ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rödeby socken : Östra härad : Blekinge län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 33 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Blacksponsbro eller Bläckspånsbro bro    
  *Bosströmmen trol. en del av Lyckebyån    
  *Elleströmmen trol. del av Lyckebyån    
  Flakesjön sjö    
  Flakesjön sjö    
  Flakesjön sjö    
  *Habbebro bro    
  Hallasjön sjö    
  Hallasjön sjö    
  Hallasjön sjö    
  Hallasjön sjö    
  *Kvarnön ö    
  Labbabacken höjd    
  *Limörtoström del av Lyckebyån    
  *Långamålabron bro    
  *Mårteström trol. del av Lyckebyån    
  *Mästramåladamm damm    
  *Mästramålaön trol. terrängområde    
  *Mörtudden synbarl. udde    
  *Mörtön halvö    
  *Nättleryd damm damm    
  *Ormströmmen trol. del av Lyckebyån    
  Södersjön sjö    
  Södersjön sjö    
  *Trägöta göl en utvidgning    
  *Trägöta ström del av Lyckebyån    
  *Tvägutan trol. del av Lyckebyån    
  *Vidö ålfiske fiskeplats    
  Värmasjön sjö    
  Värmasjön sjö    
  Värmasjön sjö    
  *Ättringekvarn kvarn(synbarl. f.d.)    
  Öljungen utvidgning av Lyckebyån    

  ^  

Blekinge läns socknar m.m.