ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Spjutstorps socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 85 Bebyggelsenamn : 23 Naturnamn : 51
Spjutstorp sn *Aassene åsar Spjutstorp sn Battabröd åker
Spjutstorp sn *Abelle torpis marck Saknas Spjutstorp sn Bedareskärr åker
Spjutstorp sn *Brede steen Saknas Spjutstorps socken sn Brunekorra äng
Spjutstorp sn *Breingen f. åker Annelund gård Bytehåla äng
Spjutstorp sn /Se *Brogim f. åker Appeltorp by Davrakullarna åkerbackar
Spjutstorp sn /Se *Bronds engen f. äng Bingsdala gård Döden mosse
Spjutstorp sn /Se Brunekorra äng /Se Bingshus hus Ekebjer åkerbacke
Spjutstorps socken socken /Se *Brune korre agerenn Saknas /Se Bjeret gård Flädjan åker
Spjutstop Saknas /Se *Brune Korre stickidt f. åker Hedeberga by Gamlabröda betesmark
Apeltorp by *Brune korris ageren f. åker Hedeberga by Gnivan åker
Hedeberga by *Böttehulle agerenn f. åker Hedenborg gård Grönabjer åkerbacke
Hedeberga by *Daurekuls agerenn f. åker Klockaregård åker Herrskog torvskifte
Hedeberga by *Deyne stickid f. äng Kvarngården, se Spjutstorp traktnamn Horsava åker
Hedeberga by *Duggenödtt f. åker Kyrkoladan åker, äng Hulterna åker
Hedeberga by »Eskelskurra» äng /Se Kyrkoängen åker Hunatorpet jord
Hunatorpet försv. torp /Se *Espelunds agerenn f. åker Maglehill gård Hunsteröd mosse
Kyrkan Saknas *Faare engen f. äng Norrevall åker Hängemölla åker
Prästgården Saknas *Fledie backindtt f. åker Romshus hus Iglakärr kärr
Spjutstorp by *Fledies ageren f. åker Spjutstorp traktnamn Jularöd betesmark
Spjutstorp by *Fæstampin f. åker Spjutstorp by Kullaängen äng
Spjutstorp by *Grödebiergs agerenn f. åker Spjutstorpsmölla gård Kumlabjer åkerbacke
Spjutstorp by *Gumers engen f. äng Spjutstorps station station Kvärken äng, åker
Spjutstorp by *Handkleis agerenn f. åker Värnhem villa Kvärkerna åker, bebyggt
Spjutstorp by *Heye ottingen f. äng   Körsåkrarna åkrar
Spjutstorp by *Holms agers engen f. äng   Lommabacken åkerbacke
Spjutstorps mölla kvarn *Horsse wadtz Orting f. äng   Lortabäck bäck
Spydstorp = Spjutstorp sn »Horsse wadtz Orting» äng /Se   Lundsåkrarna åker
*Torn sn *Huide stabbe f. äng   Långkulla åkerbackar
  Hun(d)sröd mosse /Se   Maglamosse mosse
  Hunstret skogsmark   Maglehög åker
  »Hårsa ängarna» natn /Se   Marbäck bäck
  »Hårssa becks ängen» natn /Se   Marbäcksbro bro
  *Höyestens agerenn f. åker   Mölledammen äng
  *Jglekiers engen f. äng   Romlebro bro
  *Jlls kellis agerenn f. åker   Romlebäcken bäck
  *Kircke broens engen f. äng   Rävabackarna åker
  *Kircke engen f. äng   Rödjebäcken bäck
  *Korss tofftenn f. åker   Rödjorna mosse
  Kumlabjer backe /Se   Sidden sankmark
  *Lemmindsse bröditt f. åker   Skeakärr kärr
  *Longe wadtz engen f. äng   Skidarekroken åker
  *Longkulle Saknas   Spjutstorpahed åkerjord
  Lortabäck bäck /Se   Stensbjer åker
  *Lunds ageren f. åker   Sällshögkroken åkerjord
  *Magle agerenn f. åker   Tockarna åker
  Mar(a)bäck(en) bäck /Se   Videstabberna åker
  *Marekiers engen f. äng   Vissmederna åker
  *Möinge f. åker och äng   Årbäcken bäck
  *Mölle agerenn f. åker   Åsahällorna åker
  *Myrekulds ageren f. åker   Ällekille åkerhåla, betesmark
  *Ollin f. äng   Örnakulle åker
  *Pellespiellitt f. åker    
  *Quercke engen f. äng    
  *Ragis agerenn f. åker    
  *Rolands bröditt f. åker    
  Romlebro bro /Se    
  Romlebäcken bäck /Se    
  Rumlaberg höjd /Se    
  *Rödienn, Lille och Store f. äng    
  Rödienn, Store o. Lille ängsmark /Se    
  Rödje backarne kullar? /Se    
  Rödjebäcken bäck    
  Rödjebäcken bäck    
  Rödjebäcken bäck /Se    
  Rödjefallet åker? /Se    
  Rödjemossen mosse /Se    
  *Skiollen f. åker    
  *Stamphöys agerenn f. åker    
  *Stenbiergs agerenn f. åker    
  *Stenklippis agerenn f. åker    
  *Toffte agerenn f. åker    
  *Toffthöys ageren f. åker    
  *Torns agerenn f. åker    
  *Trans agerenn f. åker    
  Trydeån å    
  *Tuerbrödin f. äng    
  *Tuggenöidtz maën f. äng    
  *Vlffuebecks engen f. äng    
  *Ulvebäck bäck? /Se    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Vång, Östra f. vång    
  Örbäcken bäck /Se    
  *Ørebecks agerenn f. åker    
  *Øreböndtt f. äng    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.