ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Herrestads socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 81 Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 53
?Östra Herrestad sn *Almending allmänning Östra Herrestads sn sn Anders Jepps backe backe
Herrestad, Östra sn /Se *Almiddinge Saknas Herrestads socken, Östra sn Bjerabacken förr backe, nu grusgrav
Herrestad, Östra sn *Axelbrydtt Saknas Herrestad sn Brytestugebacken åkerbacke
Herrestad, Östra sn *Bagnne eng f. äng Herrestad sn Brytestugebacken backe
Herrestad, Östra sn *Becke kiers engen f. äng Annedal gård Bys källa källa
Herrestad, Östra sn *Breed ager f. åker Axeltorp gård Bösahålan sänka
Herrestad, Östra sn *Brydager f. åker Blomsterpottan hus Dämningen äng
Herrestad, Östra sn *Bruk eng f. äng Blomsterpottan hus Hängeri åker
Herrestad, Östra sn By bjär (Bysberg) ?förr backe /Se Blomsterpottan hus Hängeri åker
Herrestad, Östra sn *Degiis ager f. åker Bonsten, se Hoby traktnamn Hästhagen betesmark
Herrestad, Östra sn *Degis ager Liille f. åker Gumphönan hus Jungfruvången åker
Herrestad sn /Se *Degnne tofften f. åker Gumphönan hus Jägareparken furuskog
Herrestad, Ö sn /Se *Diigis ager f. åker Gärsnäs herrgård Killebäck bäck
Herrestad, Ö. sn /Se *Dreffueled f. led Gärsnäs säteri Klockarebjeret backe
Herrestad, Östra sn /Se *Ellesnabe Saknas Gärsnäs gods Kroppabackarna höjdsträckning
*Abbelegården Saknas *Frökilds eng f. äng Gärsnäs gods Kroppabackarna backar
*Brända mölla kvarn *Gaar ager f. åker Gärdsnäs säteri Kroppabäcken bäck
*Brende mölle kvarn *Giöttings röer Saknas Gärsnäskvarn kvarn Kroppabäcken bäck
*Brännemölla Saknas *Giötz kulle ager f. åker Gärsnäs herregård Kullhölkan förr äng, nu åker
*Degnne gaarden f. kklockaregård *Graffue Saknas Gärsnäs säteri Kungabackarna backar
*Degnne gaarden f. klockaregård *Graffuene Saknas Östra Herrestad traktnamn Kungabacken skogsbacke
*Getznes, se Gärsnäs hg *Graffuerne Saknas Herrestad, Östra by Kyrkoalmen alm
Gyrznes, se Gärsnäs hg *Griringholms eng f. äng Jägarehuset hus Kyrkoalmen alm
Gyrsnes Saknas *Grydebierg f. höjd Klungegården förr gård Kyrkovången åker
Gärsnäs hg *Gröffuirne Saknas Kråkehög gård och jordhög Kärleksbacken skogsbacke
Gärsnäs herresäte *Herrestads grobe Saknas Kullhälkan, se Lindesfrid Saknas Ladufogdavången åker
Gärsnäs f. egen sn, nu hg *Hestens ager f. åker Lindesfrid gård Lyckorna förr betesmark, nu åkerområde
Gärsnäs gammalt herresäte hestens ager åker /Se Lyckebo gård Mölledammen äng
Gärsnäs gammalt herresäte *Hestens ager åker /Se Posthuset hus Möllevången åker
Gärsnäs hg *Hullebecks backe Saknas Rogavad kvarn Norrehög skogsbacke
Gärsnäs hg *Hullebecks eng f. äng Sandhuset hus Parkavången åker
Gärsnäs hg *Husstofftenn f. åker Solbacken, se Östra Herrestad Saknas Pengabacken skogsbacke
Gärsnäs hg *Husstofftenn f. åker Sulten gård Pilabackavången åker
Gärsnäs hg *Hörmusbage f. åker Tvärbjera hus Puggedammen damm
Gärsnäs hg Jägareparken skog Ulriksberg gård Sandhuslyckan lycka
Gärsnäs hgd, f.d. sn Kalvhagsbacken fornl.   Sillagatan väg
Gärsnäs förr sn, nu del av socken Killebäck bäck /Se   Sillagatan väg
Gärsnäs hg *Klekulds eng f. äng   Skalla damm åker
Gärsnäs förr sn, nu del av sn /Se *Klockne engenn f. äng   Skalladamm nu åker
Gärsnäs hg *Kodam Saknas   Skiftejorden åkerjord
Gärsnäs herresäte Kodam vattensaml? /Se   Stengravarna stenbrott
Gärsnäs hg *Kragehöy Saknas   Stenhed åkerområde
Gärsnäs herresäte *Kropp Saknas   Tjuderolarna åker
Gärsnäs hg *Kuldhulckene f. ängar   Tjurolarna åkerområde
Gärsnäs hg Kungabackarna höjd   Tommarpaån å
Gärsnäs hg Kyrkogården Saknas   Tvärbjera backar
Gärsnäs hg *Lang ager f. åker   Tvättekullsbacken backe
Gärsnäs hg *Langer ager f. åker   Tuggamad förr mad, nu åker
Gärsnäs gam. herresäte *Langer ager f. åker   Tyka mad äng
Gärsnäs gammalt herresäte *Longkollernis eng f. äng   Tyskabron bro
Gärsnäs hg *Nørre marck åker och äng   Varstaåsarna höjdsträckning
Gärsnäs hg Puggedammen damm /Se   Örnabjeret skogsbacke
Gärsnäs hg /Se *Reuffsbierg f. åkermark   Örnagraverna åker
Gärsnäs gd Rog(g)avad vadställe /Se    
Gärsnäs herresäte *Röggis ager f. åker    
Gärsnäs hg *Sandgraffuirne f. ängsmark    
Gärsnäs hg *Sandkier f. kärrmark    
Gärsnäs hg *Sand waditt f. vad    
Gärsnäs hg Skalladamm damm /Se    
Gärsnäs hg *Slaa kiilde Saknas    
Gärsnäs hg Spanggenn Saknas    
Gärsnäs hg Stenhed fornl. /Se    
Gärsnäs hg *Stiens ager f. åker    
Gärsnäs hg *Syndre marck f. åker och äng    
Gärsnäs hg *Talboritt Saknas    
Gärsnäs hg *Tokorra vattensaml? /Se    
Gärsnäs hg Tommarpaån å    
Gärsnäs hg Tommarpaån å    
Gärsnäs hg *Tornen Saknas    
Gärsnäs hg *Tören oldenn Saknas    
Gärsnäs hg *Törnnebierg f. höjd    
Gärsnäs hg Ugglan äng /Se    
Gärsnäs hg *Wbekier f. kärrmark    
Gärsnäs by *Waadhallerne Saknas    
Gärsnäs hg *Walby graffuir Saknas    
Gärsnäs f. annexsocken *Vestre marck åker och äng    
Gärsnäs hg *Wædager f. åker    
Gärsnäs hg *Ørnnehöy Saknas    
Gärsnäs herresäte *Ørnneöds engen f. äng    
Gärsnäs herresäte *Østre marck f. åker och äng    
Gärsnäs hg *Øxen Saknas    
Gärsnäs gods /Se      
Gärsnäs gd /Se      
?Herrestad, Östra by      
?Herrestad, Östra by      
?Herrestad, Östra by      
?Herrestad, Östra by      
?Herrestad, Östra by      
?Herrestad, Östra by      
*Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by /Se      
?Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by /Se      
Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by      
*Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by      
Herrestad, Östra by      
Kullhölkan gård /Se      
Kyrkan Saknas      
Kyrsnes, se Gärsnäs hg      
*Medilhior Saknas      
*Nöderum Saknas      
Rågevadsmölla gd      
*Torp Saknas      
*Torppe mark Saknas      
*Vrandbierg Saknas      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.