ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Benestads socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 75 Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 109
Benestad sn *Aaengenn f. äng Sagesmän förteckning Almeskogen skog
Benestad sn *Abille biergitt f. höjd Benestad sn Aspabacken skogsbacke
Benestad sn *Arboste Eng äng Benestad sn och by Asperna åkrar
Benestad sn *Beckindtt bäck Benestad sn Benestadbacken höjdsträckning
Benestad sn Benestadbackar backar Benestad sn Bredalid lid
Benestad sn *Bode skyderne Saknas Benestads socken sn Bredalid skogsbacke
Benestad sn *Bosedall f. åker Benestad sn o. by Brännarejorden åker
Benestad sn *Bredingenn f. åker Benestad sn Brödavången åker
Benestad sn *Bred weyenn väg Benestad sn och by Bröden åker (vång)
Benestad sn /Se *Brente Saknas Benestad sn och by Brötavången åker
Benestad sn /Se *Bössedall, se Bosedall f. åker Adelsberg gård Brötavången åker
Benestad sn /Se *Dronningheden Saknas Benestad by Dyngeskällorna åker
Benestad sn /Se *Fluffue ager f. åker Benestad by o. sn Ekebjer backe
Benestad sn /Se *Frögedals hulle Saknas Benestadgård gård Eket skog och åker
Benestad sn /Se Fyledalen dal Benestadhed gård Fluevången åker
Benestad by Fyledalen terräng Benestadkrog krog Flugevången åker
Benestad by Fyleån å Benestad krog f.d. värdshus Friadal dalsänka
Benestad by Fyleån å Björnagården gård Frygadalen dalsänka
Benestad by *Gedekers Eng äng *Brödahuset f.d. gård Fryggadal dalgång
Benestad by *Giedekier eng f. äng Brötahusen smågårdar Fyledalen dalgång
*Deynne festin f. klockaregård *Heebierg f. höjd Kindskogshällen utj. Fåradal dalgång
*Klockare bohlet Saknas Herrefatet åker /Se Kroghust hus Gamlegård åker
Kyrkan Saknas *Heste kiille beck bäck Lassagårdarna gårdar Grusbjersbacken stenbacke
Nedrarby by *Huiddinger f. åkrar Lassagårdarna gdr Gröna hälla äng
Nymölla gd o. kvarn *Hullen f. åker Lassagården gård Haffarsvången, se Herrefatet åker
Prästgården Saknas Hässlet terräng Lyckehusen hus Hermans krok åker
Skvattemölla kvarn *Jernhullen f. åker Nymölla kvarn Hermansvången åker
Skvattemölla kvarn *Kiille agerenn f. åker Nymölla gård och vattenkvarn Herrafallet åker
Skvattemölla kvarn /Se *Kircke agerenn f. åker Näraby Saknas Herrefatet åker
Stenby by *Komble Saknas Prästabonastället löneboställe Herrefatet åker
Stenby by *Kumla backe Saknas Sand- och Bäckängarna, se Skogsbacken Saknas Husmansvången åker
Stenby by *Lamme rygell f. åker Skoghuset gård Hästahagen betesmark
Stenby by *Langager f. åker Skogsbacken skogspark Högadal backe, betesmark
Stenby by *Langdals ager f. åker Skvattemölla gård Höjadal dal
Stenby by *Langdals hulle f. åker Stenby by Högestadån annat namn på Fyleån
Stenby by *Liusshöys tofftenn f. åker Stenbygård gård Julbröt skog
Stenby by *Lödderöds ager f. åker Stenhuset borg Killebackarna betesmark
Stenby by *Maë f. äng Tegelbruket tegelbruk Killestycken åkerskiften
Stenby by *Magle agir f. åker Ödemarksgården gård Kohejdan åker
Stenby by *Marbeck Saknas Örup säteri Kohällorna åker
Stenby by /Se Marbäck bäck Östanbäck gård Kumle åker
Stenby by /Se Marbäck bäck /Se   Kumlevången åker
Örup hg *Nörre engen f. äng   Kyrkobacken åkerbacke
Örup gd *Ollegaardtz maen f. äng   Kyrkolyckan åker
Örup hg *Preste skoffuenn f. äng   Lilla höjan backe
Örup hg *Ramsaasse weyen väg   Limugnsbackarna åker
Örup hg *Reffue dals ager f. åker   Loppehåla åker
Örup hg *Riisett Saknas   Loppe håla håla
Örup hg Råbäck skiljebäck /Se   Loppehåla håla el. sänka
Örup hg *Skiiffte, Lille f. åker   Lundakille källa
Örup hg *Skioldenn f. äng   Lyckehusspetsen åker
Örup hg *Skoffbrödtz ager f. åker   Lyckehusvången åker
Örup hg *Skoffs ager f. åker   Långåker åker
Örup hg *Skoffs ager, Store och Lille f. åkrar   Långåkrarna åkrar
Örup hg /Se *Skreyebierg f. höjd   Magnehillarebacken backe
Örup gd /Se *Skyderne Saknas   Marbäck bäck
Örup hg /Se *Snogedals ager f. åker   Marbäckarna ängsmark
  *Stauffkulds eng f. äng   Mellanåkra åker
  *Stauffkulle eng f. äng   Mellanåkrar åkrar
  Stenby backe häjd   Mellanärna åker
  *Stenede sticke, Dett f. åker   Middagsplanen gräsplan
  *Stenlösse tofft f. åker   Nattalyckan äng
  *Stenslösse toft f. åker   Nyvång åker
  Storkarna åker /Se   Ola Nilsa vången åker
  Storkarna åker /Se   Olernas hörna åker
  *Syfle engen f. äng   Prästahällan, se Prästaskogen Saknas
  *Tofftenn f. åker   Prästahällan backe
  *Trehiörningh f. åker   Prästaskogen skogsbacke
  *Vång, Norra f. vång   Prästaskogen skog
  *Vång, Södra f. vång   Prästaskogen skog
  *Vång, Östra f. vång   Ramsåsaån å
  Øruppe skouff skog   Riset betesmark
  Örupsån å   Råbäck bäck
  Örupsån å   Sjökärret åker
  Øxenn och skaffted f. åker   Skallerna åker
      Skenebacken skogsbacke
      Skenebacken backe
      Skidan åker
      Skinkerna sankmark
      Skinnesen åker
      Skitan åker
      Skvattemad mad
      Smedbacken backe
      Smedjebacken backe
      Stenby backar höjdsträckning
      Stora höjan backe
      Stora Äspet område
      Storkarna åker
      Storkarna åkerbackar
      Svärlyckan äng
      Sölemad åker
      Sönnerkorra åker
      Tiggåabackarna skog
      Tillgåorna skogsmark
      Tisleängarna äng
      Tjurolarna åker
      Toften åker
      Trädgårdsäspet åker
      Ullstorpsbäcken bäck
      Vinkillan källa
      Ället skog
      Ännakullen backe
      Ännakullen kulle
      Äspe, Norra skog
      Äspe, Södra skog, åker
      Ödemark område
      Örups grusgrav grustäkt
      Örups skog skog
      Östanbäcksbacken backe

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.