ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Andrarums socken : Albo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 170 Naturnamn : 129 Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 231
Andrarum sn /Se Agusabäcken bäck Andrarum sn och by Agusa skäl gräns
Andrarum sn Agusabäcken bäck Andrarum sn Ahlströms ljung betesmark
Andrarum sn Alunbruket terräng Andrarums socken sn Allmänningen jord
Andrarum sn Alströmsgrane terräng Andrarum sn och by Allmänningen åker
Andrarum sn Andakorran äng /Se Andrarums alunbruk Saknas Andkorran äng
Andrarum sn Andrarums fälad terräng Agusa by Askebacken gammalt namn på Andrarums kyrkogård
Andrarum sn Andrarums fälad skogsmark Agusa by Askered kulle
Andrarum sn *Biscop Olssens ager f. åker Agusa by Astersta åker
Andrarum by *Biskopstofften f. åker Agusa by Astersta åker
Andrarum sn Blankemossen sank mark Agusa by Backafuret furuskog
Andrarum sn Blankemosse mosse Agusagården gård Baggorna åkrar
Andrarum sn Boabäcksbacken skog /Se Alunabruket f.d. bruksanläggning Bankorna åker
Andrarum sn Bogarehögen skogshöjd Alunbruket Saknas Biskopslyckan lycka
Andrarum sn Borgarehögen kulle Alunbruket nedlagt alunbruk Björkekroken åker
Andrarum sn Breabäcksbäcken bäck Alunbruket alunbruk Björnakroken skog, äng
Andrarum sn *Brede agir f. åker Andrarum traktnamn Blihögsbacken ljungbacke
Andrarum sn *Bremle agir f. åker Andrarum by Blåsan kulle
Andrarum sn Brukssjön (ell. Verkasjön) sjö /Se Barölyckehus, se Buralycke Saknas Boabäcksbacken skog
Andrarum sn /Se Brukssjön sjö /Se Beckens hus nu försv. hus Bolbron bro
Andrarum sn /Se *Dalsagir f. åker Björnastad traktnamn Bollsbacken backe
Andrarum sn /Se Djupet tjärn Björnestad, se Björnastad traktnamn Borgarehögen skogsbacke
Andrarum sn /Se Djurrödsbäcken bäck Björnestad gårdar Borstakärr dalgång
Andrarum sn /Se Djurrödsbäcken bäck Blästorp by Brogårdslyckan lycka
Andrarum sn /Se Djurröds fälad skogsmark Blästorp gårdar Brokeäng äng
Andrarum sn /Se *Elissuad gränsmärke Breabäck gårdar Brotoften åker
Agusa by Gammelgårdssjö förr sjö /Se Bredabäck gård Brunakärr kärr
Agusa gd /Se Grevinnans park skogsdunge Bruket alunbruk Brunnalyckan åkerlycka
Agusa gd /Se Hallaån å /Se Burelycke torp Bryggerslyckan åkerlycka
Alunbruket f.d. alunbruk /Se »Hohlbäcken» natn. /Se Buralycke t. Brytestugebacken betesmark
Andrarum by Holmabäcken bäck Bygget torp? »Byavägen väg
Andrarum by Holmabäcken bäck Christinehof, se Kristinehov traktnamn Bäramisten kulle
Andarum by *Huolle eng f. äng Dammhusen t. Bärtahällan åker
Andrarum by Hyltorna skogshöjd Damhusen gård Bärtan äng (?)
Andrarum by Hägnaden skog Djurröd by Dalavägen väg
Andrarum by Hästhagen skogsmark Djurröd gårdar o. hus Dalavägen väg
Andrarum by Högarör triangelpunkt Djurrödsgården bebyggelse Dammhagen äng
Andrarum by *Höjekulle gränsmärke Forsemölla kvarn Djupet vattensamling
Andrarum by Illstorp triangelpunkt Fridhill gård Djupet damm
Andrarum by Ismistan sank mark Gamlegård gård Djurrödsbäck bäck
Andrarum by Ismistan sank mark Hultavången gård Draghas backe
Andrarum by *Istedzvad gränsmärke Hålegården försv. gård Ebbestaängen äng
Andrarum by /Se Jären brant Illstorp by Ekebacken skogsbacke
*Andrarum fideikomiss /Se Jären skogsmark Ilstorp by Ekesåker åker
Andrarum by /Se Jären skogsmark Ilstorps brytstuga Saknas Flodahålan äng
Berkens hus torp /Se Jären skog /Se Inspektorsgården gård Fogdabacken backe
Bernstorp hmd /Se Kattakorran äng /Se Järrstorp, se Järstorp traktnamn Furetäppet åker
Björna stad gd /Se *Kiölle agre f. åkrar Järstorp traktnamn Gamlakärr sumpmark
Blästorp by Kolahusen skog Järstorp by Gamledam dalgång
Blästorp by *Kolle agir f. åker Järstorp by Gamlegård åker
Blästorp by Koneho skogshöjd Järstorps fästa gård Gammelsta skog
Blästorp gd /Se *Konnemusse f. äng Kolahusen by Glabacken enebacke
Breabäck by /Se *Kone f. åker Kolahusen t. Glattorna backe
Burakycke hmd /Se *Korssagire f. åker Kolahusen by Gravhultet skog
Dammhusen torp /Se Kullahagen skogsmark Konehuset hus Grevensängsbackar skog
Djurröd by Kullstorp terräng Kristinehov traktnamn Gärabacken el. gären skogsås
Djurröd gd Kuskahusa fälad skogsmark Kristinehov gods Gärdsgårdsmossen mosse, nu odlad
Djurröd gdr /Se Kämpakroken höjd Kristinehov gods Hagamaden äng
Djurröd gd /Se *Langebierg f. åker Kristinehov fideikomiss Hallabacken backe
Fläderiet hmd /Se *Longebiergs agir f. åker Kråkehuset t. Hallabacken backe
Forsemöllan vattenkvarn /Se *Lundmaë f. äng Kullahusen hus Hallahålorna sänkor
Gyerydt, se Djurröd by Långatvinga terräng Kullamad torp Haltabacke åker
Hejdridarehus torp Lönshult triangelpunkt Kullstorp skogv. bost. Hammenahål äng
Hultavången hmd /Se *Mala, nuv. Målabäck? bäck /Se Kuskahusen t. Hejan äng
Illstorp by /Se Mistehuset ängsmark Laggahusen t. Hejelyckan åker
?Ilstorp by Mollerödsbäcken bäck Loppehuset hus Hejetoften åker
Ilstorp by Mollerödsbäcken, förr Målabäck bäck /Se Lunnahuset Saknas Helgekrok fälad
Ilstorp by *Muncke agir f. åker Lunnahuset försv. hus Hultabacke fälad
Ilstorp by Måhl-åcker åker /Se Lönshult by Husäng äng
Ilstorp by Målabacke backe? /Se Lönshult by Hylterna skogsmark
Ilstorp by Målabäck bäck /Se Mistehuset t. Hålan åker
Ilstorp by Mörkahult sank mark Mistehuset gård Hägnadebron bro
Ilstorp by *Nyeteppitt f. äng Möllegården gård Hägnadebron bro
Ilstorp by Nötabjärshusbäcken bäck Norregård gård Hägnaden fälad
Järstorp gdr Oderbäck bäck Nybygget gård Hägnaden bokskog
Järstorp by Oderbäck bäck /Se Nötabjershuset hus Hästhagen betesmark, skog
Järstorp by Oremöllan odlad mark Nötabjärshus hus Högahult skogsbacke
Järstorp by Pantarekorran vattensaml. /Se Oremöllan kvarn och gård Högarör plantering
Järstorp by Penemölla skogsmark Penemölla traktnamn Högeåker åker
Jerstorp by Röabäck bäck /Se Penemölla kvarn och sågverk Hörbadan åker
Järstorp by Röddenhöj odlad mark Pennemölla, se Penemölla traktnamn Inspektorsbacken backe
Järstorp by *Rödenhöy f. åker Pännemölla Saknas Josopakorra vattensamling
Järstorp by Sankta Botildas källa fornminne Puggehuset t. Kalvahagen betesmark, skog
Järstorp by /Se Saxhusabäcken bäck Roligheten hus Kalvahagliden backe
Kaninetorpet torp /Se Saxhusa fälad skogs- o. ängsmark Rugeröd gård Kamrershagen åker
Koboden hmd /Se Sillabacke natn. /Se Röddenhög gård Karoli schakt schakt
Konehuset, se Koneledshuset torp /Se Sillabäcken bäck /Se Sandalund gård Killekallehagen äng
Koneledshuset eller Konehuset torp /Se Sillamiste sankmark? /Se Saxhusa by Killeängen åker
Kristinehov fideikommissegendom /Se Sillarödsbäcken bäck Saxhusa gårdar Klinten åker
Kristinehov hg /Se *Skingbiers agir f. åker Sillaröd by Klockebacken skog
Kristinehov hg *Skvaldra bäck /Se Sillaröd by Knallakroken bete, skog
Kristinehov säteri Skvallerbäcken bäck /Se Sillaröd by Knallakroken plantering
Kristinehov hg Spelepengsdammen damm? /Se Sillaröd by Kohagen betesmark
Kristinehov gd *Stenberre kulde f. åker Sillarödsgården gård Kolatoften åker
Kristinehov hg *Stenbäck bäck? /Se Sjöbackahuset hus Koneho skog
Kristinehov egendom /Se Store skog skogsmark Skartofta gård Konehusbacken backe
Kristinehov fideikommiss /Se Store skog skog Skoghem skogsfurstens bost. Kotäppet skog
Kristinehov säteri /Se Stråebäcken bäck /Se Skumpans hus Saknas Kroken hagmark
Kristinehov gods /Se Strömstorp skogsmark Snärpe gård Kråkaröd åker
Kråkeröd åker /Se *Stöblen gränsmärke Snärpe torp Kråkeröd åker
Kulla mad torp /Se Syran skog Snärpehuset hus Krösenabacken skog
Kullstorp by Syremossen tjärn Stenhuset hus Kullåkra åker
Kullstorp by Söndre vång skogs- o. ängsmark Stenhuset försv. bebyggelse Kungahällorna sluttningar
Kullstorp torp *Sörpöll f. åker Stentapp t. Kyrkelänge skog, åker
Kullstorp torp »Sörpöll» förr åker /Se Stråe by Källareåkern åker
Kullstorp by *Söstruppe bro Saknas Stråe småställen Källingakrok äng
Kullstorp torp Söstrup skog skog Strömstorp t. Källingakroken äng
Kullstorp hmd /Se Tjuva backarna backar /Se Svensboda hus Källingamaden mad
Kuskahusen torp /Se Tjuvakorran dal /Se Sågmölletorpet t. Laggabacken backe
Kyrkan Saknas Tockakorran vattensaml. /Se Traneboa gård Lassas toft åker
Laggahusen lhtr /Se Tokorran vattensaml? /Se Traneboda hus Lermaden åker
Loppehuset gd /Se Tremarkastenen gränsmärke Traneboda gård Lermahall sten
Långatvingan hmd /Se Tjuvakorran vattensamling /Se Verket alunbruk Lilla hejdelyckan åker
Lönshult by »Tofftenn f. åker Verket alunbruk Lilla å bäck
Lönshult by Verkafuret skogsmark Verket alunbruk Lillevång betesmark
Lönshult by Verkasjön sjö Värket alunbruk Lindetoften åker
Lönshult by Verkasjön sjö Verket alunbruket Linget åker
Lönshult by /Se Verkasjön (ell. Brukssjön) sjö /Se Verket = Andrarums alunbruk Saknas Logtoften åker
Mistehuset torp /Se Verkasjön sjö /Se Ögård gård Lundahejan område
Nötabjärshuset torp /Se Verkaån å Öremölla, se Andrarum traktnamn Lundahejan åker
Oremöllan husbehovskvarn /Se Verkaån å   Lundarna mark
Pennemölla gd /Se Verkaån å   Långestig gångstig
Pottahuset torp /Se Verkaån å /Se   Långeåker åker
Prästgården Saknas *Weyeskels agir f. åker   Manesbacken åker
Puggehuset torp /Se Viekorra äng /Se   Mistekroken skog
Ruggeröd by *Wissick agir f. åker   Mormorskulle betesmark
Rugerud gd *Vång, Norra f. vång   Mossen åker
Rugerud gd *Vång, Västra f. vång   Mölledammen äng
Ruggeröd by *Vång, Östra f. vång   Möllegårds backe Saknas
Rugeröd gd /Se Värkeån å   Mölleängen äng
Rödenhög hmd /Se     Möllängsåkern åker
Sandalund hmd /Se     Mörkahult skog
Sandalund gd /Se     Mörkalid skog
Saxhusa by     Norratäppe skog
Saxhusa by /Se     Norremad äng
Saxhusa by /Se     Norrevång bokskog
Setorp, se Kristinehov hg     Norräng äng
Sillaröd by     Nytäppet hagmark
Sillaröd by     Nålahusbacken åker
Sillaröd by     Oderbäck bäck
Sillaröd by /Se     Ormesåker åker
Sillaröd by /Se     Pannhusdjupet damm
Sjötorp, se Kristinehov fideikommissegendom     Per Pers syra äng
Sjöstorp, se +Söstorp f.d. sätesgård /Se     Prinsabanan dansbana?
Skallbohuset torp /Se     Prinsens bana äng
Skartofta gd     Pysslingahålet skifferbrott
Skartofta gd /Se     Pållaheja äng
Skartofta gd /Se     Rammtäppet åker
Skartofta gd /Se     Ramnahultsbacken skog
Skumpans hus lht /Se     Reimers lycka åkerlycka
Snärpe gd /Se     Roebrötet åker
Spetalet lht /Se     Rolighetsdjupet damm
Stråe by     Ryekullen granskog
Stråe by     Ryggekullen höjd
Stråe by     Ryggekullseken ek
Stråe gdr /Se     Råglyckebacken betesmark
Stråe gd /Se     Röekroken åker
Strömstorp soldattorp /Se     Rökärrsäng åker
Sågmölletorp torp /Se     Sandtäppet åker
Sösterup län Saknas /Se     Saxhusa hall backe
+Söstorp f.d. sätesgård /Se     Sillarödsbäcken bäck
Söstrup, se Kristinehov gd     Sinehål (Signehål) äng, skog
Traneboda tp /Se     Skallan åker
Trattahuset försvunnen gd /Se     Skallbovången vång
Trattahuset lht /Se     Skallboåkern åker
Tölastad hmd /Se     Skallebacken åker
Verkamöllan, se Forsemöllan vattenkvarn /Se     Skottekulle åker
Verket, se Alunbruket f.d. alunbruk     Skriban äng
Yelstrop, se Ilstorp by     Skältäpperslyckan åkerlycka
Ögård hmd /Se     Slus(s)an uppdämning
Öremöllan, se Oremöllan husbehovskvarn /Se     Slättelycke åker
      Smedens stabbar betesmark
      Smedjelyckorna åker
      Snärmenist åker
      Snärpebäcken bäck
      Snärpeflö äng
      Spjället åker
      Spångstycket äng
      Spängelstäppet åker
      Stabbaledet grind
      Starkesåker åkerlycka
      Stenbäckshåla äng
      Stenhålorna åker
      Stenhällebacken skog
      Stenkärret kärr, skog
      Stjärnelid backe
      Store åker åker
      Stråebäcken bäck
      Stråe ljung ljungmark
      Stråelyckan åker
      Strömmen vattenfall
      Stärskärret kärr
      Svensboåkern åker
      Svärjarekroken terrängbeteckning
      Syrebäcken bäck
      Syrehultet äng, åker
      Syrelyckan åker
      Systorps källa källa
      Sågmöllebäcken bäck
      Tagemad mad
      Tekillebacken backe
      Tekillebacken backe
      Tekällan källa
      Timmerkärret äng
      Tinghusbacken backe
      Tjuvakärr kärr
      Tjäreplatsen kulle
      Tjörnehögen stenkummel
      Tjörnerödsåkern åker
      Toften åker
      Tofteskärret åker
      Tofthögen åker
      Tremarkastenen sten
      Truedslycka åker
      Trätekroken enefälad
      Tulikan ell. Tulikebacken höjd
      Tutebacken skog
      Tutebacken Saknas
      Tålasta åker
      Tångeva bäck
      Unekärr kärr
      Unemad äng nu odlad
      Vannkärret äng
      Verkalinjen gränslinje
      Verkalinjen gränslinje
      Verkaljungen ljunghed
      Verkasjön sjö
      Videsängen äng
      Vällekällan källa
      Västeräng skog
      Åhagen äng
      Älleshejda betesmark

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.