ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bollerups socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 198 Naturnamn : 14 Bebyggelsenamn : 29 Naturnamn : 52
Bollerup sn »bolldeskowe» terräng /Se Bollerups socken sn Bangbacken backe och gård
Bollerup sn *Bollerup skove, jfr »bolldeskowe» terräng /Se Bollerup sn o. herrgård Bångbacken backe
Bollerup socken »Bränneri damm» natn? /Se Bollerup sn Norre Drift betesmark
Bollerup socken Brännerihejdan natn? /Se Bollerup sn Södre Drift betesmark
Bollerup socken Bränneritomten natn? /Se Bollerup sn Driften förr betesmark, nu åker
Bollerup sn ?Bångbacken höjd m. triangelpunkt Bollerup sn o. herrgård Fåglakillorna åker
Bollerup sn *Gärarps bonbacke höjd Bollerup sn Fähejderna betesmark
Bollerup sn /Se Kosjön sjö Bollerup sn, by o. säteri Galjabacken backe
Bollerup sn Kosjön Saknas /Se Bollerup sn Gärarpakroken åker
Bollerup sn *Lonka äng /Se Bollerup sn och säteri Gärarpakillor källor
Bollerup sn *Lonkae äng /Se Bollerup gårdar Hedåkrarna åker
Bollerup sn Tingbacka skogsmark Bollerups gård gård Hundafittebacken åker
Bollerup sn Tokullabacken höjd Bollringarna inbyggarbeteckning Husmansvången åker
Bollerup sn Ugglan äng /Se Galgamöllan mölla Håkena höja backe
Bollerup sn   Gärarp gårdar Inspektorskällan källa
Bollerup sn   Gärarp by Kanalen kanal
Bollerup sn   Långholmen stathus Kisamad äng, åker
Bollerup sn   Norratorp t. Kisa mad äng
Bollerup sn   Oljemöllan oljekvarn Knarrerna åker
Bollerup sn   Oljemöllan oljekvarn Kosjön vattensamling
Bollerup sn   Radgårdarna gårdar Kosjön sjö
Bollerup sn   Raggepott åkerbacke och gård Kroppholmarna åker
Bollerup sn   Raggepott torp Lumpestycken åker
Bollerup sn   Södratorp t. Långåkrarna åker
Bollerup sn   Tofthög åker Möllebacken backe
Bollerup sn   Tokol, se Valterslund Saknas Norreås åker
Bollerup sn   Valterslund gård Norre ås ås
Bollerup sn   Västratorp t. Nyvång åker
Bollerup sn   Östratorp t. Rackarehatten åker
Bollerup sn     Rävarumpan betesmark
Bollerup sn     Sjön äng, dalgång
Bollerup sn     Sjön betesmark
Bollerup sn     Stenabjersvången åker
Bollerup sn     Strätesbacken landsv.backe
Bollerup sn /Se     Stutadriften åker, betesmark
Bollerup sn /Se     Söder ås ås
Bollerup sn /Se     Sönramad äng
Bollerup sn /Se     Sönresås åkerbacke
Bollerups kyrka Saknas     Tingbackarna skogsås
Bollerup gods o. sn     Tingbackarna skogsbackar
Bollerup hg     Trollamaden äng
Bollerup hg     Trollamaden f. ängsmark
Bollerup egendom o. sn     Trollamadskillan källa
Bollerup gods     Tyggahejda äng
Bollerup herresäte     Tyck höja backe
Bollerup herresäte     Tyskabackarna åkerbacke
Bollerup hg     Tången betesmark, åker
Bollerup gods     Vargakroken åker
Bollerup hg     Åkärr äng
Bollerup gods     Ängabröt, Norra åker
Bollerup gods     Ängabröt, Södra åker
Bollerup hg     Ärtabröten åker
Bollerup hg /Se      
Bollerup hg      
Bollerup herresäte o sn      
Bollerup hg      
Bollerup herresäte och socken      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup gods      
Bollerup hg      
Bollerup hg /Se      
Bollerup förr sätesgård      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup by      
Bollerup gods      
Bollerup hg      
Bollerup gods      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup by      
Bollerup gods      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup gods      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup gammalt herresäte      
Bollerup hg      
Bollerup gods      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup gods      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup by      
Bollerup hg      
Bollerup g.      
?Bollerup gods      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup gd      
Bollerup hg      
Bollerup gd      
Bollerup gods      
Bolerup by      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup by      
Bollerup hg      
Bollerup gods      
Bollerup hgd      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup gods      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup gods      
Bollerup by      
Bollerup storgods      
Bollerup hg      
Bollerup by      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup gods      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup by      
Bollerup hg      
Bollerup hf      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup gods      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup gods      
Bollerup by      
Bollerup gods      
Bollerup gods      
Bollerup by      
Bollerup hg      
?Bollerup hgd      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup herresäte      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
Bollerup hg      
»flynthe mølle» kvarn      
*Flinte Mølle kvarn      
*Flintemølle kvarn      
*Flintemølle kvarn      
*Gaddebol Saknas      
*Gaddæbol gd, hg      
*Gaddebol Saknas /Se      
»Gaddæbool» förr gd /Se      
Gärarp by      
Gärarp by      
Gärarp by      
Gärarp by      
Gärarp by      
Gärarp by      
Gärarp by      
Gärarp by      
Gärarp by      
Gärarp f. egen sn, nu by      
Gärarp by      
Gärarp f. egen sn, nu by      
Gärarp f. egen sn, nu by      
*Inglsbool Saknas      
*Inglsbool gd      
Kyrkan Saknas      
Kyrkan Saknas      
Prästgården Saknas      
*Sankt Peterskyrkan Saknas      
*Skiukæbool Saknas      
*Skiukæbool gd      
*Skiukæbool Saknas /Se      
*Tolkæbol Saknas      
*Tolkæbool gd      
»tolkæbol» beb. /Se      
*Tolkæbol Saknas /Se      
*Tolæfiærthing Saknas      
*Tolæfiærthing del av gd      
*Tolæfiærthing Saknas /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.