ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Maglehems socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 43 Bebyggelsenamn : 103 Naturnamn : 153
Maglehem sn Annakorran kärr(?) /Se Maglehems sn sn Andkorran vattensamling
Maglehem sn Byarekorran vattensaml. /Se Maglehem sn och by Askenslycke åker
Maglehem sn *Enghauffue ängsmark Maglehem socken Askens lyckor åker
Maglehem sn Folkestorp triangelpunkt Maglehem sn och by Andakorran vatensamling
Maglehem sn /Se *Gåsahålan åker /Se Maglehemssocken socken Axelycke åker
Maglehem by o. sn *Gåsa åker åker /Se Maglehem sn Axellyckebäcken bäck
Maglehem sn Hanöbukten bukt Maglehem sn och by Bjärnan bete
Maglehem sn *Hasle Saknas Maglehem sn o. by Brolyckan åker
Maglehem sn Julebodån å Maglehem sn Bränna åker
Maglehem sn Kassör (Kassören, Korsör) ål-drätt /Se Maglehem Saknas Brännesvången åker
Maglehem sn /Se Kassören, (Kassör, Korsör) ål-drätt /Se Maglehem sn och by Brännevinskroken åker
Maglehem sn /Se Killebäcken bäck /Se Maglehem sn och by Brötet åker
Maglehem sn /Se *Kirekebackindtt jord och skog Maglehem sn Byarekorran vattensaml.
Maglehem sn /Se Korsör (Kassör, Kassören) ål-drätt /Se Alleboa egnahem Bymossen mosse
Maglehem sn /Se Korsörs drätt ål-drätt /Se Björshus hus Dundersbacken backe
Maglehem sn /Se Kringelkorran vattensaml. /Se Björshus småställen Dödakroken åker
Maglehem sn /Se Krubbedamm damm /Se Blåhärremölla vattenkvarn Ekebacken åker
Maglehems kyrka kyrka /Se *Kråke Kullarne höjder? /Se Blåherremölla kvarn Eskeröds backar höjder
Halling inbyggarbeteckning /Se Kullakorran vattensaml. /Se Blåherremölla kvarn och gård Famnebjer bete
Blåherremölla by /Se *Malurtabacken backe /Se Bockaboden ålbod Finland åker
Blåherremölla gd Puggedammen damm /Se Brostorp bryggeri o. hus Frisebodaboden ålbod
*Faderstorp f. torp *Ramnagaps åkrar åkrar /Se Bäckholmen gård Frisebodarummet vattenområde
Folkestorp by *Ramnagapsåkren åker /Se Bäckholmen gård Frisebodaängen äng
Folkestorp by Segesholmsån å Eskeröd, se Äskeröd traktnamn Färsingalyckan åker
Folkestorp by Skällekorra åker, förr damm /Se Feremansäng gård Fästan del av Maglehem
Folkestorp by Skärarebäckarna bäckar? /Se Folkestorp gård Grundflaset ställe i Östersjön
?Folkestorp by Smedjebleiggen åker /Se Fridhem gård Grusgravavången åker
Folkestorp by Smygbäcken bäck /Se Friseboda gård Gåsabacken betesmark
Folkestorp by Svaleboda åker /Se Frisebodaäng traktnamn Hagarna äng
Folkestorp by *Swalekroken Saknas /Se Friseboäng, se Frisebodaäng traktnamn Hagen åker
Folkestorp by *Svaleryggarna Saknas /Se Gamla skolan f.d. skola Hallarna betesmark
Folkestorp by ?Sälestadsbackarna backar Gamlastockholm ålbod Harparelyckan åker
Folkestorp by Tjäderkärret kärr /Se Hallavången gårdar Hallaskogen skog
Folkestorp by /Se *Trusseröds backe höjd m. triangelpunkt Hallavången gård Havradalen åker
Friseboda gd *Vedbäck bäck? /Se Hallingstorp gård Helgabjer åker
Friseboda gd /Se Viekurran vattensaml? /Se Hassla gård Helvetesängen äng
Grave gårdsnamn, by /Se Vipeboden ålbod /Se Hassla gård Holmaboden ålfiske
Hasssla gd *Vång, Norra f. vång Holmen hus Holmen utmark
»Heliga stenen» Saknas /Se *Vång, Södra f. vång Hultet eller Östra Stenhult, se Östra Stenshult traktnamn Hultaskogen skog
»Holte», se Östra Stenhult by *Vång, Östra f. vång Humplaboden ålbod Hultaskogen skog
Juleboda gd Värkeån Saknas /Se Juleboda, Stora gård Hultaskogen skog
Juleboda gd /Se Älle flodsbäcken natn /Se Juleboda by eller fiskeläge Hultaskogen skogsområde
Juleboda gd Äskebjär höjd med fornlämning Juleboda gård Hultet skogsområde
Kyrkan Saknas   Stora Juleboda gård Humpelen skogsbacke
Köle gårdsnamn, bebyggd utmark /Se   Juleboda gård Hägnadelyckorna åker
Lillehem by   Kassören ålbod Högekull åker
Lillehem by   Kungaboden ålbod Högeren dalgång
Lillehem by   Laxaboden fiskebod Hörlyckan åker
Lillehem by   Lillehem by Julebodaån å
Lillehem by   Lillehem by Kalvahagen betesmark
Lillehem by   Lillehem by Kalvahagen betesmark
Lillehem by   Lillehem by Kaskabacke åker
Lillehem by   Lillehems boställe gård Kiabjer åker
Lillehem by /Se   Lusary ålfiske med sjöbod Killebäcken bäck
Lillehem by /Se   Lusary ålbod Killekärret kärr
Lillehem by /Se   Lönsingastället gård Kolalyckan åker
?Maglehem by /Se   Maglehem by Korsakullsåkern åker
?Maglehem by   Maglehems prästgård prästgård Kotäppet betesmark
Maglehem by   Maglehems skola skola Kroken betesmark
Maglehem by   Maglehems station station Krubbedammen äng
Maglehem by   Munkahuset f.d. hus Kullabacken åker
Maglehem by   Möllegården gård Kullakorran höstnad
Maglehem by   Nyagrop hus Kumlan åker
Maglehem by   Nya grop by Kungaboden ålbod
Maglehem by   Nya Grop fiskeläge Kungarummet vattenområde
Maglehem by /Se   Olseröd by Kållalyckan åker
Maglehem by /Se   Olseröd by Kölebäck bäck
Olseröd by   Olseröd by Landsenet åker
Olseröd by   Olseröd by Lillehemsbäcken bäck
Olseröd by   Olseröd Saknas Lillesand åker
Olseröd by   Olseröd by Lindormsbacken backe
Olseröd by   Olseröds boställe gård Linget skog
Olseröd by   Olseröds hallar gårdar Ljungäng äng
Olseröd by   Olseröd Hallavång gårdar Ljungäng äng
Olseröd by   Olseröds station station Lusaryd ålbod
Olseröd by   Perstorp gård nu ruin Långgropen dike
Olseröd by   Rige läge försvunnet fiskeläge Långholmen åker
Olseröd by /Se   Roteholm gård o. hus Maglehems ora skog
Olseröd by /Se   Rumpeboden ålbod Melen kullar, bete
Olsöde, se Olseröd by   Skogdala gård Mellombjershålan Saknas
*Prestefastin Saknas   Stengärdahusen hus Munlahålan åker
Stenhult, Östra by   Stenhuset gård Möllekroken åker
Trusseröd by   Stenhult, Östra skogsbygd Möllelyckan åker
Truseröd by   Östra Stenshult traktnamn Nissahult åker
?Trusseröd by   Stockholmsboden ålbod Norräng åker, äng
Trusseröd by   Svärjareboden ålbod Nyagrop bäck
Trusseröd by   Söleshuset gård Nya grop dike
Trusseröd by   Trusseröd by Nällemad äng
Trusseröd by   Trusseröd by Olsabackarna backe
Trusseröd by   Trusseröd by Olseröd kill källa
Trusseröd f. by   Trusseröd by Olseröd kärr nu odl. omr.
Trusseröd by   Uppsala ålbod Olseröd köle åkerområde
Trusseröd by   Vibeboden ålbod Olseröd rycker åker
Trusseröd by /Se   Vången begyggt område Per Wilhelmssons källa källa
Trusseröd by /Se   åldrätt Pilet plantering
Äskeröd by   Vä eller Kassör åldrätt Prästavägen väg
Äskeröd gd /Se   åldrätter Prästavägen vägsträcka
    Yngsjö åldrätt Puggedammen äng, vattensamling
    Ängagårdarna gårdar Raftaboden ålfiskebod
    Äskeröd by Reslows krokar åker
    Äskeröd by Rige utplånad ö
    Äskeröd traktnamn Risen sandmark
    Äskerödsboställe gård Risslövskrokar betesmark
      Rovekroken åker
      Rumpeboden ålfiskebod
      Ryet åker
      Ryggabackarna åker
      Rävlakroken åker och skog
      Röåkra åker
      Skogbacken skogsbacke
      Skogkroken åker, skog
      Skogkroken åker
      Skällekorra åker
      Smedkrokarna åker
      Smygbäcken bäck
      Snabavången betesmark
      Snabelen åker
      Spröjtabacken åker
      Starrmossa betesmark
      Stenhålan åker
      Stenhultasten sten
      Stockatofter åker
      Stockholmsboden ålbod
      Stärsäng äng
      Svaleboa åker
      Svärjareboden ålbod
      Svärjareboden ålfiskebod
      Sälestabackarna skog
      Sällestad (skogs)område
      Sölet skog
      Tassabacken skog
      Tingalyckebäcken bäck
      Tingalyckorna åker
      Tinnemossen nu åker
      Tjuvakroken åker
      Torkela påsa(r) stenar
      Torrstugebacken åker
      Torrstugebacken åker
      Trunlän åker
      Tualycke åker
      Tvärkärr kärr, nu åker
      Täppet, Västra betesmark
      Täppet, Östra betesmark
      Töslungabjer sandbacke
      Töslungabjer höjd
      Uppsalaboden ålbod
      Valkatoften åker
      Ysnahagen åker
      Åran åker
      Älleflödet förr äng, nu åker
      Älmenabjeret skog, åker
      Äskebjersbacken betesmark
      Örakarsängen äng

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.