ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hörups socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 66
Hyathorp, se Hörup sn *Bondehöys agir f. åker Hörup sn och by Asmun flisbacke
Hörup sn /Se *Borby ager f. åker Hörup by o. sn Björnaled förr grind
Hörup sn Fröslövsån å Hörup sn Björnaledet grind
Hörup sn *Gaardt tofftenn f. åker Hörup sn Björnaledet korsväg
Hörup sn *Gillarne berg berg Hörup sn Blankabjer åker
Hörup sn *Gläm äldre namn på å /Se Hörups socken sn Blankebjer backe
Hörup sn *Guldager f. åker Hörup sn o. by Flisgravarna förr stenbrott
Hörup sn *Gylleryps berg berg Hörup sn o. by Fröslövsån å
Hörup sn *Haare högs kier f. kärrmark Hörup sn Fästan åkermark
Hörup sn Hannasån å hörping inbyggarbeteckning, djurbeteckning Grönebäck bäck
Hörup sn Kalsbäck å Hörpling inbyggarbeteckning Gröne bäck bäck
Hörups socken socken Kalsbäck bäck örming inbyggarbeteckning, djurbeteckning Grönebäck dike
Hörup sn /Se Kalsbäck bäck /Se Betlehem hus Hallabacken åkerbacke
Hörup sn /Se *Kirckegaardtz ager f. åker Eriks fält gård Hejderna åkermark
Eriksfält Saknas /Se *Kircketofftenn f. åker Eriksfält gård Helvetesdammen damm
Gyllerup hg *Klöfftenn f. åker Fästan gård Högesten åker
Gullerup by *Knaps dall f. dal Gyllerup herrgård Hörupa tuvor åkrar och stenängar
Gyllerup hg Landsvägen väg Gyllerup gård Hörupa tuvor förr betesmark, nu åker
Gyllerup hg *Myrekulle f. åker Gyllerup gård Jerusalem vägbit
Gyllerup hg och by *Nørrehöys agir f. åker Gyllerup gård Jerusalems mölla korsväg
Gyllerup hg *Nörre tofft f. åker Gyllerup gård Jerusalemsvägen väg
Gyllerup hg Råbäck bäck /Se Gyllerup gd /Se Kalsbäck bäck
Gyllerup by /Se Rödhög åker Hörup traktnamn Karlsbäck bäck
Gyllerup hgd /Se S(k)vattebro bro /Se Hörup by Kålhögsbacken backe
Hyathorp, se Hörup by o sn S(k)vattebäck bäck /Se Hörup eller Sädesåkern traktnamn Lycke åkrar
Hörup by *Sædis ager f. åker Hörup eller Kyrkostenåkern traktnamn Lycke åkermark
Hörup by *Toffte engenn f. äng Isaksberg gård Madängen äng
Hörup by *Tornhöys ager f. åker Isaksberg hus Mellomvången åker
Hörup by *Waarhöys ager f. åker Jerusalem hus Norraråsvägen väg
?Hörup by Vattendammarna dammar? /Se Johanneslust gård Norrevång åkermark
Hörup by *Vång, Västra f. vång Johanneslust gård Pinan mosse o. åker
Hörup by *Vång, Östra f. vång Klockarejorden jord Rödaled grind
Hörup by   Klämmeborg gård Rödaled förr grind
Hörup by   Kråkestället gård Röd-hög åkerbacke
Kyrkan Saknas   Kyrkojorden åker Rödängarna utmark
Prästgården Saknas   Kyrkojorden åkermark Rör åkermark
Örum gd?   Kyrkolada del av kyrkogård Rörbäck bäck
Örum by   Kyrkolada, se Hörup traktnamn Rörbäcksskog skog
Örum by   Kyrkostensåkern, se Hörup traktnamn Röängarna åkrar
Örum by   Kyrkostensåkern, se Kyrkojorden Saknas Röängarna åkermark
Örum by   Lidåkra, se Hörup traktnamn Röängavägen väg
Örum by?   Lidåkra kyrkojord Skaingehed åker
?Örum by   Norrarås gårdar Skallorna mark
Örum by   Rundaplätt hus Smedjekärret kärr
Örum by   Stattena gård Somossen mosse
Örum by   Stattena gård Stabbamöllan väderkvarn
Örum ? f. egen sn, nu by   Sädesåkern, se Hörup traktnamn Staggen odlad mosse
Örum by   *Sädesåkern, se Kyrkojorden Saknas Store äng äng
Örum by   Tornabacken åkerbacke Sträland åkrar
Örum by /Se   Tyskagården gård Svattebro bro
Örum by /Se   Örum by Svattebäck bäck
    Örum by Tjuderolarna betesmark
    Örum by Tjuderolen åkrar och ängar
    Örum by Tjurolarna förr bete, nu åker
    Örum by Tornabacken område
    Örumsgård kronobost. Tornabacken backe
    Örums skola folkskola Tornabacken åker
      Tornekille backe
      Trollasten sprängd sten
      Tröstenhög hög
      Tröstenhögsbacken åkerbacke
      Tröstenhögsbacken åkerbacke
      Tyskaskogen barskog
      Tånga utmark
      Öland åker
      Örums ängar ängsmarker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.