ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fågeltofta socken : Albo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 179 Naturnamn : 53 Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 116
Fågeltofta sn *Bockerøtzstaff råmärke Fågeltofta sn Bolbrobacken backe
Fågeltofta sn /Se *Backerydtz staff råmärke Fågeltofta socken sn Bolbrohåla dalsänka
Fågeltofta sn »Bockerøtzstaff» terräng /Se Stentapp inbyggarbeteckning Bolebro dalsänka
Fågeltofta sn *Bockerøtzstaff råsten /Se Trälleborg inbyggarbeteckning Bonderums eke skog
Fågeltofta sn Bontoftaplanteringen skogsmark Backeriet f. hus Bonderums mad mosse
Fågeltofta sn Bontoftaplanteringen plantering Bondrum traktnamn Bonderums skog skog
Fågeltofta sn Braskaängen ängsmark Bondrum by Broskabacken backe
Fågeltofta sn Bruabål fornminne Bondrum by Braskabacken backe
Fogeltofta sn Bålbrohåla naturnamn? /Se Bondrum by Braskahäjan åker
Fogeltofta sn Bålbrohåla Saknas /Se Bonderum by Bruabål skogsmark
Fågeltofta sn Eket skogsmark Bonderumsgården gård Brudabål »hål»
Fågeltofta sn Fasanängen sank mark Bontofta by Brännemosse Saknas
Fågeltofta sn Fasanängen ängsmark Bontofta by Den dödas lott Saknas
Fågeltofta sn Granandratorpet f.d. torp Bon(d)tofta by Drängseröd vång
Fågeltofta sn »Huusa Kårran» natn. /Se Bontoftatjörneröd gårdar Ekebacken skog
Fågeltofta sn Kattahålet vattensaml. /Se Braskagården gård Eket skogsmark
Fågeltofta sn Krabbe hög hög, fornlämning Braskagården gård Fronshög »hög»
Fågeltofta sn Kronodal dal Braskagården gård Fulltofta skog skog
Fågeltofta sn *Kyle feste fästa /Se Braskagården gård Fågel(s)tofta *sträte vägsträcka
Fågeltofta sn *Kille feste f. fäste Brusagården gård Fågeltoften åker
Fågeltofta sn *Kield feste fästa Brusagården gård Galtamosse mosse
Fågeltofta sn *Langherytz källa Saknas Brusagården gård Galtamossen mosse
Fågeltofta sn *Langerødtz kelde råmärke Brusagården gård Husarabetet åker
Fågeltofta sn Lings fälad terräng Cronovall, se Kronovall traktnamn Husarabetet område i Kronovall
Fågeltofta sn *Mala, nuv. Målabäck? bäck /Se Ekeberg gård Husarbetet betesmark, nu åker
Fågeltofta sn Mollerödsbäcken, förr Målabäck bäck /Se Ekeberg gård Hängmannabacken Saknas
Fågeltofta sn /Se Mossakorran vattensaml. /Se Ekedala gård Hästhagen skog
Fågeltofta sn /Se Murarekorran vattensaml. /Se Eneborg gård Höraängen änge
Fågeltofta sn /Se Måhlåckren åker /Se Frörum by Illaröd åker
Fågeltofta sn /Se Målabäck bäck /Se Frörumsgård gård Isakahejda skogsmark, backar
Fågeltofta sn /Se Nytäppesmossen myr Frörum by o. gård Isabs heja äng
Fågeltofta sn /Se Nötabjärshusbäcken bäck Frörum by Kalvatäppet skog
Bondrum by Ollan ängen äng /Se Frörum by Karnerydskorran ånghåla
Bonderum by /Se »Olle baks åkeren» åker? /Se Fulagården gård Kattahålet vattensamling
Bonderum by *Ollebäck bäck? /Se Fulltofta by Killerskroken åker
Bondrum by *Palken Saknas /Se Fågeltofta, se Fulltofta by Killeåkern åker
Bondrum by Pilkorran äng /Se Fågeltofta (Fulltofta) by o. sn Killeängen äng
Bonderum by Pohle Korran Saknas /Se Fåglagården gård Kohagen äng
Bonderum by Rinnebäck bäck /Se Getahuset hus el. torp Kohagen betesmark
Bonderum by Rollesjö sank mark Getatorp torp Krabbehög kulle
Bonderum by Röllesjö sjö /Se Getatorp gård Krabbahög backe
Bonderum by Sackaheja höjd Getatorpet undantagstorp Krabbehög gravhög
Bonderum by Sjörbäck bäck /Se Gravarestället gård Krockehåla dalsänka
Bonderum by *Sondra Påhla Kårran äng /Se Hjälmagården gård Kronobacken vång
Bonderum by Stenbäck bäck? /Se Husa t. Krönet åker
Bonderum by Store vång ängsmark Isakas gård nu hembygdsgård Kullarna höjder
Bonderum by Svartavad sankt omrpåde Jungfruhuset hus Kullkull kulle
Bondrum by Trinskulla höjder Karneryd f.d. torp Kullekull åkerbacke
Bonderum by Trygdeån å Kongagården gård Kungatoften åker
Bonderum by Vitesjö sank mark /Se Kongagården gård Kvarstakärr kärr
Bonderum by Vägaröd väg /Se Kronovall traktnamn Källspångsbacken backe
Bondrum by Åkärren sank mark Kronovall säteri Limugnsbackarna betesmark
Bondrum by Åkärrshus terräng Kronovall gods Limugnshällan åker
Bondrum by   Kronovall gods Limugnsåkern åker
Bondrum by   Kronovallsmölla, se Sågmöllan Saknas Moahall stenhall
Bonderum by   Kulladal, se Kullarna Saknas Moahall höjd
Bonderum by   Kullarna gård Mohallsgruvan gruva
Bondrum by   Kungagården gård Nossehög backe
Bondrum by   Kungsgården kungsgård Norrehög åkerbacke
Bondrum gd:ar /Se   Kärragården gård Nyttan del av Bontofta
Bonderum by /Se   Kärragården gård Nytäppesmossen mosse
Bondrum by /Se   Kärragården gård Nytäppet mosse
Bondrum Saknas /Se   Mossehus gård Olsåsastenen sten
Bondrumhus torp /Se   Månslunda by Olsåsastenen stenblock
Bontofta by   Månslunda by Piparestättan stängsel
Bontofta by   Månslunda by Plavenstoften åker
Bontofta by   Månslundagården gård Plöddermossen mosse
Bontofta by   Norrmanshus hus Prinskullabacken höjd
Bontofta by   Nyhem gård Pärshult vång
Bontofta by   Perstorp torp Rotebacken backe
Bontofta by   Petershuset hus Rumpen betesmark
Bontofta by   Petershuset, se Bondrum traktnamn Ryggerna åker
Bontofta by   Prekahuset hus Rävabacken backe
?Bontofta by   Rinnebäck gård Rävabacken skog
Bontofta by   Ryssland del av Bontofta-Tjörneröd Röllesjö kärrmark
Bontofta by   Saxtorp t. Rössekull betesmark
Bontofta by /Se   Slätteberga hus Sadelmakaretäppet mossmark
Bontofta by /Se   Slättåkra gård Sibirien utmark
Bontofta by /Se   Stabbarna gård Sibirien utmark
Bontoftatjörneröd gdar   Stabbarna gård Skogsnuvebacken skog
Bontoftatjärneröd, se Tjörneröd by /Se   Stamphult gård Skogsnuvebacken höjd
Braskagården hmd /Se   Stamphult t. Slättebjerabacken skogsbacke
Brusagården, se Ekeberg hmd   Stamphult gård Slättängakulle åkerbacke
*Degnnegaarden f. klockaregård   Stentapp gård Snapphanekroken del av kyrkogård
Ekeberg, förr Brusagården hmd /Se   Stentapp småställen Snicke kulle
Eneborg hmd /Se   Svartava t. Snidehög kulle
Frörum by   Svartavad torp Snickehög backe
Frörum by   Sågmöllan sågverk Snokabacken backe
Frörum by   Söndrevång gårdar Sollershage åker
Frörum by   Tjörneröd by Spökebacken backe
Frörum by   Tjörneröd, se Bontoftatjörneröd Saknas Stenhället skogsmark
Frörum by   Toppen f.d. gård Stentoften åker
Frörum by   Topperiet gård Storevång betesmark
Frörum by   Topphem traktnamn Storevång betesmark
Frörum by   Lilla Topphem, se Topphem traktnamn Storåker vång
Frörum by   Lilla Topphem f.d. gård Stutatäppet betesmark
Frörum by /Se   Topphem, Lilla gård Svartava skog
Frörum by /Se   Stora Topphem, se Topphem traktnamn Svartavads plantering plantering
Frörum by /Se   Topphem,Stora gård *Svennahultet skog
Fulltofta gd /Se   Topphem gård Svärtebacken åker
Fulltofta, Ful(l)tofta, se Fågeltofta by /Se   Topphem gård Tornbjer stenbacke
Fågeltofta by /Se   Tranås gård? Trinskullabacken backe
Fågeltofta by   Trelleborg gård Tränskulla skogsmark
Fågeltofta by   Trälleborg gård Trätehultsbackarna skog
Fågeltofta by   Åkärrshus Saknas Trångabacken skogsmark
Fågeltofta by     Unehål skog o. bete
Fågeltofta by     Verbergsmosse mosse
Fågeltofta by     Verkaskogen skog
Fågeltofta by     Videsjö vattenamling
Fågeltofta by     Vinke hög
Fågeltofta by     Vägaröd väg
Fågeltofta by     *Vägaröd område i Fågeltota
Fågeltofta by     Åbjer åker
Fågeltofta by     Åkärren kärr
Fågeltofta by     Åmossa kärr eller mossmark
Fågeltofta by o. sn /Se     Årtakull kulle
Fågeltofta by /Se      
+Fåglagården hmd /Se      
+Getatorp hmd /Se      
Gravarestället hmd /Se      
Hjälmagården hmd /Se      
Immadal hmd /Se      
Karnery torp /Se      
Kronovall säteri /Se      
Kronovall gods /Se      
Kungagården hmd /Se      
*Kybbe Saknas      
Kyrkan Saknas      
Kyrkan Saknas      
Kärragården hmd /Se      
Månslunda by      
Månslunda by      
Månslunda by      
Månslunda by      
Månslunda by      
Månslunda by      
Månslunda by      
Månslunda by      
Månslunda by      
Månslunda by      
Månslunda by      
Månslunda by      
Månslunda by      
Månslunda by /Se      
Prekahuset torp /Se      
Prästgården Saknas      
Rinnebäck gd /Se      
Rinnebäck hmd /Se      
Sankt Petri kyrka Saknas      
*Sankt Peters kyrka Saknas      
Sankt Peders kyrka Saknas      
*Sankt Peters kyrka Saknas      
Slätteberga hus      
Saxtorp torp /Se      
Slätteberga gd /Se      
Slättäkra hmd /Se      
Stabbarna hmd /Se      
Stamphult torp /Se      
Stentapp torp /Se      
+Svartavad eller Svartavadshus torp /Se      
+Svartavadshus, se Svartavad torp /Se      
Tjörneröd by      
Tjörneröd by      
Tjörnenröd by      
Tjörneröd, kallas Bontoftatjärneröd by /Se      
Toppen, se Topphem, Lilla och Stora gdr /Se      
Topphem (numera Topphem, Stora) gd      
Topphem, Stora gd      
Topphem by      
Topphem, Stora gd      
Topphem, Stora gd      
Topphem, Stora gård      
Topphem by      
Topphem by /Se      
Topphem, Lilla och Stora gdr /Se      
Trälleberg Saknas /Se      
Trälleberg hmd /Se      
Åkärren, se Åkärrshuset torp /Se      
Äkärrshuset eller Åkärren torp /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.