ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

S:t Olofs socken : Albo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 224 Naturnamn : 63 Bebyggelsenamn : 156 Naturnamn : 177
Sankt Olof (förr Lunkende) sn. /Se Björnbäcken bäck Sankt Olofs sn sn Alekärret kärr
?Sankt Olofs sn sn Björnbäcken bäck Sankt Olof socken Björnbäcken bäck
Sankt Olov sn. Bökeskorran natn? /Se Sankt Olof sn Bockahultet skog
Sankt Olafs sn sn De dödas lott terräng Sankt Olof sn *Bockahultet äng
Sankt Olov sn. *Flinthebacken bäck Sankt Olof sn Brohult åker
Sankt Olofs kyrka Saknas Gedingsmosse = Gidingsmosse mosse Sankt Olof sn o. by Brunnarna förr vattensamlingar, nu äng
Sankt Olof sn Gedingsmosse (resp. Gidingsmosse) myr Sankt Olofs socken socken Bullarpatäppet åker
Sankt Olof sn Gedingsmosse mosse Sankt Olof sn o. by Brännebacke skogsbacke
Sankt Olof sn *Getingemosse myr Sankt Olof socken och by Dalakärr kärr
Sankt Olov sn. Getingsmosse = Gidingsmosse mosse Sankt Olof socken, by och stationssamhälle De dödas lott Saknas
Sankt Olof sn. Gidingsmosse mosse Sankt Olof socken, by och stationssamhälle *Furelunden fälld furudunge
Sankt Olov sn. »Hammeren» skog Sankt Olof socken, by och stationssamhälle Gamleäng äng, nu odlad
Sankt Olov sn Jettersbäck bäck /Se Sankt Olof sn Getabacken åker
Sankt Olof sn *Kataskog Saknas Attusa by Getinge mosse mosse
Sankt Olov sn. Kräfsabäcken bäck /Se Attusa by Getingsmosse mosse
Sankt Olov (förr Lunkende) sn *Kungens Ore skog Attusa by Getingsmosse mosse
Sankt Olof sn. Lerbäck, nuv. Skälbäck bäck /Se Axlahuset hus Gidingsmosse mosse
Sankt Olov (förr Lunkende) sn. Lergravakärr kärr *Böket område Gidings mosse mosse
Sankt Olof sn. Lergravakärr sank mark *Böket område Getings mosse mosse
Sankt Olofs sn. sn »Lierne» skog Bösahuset hus Gedingsmosse mosse
Sankt Olofs sn sn *Lunkandi vattendrag /Se *Bösahus hus Gedingsmosse mosse
Sankt Olovs sn (förr Lunkende) sn »Lunkenge skoufue» skog(ar) Bösahus gatehus Getingsmosse mosse
Sankt Olov sn. »Moselycke skougue» skog De dödas lott skogsmark, gård Getingsmosse mosse
Sankt Olov sn. Månen terräng De dödas lott traktnamn Gittersbäck bäck
Sankt Olov sn. Nosebäck bäck /Se Dödas lott, se De dödas lott traktnamn Glakulle grusbacke
Sankt Olov sn Stora Perslotten skogspark /Se Ekeröd gård *Gladkulle backe
Sankt Olof sn »Raskerums skoufue» skog Ekeröd by Gnistramosse mosse
Sankt Olof sn. Raskarums å, även Skälbäcken vattendrag /Se Ekeröd g:dar *Gnistramosse mosse
Sankt Olov sn. Rothugget skog /Se Lilla Eljaröd, se Eljaröd traktnamn Gåsabacken betesmark
Sankt Olov (förr Lunkende) sn. Röbäck bäck Eljaröd, Lilla gårdar *Gästgivareängen äng
Sankt Olov sn. Röbäck bäck Lilla Eljaröd by Hallabacken betesmark
Sankt Olov sn. Röbäck skiljebäck /Se Elljaröd traktnamn Hallarna skog
Sankt Olov sn. Rörums södra å å Elmhult, se Älmhult traktnamn Hallaryet skog
Sankt Olof sn. Sankt Olofs eller Starrhejdan utjord /Se Elmhult by *Handlareängen äng
Sankt Olov sn. Sankt Olof källa källa *Furelundshuset hus Helveteskärret kärr
Sankt Olof sn. Sankt Olofs källa källa Lilla Förbättring gatehus Holmabackarna, se Holmahult åkrar
Sankt Olof sn. Sankt Olofs källa källa Grönhults station station Holmahult åkrar, förr skog
Sankt Olov sn. Sankt Olofs källa källa /Se Göingahuset torp Holmaskog skog
Sankt Olov sn. Sjunkalotten, kallas Sjunkarna skogspark /Se Hammenhus hus Hovgårdskogen skog
Sankt Olov sn. Sjunkarna, se Sjunkalotten skogspark /Se Hammenshus gård Hovgårdsvången åker
Sankt Olov sn. Skitnapuss vattensaml. /Se Hemmingshus, se Hammenhus Saknas Hultet skog
Sankt Olof sn. Skånsbäck terräng? Holkahus hus *Hultet bokskog
Sankt Olof sn. Skånsbäck bäck /Se Holma by Husarabetet skog
Sankt Olov sn Skånsbäckslotten skogspark /Se *Holmagården gård *Husarabetet betesmark
Sankt Olov sn. Skälbäcken bäck Holmagården nu ruckel Håldammarna skog
Sankt Olov sn. Skälbäck, förr Lerbäck bäck /Se Holmana, se Holmarna traktnamn Hälsekällan källa
Sankt Olof sn. Skälbäcken, även Raskarums å vattendrag /Se Holmana by Hämningsäng äng
Sankt Olof sn. *Smörstacken, se *Swen Hørdhes steenen Saknas Holma skola skola Hängemannabacken skog
Sankt Olof sn Stabbarna skog /Se Holmarna traktnamn Hängemannabacken backe
Sankt Olof sn. /Se Starrehejdan åker? /Se Jeriko hus Hölibacken backe
Sankt Olof sn. /Se Starrhejdan, se S:t Olof utjord /Se Jerusalem hus *Jönsa kärr kärr
Sankt Olof sn. /Se Stenabäck bäck? /Se *Jerusalem hus Kalvhagen betesmark
Sankt Olof sn. /Se Stena damm damm? /Se Kapellet hus Kaningskulle backe
Sankt Olof sn /Se +Stenvälen bäck /Se *Kapellet bebyggt område Kaskettabacken backe
Sankt Olof sn /Se Stubbedamm äng /Se Kapellet försvunnet getehus Kaskettabacken backe
Sankt Olov sn. /Se Stubbedamm äng /Se *Kaptensbostället kronoboställe Klovasten sten
Sankt Olovs kyrka Saknas Svartemosse mosse *Kooperativan kooperativt handelsföretag Klovasten sten
Sankt Olovs kyrka Saknas *Swen Hørdhes steenen, el. Smörstacken Saknas Korreboda gård Kluvnasten sten
Sankt Olovs kyrka Saknas *Thywrelunghe Saknas Korreboda gård Krampakullen åker och skogsmark
Sankt Olovs kyrka Saknas Trindakurra vattensaml? /Se Kyrkeröd gårdar Kransakällan källa
Sankt Olovs kyrka Saknas *Ulvabäck bäck? /Se Kyrkeröd by Kruareängarna ängar
Sankt Olovs kyrka Saknas Vitebrolotten skogspark /Se Kyrkeröd g:dar Kräfsabäcken bäck
Sankt Olovs kyrka Saknas *Wredhstenen Saknas Lerbärgstorp by Kyrkobacken backe
Lunckende, se S:t Olovs sn sn   Lerbergstorp gårdar Kyrkomossen mosse
Lunkende sn /Se   Lerbergstorp gård *Kyrkostigen väg
Lunkænde äldre namn på S:t Olovs sn   Lillaförbättring hus *Källarebacken backe
Lunkænde, se S:t Olov sn   Lilla Förbättring småbruk ?*Lagårdsbackarna backar
Attusa by   Lilla Förbättring gatehus Lergravakärr kärr
Attusa by   Ljunglyckorna småställen *Lertaget lertäkt
Attusa by /Se   Ljunglyckorna gd *Lillepus betesmark
Attusa by /Se   Maryd gårdar *Lindebjeret backe
Attusa by /Se   Maryd gårdar *Ljungfäladen område
Böke hmd /Se   *Mossarna Saknas Ljunglyckorna område
Holma by   Måsalycke by *Lyckesbackar backar
Bösahus hus /Se   Måsalycke by Långetyge höjdsträckning
De dödas lott gd /Se   Måsalycke g:dar *Långetyke Saknas
Ekeröd gd /Se   Måsalycke by Långe Tyke grusås
Eljaröd, Lilla gd /Se   Nedeboda gårdar *Långetykeåsen grusbacke
Förbättring, Lilla hus /Se   Nöteboda, se Nedeboda Saknas Långhult kärr
Getingsmosse hmd. /Se   Nöteboda gårdar *Maryds mosse mosse
+Gnalingens hus torp /Se   Nöteboda g:dar Massabacke skogsbacke
Hammenshus hus /Se   *Nötebodagårdarna gårdar Micklasten sten
Holkahus torp /Se   Palmhult gård * Måsalycke mosse mosse
Holma, se Holmarna gd.   Palmhult l:het *Möllebackarna backar
Holmarna gd /Se   Palmlund gd *Möllebacken backe
Holmana by /Se   *Per Ladufogdes gård *Mölleledet försvunnen grind
Jeriko torp /Se   Perstorp gård Möllevadet vadställe
Jerusalem lht. /Se   Raskarum by Norrskog skog
Kapellet hus /Se   Raskarum by *Norre skog skog
Kaptensbostället hmd.   Raskarum by Nosebäck bäck
Korreboda hus /Se   Raskarums boställe gårdar *Olsaledet försvunnen grind
Kyrkeröd by   Raskarums boställe kronoboställe *Palmhult område
Kyrkeröd gd. /Se   *Raskarums kvarn Saknas *Palmlunden bokdunge
Legerbergstorp hmn /Se   *Raskarums mölla gård med nu riven vattenkvarn Pening skog o. mosse
Lerbergstorp by   Runbergsäng, se Sankt Olof Saknas *Pening område
Lerbergstorp by   Ryhuset hus Peningsmosse mosse
Lerbergstorp by   Ryhuset hus *Penings mosse mosse
Lerbergstorp by   Ryhuset Saknas Pilabacken ljungbacke
Lerbergstorp by   Rönnebröd gårdar *Pinnabacken kulle
Lerbergstorp by   Rönnebröd by Pipersbacke backe
Lerbergstorp by   *Rönnholmen gård Piperspurra skog
Lerbergstorp gd.   Sankt Olof by *Prästalyckorna område
Lerbergstorp by   Sankt Olof traktnamn *Prästavägen väg
Lerbergstorp by /Se   Sankt Olof traktnamn *Pusaledet nu försvunnen grind
Lerbergstorp gd. /Se   Sankt Olof eller Starrehejdan, se Sankt Olof traktnamn *Raskarums käsk skog
Ljunglyckorna by   Sankt Olofs gård traktnamn *Raskarums mossar nu utdikade mossar
Ljunglyckorna by /Se   Sankt Olofs gård gård Raskarumsån å
Ljunglyckorna gd. /Se   Sankt Olofs gård gård *Raskarumsån å
Lonkende, se Lunkænde gamla namnet på Sankt Olofs sn   Sankt Olofs gård traktnamn Rockeballstäppe skog
Lonkinna, se Lunkænde gamla namnet på Sankt Olofs sn   Sankt Olofs gård gård Rommenakullen bergsknalle
Lunkende Saknas   Sankt Olofs gård gd *rothugget område
Lunkende äldre namn på Sankt Olof sn   Sankt Olofs mölla kvarn *Ry område
Lunckende (nu S:t Olof) by   *Sankt Olofs mölla väderkvarn *Rya ängar ängsmarker
Lunkende, se Sankt Olov sn   Sankt Olofs station stn *Ryet område med barrskog
*Lunkinde förr namn på S:t Olofs sn /Se   *Saxarehusert hus *Ryet område med barrskog
Lunkunde, se S:t Olov sn   *Sergeantbostället kronoboställe Rypurrorna skog
Lunkynge, se Lunkænde gamla namnet på Sankt Olofs sn   Sergeantbostället Saknas Ryskogen skog
»Lunckynge» kyrkby   Simontorp hus *Rysängar Saknas
Lunkede, se Lunkænde gamla namnet på Sankt Olofs sn   Simontorp gd Ryängar ängar
Lunkende, se Lunkænde gamla namnet på Sankt Olofs sn   Sjunkalotten gård *Ry ängar ängsmarker
Lunkindhæ, se Lunkænde gamla namnet på Sankt Olofs sn   *Sjunkana gårdar Räckelyckan ljungmark
Lunkandi förr namn på St. Olofs sn /Se   Sjöhuset t. Rävakärret kärr
Lunkænde gamla namnet på Sankt Olofs sn /Se   Skånbäckslotten traktnamn Röbäck bäck
*Lunkænde = S:t Olov sn /Se   Skånsbäck skogsmark med hus *Rödbäck betesmark
Lywnkene, se Lunkænde gamla namnet på Sankt Olofs sn   *Skånsbäck småbruk *Rödbäcka backar backar
Maryd by   Skånsbäckslotten traktnamn Rönnbergsängen äng och odlat
Maryd by   Snapparp gård Rönnbärsängen (Runbergsäng) Saknas
Maryd by   Snapparp gård Rönnholmen bebyggt område
Maryd by   *Stamphult gård Rövarekulan skogsbacke
Maryd gd /Se   Starrehejdan, se Sankt Olof traktnamn *Sankt Olofkroken trakt
Mary by /Se   Stubbadamm förr äng, nu odlat Sankt Olofs gårdskälla källa
Måsalycke by   *Stubbadamm gård Sankt Olofs Källa källa
Måsalycke by   *Svinapus gård Sankt Olofs Källa källa
Måsalycke by   *Svärtahuset hus Sankt Olofs källa offerkälla
Mossalycke by   Tegelbruket tegelbruk *Sankt Olofs källa källa
Måsalycke by   Tåghusa gårdar Sankt Olofs källa källa
Måsalycke by   Tåghusa by *Sibirien område
Måsalycke by   Tåghusa by *Sibirien område
Måsalycke by /Se   *Tåghusagården gård Simontorps ängar ängar
Måsalycke by /Se   *Täppet gård Sjöbackarna grane och ljungbackar
Nöteboda by   Valåkra gård Skingapus mosse
Nöteboda by   Videsgården försv. gård Skitna puss gungfly
Nöteboda by   Vitebro traktnamn *Skogsparken Saknas
Nöteboda by   Vitebro hus och skogsmark Skytteskogen skogsdunge
Nöteboda by   Vitebro gårdar Skånsbäck bäck
Nöteboda by   Vitebrolotten, se Vitebro traktnamn Skånsbäck område
Nöteboda by   *Vitesjö område Skånsbäckslotten skog
Nöteboda by /Se   Älmhult by Skälbäck bäck
Nötaboda by /Se   Älmhult traktnamn Smörstackastenen gränssten
Nöteboda gd /Se   Östaröd by *Smörbackarna backar
Nödeboa gdr /Se   Östaröd by *Smörbackastenen sten
Raskarum by   Östaröd g:ar Snappensvång åker
Raskarum by   Östarödsgården gård Stabbarna skog
Raskarum by   Östarödsgården gård Starkabacken åkerbacke
Raskarum by /Se   Östarödsgården Saknas Starrapipan skogsbacke
Raskarum by /Se   *Östaröds mölla torp med försv. vattenkvarn *Starrapipan ängs- och skogsmark
Raskarum by /Se     Starrehejdan kyrkojord
Raskarum by /Se     *Stenkroken beväxt område
Raskarum by /Se     Store Pers Lotten skogsmark
Raskarums boställe, Kaptensbostället hmd /Se     Stora Perslotten område med gård
Roskevallstäppe, Täppet hmd. /Se     Sträntebackar backar
Ryhuset torp /Se     *Stränte skog fälld skog
Rönnbergsäng by /Se     Stubbadamm Saknas
Rönnebröd Saknas /Se     Sveddebacke backe
Rönnebröd by /Se     Söderskog skog
Rönnebröd gd /Se     Tittebacken backe
Rönnholmen hmd /Se     *Trintaäng äng
Palmhult torp /Se     Tobbesebacken åker
Sankt Olov gd     Trumpetarekäsket skog
Sankt Olov by     Tvätthultsstättan betesmark, äng
Sankt Olov by     Täppet betesmark
Sankt Olof by     Ugglekärret kärr
Sankt Olof by     Vebergs purra skog
Sankt Olof gd /Se     Vitebrolotten Saknas
Sankt Olof by /Se     Västerskog skog
Sjunkalotten gd     *Östarödsån å
Sjunkalotten gd /Se     *Östaröds ängar ängsmarker
Sjunkana, se Sjunkalotten gd      
Sjöhuset lht /Se      
Snapparp by /Se      
Snapparp gd /Se      
Stubbedamm gd /Se      
Syunckenæ, se Sjunkalotten gd      
Sywnkne, se Sjunkalotten gd      
Tåghusa by      
Tåghusa by      
Tåghusa by      
Tåghusa by      
Tåghusa by      
Tåghusa by      
Tåghusa by      
Tåghusa by      
Tåghusa gd /Se      
Tåghusa by /Se      
Tåghusa gd /Se      
Täppet, se Rockevallstäppe hmd /Se      
Vitebro lht /Se      
Vitebro gdr /Se      
Välåkra hmd /Se      
Älmhult by      
Älmhult by      
Älmhult by      
Älmhult by      
Älmhult by      
Älmhult by      
Älmhult by      
Älmhult by      
Älmhult by      
Älmhult by      
Älmhult by      
Älmhult by      
Älmhult by      
Älmhult by      
Älmhult by /Se      
?Östaröd by      
Östaröd by      
Östaröd by      
Östaröd by      
Östaröd by      
Östaröd by      
Östaröd by      
Östaröd by      
Östaröd by /Se      
Östaröd by /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.