ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kristianstads län : Södra Åsbo härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 93 Naturnamn : 26 Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn :
Åsbo, Södra hd *Biskopshult skog Åsbo hd  
Åsbo, Södra hd *Hultet förr skog Söndrahärad hd  
Åsbo, Södra hd *Humla bäck /Se Söderåsen Saknas  
Åsbo, Södra hd Humlebäcken bäck /Se    
Åsbo, Södra hd Humlebäcken bäck /Se    
Åsbo, Södra hd Humlebäcken å /Se    
Åsbo, Södra hd Humlebäcken bäck /Se    
Åsbo, Södra hd Humleå (Humlebäcken) bäck /Se    
Åsbo, Södra hd Rynabro, se Rönnebro Saknas    
Åsbo, Södra hd *Rögnabro bro    
Åsbo, Södra hd *Rögnabro bro    
Åsbo, Södra hd /Se Rönne å å    
Åsbo, Södra hd Rönneå å /Se    
Åsbo, Södra hd Rönneå å /Se    
Södra Åsbo hd Rönneå å /Se    
Åsbo, Södra hd Skälderviken vik    
Åsbo, södra hd Slæsia å /Se    
Åsbo, Södra hd *Storchbögen bok /Se    
Åsbo, Södra hd Storkboken bok? /Se    
Södra Åsbo hd Storkboken bok /Se    
Åsbo, Södra hd Söderåsen höjdsträckning    
Åsbo, Södra hd *Thiörnissager, Lille f. åker    
Åsbo, Södra hd *Trälabäck bäck? /Se    
Åsbo, Södra hd Vegeå å /Se    
Åsbo, Södra hd Vegeån å /Se    
Åsbo, Södra hd *Wika å /Se    
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Norra o. Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra el. Norra hd      
Södra Åsbo hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra och Norra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd /Se      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra Saknas      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra och Norra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra hd /Se      
Åsbo, Södra hd      
Åsbo, Södra och Norra hdr      
Åsbo, S. hd /Se      
Åsbo, S. hd /Se      
Åsbo, S:a hd /Se      
Åsbo, Södra hd /Se      
Åsbo, Södra hd /Se      
Åsbo, Södra hd /Se      
Åsbo Södra hd /Se      
Åsbo, S. hd /Se      
Södra Åsbo hd /Se      
Södra Åsbo härad /Se      
Åsbo, Södra hd /Se      
Södra Åsbo hd /Se      
Åsbo, S hd /Se      
»faffwerege» beb.      
*Faffwerege Saknas      
*Herslom Saknas      
*Kappebolet Saknas      
*Koppebol Saknas      
Kvarnstorp Saknas      
*Raabyegård Saknas      
*Steffinge Saknas      
Svenstorp Saknas      

  ^  

Kristianstads läns härader m.m.