ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Brösarps socken : Albo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 149 Naturnamn : 74 Bebyggelsenamn : 90 Naturnamn : 182
Brösarp sn *Aage Toebierg f. åker *brösling inbyggar- och djurbeteckning Abullatoften åker
Brösarp socken Ammesåkern åker /Se Bosingarna inbyggarbeteckning Ammesabacken ägodel
Brunstorp, se Brösarp sn *Annesse stickid f. åker Bärlingarna inbyggarbeteckning Baggakärret kärr
Brösarp sn /Se *Barnnehöy f. åker Gussingarna inbyggarbeteckning Bassaröd åker
Brösarp sn /Se Björstorp, Norra triangelpunkt Brösarp socken Bertilstorpa holmar mosse
Brösarp sn /Se *Becke engen f. äng Brösarp sn Billalöden (= Billalotten) skogspark
?Brösarp sn Bengtemölle vattenkvarn /Se Brösarp sn och by Billaskogen skogsmark
Brösarp sn Bockamöllan f.d. vattenkvarn /Se Brösarp sn Bodelahål »körehål»
Brösarp sn /Se Bryssarpa sånn sandfält /Se Brösarp sn Bockaled led
Brösarp sn /Se *»Ellekorre» vattensaml? /Se Brösarp sn Bollbrostenen sten
Brösarp sn *Elle korre agerenn f. åker Brösarp sn o. by Brogelycka skog, äng
Brösarp sn *Elle korre agerenn åker /Se Brösarpssocken sn Broke vång åker
Brösarp sn *Enge wongenn f. vång Brösarp Saknas Brännevinomel sandbacke
Brösarp sn Fiskebäck bäck och gränsmärke Brösarp sn och by Brösarpa torg öppen plats
Brösarp socken Fiskabäcken bäck Brösarp sn och by Brölänge äng
Brösarp sn Frälsebäcken bäck /Se Brösarp sn och by *Brösarps backar backar
Brösarp sn Galnabäck natn. /Se Ammesahuset hus Brösarps ora bokskog
Brösarp by o. sn Getakullen kulle med fornlämning Axmöllan kvarn Brötalyckan skogslycka
Brösarp sn Glimminge skog skogsmark Backamöllan vattenkvarn Byggesängarna utmark
Brösarp sn *Grinde wad f.äng Bengtsmölle kvarn Bålabackarna backar
Brösarp sn *Haffrebiers stickidt f. åker Bertilstorp traktnamn Bålbosten sten
Brösarp sn Hallaån å /Se Bertilstorp by Bökeshålan håla
Brösarp sn /Se *Hampe agerenn f. åker Bertilstorp by Dalsvången skog
Brösarp sn /Se Holmabäcken bäck Bertilstorp el. Lilla Toft traktnamn Dammängarna åker
Brösarp sn /Se Holmabäcken bäck /Se Bertilstorp eller Kyrkorödjan traktnamn Drakahålet »körehål»
Brösarp sn /Se Holmarna skogsmark Billahuset hus Ebbastad ängsmark
Brösarp sn /Se *Hulbrincke agerenn f. åker Björstorp, Norra by Ebbastad bäck bäck
Brösarp sn /Se *Hulte agerenn f. åker Björstorp, Norra by Ebbastad kärren kärr
Bosing inbyggarbeteckning /Se Jären skog /Se Björstorp, Södra gård Ekehagen åker
Axamöllan torp /Se *Kalffue engen f. äng Södra Björstorp gård Ekekulla backe
Backagården hmd /Se Kasan skogs- o. ängsmark Södra Björstorp by Ekorrabacken backe
Bengtemölla kvarn Killebäck bäck /Se Bockamöllan gård Farhult åker
Bengtemölla kvarn *Korsse engen f. äng Bonaröd by Farmorshål åker
Bertilstorp by Kulparna åker /Se Bonsarp by Finskestycket åker
Bertilstorp by *Kulpenn f. åker Bonsarp by Fiskabäcken bäck
Bertilstorp by Källingabäcken bäck /Se Broröd gård Floen mosse
Bertilstorp Saknas /Se *Leidtz agerenn f. åker Brunnsvik hus Frälsebäcken bäck
Bertilstorp by /Se Ljungaröds mosse mosse Brösarp traktnamn Fåglahålorna betesmark
Billalotten, se Fiskabäck, Lilla gd /Se Ljungaröds mosse mosse Brösarp by Fårabolyckan lycka
Björntorp, Norra by *Liungskickidt f. åker Brösarp by och sn Galnabäck lyckor
Björstorp, Norra by *Lycke agerenn f. åker Brösarp by Getakulle stenbacke
Björstorp, Norra o Södra byar *Lycke iordtt f. åker Brösarpsgården gård Getakullen hög
Björstorp by Lönnbäck bäck Drakamöllan gård Glimmerbodabackar sandbackar
Björstorp, Norra by Norjeflod vattensaml. /Se Drakamöllan kvarn och gård Gravabacken backe
Björstorp, Norra by /Se Oderbäck bäck /Se Stora Drakamöllan gård Gussaröds stenbackar åker, skog
Björstorp, Södra gd *Orebiers agerenn f. åker Gamla kyrkogården, se Brösarp traktnamn Halyckebacken åker
Björstorp, Södra gd Ornahög kulle Glimmeboda smågårdar Hejdan betesmark
Björstorp, Södra gd *Rollebecks agerenn f. åker Glimmeboda gårdar Hejorna löväng
Björstorp, Södra, se Björstorp, Norra gd /Se Rolsbäck eller Rölsbäck bäck /Se Gussaröd by Hjortabacken sandbacke
Björstorpa täppe, se Täppet torp /Se Röls lycka åker /Se Gussaröd by Holmabäcken bäck
Bollbrohuset försv. husnamn? /Se Skallerna ängsmark Gussaröd by Holmabäcken bäck
Bollbrohuset torp, nu försvunnet /Se *Skielie agerenn f. åker Gussaröd by Holmarna ängsmark
Bonaröd by *Skouffagerenn, Østre f. åker Gussaröd by Husbacken backe
Bonsröd by /Se *Skouffstickidt, Syndre f. åker Gussaröd by Hålabacken skogsparti
Bonaröd by /Se Solmärkeskorran vattensaml. /Se Gussaröd by Hålbrinka backe
Bonsarp by Stenbackarna skog Gussaröd by Hägnadebacken skogshöjd
Bonsarp by *Stibiers agerenn f. åker Härligheten gård Hästhagen betesmark
Bonsarp by Stockabäcken bäck /Se Klöveress hus Höratäppet löväng
Bosarp by Stötekullsbacken backe /Se Knerödsmölla kvarn Hövesta höjd
Bonsarp by Surkorran vattensaml? /Se Kneröds mölla num. riven kvarn Hövestabacken åker och fälad.
Bonsarp by Sänkekorran vattensaml? /Se Korrehuset hus Hövestakällan källa
Bose by /Se Tockabjär terräng Kungslandshus gård Isaka hage ängsmark
Bosarp by /Se *Tofften f. åker Kyrkogården, se Brösarp traktnamn Isakas heja löväng
Broröd gd /Se Tulleboda triangelpunkt Kyrkorödjan, se Bertilstorp traktnamn Julebodaån å
*Brupethorp = Brösarp? by o sn Verkaån å Lökaröd by Järabacken ås
»brusarppe», se Brösarp sn Verkaån å /Se Lökaröd by Jären ås
Brösarp by Videkottan kärr /Se Södra Lökaröd by Kajoba backe
Brösarp by Viekorran kärr /Se Lökaröds boställe gård Kajobba backar
Brösarp by *Vång, Södra f. vång Lönhult by Kalvalyckan beteshage
Brösarp by *Vång, Västra f. vång Lönhult by Kasan skog, åker
Brösarp by Vång, Östra f. äng Lönhult by Kasebacken backe
Brösarp by Välen vattensaml. /Se Lönhult binamn på släktmedlemmar Kaseheja skogsparti
Brösarp by *Ällekorna, se *»Ellekorre» vattensaml? Myrestad gårdar Kattabacken höjd
Brösarp by *Ørre agerenn f. åker Nilstorp hus Kattabacken backe
Brösarp by   Notahuset hus Kattarövsbacken backe
Brösarp by   Orehuset hus Kattarövskällan backe
Brösarp by   Skogdala torp Killesuet äng
Brösarp by   Skoghuset hus Knäryet skogsmark
Brösarp Saknas /Se   Skyttagården gård Kollestabacken skog
Brösarp by /Se   Lilla Toft, se Bertilstorp traktnamn Kotäppet skogslott
Brösarps kvarn f. kvarn   Torparbroen by Krokarna skogslott
Brunnsvik torp /Se   Torpen byar Krokrygg skogsparti
Drakamöllan gd /Se   Torrasteröd by Krokrygg stenblock
Draka- gd:ar   Torrasteröd by Krorygg sten
Fiskabäck, Lilla eller Billalotten gd /Se   Tronelän byar Kullarna backar
Glimmeboda Saknas /Se   Tulleboda gård Kullbergskorran damm
Glimmeboda by /Se   Täppena hus o. hemman Kulparna åker
Gussaröd by   Vantaröd gårdar Kungslandet sand- och skogsmark
Gussaröd by   Vasa gård Källebäck bäck
Gussaröd by /Se   Åkaröd by Källekull skogsparti
+Hålegården hmd /Se     Källemad skogsparti
Härligheten hmd /Se     Käsket skog
Klöveross torp /Se     Kölveåsen ägodel
Knäröds mölla kvarn, nu riven /Se     Leaskog skog
Korrehuset torp, nu försvunnet /Se     Lille äng äng
Kungsmöllan Saknas /Se     Lindebacken skogsbacke
Kyrkan kyrka     Ljungerödsmosse mosse?
Kötthuggarehuset torp /Se     Lusetoft åker
Lökaröd by     Långe Jons krok skogsparti
Lökaröd, Södra by /Se     Långelycke åker
Lökaröd, Södra by /Se     Löterna skogslycka(?)
Lökaröd, S. by /Se     Maglehems ora skog
Lönhult by     Middagsbacken skogsparti
Lönhult by     Middagsmärkesbäcken bäck
Lönhult by     Morkan skog
Lönhult by     Mossabackarna sandbacke
Lönhult by     Myrebacken backe
Lönhult by     Myrebacken fälad
?Lönhult by     Myrestalyckan åker
Lönhult by     Mölleliden backe
Lönhult by     Mölleskog ägodel
Lönhult by /Se     Mörkan äng
Myrestad by     Norra stena sandmark
Myrestad by     Norrehagen äng, åker
Myrestad by     Norrevångsbacke backe
Myrestad by /Se     Norre ängar löväng
Myrestad by /Se     Notabacken höjd
Myrestad by /Se     Nässeldalen dalgång
*Norraby stor Saknas     Odersbäck bäck
*Nörre gaardt f. gd     Olleåkern åker
Notahuset torp /Se     Ornahög hög
Orehuset, se Maglehems ora gd /Se     Ormakull skog
Prästgården Saknas     Pipe äng Saknas
Raskahuset torp /Se     Postakulle höjd
Rimmelse gd(?) /Se     Prästskiftet åker
Skippars ora område i Skipparp /Se     Rammen åker
Skyttagården eller Skyttastället hmd /Se     Rishögabacken skogsbacke
Skyttastället, se Skyttagården hmd /Se     Roekroken äng och skog
Stråemöllan, se Knäröds mölla kvarn, nu riven /Se     Ryggerna sandbacke
Torasteröd by     Rygget äng
Torrasteröd by /Se     Röan betesmark
Torasteröd by /Se     Rödaled grind
Trulsbo hmd /Se     Rödan äng
Tulleboda by     Röet skog
Tulleboda Saknas /Se     Rönalycke åker
Tulleboda gd /Se     Sandlyckekulle skogsbacke
Täppena eller Björnstorpa Täppe, se Täppet torp /Se     Sandskär åbrink
Täppet, Täppena el. Björstorpa Täppe torp /Se     Sjunkelyckebacken backe
Vantaröd gd     Sjunkalyckekärret kärr
Vantaröd gd     Skallerna skogsmark
Vantaröd gd /Se     Skiftabacken skog
Vantaröd gdr /Se     Skottenborg äng, åker
Vantaröd by /Se     Slaktarerännan åker
Vasa hmd /Se     Slånekrattet hagmark
Virestad by /Se     Stabbaled grind
Visahuset torp /Se     Stenhällshålorna skogsparti
Åkaröd by     Stenkrokabacken åker
Åkaröd by     Stenåkerskulle åker
Åkaröd by /Se     Stråebäcken bäck
      Stärsbacken sandbacke
      Stätekullsbacken skogsmark
      Stötekullsbacken el. Stötekull skogsbacke
      Stötekullskärren kärr
      Svinabolyckan lycka
      Sällestabäcken bäck
      Sänkedalen dalsänka
      Sänkedalsbäcken bäck
      Tinghuslyckorna åker
      Tinglyckestenen sten
      Tinglyckorna Saknas
      Tjurarumporna ägodel
      Toften åker
      Tockaberg källor källor
      Torbaggen kärrmark
      Torvaskiftet mosse, åker
      Trullsmader mad
      Täppet skogslott
      Vasa kärr
      Vasakärren kärr
      Vattendalen skogsparti
      Vattenmöllebacken skogsbacke
      Videkorran kärr
      Videvången åker
      Vålen damm
      Välen damm
      Vällsbro bro
      Värkeån å
      Åhusavägen väg
      Ällebäcken bäck
      Ängalyckorna område
      Ängrännan äng
      Ärtakull sandbacke

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.