ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gladsax socken : Järrestads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 227 Naturnamn : 111 Bebyggelsenamn : 75 Naturnamn : 239
Gladsax sn Abramssjö sjö /Se Gladsax sn sn Aspehögåkrarna åker
Gladsax sn *Almendings iordt Saknas Gladsax socken sn Baskemöllebäcken bäck
Gladsax sn *Arkunden f. åker och äng Gladsax sn Björkberget åker
Gladsax sn Arwaskogen beb. el. naturn. /Se Gladsax sn Black grund
Gladsax sn *Backen backe Gladsax sn Black grund
Gladsax socken Baskemöllesätteret åldrätt /Se Gladsax sn o. by Blåesten sprängd sten
Gladsax socken *Biernnekille agir f. åker Gladsax sn o. by Bockahålan åker
Gladsax socken *Bierren höjder Gladsax sn o. by Bockahålsbitarna åker
Gladsax sn Black sten /Se Gladsax sn och by Bockahålsbitarna åker
Gladsax sn /Se *Brennemusse f. mosse Baske fiskeläge Bockhålan åker
Gladsax sn Bäckhalladalen dal Baskemölla by Bombacken backe
Gladsax sn *Dune engen f. äng Baskemölla fiskeläge Bonnhögen backe
Gladsax sn *Dybedals eng f. äng Baskemölla fiskeläge Bornholmshålet passage
Gladsax sn *Dybedals ssiö sjö Baskemölla pst Brottkroken ställe i hav
Gladsax sn *Dyrehöy f. hög Baskemölla fiskeläge och municipalsamhälle Brödden backe
Gladsax sn *Egebiers toffte f. åkermark Baskemöllesätter ålfiske Bäckhalladammen vattensaml.
Gladsax Saknas *Fleskhöy f. höjd Bialitta hus Bästebjerabacken backe
Gladsax sn *Forebierridt Saknas Bräknaryd, Stora gårdar Bönders mosse mosse
Gladsax sn *Gedde baa ager f. åker Bräknaryd, Lilla gård och hus Dagsgrund grund
Gladsax by o. sn *Gerris agir f. åker Bräknaröd gårdar Dammhejdan utdikad ängsmark
Gladsax sn Gladsax hallar klippformationer Bräkneryd by Dödingavraket passage
Gladsax sn *Grudbierg f. höjd Gladsax hallar traktnamn Ekeberga grund
Gladsax sn *Gröne hall Saknas Gladsax by Ekholma åker, skog
Gladsax försvunnen kungsgård *Harehöyseng f. äng Gladsax by och sn Farfar grund
Gladsax sn *Hestehauffuen f. hage Gladsax Hallar, se Gladsax hallar traktnamn Flaket grund
Gladsax sn? *Hogaar agir f. åker Gladsax poststn Flaket stenhäll
Gladsax sn *Hogaard agir f. åker Gladsaxagården gård Flaket grund
Gladsax sn *Horseberg klippformationer Gladsaxgården gård (»kungsgård») Flatehall stenhäll
Gladsax sn *Horsehall (*Horseberg) klippformationer Gladsax Norrevång gårdar Flygaren åker
Gladsax sn *Horsehall klippformationer Gladsax Rasmus tobbisdrätt Frankhög backe
Gladsax sn *Hönnebier f. höjd Gladsax skola folkskola Frankhöjd åker
Gladsax sn *Höre Kiille agir f. åker Gröstorp by Frälsängarna ängsmark
Gladsax sn *Höyerenn Saknas Gröstorp by Fynahusen hus
Gladsax sn Iglamossen mosse Hamnasätteret, se Baskemöllesätter Saknas Fyrkanten åker
Gladsax sn *Jerridstad sty f. stig Holmströmssätter, se Simrishamnsbod Saknas Gladsax bys allmänning mark
Gladsax sn /Se *Jerridsted marck f. åkermark Järresta Sven har varit tobbisdrätt Gladsax hallar hallar och ljungbackar
Gladsax sn /Se *Jerristeds haldt Saknas Karlaby by Gladsax-hallar klippformationer
Gladsax sn /Se *Kaarssbierg Saknas Karlaby by Gravaretofterna åker
Gladsax sn /Se Kisaholm kulle /Se Karlaby by Gravplats stenar
Gladsax sn /Se *Klauesten Saknas Knäcken ålbod och ålfiske Gravplats stenar
Gladsax sn /Se *Korsberget berg Kroksbod bod med ålfiske Grävsvinasträtet väg
Gladsax sn /Se *Korssbier f. höjd Krokssätter, se Kroksbod Saknas Grönabjer backe
Gladsax socken socken /Se *Korsse wad f. vad Kråsebod ålbod Grönehall backe
Gladsax socken socken /Se *Korsse wads weyen väg Kullen ålbod Grönehall backe
Gladsax socken socken /Se *Kraakulle Saknas Lallen ålbod Gubben fyr
Arwaskogen naturn el. beb. /Se Krokssätteret åldrätt /Se Långaryd gårdar Gyngabacken åker
Baskemölla fiskeläge Kväghög hög /Se Långaröd gårdar Gåsabitarna åker
Baskemölla m:e /Se *Langkiers eng f. äng Munkaberg gård Gåsakärr kärr
Baskemölla samh. /Se *Leid led Norrevång gårdar Gåsamosse mosse
*Blåherremölla Saknas Lillevik vik /Se Oderbäckssätteret ålfiske Gåsastycken åker
Bräknaryd gd *Lunden Saknas Simrishamn Notedrätten har varit Tobbisdrätter Gåsastycken(a) åker
Bräknaryd gård *Lundt, Lille Saknas Simrishamns bod bod med ålfiske Hafulabacken åkerbacke
Bräknaryd, Stora och Lilla gdr /Se *Mosen f. mosse Stenaberga Saknas Hak´s näbbe udde
Bräknaröd gd *Munchebierg f. höjd Steneberga gårdar Hallabrodden åker
Bräknaröd, Lilla Saknas /Se *Munkaberg berg Stenebjer gårdar Hallabrödden åker
*Dybedall Saknas *Munkberget berg Syrkadal hus Hallagärdsåkrarna åkrar
*Fullhall Saknas *Musse gierridt f. gärde Tegelhejadan kyrkojord Hallajärs-åkrarna åker
Gladsax f. slott, nu by *Möllisse backend f. backe Tjörnedala by Hamnabro bro
Gladsax förr herresäte, nu by *Naxhala sten grund Tjörnedala gård Hamnasätteret sätter
Gladsax förr slott, nu by Oderbäck bäck /Se Tjörnedala gård Hasslebacken skogsås
Gladsax f. slott Oderbäckssätteret åldrätt /Se Tjörnedala ålbod och ålfiske Hundakorran vattensamling
Gladsax förr herresäte, nu by *Oriste höys kiille Saknas Tjörningaboden ålbod Hårbökan åker
Gladsax herresäte *Oriste kille Saknas Tobbisborg gård Häradsudden udde
Gladsax förr slott, nu by Pilasjö damm /Se Tobbisadrätten, se Simrishamn Notedrätten Saknas Häradsudden udde
Gladsax förr herresäte, nu by Piledammen damm /Se Tobbisborg gård Häradsudden udde
Gladsax förr slott, nu by Prästadammen damm /Se Tofte gård Hässlekullen vång
Gladsax förr slott, nu by *Rygle ager f. åker Vik Saknas Hässlekullsvången vång
Gladsax förr slott, nu by *Rörs agir f. åker Vårhallen ålfiske Hässlekullsvången vång
Gladsax by (förr hg) *Sandhöys agir f. åker Ängagården gård Hästhagabackarna åker
Gladsax by *Sandhöys kiille Saknas Örnaberga by Hättebacke backe
Gladsax förr slott, nu by *Sienne Kiille Saknas Örnaberga by Hättebacke backe
Gladsax (förr slott), num. by *Skorpenn Saknas Östermark gård Höge backe åker
Gladsax f. hg, nu by *Skow weyen väg Östermark gårdar Högeren backe
Gladsax by o. sn *Skrehalle Saknas Östraby gårdar Hökahålet djup
Gladsax by o. sn *Skydenn f. äng Östratorp gård Hörakillebäcken bäck
Gladsax förr slott, nu by *Smedie tofft f. åker   Hörakillorna omr.
Gladsax by, sn *Stenbäck bäck? /Se   Iglamossebäcken bäck
Gladsax f. herresäte, nu by *Stenstuen Saknas   Iglamossen mosse
Gladsax f. hg, nu by Storevik el. Tobiasviken vik /Se   Iglamossen mosse
Gladsax f. slott, nu by Stubbadamm damm? /Se   Iglamossen mosse
Gladsax f. slott och kungsgård, nu by Svartehall häll   Igle mosse mosse
Gladsax förr riddarsäte, kungsgård och slott, nu by *Svingeln synbarl. grund   Impan betesmark
Gladsax f. slott, nu by *Svingeln synbarl. grund   Impan betesmark
Gladsax f. herresäte, nu by *Svingelsten grund   Impan betesmark
Gladsax f. slott och stad, nu by »Tiørnedals lund» skog   Impehålet gång
Gladsax f. slott och kungsgård, nu by *Tiörnnis aass f. ås   Kap Horn udde
Gladsax f. herresäte, nu by Tjörnedala lund Saknas   Karlaby sandbacke backe
Gladsax förr herresäte, nu by Tjörnedala lund lund /Se   Kilen åker
Gladsax förr slott, nu by Tjörnedalasätteret ålddrätt /Se   Kille heja åker
Gladsax förr slott, nu by *Tobbisviken vik   Killevången vång
?Gladsax förr slott och kungsgård Tobiasviken el. Storevik vik /Se   Killorna omr.
Gladsax f. slott *Toffte agir f. åker   Kiviks bredgrund grund
Gladsax förr slott /Se *Tofft hoss gaardenn f. åker   Klosterruinen ruin
Gladsax f. slott, nu by Tommarpaån å   Knäcken »sätter»
Gladsax f. slott och kungsgård, nu by Trappebäck bäck? /Se   Kojebacken backe
Gladsax förr slott, sedan kungsgård, nu by *Trolle ageren f. åker   Korsavad ställe
Gladsax förr slott, nu by *Trollehulle Saknas   Krabban åker
Gladsax förr slott, nu by *Tuehöye f. höjd   Kråsebodkåsen »kås»
Gladsax förr slott, nu by *Wangeleith f. led   Kråsebodsättert »sätter»
Gladsax förr slott, nu by *Varballen(?) höjd   Kullakåsen »kås»
Gladsax f. slott och län Vasebäckarna bäckar? /Se   Kullasätteret »sätter»
Gladsax förr slott o. kungsgård, nu by *Wedde engen f. äng   Kullåkra åker
Gladsax förr kungsgård, nu by *Weyen väg   Kvassahög kulle
Gladsax förr kungsgård, nu by *Vång, Norra f. vång   Kvek backe
Gladsax f. slott, nu by *Vång, Södra f. vång   Kyrkohög backe
Gladsax f. herresäte, nu by *Vång, Västra f. vång   Kåsesätteret »sätter»
Gladsax herresäte *Vång, Östra f. vång   Käppehejda åker
Gladsax förr slott o. kungsgård, nu by Vårhallarna udde   Labjeret backe
Gladsax förr kungsgård, nu by Vårhallen stenhällar /Se   Laggen mosse
Gladsax by *Æggeriiss agir f. åker   Lallabitarna åkerbitar
Gladsax förr kungsgård, nu by *Øriste höy agir f. åker   Lallabitarna åker
Gladsax förr kungsgård, nu by     Lallakåsen »kås»
Gladsax förr slott, nu by     Lallasätteret »sätter»
Gladsax förr kungsgård, nu by     Lillagrund grund
Gladsax förr kungsgård, nu by     Lillagrund grund
Gladsax f. slott o. län, nu by     Lille Breding åker
Gladsax förr slott, nu by     Lillebredåkrarna åker
Gladsax förr slott, nu by     Lillebräng åker
Gladsax förr kungsgård, nu by     Lillehögåkrarna åker
Gladsax f. slott, nu by     Lillevik bukt
Gladsax f. slott, nu by     Lille Vik område
Gladsax förr slott, nu by     Ljunghejan vång
Gladsax förr kungsgård, nu by     Ljunghejdan åker
Gladsax f. herresäte, nu by     Lusehög backe
?Gladsax f. slott, nu by     Lynekullen skog, åker
Gladsax förr slott, nu by     Långryggavången vång
Gladsax förr kungsgård, nu by     Långryggavången åker
Gladsax by     Länsmannabacken backe
Gladsax förr slott, nu by     Mattisavången åker
Gladsax f. slott o. län, nu by     Mossabacken grusbacke, allmänning
Gladsax förr slott, nu by     Möllebacken åkerbacke
Gladsax förr kungsgård, nu by     Nedjan grund
Gladsax f. slott     Nyheja vång
Gladsax f. slott, nu by     Näbben näs
Gladsax f. slott     Näbben näs
Gladsax f. slott och kungsgård, nu by     Oderbäcken bäck
Gladsax by     Oderbäckshallen hall
Gladsax f. slott, nu by     Oderhallen backe
Gladsax förr slott, nu by     Pelle sten
Gladsax f. slott och län, nu by     Pilasjö sankmark
Gladsax f. slott och län, nu by     Pipe källa källa
Gladsax f. slott, nu by     Pipe källa källa
Gladsax f. slott, nu by     Pivekilla källa
Gladsax förr slott, nu by     Pöle ängsmark
Gladsax f. slott, nu by     Rackarehålan sänka
Gladsax f. slott o fäste     Raggedehallen hall
Gladsax f. slott och län, nu by     Rumporna åker
Gladsax f. slott och län, nu by     Ryttersplatsen allmänning
Gladsax f. slott, nu by     Ryåkrarna åkrar
Gladsax f. slott     Ryåkrarna åkrar
Gladsax f. hg, nu by     Rämporna sankmark
Gladsax f. slott, nu by     Rävahejan åker
Gladsax f. slott     Rögle vägkors
Gladsax f. slott, nu by     Rögle vägkors
Gladsax f. slott och län, nu by     Rögle vägskäl
Gladsax by     Rörumsgrund grund
Gladsax f. slott, nu by     Salingen sten
Gladsax by     Sandhejan åker
Gladsax f. kungsgård     Sandhejdan åker
Gladsax f. kungsgård     Sandvångarna omr.
Gladsax f. kungsgård     Sandåkrarna åkrar
Gladsax f. kungsgård     Sandåkrarna åker
Gladsax f. slott, nu by     Silveroshallen hall
Gladsax f. slott, nu by     Silverroshallen »hall»
Gladsax by     Silveruddshallen hall
Gladsax f. slott, nu by     Skalle sten
Gladsax f. slott, nu by     Skiftehallen hall
Gladsax f. slott, nu by     Skiftehallen hall
Gladsax f. slott, nu by     Skoboarna åker
Gladsax f. slott och fäste     Skogboarna åker
Gladsax förr kungsgård och slott, nu by /Se     Skogen skog
Gladsax by /Se     Skrabbeåkrarna åker
Gladsax by /Se     Skråhalla bergig mark
*Gladsaxe deynnefeste f. klockaregård     Skråhalla del av landsväg
Grödstorp by     Skyttahallen stenhäll
Gröstorp by     Slättamosse mosse
Grödstorp by     Småkullarna åker
Grödstorp by     Snokakull åkerbacke
Grödstorp by     Stabohallagärdet gärdesgård
Grödstorp by     Stadbohallagärdet gärde
Grödstorp by     Stamphålsledet tresockengräns
Grödstorp Saknas /Se     Stampolsled förr grind
*Hoffgaarden Saknas     Stampolsliden backe
Karlaby by     Stenaberga omr.
Karlaby by     Stenhålan åker
Karlaby by     Stenspringebacken betesmark
Karlaby by     Stenåkra omr.
Karlaby by     Store-bredingarna åker
Karlaby by     Store heja vång
Karlaby by     Storehejda åker
Karlaby by     Storehögaåkrarna åker
Karlaby by     Storemosse mosse
Karlaby by     Store svingel stenhäll
Karlaby by     Store vik vik
Karlaby by     Svartehall hall
Karlaby by     Svarte hall stenhäll
Karlaby by /Se     Svartehall hall
Karlaby by /Se     Svedebacke backe
Karlaby by /Se     Svinakull backe
Karlaby by /Se     Svinakull backe
Karlaby by /Se     Svinakullsbacken åkerbacke
Kroksbod bod med ålfiske     Svingelhallen hall
Kyrkan Saknas     Svingelhallen hall
Långaryd by     Svinglanäbben udde
Munkaberg gd     Svältekroken betesmark
*Per Lauritzens gaardt f. gd     Syrkadal åker
*Prästebol Saknas     Syrkadalsbacken grusbacke
Prästgården Saknas     Tjörnedalabäcken bäck
Sankt Jakobs kyrka Saknas     Tjörnedalakåsen »kås»
Sankt Jakobs kyrka Saknas     Tjörnedala lund skogs- och betesmark
Sankt Jacobs kyrka Saknas     Tjörnedalasätteret »sätter»
Stenaberga gdr /Se     Tobisviken vik
Tjörnedala by     Tornåkrarna åker
Tjörnedala by     Trollabacken backe
Tjörnedala gård /Se     Trollkonorna åker
Tjörndala Saknas /Se     Tulaknös grund
Tobisborg gd /Se     Tunnebacken backe
Vik fiskeläge /Se     Törnkullabacken grusbacke
Örnaberga by     Utterbäcken bäck
Örnaberga by     Utterbäckshallen hall
Örnaberga by     Utterbäckshallen stenhäll
Örnaberga by     Vallboåkern åker
Örnaberga by     Vallboåkern åker
Örnaberga by /Se     Vannliden skogsbacke
Örnaberga Saknas /Se     Vikavången vång
Östraby gdr /Se     Vikavången vång
Östratorp gd     Vårhallen hall
      Vårhallen stenhällar
      Vänte sten
      Ålakåsen »kås»
      Ålarumporna åker
      Åminnet del av Tommarpsån
      Ängabackarna åker
      Ängabackarna åker, betesmark
      Änghejan åker
      Ärtåkrarna åker
      Öbacken backe
      Öbacken backe
      Örnakull backe

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.