ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Simris socken : Järrestads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 87 Bebyggelsenamn : 67 Naturnamn : 71
Simris sn *Aa eng f. äng Simris sn sn Barebjersbacken åkerbacke
Simris sn *Aa krogenn f. äng Simris sn och by Björnahög åker
Simris sn *Aalle pudtz f. äng Simris socken sn Branteviksättoret ålfiske
Simris-Nöbbelöv sn »Aalle pudtz» förr äng /Se Simris sn Brytestugebacken backe
Simris sn /Se *Almending f. havreåker Simris sn o. by Bröddepöl äng med djup håla
Simris sn *[Ballis agir] f. åker Simris by och sn Bysbacke grusbacke
Simris sn *Biernnehöy agir f. åker Simris sn o. by Finnahallen hall
Simris sn *Bonde regill f. havreåker Simris sn Flaskekroksängen äng
Simris sn *Booskiiffte f. åker Simris sn /Se Frysadamm åker
Simris socken *Brede steen agir f. åker Simris sn Fulasten hall
Simris sn *Broengen f. äng Simris socken och by Fulastensåkrarna åkrar
Simris-Nöbbelöv sn *Bröds tofften f. åker brantevikare inbyggarbeteckning Fynahallen, se Finnahallen Saknas
Simris sn *Daäll agir f. havreåker Annelund gård Galgabacken backe
Simris by, sn *Diigis agir f. åker Baljekrok omr. Getenabben stensamling
Simris förs. /Se *Diigis tofften f. åker Bialitta hus Gislövjorden åker
Simris förs. /Se *Diigis tofftz eng f. äng Bidalite gd /Se Grönekulle backe
Simris socken socken /Se *Erte landt f. äng Bjersjömölla bryggeri Hallabacken backe
Simris socken socken /Se *Fiiske bierg f. havreåker Bjersjömölla kvarn o gård Hallabacken backe
Simris Saknas /Se Frysadamm damm /Se Bjersjömölla Saknas /Se Hamnabro bro
Simris Saknas /Se *Fule steen f. havreåker Brante fiskläge Hamnahöl höl, djup
Simris sn /Se *Gaarde mercke f. åker Brantevik fiskläge Helveteshålan åker,förr vattensamling
Simris by o. förs. /Se *Gaardt agerenn f. åker Brantevik by, fiskeläge Hilletångarna äng, nu åker
Simris sn /Se *Gedde eng f. äng Brantevik fiskläge Horsahallen hall
Simris sn /Se *Graaspiels agir f. åker Brantevik fiskläge och municipalsamhälle Hålahög kulle
Simris sn /Se *Haage Kiilde f. äng Brantevik fiskeläge Hällristningarna hällristningar
Simris-Nöbbelöv kommun /Se *Halle agir o. Vestre halle agir f. åkrar Dammsåkrarna åkrar Högahässle betesmark
Bjärsjömölla, se Bjersjömölla Saknas *Heslebierg agir f. åker Damsåkrarna, se Simris traktnamn Jungfrukullen backe
Bjärsjömölla kvarn *Hollehö agir f. åker Djupadal gård Järtevastenen sten
Bjäresjö Mölla kvarn /Se *Holm agir f. åker Fynahusen hus Kisteskiftet åker
Kyrkan Saknas *Horn bager f. äng Gladsax gd? /Se Klingsrör backe
*Michels gaardt f. gd *Horsell agir f. åker Grönekulle gård Kohallen hall
Nöbbelöv bebyggelsenamn /Se Hylkan kustremsa /Se Grönekullsgårdarna gårdar Kungsgraven gravplats
Simris gdr o. lhtr Hylkan landområde /Se Hammabro gård Liestofterna åker
Simris gdr o. lhtr *Kiiste agir f. åker Hassle gård Långgrund grund
Simris by *Kircke agir f. åker Horshallagården gård Ormhög backe
Simris gdr o. lhtr *Klinds rör agir f. åker Horshallasättoret ålfiske Ottekärr kärr
Simris gdr o. lhtr *Klintz röö f. åker Hårhallssättet, se Horshallasättoret Saknas Pantarehejdan åker
Simris by *Korsse wad eng f. äng Klockarebostället gård Pestkyrkogården plantering
Simris by *Korstue f. havreåker Käppagården gård Prästjorden kyrkojord
Simris by /Se *Kreble skiiffte f. åker Lindhaga gård Pottagraverna åker
Simris by /Se *Krogle agir f. åker Läge Norra Saknas Pålsingasättoret ålfiske
Simris by, förr sn /Se *Krogler eng f. äng Möllegården kvarn Simrisbacken backe
Simris by /Se *Lang agir f. åker Norrevång gård Simris hall hall
Simris by /Se *Lang agir f. åker Nygård gård Simrisjorden jord
Simris by /Se *Leerbeck agir f. åker Nöbbelöv by? Simris´ loge loge
Simris by /Se *Leerhöy agir f.åker Ottekärr gård Simris loge loge
Simrislund egnahemsområde *Lye agir f. havreåker Pantarehuset hus Simris mosse nu utdikad mosse
Urkille gd /Se Mar(k)abäck bäck /Se Prästagården gård Simris skog område
Viarp by *Möllebierg f. havreåker Pålsingaboden numera riven ålbod Skarskille åker
Viarp by *Möllere eng f. äng Ribbingsberg gård Skoglyckorna betesmark
Viarp by *Orthekier f. havreåker Röale gård Skolehölen djup i å
Viarp by Pålsingebod åldrätt /Se Simria gård Skälhög nu utjämnad kulle
Viarp by *Raffthöy agir f. åker Simris traktnamn Skälängarna åker
Viarp by Raftehögsholmen ättehög /Se Simris by Snejdershall grund
Viarp by *Seell agir f. åker Simrisa kyrka Saknas /Se Stengårdasättoret ålfiske
Viarp by *Sencke eng f. äng Simrisholm gård Stimanshälla backsluttning
Viarp Saknas /Se *Skede daall f. äng Simrislund by Store hög backe
  *Skioldenn f. äng Simrislund samhälle Svanikebäcken bäck
  *Skow weys agir f. åker Simris skola folkskola Svanikeled förr befintlig grind
  Skunkebäck bäck? /Se Skölagårdarna gårdar Sämare åker, dalgång
  Snubbebäck bäck /Se Sköllagårdarna gårdar Tornamosse mosse
  *Snubbebecks agir f. åker Skönadal gård Tornet på hallen landmärke
  *Steenkilleager f. åker Stengården hus Ulkesten sten
  Stengårdssättet åldräte /Se Urkille gård Ulkastenen sten
  *Stetteland f. åker Viarp by Viarpa hallar bergig betesmark
  *Sæe maë eng f. äng Viarp by Viarpa lider åker
  *Tiörnnis agir f. åker Yrkille gård Viarpa mosse mosse
  *Tofften f. åker   Viarpa sand sandmark
  *Tofften wid Michels gaardt f. åker   Villarsbacken åker
  Tommarpaån å   Åbackarna åhällor
  Toreshög ättehög /Se   Åttekärr kärr
  *Torneager f. åker    
  *Tornnhöy agir f. åker    
  *Tremoër f. äng    
  *Tuffue eng f. äng    
  *Vjeager f. åker    
  *Wands agir f. åker    
  *Vantiss agir f. åker    
  *Viisserne f. äng    
  *Villands agir f. åker    
  *Villands höy agir f. åker    
  *Visle kiille agir f. åker    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Vång, Östra f. vång    
  *Ålepuss, se »Aalle pudtz» förr äng    
  *Østre agir f. åker    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.