikers gd /Se Krattlingbohage äga   Fånggårds-möir myr
Vikers gd /Se Krokugnshagen äga   Fänniku f.d. äng
Vikers gd /Se Kungshasseln Saknas   Gaitkäldu källa
Vägome gård Kussänge äga   Gaitkälldu källa
Vägume by /Se Kvinnonemyr äga   Gaitrum hedmark
Vägome by /Se Källingmyr myr   Gaitrum hed
Vägome gdar /Se Källingmyr myr   Gaiträum öppen plats
Västninge gd Köjdemyr äga   Gaitungen f.d. äng (nu åker)
Västninge gård Köjdu äga   Gaitungs-åkar åker
Västninge gd /Se Köjdu ägomark   Gaitungs-åkar åker
Västninge by /Se Laikarhajd öppen plats /Se   Gambla-hagen hage
Västninge gd /Se Lajkarhajd äga   Gambla Läktu skog
  Lajkarhajd terräng   Gambla-sams-tjauti skog
  Lajkarhajd terräng   Gamblehaim hage
  Lambhagen öäga   Gamlä-bro väg
  Lambhagen terräng   Ganns-akrar åkrar
  Lerbergstorp Saknas   Ganns-hagen hage
  Lillmyr äga   Gannsroten rote
  Lillmyr myrmark   Ganns-änge äng
  Lillmyrskogen äga   Garda f.d. hemman
  Lillmyrskogen skogsområde   Gard-hagar hagar
  ?Lillväthagen äga   Gardhag-åkarn åker
  Lundaränge äga   Gard-träsk träsk
  Lundaränge äga   Garda-tånnt-skogen skog
  Långskog skogsområde   Gasa-brunn vattenställe
  Långäng ängsmark   Gasmyr-backe backe
  Malmhagen äga   Gasmöir myr
  Malmhagen terräng   Gat-akar åker
  Milhagen äga   Gat-akur åker
  Milhagen terräng   Gat-akur åker
  Millumträsk träsk   Gathagen hage
  *Modern äng /Se   Gat-tvärar åkrar
  *Moderstycket äng /Se   Gatur-roms-hagen hage
  Modren äga   Gat-åkar åker
  Munktjocket äga   Gatåkarn åker
  Munktjocket terräng   Gauka-haid skogshed
  Myslandet äga   Gisslausa-akur åker
  Mölnermyr myr   Gisslausa-änge äng
  [Nordahls-] äga   Graun hage
  Norderskog äga   Graunar skogstrakt (delvis odlad)
  Norderskogen äga   Graunklintar klintar
  Norderskogen skogsområde   Grauns-backar backe
  Norrbys triangelpunkt   Grauns-gatu väg
  Nybro äga   Grauns-gatu väg
  Nybro terräng   Grauns-hagen hage
  Nybroburgen äga   Grauns-rännlen lopp
  Nybroviken vik   Grauns-ängi äng
  Nykrok ägomark   Grind-stycki, Leila G-, Stora G-, ängar
  ?Nynorder äga   Gränhag-backe backe
  Nysmyr äga   Grän-hagen hage
  Nysmyr ägomark   Gränhag-gatu gammal skogsväg
  Näset äga   Gränhag-myr myr
  Näset terräng   Gränkäldu källa
  Ojdhagen äga   Gubb-akar åker
  Ojdehagen äga   Gubb-akar åker
  Ojdhagen terräng   Gärde» äng
  Ojdhagen terräng   Gärdes-a å
  Pavals backar äga   Gärdi, Stora o. Leila G- ängar
  Pavalsbackar terräng   Gärrsla-mommens-huli källa
  Prästbruten terräng   Gärsla-möiri äng
  Präststycket äga   Gässlar åkrar
  Pålskäldhagen äga   Gässle-bröiu källa
  Påvens hed hed /Se   Gässle-går»n »täppa», avrösningsjord och betesmark
  Raukudd udde   Hag-akur åker och äng
  Raukudd udde   Hag-akur åker
  Rausikar ägor   Hag-akur åker
  Rausikar terräng   Haga-lunden äng
  Rausiker terräng   Hagalunden skog
  Rausikhagen äga   Hag-gärdar betesmark
  Ringshajd äga   Hag-möir myr
  Reveln, L. grund   Hagamöiri äng
  Ringviderum äga   Hag-åkar åker
  Rishagen äga   Hag-åkarn åker
  Rishagen terräng   Haida-gatu väg
  Ronkelsmyr äga   Haida-hagen hage
  Ronkelsmyr myr   Haid-akar åker
  Röstenshage äga   Haid-akur åker
  Rävlen skär   Haid-akar åker
  Röstenshage terräng   Haida-skogen skog
  Samshagen äga   Haid-gatu väg
  Sandviken vik   Haid-hagen hage
  »Sangelstainen» rullstensblock /Se   Haidskogen skog
  Sillviden äga   Haidåkar f.d. åker, nu betesmark
  Sillviden terräng   Haid-åkarn åker
  Simmunds äga(?)   Haim-akar åker
  Skrånglen äga   Haim-akur åker
  *Skäret numera udde   Haim-akar åker
  Skärsudden udde   Haimhagen hage
  *Slickhauen (Slitehamn), se Vägomeviken vik   Haimhagen hage
  Smabrunnar äga   Haimhagen hage
  Snäckhagen hage /Se   Haim-hagen hage
  ?Sojdshagen äga   Haimhagen hage
  Sojdshagen äga   Haimhagen hage
  Sojdsvät äga   Haimhag-akur åker
  Sojviden äga   Haim-skogen skog
  Spanggatan äga   Haim-åkar åker
  Spanggathagen äga   Haimänge» äng
  Spanggathagen terräng   Haim-änge äng
  Spangänge äga   Haim-änge äng
  Spittlemyr myr   Haimänge» äng
  Spittlemyr myrmark   Haim-ängi äng
  Stabbhagen äga   Haimängi äng
  Stajnskär äga   Haim-ängi äng
  Stajnskär strandområde   Haim-ängi äng
  Stajnskär strandområde   Haim-ängi äng
  Stajnstumyr äga   Haimängi äng
  Stajnstumyr myr   Haim-ängs-brunn vattenställe
  Stajnstumyrhagen terräng   Haimängs-bröiu vattenställe
  Staplebacke terräng   Hallausar åker
  Starrstycket äng /Se   Hammars-håi-garden äng
  *Stenskär numera udde   Hammarströms-kulle bergsknalle
  Storgrann äga   Hammars-äng äng
  Storgaun äga   Hammarsänger ängar
  Storhagen äga   Hammars-ängi äng
  Stormyr äga   Hangerstans-akar åker
  Stormyr äga   Hauen kulle
  Storugns triangelpunkt   Hemhagen hage
  Stranden äga   Hemåkar åker
  Strandhagen äga   Hidtomt utmarksområde
  Stuckbrunnshagen äga   Huboars-hagen hage
  Suderhagen äga   Hubbarshaid skogshed
  Suderskog äga   Hubbars-möir myr
  Suderskogen skogsområde   Hubbars-möirs-akar åker
  Svärtshajd äga   Hubbars-möirs-hagen hage
  Svärtshajd terräng   Hullausar trakt
  Såghagen äga   Hund-täu-gatu väg
  Takstensmyr äga   Hunn-sti-akar åker
  Takstensmyr ägomark   Hunnstäde udde med kalkugn och åker
  Tjautet äga   Hunnstäd-ugn kalkugn
  Tjautet terräng   Håigarden äng
  Tjockhagen äga   Håigarden äng
  Tjockhagen terräng   Håigards-backar backe
  Topsmyrhagen äga   Håigår»n äng
  Torssand äga   Håi-myr myr
  Träskmyr äga   Håimöirs-hagen hage
  Träskmyr äga   Håimöirs-skogen skog
  Träskmyr myrmark   Håk-akur åker
  Turum äga   Håk-åkarn åker
  Turum terräng   Håk-ängar beteshage
  Tvillingshagen äga   Hångars-åkar åker
  Tynnräng äga   Hägu äng
  Tynnräng ägomark   Häll-akar åker
  Urjstar äga   Hälli trakt med bygd
  Utgraun äga   Häll-åkar åker
  Utskogen äga   Häll-åkar åker
  Utskogen äga   Härts-gatu väg
  Vastänge äga   Härtar skogsmark
  Vinor backe /Se   Härtar skog
  Vinterbrunnshagen äga   Härtar skogs-, ängs- o åkerområde
  Väderhajd äga   Hässle-ängi äng
  Väderhajd terräng   Häst-akur åker
  ?Vägomeviken vik /Se   Hästbinde-backe backe
  ?Vägomeviken vik /Se   Häst-binndu skog
  ?Vägomeviken vik /Se   Hästhag-möir äng
  Vägumeviken vik   Ilians-akur åker
  Vägumeviken vik   Jakks-arfve åker
  Vägumeviken vik   Johannes-käldä källa
  Vägumeviken vik   Johannes-åkar åker
  Västerhagen äga   Johannis-hagen hage
  Västerhagen terräng   Jäppstäig backe
  Väthagen äga   Jörens-akar åker
  Väthagen terräng   Kailungs-träsk del av Stor- el. Takstensmyr
  Väthagen terräng   Kalen udde
  Årdviken vik   Kalf-akurs-ängi äng
  Ängshajd äga   Kalfhag-akar åker
  Ängshajd terräng   Kalf-täppu hage
  Äskåker åker /Se   Kalgars-åkar åker
  Ördrivet rev /Se   Kalgårds-backar ås med forngravar
  Ördudden stenblock /Se   Kalk-meila-gatu väg
  Ördudden udde /Se   Kalk-meila-rom slätt
  Ördviken vik /Se   Kalkugns-akur åker
  *Östergrund holmar   Kalkugns-hagen hage med f.d. kalkugn
      Kalda-hule vattenhål
      Kallkutt-backar åkrar
      Kallkutt-åkarn sank åker
      Kals-arve äng och bygd
      Kalvhagen hage
      Kalvhag-änge» äng
      Kaltäppu hage
      Karlslund bygd
      Kastelle» »kastal»
      Kastell-akur åker
      Kastell-gärde» äng
      Kastellgärde» åker
      Kauparhaid skogshed
      Keilen äng
      Killing-åkar åker
      Kissväikshagen hage
      Klinthage hage
      Klinthagen hage
      Klint-hude» hage med klintar
      Klinthudar väg
      Klint-åkar åker
      Klukkar-akrar åkrar
      Kohagen hage
      Kohag-möir myr
      Kolorten åker
      Kors-akar åker
      Korsgatu gammal väg
      Ko-täpp-akur åker
      Ko-täppu hage
      Krattlingbo hage med småbygder
      Kristoffers-akar åker
      Krok-akur åker
      Krokugns-hagen hage
      Krokugns-hagen hage
      Kroktgns-Tjauti skog
      Kulhäuse», el Käulhäus-åkar åker
      Kull-akar åker
      Kulninga-vät myr (el. vät)
      Kumbla-ängi äng
      Kung-hagen hage
      Kunghag-käldu källa
      Kunghag-rännlen bäck
      Kungs-bor» raukar
      Kungsbors-backen backe med raukar
      Kungshässle-backen backe
      Kungs-rännelen vattenställe
      Kur-akar åker
      Kuss-änge äng
      Kvann-akur åker
      Kvann-akur åker
      Kvann-kväiar skogsväg med gärdsgårdar
      Kvannmöirs-gatu gammal väg
      Kvannmöir-skogen skog
      Kvei-akar åker
      Kveigap vägmynning
      Kylgars-bro bro
      Kyllgars-å å
      Kåika-rom skogshed
      Käld-åkar åker
      Källd-hagen hage
      Källing-nåigår»n f.d. äng (nu åker)
      Källstä-haid skogshed
      Källugns-möir myr
      Källugns-skog skog
      Köda-ängi, se Köidu äng
      Köid-hagen hage
      Köid-möir myr
      Köidu, Köidar sanka ängs och myrmarker (nu delvis uppodlade)
      Körk-akurs-gärdi äng
      Körk-gatu väg
      Körk-hagen hage
      Körk-åkar åker
      Körk-åkar åker
      Lad-åkar åker
      Laikarhaid hed (kalkhed)
      Laikar-håigår»n äng
      Laikar-äng äng
      Lair-akar åker
      Lair-akrar äng
      Lair-akur åker
      Lairgards-gatu gammal väg
      Lair-åkar åker
      Laist-rum slätt med stenbrott
      Lamb-hagen hage
      Lang-akur åker
      Lang-akur åker
      Lang-akur åker
      Lang-akar åker
      Lang-akar åker
      Langa Rumpu äng
      Lang-gärdet äng
      Langskog hage
      Langskogen skog
      Latájen odlad äng
      Lattaien äng
      Lattarien änge
      Leila Brändu skog
      Leil-akar åker
      Leil-akur åker
      Leil-akur åker
      Leila-kurr-gatu väg
      Leila-rom hed
      Leila-vät hage
      Leilhaga-skogen skog
      Leil-haga-änge äng
      Liffri-haid skogshed
      Lillgärde äng och betesmaek
      Lillhagmyr myr
      Lill-ugn nerriven kalkugn
      Lill-åkar åker
      Limbarskog skog
      Lindals-akar åker
      Liss-bjärgar åkrar
      Lundargärde» f.d. äng (nu åker)
      Lundargärds-möir myr (nu odlad)
      Lundaränge» f.d. äng (nu hage)
      Lundstycke» del av Langumänge»
      Lundsåkarn åker
      Lundur-änge äng
      Lupi båtled
      Långa vätar skogsvätar
      Långhaid kalkhed
      Långum-änge» äng
      Lång-vätar »vätar»
      Långväts-klint bergsklint
      Lång-åkar åker
      Lång-åkarn åker
      Långängar ängsmarker
      Lång-änge äng
      Låsbruten beteshagar
      Läd-akur åker
      Läd-åkar aker
      Läd-åkar åker
      Läilhagen hage
      Läilhagen äng
      Läktu äng
      Läktu äng
      Lärbro-graf dalsänkning, förr vattenled
      Magdlein-åkarn åker
      Malms-åkarn åker
      Mans-sleti, Stora o. Leila M-. äng
      Mars-akur åker
      Maur-udd skogsmark
      Mid-akur åker
      Middas-baiten äng och åker
      Mid-gatu väg
      Mill-akar åker
      Mill-akur åker
      Mill-lunden äng
      Millst-åkarn åker
      Millåkar åker
      Mo-brunn källa
      Modar-äng äng
      Modrar ängar
      Munk-häuse» ruinrester
      Munktjocke» skog (mest lövskog)
      Munk-åkar åker
      Mäilhagar hagar
      Mäil-möir myr
      Möilnar-gatu väg
      Möilnar-möir myr
      Möir-åkar åker
      Mör-hagen hage
      Möir-hagen hage
      Möirmill-stycke» äng
      Möir-skog skog
      Möir-änge» f.d. äng (nu åker)
      Nal-häusi ängslott
      Nal-häusi äng
      Nauta-haid skogshed
      Navar-skafte» äng
      Nidar-äng äng
      Nid-gatu skogsväg
      Nid-hagen hage
      Nidur-ängi äng
      Nordarväik äldre namn på Kappelshmnsviken
      Nordaråkar åker
      Norrbyskveinar skogsväg
      Norrgandar äng (fastmark)
      Norrganns-åkar åker
      Norrgård-änge äng (nu åker)
      Nybroviken vik
      Nyhagen hage
      Ny-åkar åker
      Nyänge äng
      Nårböis-änge äng
      Nårdar, Gamle- o. Nöie- hagar
      Nårdar-hagar hage
      Nårdar-hamn äldre namn på Kappalshamns-väiki
      Nårdar-åkar åker
      Nårdar-änge äng
      Nårdur-akur åker
      Nardur-lunden skog
      Näse» skog
      Nässkogen skog
      Näs-udden udde
      Nöi-akar åker
      Nöi-akur åker
      Nöi-akur åker
      Nöi-akur åker
      Nöihagen hage
      Nöi-hagen hage
      Nöi-hagen hage
      Nöi-hagen hage
      Nöi-hagen hage
      Nöishags-backen backe
      Nöikrok hage
      Nöiländu åker
      Nöiländu åker
      Nöimåns-åkar åker
      Nöis-brunn vattenställe
      Nöisu myrmark (del av Milmyr) med vattenställe
      Nöi-åkar åker
      Nöi-åkar åker
      Nöi-änge» äng
      Nöi-änge äng
      Ols-ängi äng
      Ormhaid skogshed
      Ormhaids-vägen väg
      Otumänge äng
      Peil-akur åker
      Persgrav f.d. grustag (nu igenfyllt)
      Präst-Brouten hage
      Prästens vätar »vätar»
      Pålsgatu väg
      Pålskäld-hagen hage
      Pålskäld-åkar åker
      Påls-källdä källa
      Påvens haid hed
      Päika-källdu källa
      Pänninga-möir myr
      Päusten äng
      Rangvid-akur åker
      Rangvi-skogen utskog
      Raukudd udde
      Raukä bygd i skog
      Raukä, -u, Raukar udde med raukar
      Rausikar högar
      Raustains-skog skog
      Reitningsbro bro (nu bortfluten)
      Ringvi»-haid skogshed
      Rog-åkar åker
      Romi äng
      Rundäins-tväri teg
      Råin-bärs-akur åker
      Rånkels-myr myr
      Räisar hage
      Räum-åkar åker
      Räusta-haid skogshed
      Rävel holme
      Röcklinge-backe backe
      Rör-änget äng
      Rö-sten åkrar och skog
      Röstens-gatu väg
      Röstens-åkar f.d. åker
      Sag-tjauti skog
      Sagtjautä skog
      Saividen hage
      Saividen beteshage
      Sams-akar åker
      Sams-beten hage
      Samsen åker
      Samsgärde» förr äng (nu åkrar)
      Samshagen hage
      Sandkullen höjd (med sandtag och skog)
      Sandviken vik
      Sandviks-hagen hage
      Sangelstainen flyttblock
      Sands-åkar åker
      Sillviden skog
      Silvaråkar åker
      Simuns bygder och åkrar
      Simuns-bruten hage
      Simuns-haid hed
      Simuns-änge» äng
      Simuns ägor (åkrar m.m)
      Simus-källdu källa
      Skarpa Stäuten ängslott
      Skauens-gatu väg
      Skifter-stains-haidi skogshed
      Skippa-åkar åker
      Skittla-räng äng
      Skittle-myr Saknas
      Skittne-viken vik
      Skogs-skar åker
      Skogs-täpp-akur åker
      Skrånglu äng med å
      Skrånglu ängsmark
      Skulle-åkarn åker
      Skumsistra-akur åker
      Skvalldar-steigen väg eller stig
      Skär udde
      Skärs-udd udde
      Slahagen äng
      Slet-häll skogshed
      Slèthäll berg
      Smid-åkar åker
      Smiss fordom hemman
      Smissarfve äng
      Smyrkullen, Stora o. Leila- ängslott
      Små-åkrar åkrar
      Smörasken myrstycke, del av Köldar
      Smörkuld äga
      Snor-häuse» äng och skog
      Snorhuse uppodlad äng
      Snäipa-ängi äng
      Snäip-åkar åker
      Sovät »vät»
      Spang-akur åker
      Spang-gatar hagar
      Spanggathagen hage
      Spang-gatu ägor (egtl. väg)
      Spanggatvägen väg
      Spanngaten beteshage
      Speiren ängslott
      Spittlä-brunn källa
      Spittle-möir myr
      Sprundi sanka hag- och ängsmarker
      Spång-änge» äng
      Stabbshagen hage
      Stainbroute-Källu källa
      Stainbrute» stenbrott
      Stainbrute» stenbrott
      Stainbruts-gatu väg
      Stainkalm-akar åker
      Stainkalms-haidi skogshed
      Stainkalm-åkar åker
      Stainmöirs-skogen skog
      Stainmöirs-skogen skog
      Stain-sikar hage
      Stainskär udde
      Stains-möir myr
      Stainsvärs-akar åker
      Stalls-gärdi äng
      Stapeltjauti hagar
      Stapel-äng f.d. äng (nu åker)
      Staplar skog
      Staplar skog
      Staplebacke backe
      Stapul-tjåck (skogsmark med åker) äga
      Starrar sankmark
      Starrar myr
      Starrgärde» backe
      Starrgärdi äng
      Starr-äng äng
      Staurs-haid skogshed
      Stora Gards-hauds-bakken backe
      Stor-akar åker
      Stor-akur åker
      Stor-akur åker
      Stor-akur åker
      Stor-akur åker
      Stor-akur åker
      Stor-akur åker
      Storhaga-änge äng
      Storhagen hage
      Stor-hagen hage
      Stor-hauen el. Stor-ängs-hausen Saknas
      Stormyr myr
      Stormyr myr
      Storugn kalkugn
      Stor-å Saknas
      Stor-åkar åker
      Stor-äng äng
      Stor-änge» äng
      Stor-änge» äng
      Stor-änge äng
      Stor-änge» äng
      Stor-ängi äng
      Storängs-myr myr
      Strand-akur åker
      Strandhagar hagar
      Strandhagar hagar
      Strandhagen hage
      Strandänge» äng
      Strand-änge» äng
      Strandängs-akar åker
      Ström-akar åker
      Stuck-rum slätt, förr med kalkugn och vedupplag
      Stambla-akur åker
      Stumle-åkarn åker
      Stummel-åker åker
      Stäu-akar åker
      Stäu-akur åker
      Stäu-akur åker
      Stäu-akur åker
      Sudur-akar åker
      Sudar-skogen del av skog
      Sudar-skogen skog
      Sudarväik äldre namn på Vägumviken
      Sudar-åkar åker
      Sudar-åkar åker
      Sudarängar ängar
      Sudarängs-myr myr
      Sudar-änge äng
      Sump-steigen stig
      Sunds-åkar åker
      Sunns-akar åker
      Svart»-käldu källa
      Svidar bergshed
      Svärshaid hed
      Sågskogen skog
      Sågåkar åker
      Såg-åkar åker
      Såids-akar åker
      Såids-akar åker
      Såids-baitningi hage
      Såids-hagen hage
      Såids-åkar åker
      Såid-åkarn åker
      Såids-åkarn åker
      Såids-ängi äng
      Taien äng
      Takstens-myr myr
      Tamm-myr myr
      Taur-saud äng
      Taxtens myr myr
      Thors-sauden källa
      Tings-gatu väg
      Tingstäd-stycke äng
      Tjaute» skog
      Tjaute» skog
      Tjauti skog
      Tjockhagen hage
      Tjockhag-åkarn åker
      Tjåkk-hag-akur åker
      Torpåkarn åker
      Trastbro skog och åker
      Träsk-myr myr
      Träskmöir-skogen skog
      Trull-haid hed
      Tung-gärde» äng (nu bebyggd)
      Tvillingshage hage
      Tvillingshagen hage
      Tvärstains-skog skog
      Tynn-räng äng
      Tynn-åkar åker
      Tålla- el. Tull-backar Saknas
      Tåll-åkar åker
      Tånt-åkar åker
      Tåpps-möir myr
      Tåppsmöirshag-backen backe
      Tåppsmöirs-hagen hage
      Tällar f.d. äng (nu åker)
      Tält-åkarn åker
      Tänggård-möir del av Stormyr
      Täpp-åkar åker
      Täu-akar åker
      Täu-dansa-änge äng
      Täua-roms-gatu väg
      Täulstycke åker
      Täu-rum öppen plats nära stranden
      Täu-stycki ängslott
      Ungmans-änge äng (nu odlat)
      Vallensrum öppen plats vid landsvägen
      Vallons-steigen stig
      Valls-brända-gatu väg
      Vangstycke» äng
      Vang-ängi äng
      Vangängs-brunn källa
      Varm-haid skogshed
      Varmsaud källa
      Vassta-akur åker
      Vastens f.d. lägenhet
      Vastgraun hage
      Vast-änge äng
      Vintar-brunn källa
      Vintärbrunns-gärde» åker
      Vintarbrunns-gärde» äng
      Vintarbrunns-åkarn åker
      Vintarbrunns-hule vattenställe
      Vismars-gatu väg
      Vismars-åkar åker
      Vädarhaid skogshed
      Vägome gdr
      Vägomekvarn kvarn
      Vägum-väik vik
      Vägum-å å
      Väidkärr kärr
      Väikars-haidar skogshedar
      Väit-ärt trakt och bygd
      Väitärts-åkar åker
      Västarhagen hage
      Västarsäidu del av Lärbro socken
      Västning-myr myr
      Västning-stycke» f.d. äng, nu åker
      Västur-hagen hage
      Vät-akar åker
      Väthagen hage med »vät»
      Vät-hagen hage
      Väti äng
      Väti äng med »vät»
      Vät-åkar åker
      Yxi äng
      Åid-bro bro
      Åidhagen hage
      Åidu hage
      Åkarlandar åkrar
      Äidabrunns-backen backe
      Äid-brunn källa
      Äidbrunns-käldä källa
      Äikånn-lunden skoglund
      Ängsakar-änge äng
      Ängs-akur åker
      Ängs-akur åker
      Ängshaids-hagen hage
      Ängs-åkar åker
      Ängs-åkar åker
      Ängsåkar åker
      Äskåkar åkrar
      Äskåkars-backen backe
      Äsp-tjåkke» äng
      Äsp-änge» äng
      Äurste-haid skogshed
      Äusti-akur åker
      Ödhagar skogsmark
      Örd-viken vik

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.