ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Tommarps socken : Järrestads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 445 Naturnamn : 28 Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 55
Tommarp sn »Abula bäcks äng» äng /Se Östra Tommarps socken socken Bolshögbacken kulle
Tommarp, Östra sn Backamossen mosse Tommarp sn, by o. stationsamhälle Bolshögsjö kärr
Tommarp, Östra sn /Se *Böse äng /Se Tommarp sn och by Bröddaled förr grind
Tommarp sn /Se *Gäddebäck bäck Östra Tommarp socken, by och stationssamhälle Fläskaled förr grind
Tommarp sn /Se Kippabäcken bäck /Se Tomarpe kyrka Saknas /Se Fädammarna åker
Tommarp socken /Se *Simrishamnsån å Kalbullingarna inbyggarbeteckning Fäladsbäcken bäck
Tommarp socken ?Tommarpa sjö kärrmark Tomlingarna inbyggarbeteckning Gamlavann del av å
Tommarp socken /Se Tommarpa sjö sjö /Se Tåglingarna inbyggarbeteckning Gamlavannsbacken åker
Tommarp socken /Se Tommarpsån vattendrag Varsingarna inbyggarbeteckning Gyebacke åkerbacke
Tommarp socken /Se Tommarpsån å Vraningarna inbyggarbeteckning Gyngahärad Saknas
Tommarp socken /Se Tommarpsån å Karlaby by Gåsakullsbacken åker
Tommarp socken /Se Tommarpsån å /Se Korsdalagårdarna gårdar Häradsbjeret backe
Tommarp sn /Se Trolladamm damm /Se Kransingagårdarna gårdar Häradsbjersbacken betesmark
Tommarp sn /Se Trolledamm vattensaml. /Se Ljungagårdarna gårdar Karlaby allmänning jord
Tommarp sn /Se Tystabro bro /Se Spelarestycket mark Karlabymossen mosse
Tommarp sn /Se Tystabäck bäck Stockhög gård Kippabroarna broar
Tommarp, Östra sn /Se Tystabäck bäck /Se Sulten gård Kippabäcken bäck
Tommarp sn Tågeborg, se även Tågeborgsbackarna åker /Se Sylten gård Kippabäcken bäck
Tommarp, Östra sn Tågeborgsbackarna, se även Tågeborg åker /Se Tomarp, se Tommarp traktnamn Kippabroarna broar
Östra Tommarp sn Villfarahögen hög /Se Tommarp traktnamn Kippaängen äng
Tommarp sn o. by Villfarahögen ättekulle /Se Tommarp by Klockarehålan odlad mosse
Tommarp, Östra förr stad, numera sn Villfara-högen, -stenen fornminne /Se Tommarp jvt Korsdalahålan åkerhåla
Tommarp f.d. stad »Vranarppe syøø» sjö /Se Tommarps station järnvägsstation Korsdalen dalgång
Tommarp, Östra sn Vranarpssjön sjö Tullhögen backe och gård Kyrkobacken backe
Tommarp, Östra sn *Vranarps sjö förr sjö Tågarp by Laputa backe
Tommarp, Östra sn *Vranarps sjö f. sjö Tågarp by Lerhög backe
Tommarp, Östra sn Välabroen bro /Se Tågarpagården gård Ljungen del av Vranarp
Tommarp, Östra sn Välabäcken bäck /Se Tågarps skola folkskola Mölleslyckeäng äng
Tommarp, Östra sn   Virrestad by Norrehögskrok del av Virrestad
Tommarp, Östra sn   Virrestad by Rävakroken åker
Tommarp, Östra sn   Virrestad gamla skola f.d. skola Skabborna åker
Tommarp, Östra sn   Vranarp by Skidorled förr grind
Tommarps, Östra socken /Se   Vranarp by Sudarekärret, Lilla kärr
Tommarps, Östra socken /Se   Vranarp by /Se Sudarekärret, Stora kärr
Tommarp, Ö sn /Se     Sultamossen mosse
Tommarp, Ö. by o. sn /Se     Sutarekärret kärr
Tommarp, Östra sn /Se     Syltatorvmossen torvmosse
Ekestad gd /Se     Tommarpa sjö kärrmark
*Hospitalet f. sjuk- och fattighus     Tommarps sjö förr vattendränkt område
Karlaby by     Tommarps sjö förr vattendränkt område
Karlaby by     Toskkulle backe
Karlaby by     Tranemadshålet kärr
Karlaby by     Tranemadshålet åker
Karleby by     Tranemadsmossen mosse
Karlaby by     Tranemadsmossen mosse
?Karleby by     Trolledamm vattensamling
Karlaby by     Trolledamm åker
Karlaby by     Tystabäck bäck
Karlaby by     Tystabro bro
Karlaby by     Tystakulle backe
Karlaby by     Tågeborg kulle
Karlaby by     Tågeborgsbackarna åker
Karleby by     Villfarhög kulle
Karlaby by     Vrångavad förr vad
Karlaby by /Se     Vrångavadsbäcken bäck
Karlaby by /Se      
Karlaby by /Se      
Kyrkan Saknas      
Sankt Georgs hospital förr spetälskesjukhus      
*Sankt Jörgens sjukhus Saknas      
Sankt Jörgens hospital förr sjukhus /Se      
*Sankt Jörgens sjukhus spetälskesjukhus      
Sankt Jörgens hospital förr sjukhus      
Sankt Jörgens Hospital förr sjukhus      
*Sankt Jörgens sjukhus spetälskesjukhus      
Sankt Jörgens hospital förr spetälskesjukhus      
*Sankt Jörgens sjukhus spetälskesjukhus      
Sankt Jörgen förr sjukhus      
Sankt Jörgens hospital f. sjuk- och fattighus      
Sankt Jörgens kloster f. kloster      
Sankt Jörgens kloster f. kloster      
Sankt Jörgen förr kloster      
*Sankt Leonards altare Saknas      
Sankta Maria kyrka Saknas      
Sankta Maria kyrka förr kyrka      
*Mariakyrkan förr kyrka /Se      
Sankt Peter förr kloster      
Sankt Peter förr kloster      
Sankt Peters kloster Saknas      
Sankt Peders kloster f .kloster      
Sankt Pæthers kloster förr kloster      
Sankt Peter förr kloster      
Sankt Peters kloster och kyrka Saknas /Se      
Sankt Peters kloster förr kloster      
Sankt Peders Kloster förr kloster      
*Sankt Peters kloster Saknas      
Sankt Peters kloster förr kloster      
*Sankt Peters kloster Saknas      
*Sankt Peters kloster Saknas      
Sankt Peders kloster f. kloster      
Sankt Peders kloster f. kloster      
*Sankt Peters kloster Saknas      
*Sankt Peters kloster Saknas      
Sankt Peders kloster f. kloster      
*Sankt Peters kloster Saknas      
Sankt Petri kyrka, se S:t Petri o. S:t Pauli kyrka Saknas      
Sankt Peters kyrka kyrka      
Sankt Petri kyrka f. kyrka      
Sankta Peters kyrka Saknas      
*Sankt Petri kyrka Saknas      
*Sankt Petri kyrka och kloster Saknas      
*Sankt Peters kyrka Saknas      
*Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka Saknas      
Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka Saknas      
Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka Saknas      
Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka förr kyrka      
Sankt Pæders kyrkogård Saknas      
*Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka förr kyrka      
Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka Saknas      
Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka Saknas      
Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka Saknas      
Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka Saknas      
Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka Saknas      
*Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka förr kyrka      
*Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka förr kyrka      
*Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka förr kyrka      
Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka Saknas      
Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka Saknas      
Sankt Petri o.Pauli kyrka Saknas      
Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka Saknas      
Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka förr klosterkyrka      
Sankt Petri o. Sankt Pauli kyrka förr klosterkyrka      
Sankt Örjans kloster förr kloster      
Spedet, se S:t Jörgens sjukhus Saknas      
Spetälskesjukhuset förr sjukhus      
Spetälskesjukhuset f. sjukhus      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp f. stad med kloster, nu by      
Tommarp f. stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarps kloster förr kloster      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarps kloster f. kloster      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp, Östra by o. sn      
Tommarp, Västra by      
Tommarp, Östra by      
Tommarp f. stad med kloster      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad m. kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp, Östra by o. sn      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp, Östra by o. sn      
Tommarp förr stad, nu by      
Tommarp förr stad, nu by      
Tommarp f. kloster och stad, nu by      
Tommarp f, kloster      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr stad, nu by      
Tommarp f. kloster och stad, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f. kloster      
Tommarp f. kloster      
Tommarp f. kloster      
Tommarp förr kloster      
Tommarp f. stad med kloster, nu by      
Tommarp f. stad med kloster, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f, kloster      
Tommarp f. kloster      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad med kloster      
Tommarp f. stad med kloster      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f. stad med kloster      
Tommarp by (f.stad med kloster)      
Tommarp by (f. stad med kloster)      
Tommarp f.stad med kloster, nu by      
Tommarps kloster f. kloster      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp by      
Tommarp förr stad m. kloster, nu by      
Tommarp by (förr stad med kloster)      
Tommarp förr stad med kloster      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp förr stad m. kloster, nu by      
Tommarp f.kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster      
Tommarp by, sn      
Tommarp förr stad o. kloster, num. by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Östra Tommarp by, sn      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad med kloster, nu by      
Tommarp by, socken      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp by, socken      
Tommarp by, socken      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp by, socken      
Tommarp by, socken      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f, kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad, kloster, nu by      
Tommarp by      
Tommarp f.stad, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad, nu by /Se      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f. stad med kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f, stad, nu by      
Tommarps kloster Saknas      
Tommarp by      
Tommarps kloster förr kloster      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr stad m. kloster      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f, kloster, nu by      
Tommarp förr kloster o. stad, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f.stad, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr stad, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr stad, nu by      
Tommarp f. kloster      
Tommarp f. kloster      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f, kloster, nu by      
Tommarp f. kloster      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr stad, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. kloster      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. kloster      
Tommarp förr stad med kloster      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. kloster      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp f. kloster      
Tommarp förr kloster      
Tommarp f. stad med kloster,nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr kloster. nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. kloster      
Tommarps kloster Saknas      
Tommarp förr kloster, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. kloster      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp förr stad med kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. kloster      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f, stad med kloster, nu by      
Tommarp f. kloster      
Tommarp f.kloster, nu by      
Tommarp f.kloster      
Tommarp f. kloster      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad med kloster, nu by      
Tommarp f. kloster      
Tommarp f. kloster      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad med kloster, nu by      
Tommarp by      
Tommarp f. kloster o. stad, nu by      
Tommarp f. hg      
Tommarp by      
Tommarp f. kloster      
Tommarp by      
Tommarp f. hg      
Tommarp f, hg      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f. kloster, nu by      
Tommarp f, kloster, nu by      
Tommarp, Östra by      
Tommarp f. stad med kloster, nu by      
Tommarp f. stad med kloster, nu by      
Tommarp f. stad, nu by      
Tommarp f. stad med kloster, nu by      
Tommarp f.stad med kloster, nu by      
Tommarp by      
Tommarp by      
Tommarps kloster f.kloster      
?Tommarp förr kloster /Se      
Tommarp, Östra by och sn /Se      
*Torp Saknas      
*Torppe mark Saknas      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp hg      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp hg o. by      
Tågarp by      
Tågarp hg och by      
Virrestad by      
Virrestad by      
Virrestad by      
Virrestad by      
Virrestad by      
Virrestad by      
Virrestad by      
Virrestad by      
Virrestad by      
Virrestad beb. /Se      
Virrestad by /Se      
Vranarp by      
Vranarp by      
Vranarp by      
Vranarp by      
Vranarp by      
Vranarp by      
Vranarp by      
Vranarp by      
Vranarp by      
Vranarp by      
Vranarp by      
Vranarp by      
Vranarp by /Se      
*Vårfrukyrkan Saknas      
*Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan f. kyrka      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.