ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kristianstads län : Östra Göinge härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 221 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn : 8
Göinge, Västra o. Östra hdr Almaån å /Se Östra Göinge kommun Graslövssjön sjö
Göinge, Västra o. Östra hd Almån å /Se Göinge, Östra hd Helgeå Saknas
Göinge, Östra och Västra hdr Almaån å /Se Göinge hd Helge-å å
Göinge, Västra o. Östra hdr Alma å /Se Göinge, Östra härad Helgeån å
Göinge, Västra o. Östra hdr Gatufloen vattensamlingsnamn /Se Östra Göinge härad Immeln sjö
Göinge, Östra o. Västra hdr Glimsjön vatten /Se Göinge härad härad eller härader Immelsjön sjö
Göinge, Västra och Östra hd Glimån vattendrag /Se Göingehärad härad eller härader Klövekille kärrhåla
Göinge, Östra hd Grytsjön sjö   Rävasten gränsmärke /Se
Göinge, Västra o. Östra hdr Grytsjön sjö    
Göinge, Västra o. Östra hdr Grytån å /Se    
Göinge, Västra och Östra hd Helgeån å    
Göinge, Västra o. Östra hd Helgeån å    
Göinge, Västra och Östra hdr Helga å Saknas    
Göinge, Västra och Östra hd Helga å å    
Göinge, Västra o. Östra hd Helga å å    
Göinge, Västra o. Östra hd Helga å å    
Göinge, Västra o. Östra hdr Helga å å    
Göinge, Västra o. Östra hdr Helga å å    
Göinge, Västra och Östra hd Helgeå å /Se    
Göinge, Västra och Östra hd Helgeån å /Se    
Göinge, Östra el. Västra hdr Helga å, se Helge å å    
Göinge, Västra o. Östra hdr Helge å å /Se    
Göinge, Västra o. Östra hdr Helgeå å /Se    
Göinge, Västra o. Östra hd Immeln sjö    
Göinge, Västra o. Östra hd Immeln sjö    
Göinge, Västra o. Östra hd Immelen sjö /Se    
Göinge, Västra o. Östra hdr Immeln sjö /Se    
Göinge, Västra o. Östra hd Immeln sjö /Se    
Göinge, Västra o. Östra hd Immeln sjö /Se    
Göinge, Västra och Östra hdr /Se Immeln sjö /Se    
Göinge, Östra härad Immeln sjö /Se    
Göinge, Västra o. Östra hdr /Se Immeln insjö /Se    
Göinge, Östra hd »Konge örcken» landområde /Se    
Göinge, Ö. hd Kvinnön ö /Se    
Göinge, Östra hd Kärsesjön sjö /Se    
Göinge, Västra o. Östra hd Lursjön sjö /Se    
Göinge, Västra o. Östra hdr *Niteån å    
Göinge, Västra o. Östra hdr Råbelöwssjön sjö /Se    
Östra Göinge hd Strängeln sjö    
Göinge, Västra o. Östra hdr Strängeln sjö    
Göinge, (numera Västa o. Östra) hdr Tydingesjön Saknas /Se    
Göinge, Östra hd *Winda å /Se    
Göinge, Västra o. Östra hd Vinge-å å /Se    
Göinge, Västra o. Östra hdr /Se Vinnöån å /Se    
Göinge, Västra och Östra hd Vinnö å å /Se    
Göinge, Östra hdr /Se Vinnöån å /Se    
Göinge, Västra el. Östra hdr *Yasjön, se Öasjön sjö    
Göinge, Västra o. Östra hd *Yasjön, se Öasjön sjö    
Göinge, Västra o. Östra hd Öasjön sjö    
Göinge, Västra o. Östra hd Öasjön sjö    
Göinge, Östra hd Örsjön, se Öasjön sjö    
Göinge, Östra hd      
Göinge, Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge (Östra och Västra) hdr      
Göinge, Östra hd      
Göinge, Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge (Östra+Västra) hd      
Göinge, Östra hd      
Göinge, V. o. Ö. hder      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
?Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, V. o. Ö. härad      
Göinge hd      
Göinge, Östra hder      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, V. o. Ö. hdr      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Östra hd      
Göinge, V. o. Ö. hdr      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Östra och Västra hdr      
Göinge, Östra och Västra hdr      
Göinge, Östra och Västra hdr      
Göinge, Östra och Västra hdr      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge V. o. Ö. härader      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, V. o. Ö. hdr      
Göinge, V. el. Ö. hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra coh Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hdr      
Göinge, Västra och Östra hdr      
Göinge, Västra och Östra hdr      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hdr      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Östra hd hd      
Östra Göinge hd, Västra Göinge hd hdr      
Göinge, Västra och Östra hdr      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra coh Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra Saknas      
Göinge, Västra coh Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra coh Östra hd      
Göinge, V. o. Ö. hd      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Östra hd      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Östra hd      
Göinge, V. o. Ö. hdr      
Göinge, Västra o. Östra hdr      
Göinge, Västra och Östra hdr      
Göinge, Västra och Östra hd      
Göinge, Västra och Östra hdr      
Göinge, Västra och Östra hdr      
Göinge, Västra och Östra hdr      
Göinge, Östra, härad hd /Se      
Göinge, Östra, härad hd /Se      
Göinge, Östra hd /Se      
Göinge, Östra, härad hd /Se      
Göinge, Östra hd /Se      
Göinge, Ö. o. V. hd:er /Se      
Göinge, Ö:a hd /Se      
Göinge, Ö. o. V. hd:er /Se      
Göinge, Ö. o. V. hd:er /Se      
Göinge Östra hd /Se      
Östra Göinge härad /Se      
Göinge hd /Se      
Göinge, Ö hd /Se      
Göinge, Östra hd /Se      
Göinge, Ö. o. V. hd:er /Se      
Göinge, Västra o. Östra hdr /Se      
Göinge, Östra, se »Østrarødh» hd      
Guthisbo äldre namn på Göinge hd /Se      
»Guthisbo» hd /Se      
»Guthisbo» hd /Se      
Guthæs bo hdr /Se      
Bossens t. /Se      
*Effuerup Saknas      
Julbossens t. /Se      
*Kellensöa Saknas /Se      
Konings Öthken förr namn på del av hd /Se      
Konings Öthken förr namn på del av hd /Se      
Krulassens t /Se      
Krunissens t /Se      
Osby setting Saknas      
*Wormsløf Saknas      
»Wormslöf» Saknas /Se      
*Yslett holt Saknas      
»Østrærødh» del av härad      

  ^  

Kristianstads läns härader m.m.