ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Löderups socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 357 Bebyggelsenamn : 100 Naturnamn : 170
Ludathorp, se Löderup sn *Aassebrönds agre f. åkrar Sagesmän förteckning Albertshög ättehög
Löderup sn *Agerhöy f. åker Sagesmän förteckning Albertshög kulle
Löderup sn ?Albertshög hög Sagesmän förteckning Albertshög hög
Löderup sn Albertshög fornl. /Se Löderup socken Albertshögsvången vång
Löderup sn *Alminding f. åker Löderups socken sn Backavägen väg
Löderup sn *Almindingstöchet f. åker Löderup sn Bastafallskärret åker
Löderup sn *Anderssis boëll f. bol Löderup sn Bjerbackarna, se Bjerren Saknas
Löderup sn *Bach(e)höj f. åker Löderup sn Bjeren ås
Löderup sn /Se *Bauhöxager f. åker Löderup sn Bjeren sandås
Löderup socken Bergtallen skogsterräng Löderup sn Bjeren betesmarker
Löderup sn *Berig(s)ager f. åker Löderup sn, by o. stationssamhälle Bomsekärr åker
Löderup sn *Biörnbusk engen f. äng Löderup sn Bumsekärr kärr
Löderup sn »Bleijane», »Blejerne» åkerskifte /Se Löderup sn o. by Bromlehåla betesmark
Löderup sn Blejdarna åkrar /Se Löderup sn Brytebodsplatsen tomt
Löderup sn Blejden åker /Se Löderup sn Domshög hög
Löderup sn »Blejerne», »Blejane» åkerskifte /Se ?löddring inbyggarbeteckning Domshögskulle kulle
Löderup sn »Bläijen» åkerskifte /Se Augmenten gårdar Drysseln sträte
Löderup sn *Boberig(s)ager f. åker Backamöllan mölla Dykerivägen väg
Löderup sn *Boelhöxager f. äng Backamöllan riven väderkvarn Dykerivägen väg
Löderup sn *Boghöj f. åker Betlehem hus Ekeliden skogsbacke
Löderup sn *Bong(e)berg f. åker Bjeringsborg gård Ekeliden område
Löderup sn *Bong(g)ssager f. åker Byamöllan väderkvarn Ekeliden område
Löderup sn *Bredager, Lange f. åker Ekesåkra hus Ekelidsbacken backe
Löderup sn *Bredeager f. åker Ekesåkra hus o. smågårdar Ekelidsbacken backe
Löderup sn *Breding f. äng Ekesåkra hus Flaken åkeromr.
Löderup sn *Bredingen f. åker Flacken, se Löderup traktnamn Fästan åker
Löderup sn *Brednäsrevel grund /Se Fårhusa område Fästan skog
Löderups socken socken /Se *Breness f. äng Gillshög gård Gamla vann ålfiske
Löderups socken socken /Se *Brijstevade f. åker Gyllerups drätt, se Löderup traktnamn Grims backe ättehög
Löderup sn /Se *Brödeager f. åker Hagestaborg gård Grimsbacke kulle
Löderup sn /Se *Brödet f. åker Hagestaborg gård Grimsbacke backe
Löderup sn /Se *Bröndskaar f. åker Hagestaborg gård Grimsbacke backe
Löderup by /Se *Busche(ager) f. åker Hagesta(d)borg gård Grimshög hög
Ekesåkra gd:ar /Se *Böttestixager f. åker Hagestadborg Saknas /Se Gyllerupadrätten ålfiske
Löderup sn /Se *Digenssager f. åker Hagestaborgs mölla väderkvarn Gädderyd åkermark
Grimshög hög *Digissager f. åker Hagestad traktnamn Gällhög åkerbacke
Hagestaborg hgd /Se *Digissager f. åker Hagestad by Hagestabackar sandbackar
Hagestad by *Diigis engen f. äng Hagestad by Hagestad allmänning förr gemensam betesmark
Hagestad by Domshög fornl. /Se Hagestad by Hagestaborgs skog skog
Hagestad by *Doniss(ager) f. åker Hagestad by Hagestadmosse mosse
Hagestad by *Donstötte f. åker Hagestad by Hagesta´ mosse mosse
Hagestad by *Egenssager f. åker Hagestad by Hagestamosse mosse
Hagestad by *Egis ager f. åker Hagestad by Hagestads mosse mosse
Hagestad by *Egissager f. åker Hagestad by Hagestad mosse mosse
Hagestad by Elbars hög = ?Albertshög hög Hagestad by Hagesta(d) tofter odlad jord
Hagestad by *Ell(e)berig f. åker Hagestad by Hagestads tuvor ängsmark
Hagestad by *Elleberg(s)höj f. åker Hagesta gära betesmark Hagesta tuvor omr.
Hagestad by *Ellebiergisshöj f. åker Hejdesten gård Hagesta(d) tuvor område
Hagestad by *Essbrouager f. åker Henriettedal gård Hattafallskärret åker
Hagestad by *Faar(e)hussager f. åker Hottadrejeln ålfiske Hejdekillan källa
Hagestad by *Faders boëll f. bol Hottadrejeln ålfiske Helvetesbackarna jämnade backar
Hagestad by *Flage, Den nörre och Den syndre f. åkrar Hunnesås gård Henriettedal håla
Hagestad by *Fårhushålan bergshåla Ingelstorpsjorden eller Flacken, se Löderup traktnamn Hundensås åkeromr.
Hagestad by *Gaard(z)tofft f. åker Järahusen hus Hörabron bro
Hagestad by /Se *Gaarssager f. åker Kanten, Västra ålfiske Hörabrosled förr befintlig grind
Hagestad by /Se *Gaasseager f. åker Kanten, Västra ålfiske Ingemarsdrejeln betesmark, grund, sänka
Hagestad by /Se *Gallestien f. stig Västra Kanten, se Hagestad traktnamn Isakan ålfiske
Hagestad by /Se Gamla Van, se Gamlavann Saknas Korsakroken hus Isaksbacke ås
Hörup by Gamlavann strandterräng Korsakroken hus Järarna sandhedar
Järarna betesm. el. gd:ar /Se Gamlavann strandterräng /Se Krokshöl Saknas /Se Järarna område
Kyrkan Saknas *Garteholm f. åker Kusan krog Järarna område
Luddorp, se Löderup by *Gedzfund f. åker Kyrkohåla terrängområde Järarna område
Löderup by *Giede Kiilde ager f. åker Livräddningsstationen livräddningstation Järavägen väg
Löderup by *Giedzholm f. åker Löderup traktnamn Kallhög backe
Löderup by *Gielhöj(s)ager f. åker Löderup by Kalvhög hög
Löderup by *Gielhöxeng f. äng Löderup municipalsamhälle Kalhög backe
Löderup by *Giellhöj f. åker Löderups station järnvägs-stn Killebäcksåkrarna åker
Löderup by *Giemhöj f. åker Lödring inbyggarbeteckning Killebäcksängarna ängar
Löderup by Grimshög fornl. /Se Lönsbjershuset hus Krokshöl bro
Löderup by *Gudmundkull f. åker Mellersta skolan folkskola Krokshöl bro
Löderup by *Gyretofft f. åker Mossabolen hus Kyrkofästan åkerområde
Löderup by *Gyretoffte Saknas Myrekulla jord Kyrkohåla kärr, vattensamling
Löderup by *Göletofft f. åker Mälarhusen hus Kyrkohåla håla
Löderup by *Haffrerögle(n) f. åker ?Melarhusen del av by Kyrkohåla håla
Löderup by *Haffueledt f. åker Mälarhusen hus Kyrkohåla håla
Löderup by *Hagehöj f. åker Mälarhusen hus Kyrkohåla Saknas
Löderup by (nu m:e) Hagestadborgs mölla odlad mark Mälarhwsen hussaml. Kyrkohåla Saknas
Löderup by Hagestadmosse mosse Mälarhusen hus Kyrkohåla dal /Se
Löderup by Hagestadmosse sank mark Mälarhusen hus Låddan ålfiske
Löderup by Hagestads tuvor odlad mark Mälarhusen hus Löderupa mosse mosse
Löderup by Hammars ränna vattendrag Mälarna, Små ålfiske Löderups stenlyckor betesmarker
Löderup by *Haneeng f. äng Små Mälarne, se Hagestad traktnamn Lönsbjer backsluttning
Löderup by *Hauffrekulds ager f. åker Nils Jägers gård Hönsbjer del av ås
Löderups kyrkogård Saknas *Haunekuld f. äng Prästaklungan hus Lönsbjersände åssluttning
Mälarhusen saml. hus /Se *Hedager f. åker Rödkillegårdarna gårdar Lönsbjersände del av Kåsebergaåsen
Tuvemölla kvarn /Se *Hedzager f. åker Röven gård Hönsbjersände del av Kåsebergaåsen
*Westre gaardtt Saknas *Hesten f. åker Sandby Mälarhus Saknas Mellantvärvägen väg
  Hesten åker /Se Sandhammaren Saknas /Se Mellanvägen väg
  *Hesteng f. äng Sandhammarens fyr fyrstation Mossabron bro
  *Horneeng f. äng Sträland odlat omr. Mossakanalen dike
  *Hornehöj f. åker Sträland odl. omr Mossakanalen Saknas
  *Horn(e)höxeng f. äng Stubba gård Mossarannan fördjupad o. rensad bäck
  *Hullissöxe(n) f. åker Stubba gård Mossarännan, se Mossarannan Saknas
  Hundaåsen natn /Se Svattamöllan mölla Mossavägen väg
  *Hundevadzberg f. åker Tornbjer gård Nyskår skår i sandås
  *Hundzaass f. åker Tornbjer gård Näbben mosse
  *Hundzaass f. åker Tornhög gård Nävshögsbacken backe
  *Hundzager f. åker Tuvemölla, se Löderup traktnamn Oreknallsbacken backe
  *Hundzhöxager f. åker Tuvemölla väderkvarn Ormhögsbacken kulle
  *Hundzkuld f. äng Tuvemöllan väderkvarn Osaknallen sten i sjö
  *Hundzasseeng f.äng   Packehusgrimman plats i hav
  *Husseager f. åker   Packhusgrimman plats i hav
  *Husseeng f. äng   Pestkyrkogården inhägnat omr.
  *Hussegadeeng f. äng   Prästadrätten ålfiske
  *Hussekiilde f. källa   Prästadrätten åldrätt
  *Husseringell Saknas   Prästängen åker
  *Hussetofft f. åker   Raggan skog
  *Husstofft f. åker   Ramshög backe
  *Högebech f. åker   Ramshög gånggrift?
  »Högebech» f. åker /Se   Ramshög gånggrift?
  *Höijeng f. äng   Rams högs stenar gång grift
  Höjabjärsbacken fornl. /Se   Ramshögstenar hällkista
  *Höjager f. åker   Ramshög stenar stens.
  *Höjberg f. åker   Ramshögs stenar forngrav
  *Höjen f. åker   Rannegatan väg
  *Höjsteen f. åker   Rannegatan väg
  *Hörhöj f. äng   Rogamosse åker
  *Hörrögle(n) f. åker   Ryssan ålfiske
  *Höxeng f. äng   Rödkillan källa
  *Jereboelsseng f. äng   Rödkillorna del av by
  *Jernekuld f. åker   Rödkillebäcken bäck
  *Jerreeng f. äng   Rökillorna åker
  *Jetteholm f. åker   Sandhammar kuststräcka
  *Jordeboel f. äng   Sandhammaren del av Ingelstads hd
  Jularedrätten strandterräng   Sandhammaren udde
  Järarna skog- o. ängsmark   Sandhammaren udde
  *Kalff(e)höj f. åker   Sandhammarudden udde
  *Kallhöj f. åker   Sandby skäl gräns mellan byar
  *Kallhöje(n), Lille f. åker   Sandhammaren udde
  *Kallhöj, Store f. åker   Sandskår plats
  *Kallhöxager f. åker   Sandskårsdrätten ålfiske
  *Kallhöxeng f. äng   Sandskårsvägen väg
  *Kalmosse f. åker   Sjödrejeln dalsänka
  Kalvhög hög   Skalkshög plats
  Kalvhög fornl. /Se   Skallan skogsmark
  *Kastehöj(s)ager f. åker   Skäggabjer backe
  *Kasthöjesseng f. äng   Skäggabäck bäck
  *Kijll(e)höj f. äng   Småmelarna område
  *Killebech f. åker   Småmälarna flygsandsfält
  Killebäck bäck /Se   Småmälarna område vid kusten /Se
  *Kircheberg f. åker   Stahagabacken backe
  *Kiödehöj f. åker   Stavs backe hög
  *Kiödet f. äng   Stavs backe backe
  *Kiödhöxeng f. äng   Stavshög kulle
  *Kiölleager f. åker   Stavskärr kärr
  *Klaxholm f. åker   Stehagabacken landsvägsbacke
  *Klint(e)höxeng f. äng   Stendösen stendös
  *Kolleager f. åker   Stendösen stendös
  *Kombletoffte Saknas   Stendösen stendös
  *Korneeng f. äng   Stengrimman revel
  *Korsshöxager f. åker   Stockholmsåsen ås
  *Krogkier f. åker   Stubba åkeromr. förr sankmark
  *Kroxholm f. äng   Svartebro bro
  *Kullesprånget föremål   Svennaryggabacken åkerbacke
  *Kumbletofft f. åker   Tjuderolarna åkrar
  *Kumbletofft f. äng   Tornbjer åkerbacke
  *Kydhöxeng f. äng   Tuvebäcken bäck
  Kyrkhålan skogsmark   Tuvebäcken bäck
  *Kölle(ager) f. åker   Tuvemölledammen damm
  *Lambrögle(n) f. åker   Tuvorna betesmarker
  *Landarevel grund /Se   Tuvorna betesmarker
  *Langager f. åker   Tygeå å
  *Lijdzhöj f. åker   Tygeå å
  Liljekonvaljskogen skog   Tyke å å
  *Liussedall f. åker   Tyke å å
  *Longager f. åker   Tyke å å
  *Longberig f. åker   Tykeå Saknas /Se
  Lushögen fornl. /Se   Vigrasättet ålfiske
  Lynge skår sänka /Se   Vitenskull åker
  Lyngsberg = Lönsbjer backsluttning   Älvagapet bro
  Löderups mark skogsmark?    
  Löderups mosse odling    
  *Lönberg f. äng    
  Lönnsbjer backsluttning /Se    
  Lönsbjer backsluttning    
  Lönsbjer backsluttning    
  Lönsbjersände åssluttning    
  Lönsleje ängslotter /Se    
  *Lönssager f. åker    
  *Lönssberg f. äng    
  *Lönssberg f. åker    
  *Magleager f. åker    
  *Magledynekuld f. åker    
  *Magleeng f. äng    
  *Maglekuld f. åker    
  *Maledigisskull f. åker    
  *Marissager f. åker    
  Meditationsplatsen minnesten    
  *Mellum Wongen f. vång    
  *Mellösse(n) f. åker    
  *Moeseboel f. äng    
  *Moeseeng f. äng    
  Mossabäcken bäck    
  Mossabäcken bäck    
  Mossabäcken bäck /Se    
  *Mosseeng f. äng    
  *Mosse engen f. äng    
  *Musseeng f. äng    
  *Myreager f. åker    
  Mälar ett stycke land /Se    
  Mälar ett stycke land /Se    
  *Møllehöys ager f. åker    
  *Nöd(e)schouffsager f. åker    
  *Nörehuss f. åker    
  *Nörehöj f. åker    
  *Nörre tofft, Den f. åker    
  *Odersberg f. åker    
  Ormhög dunge    
  *Ormhöys made ängsmark    
  Osaknallen skär    
  *Osseager f. åker    
  *Pepingsager f. åker    
  *Peppinge Saknas    
  *Peretofften f. åker    
  *Pottevide f. äng    
  *Raa engen, se *Diigis engen f. äng    
  *Raffnbecks eng f. äng    
  *Raffnekuld f. åker    
  Ramsbäck bäck /Se    
  Ramshögs stenar stensättning    
  Ramshög fornl. /Se    
  *Reffhöxager f. åker    
  *Reffneflache(n) f. åker    
  *Reffssbech f. åker    
  *Ridzhöxager f. åker    
  *Rijsskierseng f. äng    
  *Riseberg höjd    
  Rytters kulle höjd o. triangelpunkt    
  Rävsbäck bäck /Se    
  Rödkillebäcken bäck    
  Rödkillebäcken bäck    
  *Rögemosse f. åker    
  *Rögeslettet f. åker    
  Rökillorna odlad mark    
  *Rönssager f. åker    
  *Rönsshöje(n) f. åker    
  *Rönsshöxeng f. äng    
  *Rörberig(s)hög f. åker    
  *Rørkiille ager f. åker    
  *Rörkille(n) f. äng    
  *Sadelsteensseng f. äng    
  Sandhammaren flygsandfält    
  Sandhammaren flygsandfält    
  ?Sandhammaren kuststräcka    
  Sandhammaren udde    
  Sandhammaren flygsandfält    
  Sandhammaren udde    
  Sandhammaren udde    
  Sandhammar udde    
  Sandhammaren flygsandsfält    
  Sandhammaren udde    
  Sandhammaren udde med flygsandfält    
  Sandhammaren udde    
  Sandhammaren udde    
  Sandhammaren udde    
  Sandhammaren udde    
  Sandhammar udde    
  Sandhammaren udde    
  Sandhammaren fyr    
  Sandhammaren flygsandsfält    
  Sandhammaren flygsandsfält    
  Sandskärsdrätten strandterräng    
  *Schagebech f. åker    
  *Schaggebech f. åker    
  *Schoghöj(s)ager f. åker    
  *Schouffsager f. åker    
  *Seeleager f. åker    
  *Seel(e)ager f. åker    
  *Seiele f. åker    
  *Selleeng f. äng    
  *Seyllekier kärrmark    
  *Skoffhöys ager f. åker    
  *Skogshög hög    
  Skäggabäck bäck    
  Skäggabäck bäck    
  Skäggabäck skiljebäck /Se    
  *Slekier f. åker    
  *Smahöj(s)ager f. åker    
  *Smahöj(s)eng f. äng    
  Småmälarna namn på område /Se    
  *Snogehöj f. åker    
  *Snog(e)höxeng f. äng    
  Snogeshög fornl. /Se    
  *Snogs hög hög    
  *Somm(er)ager f. åker    
  *Spaanne ager f. åker    
  *Stackarlle kullen f. åker    
  *Staffs ager f. åker    
  *Staffs wongen f. vång    
  Stavshög kulle    
  Stavshög fornl. /Se    
  *Stausskier f. åker    
  *Steenager f. åker    
  *Stenehöj f. åker    
  Stora Ekeliden skog    
  Stora flygsandfältet skog    
  Strandbadsåsen skog    
  *Stubbe(eng) f. äng    
  *Stubbe engen f. äng    
  *Stödehaffue(ager) f. åker    
  *Suineholm f. åker    
  *Syndre tofft, Den f. åker    
  *Sönderhöj f. åker    
  *Söndredigissager f. åker    
  *Sölhöxager f. åker    
  *Tho(rne)bergissager f. åker    
  *Thorn(e)bergstöchet f. åker    
  *Thor(ne)berig f. äng    
  *Thosseuad f. åker    
  *Thueeng f. äng    
  *Thueeng f. äng    
  »Thueeng» äng? /Se    
  *Thuenissager f. åker    
  *Thyrolsseng f. äng    
  *Tiuris ager f. åker    
  *Toffte f. åker    
  *Tofften f. åker    
  *Tofften f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  *Tornbierg f. höjd    
  *Tornbiergs ager f. åker    
  *Tornshöy f. höjd    
  *Traneholm f. åker    
  *Trollestenssager f. åker    
  *Tuestens Kuldt f. åker    
  »Tuestens kuldt» förr åker /Se    
  Tuvebäcken bäck    
  Tuvebäcken bäck    
  Tuvemölla odlad mark    
  Tuveäng, se »Thueeng» äng?    
  Tygapil odl.mark /Se    
  Tyge å å    
  Tygeå å    
  Tygeå å /Se    
  *Tyroldenn Saknas    
  *Tyroldzager f. åker    
  *Tånna kiär kärr /Se    
  *Tönnekuld f. åker    
  *Törele toffte f. åker    
  *Törneberg f. åker    
  *Vlffskuld f. åker    
  *Vlffuegraffuen f. åker    
  *Wallebiers Diige Saknas    
  *Wals grub f. åker    
  *Vangeleith f. led    
  *Warme tiörnne f. åker    
  *Vesterberg f. åker    
  *Vestrehöj f. åker    
  Vibeholm f. äng    
  *Vibeholmssager f. åker    
  Vigrasättet ålfiske /Se    
  *Volsshöj f. åker    
  *Ysta---revel grund    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Österberg f. åker    
  *Östrehöj f. åker    
  *Östre Tofft f. åker    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.