ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vitaby socken : Albo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 46 Bebyggelsenamn : 88 Naturnamn : 71
Vitaby sn /Se *Alhöyes ager f. åker Vitaby sn sn Bokhållarängen del av Torups ängar
Vitaby sn Alhöye eng , Alhöyes ager Saknas /Se Vitaby socken Bosalyckan Saknas
Vitaby sn Bese, se Besedrätten åldrätt /Se Vitaby sn Bosens äng äng
Vitaby sn Besedrätten, kallas Bese åldrätt /Se Vitaby socken socken Bredesten sten
Vitaby by o. sn /Se *Birckis agerenn f. åker Hvitaby sn o. by Bröstet udde
Vitaby sn /Se Bosadrätt, se Besedrätten åldrätt /Se Vitaby sn Bykillan källa
Vitaby sn /Se *Dyndis eng f. äng Vitaby sn och by Djupadal skogsmark
Vitaby sn /Se * Ellebecks agir f. åker Ljungseröd Saknas Floana vattensamlingar
Vitaby sn /Se Fredrikafloen vattensamling /Se Ljungseröd Saknas Flygareängen äng
Vitaby sn /Se * Gunners agerenn f. åker grevling inbyggarbeteckning Garvarebacken backe
Axlahult gd * Gåsa kårran Saknas /Se hjälming inbyggarbeteckning Gläntebacken backe
Axlahult gd /Se Hanöbukten bukt muling inbyggarbeteckning Grevlunda backar höjdsträckning
Bjärnaboda gd /Se *His bro rödienn f. havreåker vitabying inbyggarbeteckning Grevlundabacken backe
Lilla Bjärneboda hmd /Se *Huidelycke agerene f. havreåker Axlahult gård *Grevlunda backen backar
Björnaboda by *Hyllis agir f. åker Besedrätter fiskedrätt Grevlunda hägnad skog
Björneboda by Junkebergsbackar Saknas Bjärnaboda traktnamn Grevlunda skog skog
Blåsingsborg, se Smalbak hmd /Se Kalmare drätt, kallas Kalmar och Ola Lars drätt åldrätt /Se Bjärnaboda gårdar Gångarekulle jordhög
Grevlunda by Klammersbäck bäck och gränsmärke Bjärnaboda, Lilla skogv.bost. Gungarekulle sandbacke
Grevlunda by Klammersbäck bäck Björneboda, se Bjärnaboda traktnamn Hallahejdan skog, backe
Grevlunda by Klammersbäcken bäck /Se Blåsingsborg gård Hasslebacken jordhög
Grevlunda by *Korre rödienn f. åker Grevlunda by Hjälmarödsån å
Grävlunda by Krubbedamm damm /Se Grevlunda by Hålabäck åker
Grävlunda by *Lille engen f. äng Grevlundagården gård Hålabäck bäck
Grevlunda hg o. by Ljunkeberg , se Ljunkebjer backe Grevlundamölla gård Kapplabacken backe
Grevlunda by med kvarn Ljunkebjer backe /Se Grevlunda by Kassakärr odlat kärr
Grevlunda by med kvarn *Lunde agerenn f. åker Grevlunda Nygård gård Klammersbäck bäck
Grevlunda by *Mölleryit hauffre iordt f. havreåker Grevlundagården gård Klammersbäck bäck
Grevlunda by Mölleån å Hjulahus hus Krubbesanden sandmark
Grevlunda by med kvarn Möllingasätteret, se Vitemöllesättet, Vikssätteret åldrätt /Se Hjulahus gård Kyrkeledet grind
Grevlunda by Olof Lars drätt, kallas Kalmar och Ola Lars drätt åldrätt /Se Hjulahus tp Kyrkevången vång
Grevlunda by m. kvarn Rävakurra vattensaml. /Se Hjälmaröd by Kätten åker
Grevlunda by *Rödie, Vestre f. havreåker Hjälmaröd by Köckenet skog
Grevlunda by *Sanctj Oluffs agerenn f. havreåker Hubblekille, se Hybblekille traktnamn Kölnevången åker
Grevlunda by *Saxweys agerenn f. åker Hybblekille traktnamn ?Körnebacken , lilla höjd
Grevlunda by Skälbäcken bäck Hybblekille gård ?Körnebacken, stora höjd
Grevlunda by /Se *Skärbäck bäck /Se Kalmaredrätt åldrätt Liderna åker
Grevlunda by /Se *Staffs agerenn f. åker Kapellet hus Lilla grund grund
Grevlunda by /Se *Sten agerenn f. åker Karlsfält smågårdar Linjegrundet grund
Hjulahus hmd /Se *Tofftenn f. åker Karlsfält g:dar Ljunkebjer backe
Hjälmaröd by *Tomessa backe höjd m. triangelpunkt Kivik municipalsamhälle Luden mosse, skog
Hjälmaröd by Tuvekorran vattensaml? /Se Komla gårdar Lundarna furu
Hjelmaröd by o. qu? Vitemölla fiskeläge /Se Krubbemölle kvarn, gård Möllbykorran vattensamling
Hjälmaröd by Vitemöllesättet, kallas Möllingasätteret åldrätt /Se Kullahus hus Mölleån å
Hjälmaröd by *Vång, Norra f. vång Kullahus gd Nyvång åker
Hjälmaröd by *Vång, Södra f. vång Kullstorp hus Perskorran vattensamling
Hjälmaröd by *Vång , Östra f. vång Kullstorp g:dar Pysslingastenen sten
Hjelmaröd by o. qu?   Kumla g:dar Pysslingastenen sten
Hjälmaröd by   Ljungseröd gård Ryggerna åker
Hjälmaröd by   Ljungseröd gd Röla åkermark
Hjälmaröd by   Lödahus hus Skallorna åker
Hjälmaröd by   Lödahus gd Skogbron bro
Hjälmaröd by /Se   Munkahuset stathus Smalbak skogsväg
Hjälmaröd by /Se   Hyblekille gård Saknas sten
Hubblekille gd   Olof Larsdrätt åldrätt Strivarebäcken bäck
Hybblekille gd /Se   Ravinegården gd Stutabacken höjd
Kakelösa hmd /Se   Ravinetorp gård Svarta sten sten
Kivik municipalsamhälle   Rosentorp gård Svarte sten sten
Kivik samh., fiskeläge /Se   Ryadal gård Svennahult skog
Kivik m:e, fiskl. o. badort /Se   Röla tp Söle rör stensamling
? Krubbemölla gd med kvarn   Rölahusen t. Tjöckenet skog?
Krubbemölla lht, förr gd med kvarn /Se   Silvhögen gårdar och skog Tjörnebacken, Store backe
Krubbemölle by /Se   Sigridslund gård Tomsakälla källa
Kullstorp torp /Se   Skogsholm gård Toppe sten
Kumla Saknas /Se   Smalbak gård Trintekulle höjd
Kumla hmd /Se   Ströland smågårdar Vallabacken jordhög
Kyrkan Saknas   Strömsberg gård Villbergs plantering skog
Liagården, se Sigridslund hmd /Se   Strömsberg gd Vitaby kyrka »tojrader»
Ljungseröd gd   Syaregården gård Vitaby skog skog
Ljungseröd gd /Se   Sönesmäss hus Vitebro bro
Ljungseröd gd /Se   Tittut ålfångstplats med sjöbod Vitemölla fiskläge
Lödahus hmd /Se   Tittut ålfiske med bod sVitesjö sankmark
Prästgården Saknas   Torup gård  
Ravinegården eller Ravinetorp, se Rosentorp hmd /Se   Torup 10 st. åldrätter åldrätter  
Ravinetorp eller Ravinegården, se Rosentorp hmd /Se   Torup herregård  
Rosentorp = Ravinegården eller Ravinetorp hmd /Se   Torupshus gård  
Röla, även kallat Rölahusen torp /Se   Tostaröd, Lilla gård  
Rölahusen, se Röla torp /Se   Tostaröd by  
Sigridslund, förr kallad Liagården hmd /Se   Vitaby by  
Silvhögen hmd /Se   Vitabyhus hus  
Sjudaregården eller Sjudarestället hmd /Se   Vitaby station station  
+ Sjudarehuset, Sjudaretorpet hmd /Se   Vitemölle municipalsamhälle  
Sjudarestället, se Sjudaregården hmd /Se   Vitemölle fiskeläge  
Smalbak, kallas Blåsingsborg hmd /Se   Vitemölle fiskeläge  
Sone smeds torp /Se   Vitemölla fiskläge  
Ströland, se Grevlunda bebyggelse /Se   Vitemölla fiskeläge  
Strömsberg torp /Se   Vitemölla fiskeläge  
Torup hg   Vitemölle fiskläge  
Torup hg /Se   Vitemöllasättet åldrätt  
Torup hg      
Torup hg      
Torup hg      
Torup gd      
Torup Saknas /Se      
?Torup egendom      
Torup by /Se      
Lilla Tostaröd hmd /Se      
Vitaby by      
Vitaby Saknas /Se      
Vitaby by /Se      
Vitaby by o. sn /Se      
Vitemölla Saknas /Se      
Vitemölle fiskl. /Se      
Vitemölla municipalsamhälle /Se      
Vitemölle fiskeläge /Se      
Vitemölle fiskeläge /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.