ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Hoby socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 88 Naturnamn : 107 Bebyggelsenamn : 90 Naturnamn : 98
?Hoby, Östra sn *Ageiords ager f. åker Östra Hoby sn sn Amerika ängsmark
Östra Hoby sn *Arnhögis agerenn f. åker Hoby sn Arnhögsbacken backe
Hoby, Östra sn *Bagge-ängen f. äng Hoby sn Baggängarna åker
Hoby sn *Bagge engen f. äng Hoby, Östra socken Bjeret åkerbacke
Hoby sn *Boens kiers engene f. åker och äng Ö. Hoby sn o. by Bockaled förr befintlig grind
Hoby, Östra sn *Boens tornn f. åker Hoby sn o. by Bruning sten
Hoby, Östra sn *Bognhöys ageren f. åker Hoby by o. sn Bruning sten
Hoby, Östra sn /Se *Bognhøys Wongen f. vång Hoby, Östra socken och by Bräningen landsvägsbacke
Hoby, Östra sn Brambo-Kiltan sten /Se hobyling inbyggarbeteckning Bränningabacken backe
Hoby, Östra sn *Brönds ager f. åkrar skillbo inbyggarbeteckning Fiskakulla backe
Hoby, Östra sn *Buske engens ager f. åker Almeboda gård Flatebjersvången åkeromr.
Hoby, Östra sn *Böghöyen höjd Amerika åker Gislövbäcken bäck
Hoby, Östra sn *Corrigils stycke f. åker Bjärshög gård Gislövbäcken bäck
Hoby, Östra sn *Dams agerenn f. åker Bonnsten gård Glimbergsnäbbe udde
Hoby sn /Se *Dams agerenn f. åker Bonsten gårdar Gulan sten i sjö
Hoby, Lstra socken /Se *Deyespiell f. åker Bonsten åker Gärsnäsagärdet gärdesgård
Hoby, Östra, socken socken /Se *Diuragerenn f. åker Fiskakulla gårdar Hamnaköftarna armar som omsluter inseglingsrännan
Hoby, Ö sn /Se *Ebbers agre f. åkrar Grossimad gårdar Hammarsnäbbe udde
Hoby, Östra sn /Se *Fiirhiörningen f. åker Helgenäs gård Hobydrätten laxdrätt
Hoby, Östra sn /Se *Fiskekulle f. åker Hildesborg gård Hoby mosse mosse
*Bigerop Saknas *Fladebierg f. höjd Hoby traktnamn Holey mosse mosse
*Deube boligen förr klockaregård *Fladebiergs hööll f. åker Hoby by Hoby pinntuvor område
?Hoby, Östra by /Se *Fladebiergs Wongen f. vång Holmåkra by Hoby tuvor område
Hoby, Östra by *Gaardetofftenn f. åker Holmåkra gårdar Holmåkrabäcken bäck
Hoby, Östra by *Gaardtofftenn f. åker Holmåkra gårdar Holmåkrabäcken bäck
Hoby, Östra by *Giöinge agre f. åkrar Holmåkra gårdar Hommestenen sten i sjö
Hoby, Östra by *Giöinge madtt f. åker Hovby, se Hoby traktnamn Hävdavägen väg
Hoby by *Giøinge Wongen f. vång Häradsskrivarebostället gård Hävden vägar
Hoby, Östra by *Gorresse miell Saknas Kanansland gårdar Kallsebacken kulle
?Hoby, Östra by »Gorrese miell» natn /Se Kanansland gårdar Kalsebacke hög
?Hoby, Östra by *Griissekier f. åkermark Korreboda gård Kattakulla åker
Hoby by *Heste hulle f. åker Kurreboa gård Killebacken landsvägsbacke
Hoby, Östra by *Hiille stens gordtz agerenn f. åker Kvarnbulling inbyggarbeteckning Knuts backe hög
Hoby by *Holmagre f. åkrar Kvarnby by Knutsbacken kulle
Hoby, Östra by *Hussely Saknas Kvarnby by Kronovattnet ålfiske
Hoby, Östra by *Höffde agerenn f. åker Kvarnby by Kullhög backe
Hoby, Östra by *Höyeren Saknas Kvarnby by Kullhög hög
Hoby, Östra by *Kassebiers lengen f. åker Kvarnby by Kullhög, Lilla höjd
Hoby, Östra by *Kattekulle f. åker Kvarnby slott bondgård Kvarnbybäcken bäck
Hoby by *Kiill höjd Kyl gårdar Kyl odl. omr.
Hoby by *Kille agerenn f. åker Kyl gårdar Kyladrätten åldrätt
Hoby, Östra by *Kircke agerenn f. åker Kyl, Lilla gård Kylaskogen skog
Hoby by /Se *Kors agerenn f. åker Kyladrätten ålfiske Kylsbäck bäck?
Hoby by /Se *Krogageren f. åker Kylagården gård Kylsbäck bäck
?Hoby läge förr fiskläge Kulleröjsbacken fornl. /Se Kylagården gård Kyls bäck bäck
*Hoby läge förr fiskeläge Kullhög, Lilla fornl. /Se Kylgården Saknas Kyls bäck bäck
Holmåkra gd /Se Kullhög, Stora fornl. /Se Kyrkotoften förr åker Kylsdiket dike
Kvarnby by *Kulpenn f. åker Norra skolan folkskola Kyls skog skog
Kvarnby by Kylsbäcken bäck Norrekås hus Lilleörn udde
?Kvarnby by Kylsbäcken bäck Norrekås fiskarhus Långeörn udde
Kvarnby by Kylsbäcken bäck Pinntuvorna gårdar o. åkrar Långören stenrad i sjön
Kvarnby by Kylsbäcken bäck /Se Prästgården gård Maden äng
Kvarnby by *Lammestens agir f. åker Skillinge municipalsamhälle Maden äng
Kvarnby by *Lang eng f. äng Skillinge fiskeläge Mossabäcken bäck
Kvarnby by *Lang engen f. åker Skillinge fiskeläge Möllebacken åker
Kvarnby Saknas *Leerhögs agre f. åkrar Skillinge fiskeläge o. municipalsamhälle Möllevången åker
Kvarnby by Långeören grund Skillinge fiskeläge Pinntuvorna bebyggt omr.
Kvarnby by Långören grund Skillinge fiskläge o. municipalsamhälle Prästasanden sandmark
Kvarnby by Långören grund Skillinge fiskläge Pukamaden åker, förr mosse
Kvarnby by Långören grund Skillinge fiskläge och minicipalsamhälle Rackarehatten åker
Kvarnby by Långören grund Skillinge bank banklokal Rackarehatten vägskäl
Kvarnby by Långören grund Skillinge damm vattensamling, tvättställe Risteörn udde
Kvarnby by Långeören skär Skillinge läge fiskläge Ristören stenrad
Kvarnby by *Löds rögle f. åker Skillinge mölla väderkvarn Ristörnadrätten ålfiske
Kvarnby by »löds rögle» åker /Se Skinneberg jord Rödako sten
Kvarnby by *Maëskiifftenn f. ängar Spraggehusen hus Sandskogen Saknas
Kvarnby by /Se *Masckeskiels engen f. äng Södra skolan folkskola Skalle sten i sjö
Kvarnby by /Se Mossabäcken bäck /Se Södre kås hus Skalle sten i sjö
Kvarnby by /Se *Mölle ager f. åker Tornäs gård Skallebarn stenar
Kyl gd /Se Norrekås strand Tornäs gård Skeppsbjer åker
Kyrkan Saknas *Nore mosse f. mosse Tornäs gårdar och hus Skeppsbjer ås
Kyrkan Saknas *Ormhögis agre f. åker Tornäs gård Skillinge bäck bäck
Kyrkogården Saknas Pinntuvorna odlad mark Tornäs gård Skillinge hamn Saknas
Norre kås beb. /Se *Puggemad f. åker Tornäs gård Skillinge läge Saknas
Prästgården Saknas *Quombos toffte ager f. åker Tornäs bank Saknas Skinnräv åker
?Skillinge fiskeläge och municipalsamhälle *Riisse enge f. ängar Tornäsgården gård Snurrate vägskäl
Skillinge municipalsamhälle *Riisse engen f. äng Tornäsgården gård Sparvabacken backe
Skillinge nu municipalsamhälle, förr biskopslän Risteören grund Tornäsgården gård Spraggadrätten laxdrätt
Skillinge nu municipalsamhälle, förr biskopslän Risteören skär Tornäsgården gård Spragge rev
Skillinge fiskeläge *Sandagre f. åkrar Tornösse gård och hus Springaren sten i sjö
Skillinge f. by, nu municipalsamhälle Sanden flygsandfält Vindeboa gård Starriglarna åker
Skillinge f. by, nu municipalsamhälle *Sille middag f. åker Vindeboa gård Stjärneängen torvskifte
Skillinge munieipalsamhälle *Skaderøgs agre f. åkrar Örnahusen hus Stridsbacken landsvägsbacke
Skillinge fiskeläge *Skierne lier Saknas Örnahusen fiskeläge Svinabäckadrätten laxdrätt
Skillinge Saknas /Se *Skiibs bierg höjd Örnahusen fiskläge Svinabäcken bäck
Skillinge m:e /Se Skälbäck(en) gränsbäck /Se Örnahusen fiskel. Tjuderolarna åkrar
Skillinge m:e /Se *Smaabolen f. åker Örnahusen fiskläge Tjurapannorna stenar
Örnahusen fiskeläge /Se Småbolen ägonamn /Se Örna husen fiskeläge Tornabjer åkerbacke
  *Spongitt f. åker Örnarna inbyggarbeteckning Tornbjer ås
  *Stengaards tofftenn f. åker Örnarna fiskläge Visslehåla åkrar
  *Sties höys agir f. åker   Vivehög hög
  *Stiir ringelenn f. åker   Åra bäck
  Stiir ringelenn Saknas /Se   Änghagen äng o. torvmosse
  Svinabäcken bäck /Se   Örnadrätten laxdrätt
  *Thonge f. åker o. äng   Örnakroken åldrätt
  *Thuehögs agerenn f. åker   Örnhög hög
  Tuvorna odlad mark   Örnhög kulle
  Tore mosse mosse   Örnhögaknösarna grund
  *Tornnebierg f. höjd    
  *Tornnebiers mosse f. ängsmark    
  *Tornn sticke f. åker /Se    
  *Vestre tofft f. åker    
  *Weylengen f. åker    
  *Wingebor f. åker    
  *Vång, Västra f. vång    
  Örnhög fornl.    
  *Østretofft f. åker    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.