ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vallby socken : Järrestads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 126 Naturnamn : 106 Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 38
Vallby sn *Aasse Kier f. åker Vallby Saknas Barnaskår backe
Vallby sn Baÿes källa Saknas Vallby socken sn Björnamosse åker
Vallby sn /Se *Bielsshöje(n) f. åker Vallby sn o. by Bolsevången åker
Vallby sn *Biernne mosse f. åker Bagängen äng Brännavången åker
Vallby sn *Blaa ager f. åker Glimminge herrgård Glimminge bjer backe
Vallby sn *Blaa engenn f. äng Glimminge gods /Se Glivarpamosse mosse
Vallby sn *Boeager f. åker Glimmingegård herregård Grannholmen lövskog
Vallby sn *Bognhöys ager f. åker Glimmingegård gård Grutbacken backe
Vallby sn /Se *Brandteager f. åker Glimmingegård Saknas Gåsabacken åkerbacke
Vallby sn /Se *Bruffue spiels ager f. åker Glimmingehus herresäte Hallbergs backe kulle
Vallby sn /Se *Byelshöy f. åker Glimmingehus herrgård Holångakärret kärr, vattensamling
Glimminge by *Diige ager, Syndre f. åker Glimmingehus herrgård Järshög åkeromr.
Glimminge by *Diiges agerenn f. åker Glimminge hus medeltidsborg Jättagärdet gärdesgård
Glimminge gammalt herresäte *Egeholmen f. åker Glimmingehus medeltidsborg Jättakroken åkerbit
Glimminge herresäte *Ellissager f. åker Glimmingehus slott Kvarnbybäcken bäck
Glimmingehus gd *Flaske agir f. åker Glimminge stenhus borg Lunnasjön vattensamling (damm)
Glimminge gård *Flinthekiille f. äng Glivarp by Lunnasjön vattensamling
Glimminge gammalt herresäte *Gere ager f. åker Glivarp by Lunnasjösbäcken bäck
Glimminge hg *Glibestens agir f. åker Glivarp by Lusakärr kärr
Glimminge gammalt herresäte Glivarpa mosse mosse Grutberg hemman Långebjer höjdsträckning
Glimminge gam. herresäte *Glubestene f. åker Gruvbjer gård Långemosse mosse
Glimminge hg *Gresse rygle f. åker Gunnarshög gård Långemosse betesmark, åker
Glimminge herresäte *Grubbe engen, Norre f. äng Helgakille källa, gård Maekärret kärr
Glimminge gammalt herresäte *Grukille(n) f. åker Lunnamöllan kvarn, gård Marekärr åker
Glimminge hg *Haffs agerenn f. åker Lunnamöllan gård (gårdar?) Pillorna åker
Glimminge hg o. by *Hagelöffs ager f. åker Norra kvarn hus Rogamad ängsområde
Glimminge hg »Hagelöffs ager» åker /Se Rogamad hus o. ängsmark Sandbjer åker
Glimminge hg *Hampeager f. åker Rävåkra gårdar Spjällavången åker
Glimminge hg Hellebjershög kulle Salarp by Stendammen utdikad sjö
Glimminge hg *Helle Kiille agir f. åker Salarp by Svanekulle kulle
Glimminge by *Hellekille f. åker Salarp by Södra dike åker
Glimminge hg *Hengehöy f. höjd Salarp by Sönnrevång område
Glimminge hg *Hollehöys ager f. åker Stenhuset gods Tvärebjera backe
Glimminge herresäte *Holmen f. åker Stenhuset borg Vallbyvången åker
Glimminge hg *Houedzager f. åker Södra Dike, se Vallby traktnamn Ysnakulle backe
Glimminge herresäte *Houidtliden f. åker Tvärebjerahuset hus Ållonahuvudet backe
Glimminge hg *Huedis agir f. åker Vallby traktnamn Änghagen äng, mosse
Glimminge hg *Hullehöxager f. åker Vallby by Änghagen uppodlad mosse
Glimminge gammalt herresäte *Kers agerenn f. åker Vallby-Salarp poststn  
Glimminge hg *Korssagerenn f. åker    
Glimminge hg *Korsseager f. åker    
Glimminge hg *Korss kulle engen f. äng    
Glimminge hg *Liung agir f. åker    
Glimminge by *Ludtzsteen f. åker    
Glimminge by *Lunde Agrenne åkrar    
Glimminge by Lungasjö, även Lunnasjö sjö /Se    
Glimminge hg Lungasjösbäcken bäck    
Glimminge hg Lunnasjö, även Lungasjö sjö /Se    
Glimminge hg Lunnasjöbäcken bäck    
Glimminge hg *Löcheager f. åker    
Glimminge hg *Maë agir f. åker    
Glimminge hg *Magle grude f. åker    
Glimminge gammalt herresäte *Malle gruss f. åker    
Glimminge gammalt herresäte Malle gruss förr åker /Se    
Glimminge hg *Meilager f. åker    
Glimminge gammalt herresäte *Meiltofft f. åker    
Glimminge gammalt herresäte *Mellingen f. åker    
Glimminge hg *Mieltoffte agre f. åkrar    
Glimminge hg *Munckeholm f. åker    
Glimminge gammalt herresäte *Möllebecks agir f. åker    
Glimminge hg *Orm(e)höjen f. åker    
Glimminge hg *Ormshöy agre f. åkrar    
Glimminge hg *Ostekier f. åker    
Glimminge hg *Pänne agir f. åker    
Glimminge gammalt herresäte *Penneager f. åker    
Glimminge hg *Quinne ager f. åker    
Glimminge gammalt herresäte Rogamad ängsområde /Se    
Glimminge hg Rullesteen f. åker    
Glimminge gd *Röllestens ager f. åker    
Glimminge by /Se *Röllesteens agre f. åker    
Glimminge hgd /Se *Rörmusse ager f. åker    
Glimminge hgd /Se *Saxekull f. åker    
Glimminge by /Se *Sijrerögel f. åker    
Glimminge by /Se *Slett musse engen f. äng    
Glimminge by /Se *Snecke höys agir f. åker    
Glimminge by /Se *Spaange ager f. åker    
Glimminge by /Se *Spuns engen f. äng    
Glimminge Saknas /Se *Stackid skiiffte f. äng    
Glimmingehus hg *Steengaardzager f. åker    
Glimmingehus f. slott Stendammen förr sjö /Se    
Glimmingehus gods *Stoma ager f. åker    
Glimmingehus gd *Suinekille agir f. åker    
Glimmingehus hg *Suinekiille agre f. åkrar    
Glimmingehus hg *Söltekiille ager f. åker    
Glimmingehus hg *Tellestens engen f. äng    
Glimmingehus hg *Thocke høÿ gravhög    
Glimmingehus hg *Tiurnnehöys agir f. åker    
Glimmingehus hg *Tofft f. åker    
Glimmingehus hg *Toffteager f. åker    
Glimmingehus hg *Toffte agir f. åker    
Glimmingehus hg *Tofften hoss gaardenn f. åker    
Glimmingehus gods /Se *Tranehull f. åker    
Glimmingehus gd /Se *Trans ager f. åker    
Glimminge stenhus = Glimmingehus Saknas /Se *Tuer agerenn f. åker    
Glimmingehus slott /Se *Tuerbiers engen f. äng    
Glimmingehus borg /Se *Tulsshöje(n) f. åker    
Glimmingehus gd /Se *Vls agerenn f. åker    
Glimminge stjärna Saknas *Vl(s)hale f. åker    
?Glivarp by *Vlssager f. åker    
Glivarp by *Vildfarehöys agir f. åker    
Järrestads län län Villfarahögen hög /Se    
Kyrkan Saknas Villfarahögen ättekulle /Se    
Lunnamöllan kvarn /Se *Vång, Norra f. vång    
Prästgården Saknas *Vång, Södra f. vång    
Salarp by *Vång, Västra f. vång    
Salarp by *Wæde engenn f. äng    
Salarp by      
Salarp by      
Salarp by      
Salarp by      
Salarp by      
Salarp by      
Sankt Laurencii kyrka Saknas      
Sankt Laurentii kyrka Saknas      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
?Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.