ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jämjö socken : Östra härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 2 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Brantahall synbarl. udde /Se    
  Hallarumsviken vik /Se    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.