ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hammenhögs socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 150 Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 5
Hammenhög sn *Aads waads ager f. åker Hammenhögs sn sn Gravplats Saknas
Hammenhög sn *Aa engen f. äng Sagesmän förteckning Hammenshög gravkulle
Hammenhög sn *Aaldenn f. åker Sagesmän förteckning Roshög backe
Hammenhög sn /Se *Aasse engen f. äng Hammenhögs socken sn Rörsbäcken bäck
Hammenhög sn *Almendinge f. äng Hammenhög sn Smedstorpavägen väg
Hammenhög sn *Almendingen f. allmänning Hammenhög sn  
Hammenhög sn *Almendingen f. allmänning Hammenhög sn, by (stationssamhälle)  
Hammenhög sn *Almendingen åker Hammenhög sn  
Hammenhög sn *Almendings iordtt f. äng Hammenhög sn o. by  
Hammenhög sn *Almendings iordtt f. åker Hammenhög socken och by  
Hammenhög sn *Bagge graffuen f. åker Hammenhög sn, by och stationssamhälle  
Hammenhög sn *Biörnnekulle f. åker Galyamöllan väderkvarn  
Hammenhög sn /Se *Blaa engebröd f. åker Hammenhög by  
Hammenhög sn /Se *Blaa engen f. äng Hammenhögs gästgivaregård gästg.gård  
Hammenhög sn /Se *Blaa engenn f. äng Hammenhögs gästgivaregård Saknas  
Hammenhög sn /Se *Bollekiilde f. åker Hammenhögs mejeri mejeri  
Hammenhög sn /Se *Bollekiilde f. åker Hammenhögs station station  
Hammenhög sn /Se Bollekille f. åker /Se Häradshövdingebostället gård  
Hammenhög sn /Se Bollekille åker /Se Lantmannaskolan lantmannaskola  
Hammenhög sn /Se *Booll f. åker Mansdala gård  
Hammenhög sn /Se *Bredetiörnne f. åker Mariedal gård  
Hammenhög sn /Se *Broge f. åker Norregårdar gårdar  
Hammenhög sn /Se *Bröditt f. åker Nyhem gård  
Hammenhög sn /Se *Bybierg f. åker Olofsfält gård  
Hammenhögs socken socken /Se *Diiges agir f. åker Rör gård  
*Degne gaardtt Saknas *Diure mossen f. äng Södregårdar gårdar  
*Ebbis gaardtt f. gd *Dybekier f. kärrmark Tingshuset tingshus  
Hammenhög by *Döure f. åker Västergård gård  
Hammenhög förr gård, nu by /Se *Eglekier f. åker    
Hammenhög by, sn *Elffue bolett f. äng    
Hammenhög by *Elleffue boleth f. äng    
?Hammenhög by *Ellekulle Saknas    
Hammenhög by *Endelösse f. äng    
Hammenhög by »Endelöss(e(n))» äng /Se    
Hammenhög by »Endelös(s)erne» ängar /Se    
Hammenhög by *Engebröd f. åker    
Hammenhög by *Engebrödtt, Lille f. åker    
Hammenhög by *Enge rygle f. åker    
Hammenhög by *Fledenn f. åker    
Hammenhög by *Flemminge f. åker och äng    
Hammenhög by *Flemminge f. åker och äng    
Hammenhög by *Gaardtt tofftenn hoss Christiernn f. åker    
Hammenhög by *Galthe ager f. åker    
Hammenhög by »Galthe ager» åker /Se    
Hammenhög by »Gerabäcksåkrarne» natn /Se    
Kyrkan Saknas *Gierres ager f. åker    
Kyrkan Saknas *Grydt f. åker    
Kyrkan Saknas *Gærebeck Saknas    
Mansdala gd Hammenhög gravkulle    
  Hammenhög gravkulle    
  *Hammenhögs backe Saknas    
  Hammens hög fornminne    
  *Hammindehöys agerlöd f. äng    
  *Hammindehöys agir f. åker    
  *Hampager f. åker    
  Hannasån å    
  *Hannes bröd f. åker    
  *Hannesse stien Saknas    
  *Hessegaards ager f. åker    
  *Hollebeck Saknas    
  *Hom f. åker    
  *Jep graas kier f. åker    
  *Jerst gög f. åker    
  *Jngelsteds enge f. ängar    
  *Jngelsteds enge f. ängar    
  *Jngelsteds enge f. ängar    
  Kalsbäck å    
  *Killebech Saknas    
  Killebäck bäck /Se    
  *Kinden f. åker    
  *Kircke agerenn f. åker    
  *Kircke engen f. äng    
  *Kircke engen f. äng    
  *Klaffuesteen f. åker    
  *Kloffuesteen f. åker    
  *Korehögis ager f. åker    
  *Korehögis ager åker /Se    
  *Krogede kier f. åker    
  *Krogede kier f. åker    
  *Krogede Kiers ager f. åker    
  *Kröiers Kiilde Saknas    
  *Kyldebeck Saknas    
  *Lamme rygle f. åker    
  *Lang ager engen f. äng    
  *Langagerenn f. åker    
  *Lang agerenn f. åker    
  *Lang agerenn f. åker    
  *Langagre brödtt f. åker    
  *Langs ager ende f. äng    
  *Leens agir f. åker    
  *Leergraff f. åker    
  *Lie, Vestre och Østre f. åkrar    
  *Lille engen f. äng    
  *Lille tofft f. åker    
  *Lye ager f. åker    
  *Lyer f .åkrar    
  *Lyerne f. åkrar    
  *Magle enge brödtt f. åker    
  *Magle engenn f. äng    
  *Mands Dall f. äng    
  *Mose engen f. äng    
  *Mosse almendingenn f. äng    
  *Mosse engen f. äng    
  *Nöde kier f. kärrmark    
  *Piisell steen Saknas    
  *Preste eneyen f. åker    
  *Roelshögs ager f. åker    
  *Rygle f. åker    
  *Rör f. äng    
  *Sillebröds ager f. åker    
  *Sillebrödtt f. åker    
  *Sillebrödt, Store, Lille, Brede och Lange f. åkrar    
  *Skoffbrödtt f. åker    
  *Snibekulle f. äng    
  *Snuekuld f. åker    
  *Steene aass Saknas    
  *Steen engen f. äng    
  *Steie f. åker    
  *Sten enge bröd f. åker    
  *Stene rygle f. åker    
  *Stengraffuirne f. åker    
  *Stens ager f. åker    
  *Stens agerenn f. åker    
  *Sölte engen f. äng    
  *Tiill engen f. äng    
  *Tiurebierg engen f. äng    
  *Tiöraalds bröd f. åker    
  *Tockebrödtt f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  *Tommerups ager f. åker    
  *Tommerups wey f. väg    
  *Tornene f. åker    
  *Tranager f. åker    
  *Trann agerenn f. åker    
  Trebol Saknas /Se    
  *Trunne ma f. äng    
  *Try boëll f. åker    
  *Tyllete steen Saknas    
  *Vgl rygle f. äng    
  *Waldby engenn f. äng    
  *Welskhöys agir, Lille och Store f. åkrar    
  Vintirgaabit f. åker    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Ysteds wey väg    
  *Ørms engen f. äng    
  *Ørnnehöy almending f. äng    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.