ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tosterups socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 121 Naturnamn : 16 Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 39
Tosterup sn /Se Nybroån å Tosterups socken sn Brännevinskroken äng
Tosterup sn Dammarna terräng Tosterup sn Bysbacke åkerbacke
Tosterup gd »Hundshällavången» natn /Se Tosterup sn o. gods Dammabäcken bäck
Tosterup sn Hökabacken backe o. fornlämning /Se Tosterup sn o. herrgård Dammarna plantering
Tosterup sn Kinnekulle höjd o. fornlämning /Se Tosterup sn och gods Flädjan åker
Tosterup sn Krågekärret kärr Tosterup sn o. herresäte Holmåkern åker
Tosterup slott o. sn /Se Kråkedammen damm /Se Tosterup by o. sn Humlahålan åker
Tosterup sn /Se Liorna skogsmark Tosterup sn o. herrgård Hunslavången åker
Tosterup gd o. sn /Se Mossen sjö Tosterup sn och säteri Hökabacken skogsbacke
Biskops-Tågarp, se Munka-Tågarp by Nybroån å Den gamla kyrkan kyrkorum Kakefjärdingen åker
*Gennelstrop Saknas Nybroån å Gärarp by Killebacken backe
Gärarp by Vallabäcken bäck Gärarp by Killevången åker
Gärarp by Vallabäcken bäck /Se Gärarp by Krågehällan skog
Gärarp förr sn, nu by /Se Vallamaderna sank mark Krågehuset hus Krågekärret kärr
Gärarp by Vallen område med fornlämning /Se Kråkehuset statshus Kråkedammen damm
Gärarp by Vallen fornlämning /Se Ljungbergs, se Lyckeröd Saknas Kvielyckan åker
Gärarp by   Lyckeröd hus Kyrkebacken backe
Gärarp by   Lynet hus Kyrkovången åker
Gärarp by   Munkamöllan kvarn Käglebacken backe
Gärarp by   Munkamöllan vtn kvarn Käglebacken plats
Gärarp by   Munka-Tågarp by Liderna sluttning
Gärarp by   Munka Tågarp by Mossen vattensamling
Gärarp f. egen sn, nu by   Munka-Tågarp gård gård Mältarebron bro
Gärarp by   Römölla, se Tosterup traktnamn Plantaget parken
Kyrkan Saknas   Römölla torp Sjövången åker
Kyrkan Saknas   Sjöhuset hus Skingemaderna äng
Munkamöllan gd   Skoghuset, Västra hus Skogolen åker
Munka-Tågarp by   Skoghuset, Östra hus Smedjehålan kärr
Munka-Tågarp by   Skyttahuset hus Spjällevången åker
?Munka-Tågarp by   Stattena hus Stengravarna åkerjord
Munka-Tågarp by   Stengravahuset hus Tosterups skog skog
Munka-Tågarp by   Stengravahuset hus Trollstugebacken jordhög
*Røde Møsse, Sÿndre f. kvarn   Svnestorp by o. jvstn Täpperöd åker
»Thostath», se ?Tosterup hgd   Tosterup traktnamn Vallabacken jordhög
*Tolstorp Saknas /Se   Tosterup säteri Vallabäcken bäck
*Tolstorp Saknas /Se   Tosterup black torn Vallastycket åker
*Tolstorp, se Tosterup sn   Tostarupe Black torn Åhällorna äng, sluttning
*Tosterup herresäte   Tosterups Black torn Åkrokarna äng
?Tosterup hgd   Turesholmen gård Östervång åker
Tosterup hg   Tågarp by  
Tosterup hg   Täpperöd hus  
Tosterup hg   Vallen herrgård  
Tosterup hg   Värpipan hus  
?Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup by      
Tosterup by      
Tosterup herresäte      
Tosterup hg      
Tosterup gods      
Tosterup gods, sn      
Tosterup hg      
Tosterup gods      
Tosterup herresäte      
Tosterup gods      
Tosterup hg      
Tosterup gods      
Tosterup gods      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup gd /Se      
Tosterup herresäte      
Tosterup gods      
Tosterup hg      
Tosterup gods      
Tosterup herrsäte      
Tosterup hg      
Tosterup herresäte      
Tosterup gods /Se      
Tosterup gd      
?Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup gods      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup gammalt herresäte      
?Tosterup hg      
Tosterup gods      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup gods      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg /Se      
Tosterup gammalt herresäte      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup by      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg      
Tosterup hg, sn      
Tosterup gods /Se      
Tostarp gd o. sn /Se      
Tosterup gods /Se      
Tosterup kyrka Saknas      
Tågarp, se även Munka-Tågarp by      
Tågarp, se Munka-Tågarp by      
Täpperöd hus /Se      
Vallen, se Volden f. hg      
Vallen f. hg      
Volden f. hg      
Volden f. hg      
Volden = Vallen f. hg      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.