ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stiby socken : Järrestads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 95 Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 34
Stiby socken *Aganöds ageren f. åker Stiby sn sn Brinkabacken backe
Stiby sn Aganöds ageren Saknas /Se Stiby sn och by Broalidsbacken backe
Stiby sn /Se *Almending f. allmänning Stiby socken sn Flisgravavången åkerteg
Stiby sn *Almending skiiffte f. ängar Stiby sn Hivlorna betesmark
Stiby sn *Almendings skiiffte f. åker Stiby sn Hivlorna betesmarker
Stiby sn *Almendings stickidt f. åker Stiby sn o. by Hivlorna betesmarker
Stiby sn *Arnne Kulds agre f. åkrar Stiby sn och by Hålamad ängsmark
Stiby sn *Biers ageren f. åker Stiby sn /Se Hålbakerna åkertegar
Stiby sn *Biersteens ageren f. åker Anneborg gård Hålbakorna ängsmark
Stiby sn *Bie stens eng f. äng Backagården gård Komstad bete betesmark
Stiby sn *Blancke tonge agerenn f. åker Graneborg gård Komstad hivlor betesmarker
Stiby sn *Bockeblad skiiffted f. äng Gysås gårdar Komstad hivlor betesmarker
Stiby sn Bockeblad skiiffted Saknas /Se Gärsnäs järnvägsstation *Komstad stengravar stenbrott
Stiby sn *Bognhöys agerenn f. åker Gärsnäs stationssamhälle Kämmele betes- och skogsmark
Stiby sn *Brandegen f. åker Gärsnäs stationsamhälle Kämmele kyrka sten
Stiby sn *Bystiens ageren f. åker Gärsnäs stationssamhälle Listarums mosse mossmark
Stiby socken *Böse äng /Se Gärsnäs station järnvägsstation Mossabacken åker
Stiby sn /Se *Dals agerenn f. åker Hivlegården gård Mossängen åker
Stiby sn /Se *Egebiergs ageren f. åker Hivlegården gård Märgelbacken backe
Stiby sn /Se *Farrebiers ageren f. åker ?Hivlorna del av sn Mölleån å
Stiby sn /Se *Fleyer f. åker Komstad traktnamn Norrahus krog åkermark
*Askagården gd *Gaartoffternne åkrar Komstad by Pestkyrkogården åker
Gärsnäs hg *Gade ryggene f. åkrar Komstad by Prästens ängar betesmark
*Gärsnäs f. egen sn, nu samhälle *Geres agre f. åkrar Komstad by Rachepott backe
Gärsnäs f. by, nu samhälle *Gerris agerenn f. åker Komstads kätte del av Komstads by Ragårdavägen väg
Gärsnäs poststation /Se *Gerris agre f. åkrar Komsta kätte område av Komstad Röbäck bäck, nu rörlagd
Komstad by *Gomme engen f. äng Komstad kätte gårdar o. hus Spetsavången åkerteg
Komsta by *Guld agerenn f. åker Komstamölla, se Komstad traktnamn Stengravarna område
Komstad by *Heds agre f. åkrar Komstamölla vattenkvarn, gård Stengraverna stenbrott
Komstad by *Heidtz agre f. åkrar Komstad radgårdar gårdar Stiby bete betesmark
Komstad by *Hellekiille enge f. ängar Komstad by Stiby mosse mosse
Komstad by *Hellestens agerenn f. åker Komsta skolor folkskola Tjurahejdan äng
Komstad by /Se *Herninge kille ageren f. åker Villa Komstad, se Komstad traktnamn Tvärebjerabacken backe
Komstad by *Hiin namen f. åker Norrehög gård Vika sjö hav
Komstad by /Se *Hollebackenn f. åker Radby del av Komstads by  
Kyrkan Saknas *Hollehögs ager f. åker Ragårdarna gårdar  
Kyrkan Saknas *Holle maën f. äng Rävakroken del av Stiby  
Prästgården Saknas *Holme ageren f. åker Stattena förr namn på gård  
Rogevadsmölla Saknas /Se *Holme agerenn f. åker Stiby by  
Stiby by *Hynde ageren f. åker Stiby allmänning bebyggt område  
Stiby by *Höffde ageren f. åker Stigbyborg gård  
Stiby by *Höre kiers agerenn f. åker Stiby skola folkskola  
Stiby by Jägareparken skog Tving gård  
Stiby by *Kierlinge tofftenn f. åker Västervång del av Stiby  
Stiby by »Kircke agre f. åkrar    
Stiby by *Kircke tiende agerenn f. åker    
Stiby by Komstadmölla odlad mark    
Stiby by Komstadån å    
Stiby by *Komsta stette agerenn f. åker    
Stiby by *Kuarnhöys agre f. åkrar    
Stiby by *Kulpe f. åker    
Stiby by *Kulpen f. åker    
Stiby by *Leeds agerenn f. åker    
Stiby by *Leergraffs agerenn f. åker    
Stiby by Listarumsån å    
Vårlalövstad Saknas /Se *Long ageren f. åker    
  *Long engen f. åker    
  *Lyerne f. åkrar    
  *Mandtzhöys skiiffte f. äng    
  *Mussen f. mosse    
  *Raabecks agre f. åkrar    
  *Reffhöys ageren f. åker    
  *Rens agerenn, Lille f. åker    
  Råbäck bäck /Se    
  *Rörbecke skiiffthed f. äng    
  Rörbecke skiiffthed förr äng /Se    
  *Rörmusse engen f. äng    
  *Sandholmen f. åker    
  *Saxholmen f. åker    
  *Siile mes agerenn f. åker    
  *Sille krogenn Saknas    
  *Sillemosse f. mosse    
  *Sillemusse agre f. åkrar    
  *Skade wingene f. åker    
  *Skaldran f. äng    
  *Stiis agerenn f. åker    
  *Thuings engen f. äng    
  *Tidzele agerenn f. åker    
  *Tiörnnebiers agerenn f. åker    
  Tommarpaån å    
  *Tormarcks agre f. åkrar    
  *Tormarcks agerenn f. åker    
  *Tornne agerenn f. åker    
  *Tornnebiers ageren f. åker    
  *Tornen Saknas    
  *Weylengenn f. åker    
  *Vibe kullen f. äng    
  *Vigre skiiffte f. äng    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Östra f. vång    
  »Vång, Östra f. vång    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.