ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Degeberga socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 112 Naturnamn : 87 Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 190
Degeberga sn *Abelde agir f. åker Degeberga sn sn Allelyckan åker
Degeberga sn *Abulde agir f. åker Degeberga sn och by Annakorran kärr
Degeberga by o. sn Andakorran kärr /Se Degeberga sn Askebacken skogsbacke
Degeberga socken Annakorran kärr /Se Degeberga socken socken Bengtsängalyckan åker
Degeberga sn /Se Billebacke naturnamn /Se Degeberga sn och by Bjersbackarna backar, skog, åker
Degeberga sn Bolet, Lilla, Stora ängshålor /Se Degeberga sn och by Björnalyckan åker
Degeberga sn (Lilla) Bolet ängshålor /Se Degeberga sn och by Björnan åker, förr äng
Degeberga sn (Stora) Bolet ängshålor /Se Degeberga sn och by Blinde-Pers lycka åker
Degeberga sn Bolsfallet vattenfall? /Se Degeberga idrottsplats, se Degeberga traktnamn Bomansäng äng
Degeberga sn Bolsvången åkermark? /Se lögring inbyggarbeteckning Brammekrok omr.
Degeberga sn *Dalle agir f. åker Borråkra by Bregenabacken backe
Degeberga sn *Dufveåkrarna åkrar /Se Borråkra by Brinkakullsren kulle, brinkar
Degeberga sn Ebbaröd triangelpunkt Borråkra gård Bråmabacken backe
Degeberga sn Forsakar vattenfall Borråkra by Brönabackarna skogsbackar
Degeberga sn Forsakar vattenfall? Breinge by Brönafuret furuskog
Degeberga sn Forsakar vattenfall /Se Breingsgården gård Brönaskogen skog
Degeberga sn Forsakarsbäcken bäck Brinkamöllan vattenkvarn Bågnabacken backe
Degeberga sn *Geeske agir f. åker Brinkamöllan kvarn Bål område av Degeberga
Degeberga sn *Gosse agir f. åker Brinkamöllan vattenkvarn Bäckängamosse mosse
Degeberga sn Gräfvingskärret ägolott /Se Bröna gård Bäckängarna ängar
Degeberga sn *Gåsabjersåkrarna åkrar /Se Bröna, Lilla hus Bölesrännen kärr
Degeberga sn *Gåsfloen Saknas /Se Bröna torp Bölet, Lilla kärr
Degeberga socken socken /Se *Hermens äng Saknas Bål område av Degeberga Bölet, Stora kärr
Degeberga sn /Se *Hermens äng Saknas Bökestorp by Dammabron bro
Degeberga by o. sn /Se *Hermer äng Saknas Bökestorp by Dammarna äng, skog
Degeberga sn /Se *Herrens ængh förr äng Bökestorp by Dammarna åker, betesmark
Degeberga sn /Se *Herrens äng äng Bökestorp by Driften sträte
Degeberga by o. sn /Se *Hodenn f. åker Bökestorpsmölla kvarn Dynget moras
Degeberga sn /Se *Horlerie agir f. åker Bökestorps mölla kvarn *Ekesnapen f.d. skog, numera åker
Degeberga sn /Se *Horsse kiell f. åker Bökestorps skola skola Fingalyckan åker
Degeberga sn /Se *Hullenn f. åker Degeberga traktnamn Flathallen bergigt område
Borråkra by »Husabecks Stycker» natn. /Se Degeberga by Flökärret kärr, skog, åker
Borråkra by Hönsa kull backe /Se Degeberga lastplats Forsakar vattenfall
Borråkra by Kronbäck bäck /Se Degeberga station järnvägsstation Forsakar vattenfall
Borråkra by Kroppedamm damm /Se Dämme, se Degeberga traktnamn Forsakarsbäcken bäck
Borråkra by /Se Kärrkorran vattensaml. /Se Dämme gård Forsakarsån vattendrag
Borråkra by /Se *Mellum vongen f. vång Dämmemölla, se Degeberga traktnamn Frielycke sandskifte
Breinge by Norra svinabacken ägolott /Se Dämmemölla kvarn Fårabacken backe, betesmark
Breinge by /Se Onsvalan lokalitet Dämmemölla vattenkvarn Galgabacken backe
Breinge by /Se Onsvale backar lokalitet Dämmet = Dämmemölla gård Gatan äng
Brinkamöllan kvarn Onsvalehejdan lokalitet Ebbaröd gård Grisslekull sandbacke
Bökestorp by Onsvalehejdan lokalitet /Se Ebbaröd by Grummersmosse mosse
Bökestorp by Onsvalekroken lokalitet Ebbarödsgården gård Gräsakrok äng
Bökestorp by /Se Onsvalekärret lokalitet Furumöllan förr kvarn Gubbavången åker
Bökestorp by /Se Onsvaleängen lokalitet Goodtemplarehuset möteslokal Gungarebjersbacken fäladsbacke
Degeberga by *Prestelycke f. åker Gästgivaregården gård Gärdsan järnväg
Degeberga by *Ramnakullsskiftet åker? /Se Höjeröd kronodomän Gästgivarebacken landsvägsbacke
Degeberga by *Ramnakullswången Saknas /Se Höjaröd by Göranbroskrok äng
Degeberga by *Ramsaass f. åker Höjaröds boställe gård Hallarna betesmark, stenhallar
Degeberga by Raskabäcken bäck /Se Höjarödskrog hus Hallavången åker
Degeberga by Räfveboda kärr ägolott /Se Kattakärrsgården gård Hanken åkermark
Degeberga by Rönnebäck bäck /Se Kyllingaröd by Herralyckehult skog
Degeberga by *Sandager f. åker Ladboda Saknas Hjorthultet skog
Degeberga by *Sand agir f. åker Ladbodahuset hus Hotellbacken landsvägsbacke
Degeberga by *Sandagre f. åkrar Läkaregården läkarebostad Håkan Olssons backar höjder
Degeberga förr sätesgård, nu by /Se *Sandagre f. åkrar Länsmannagården gård Hägnaböke skog
Degeberga by *Skadde agir f. åker Lökaröd by Högaren åker
Degeberga by *Skudere woing f. vång Lökaröd by Höjarödshällorna skog, backsluttningar
Degeberga by *Stenhult skog Lökaröd by Hönsakull backe
Degeberga by *Stens ager f. åker (Norra) Lökaröd by Jula kille källa
Dämmemölla kvarn *Storcke f. åker Lökaröd by Kalberör skog å prästboställe
Dämmemölla kvarn /Se *Stora rönbacke höjd Lökaröd by Kalvalyckan åker
Ebbaröd by *Stora Rörs backe höjd m. triangelpunkt Munkahage äng, hus Kassavång skogsmark, åker
Ebbaröd by Sträntebäcken bäck /Se Mörkavad bebyggt område Kattakärr kärräng
Ebbaröd by Sänkeskorran vattensaml? /Se Mörkava hus Killevången åker
Ebbaröd by *Ters agre f. åkrar Mörka Vad by Klacken = Söndre Klack höjd
Furumölla kvarn Tjurabjushult ägolott /Se Mörkavad hus-samling Klemansängen äng
Höjaröd gd Tjurakärret ägolott /Se Norrlia by Klockarejorden jord
Kyllingaröd by Tocka vång skogsmark /Se Norrlia by Kohagamaden skog, åker, äng
Kyllingaröd by *Tocka vångsängen ängsmark /Se Norrlia by Kolakärret odlat kärr
Kyllingaröd by *Tofften vid gaarden f. åker Prästastället gård Kolakärrslyckan åker
Kyllingaröd f. by *Tranebacken backe? /Se Prästgården gård Korslyckorna åker
Kyllingaröd by Tranekärret kärr /Se Rallate småbruk Korslyckebackarna skog
Kyllingaröd by Trolla lider höjder Saxamöllan vattenkvarn Kringelängen äng
Kyllingaröd by Tunnebro bro /Se Saxamöllan kvarn Kroppedammarna äng
Kyllingaröd by /Se *Vgle agir f. åker Saxamöllan kvarn och gård Krylebacken backe
Kyllingaröd by /Se *Ugle agir åker /Se Saxamöllan gård och vattenkvarn Kyrkebacken skog
Kyllingaröd by /Se *Uglehögsåkrarne åkrar /Se Skadde småbruk Käskesbacken skog
Kyllingaröd by /Se Ungsvalerna åkermark Slätteberga by Käskesbacken skogsbacke
Kyllingaröd by /Se Ungsvalerna åker /Se Slätteberga by Kölledyng sänka
Kyrkan Saknas Villbatttingadalen ägolott /Se Solbrinken, se Degeberga traktnamn Körnehult skog
Lökaröd, Norra by *Vång, Norra f. åker Stampemölla förr benstamp, nu hus Lilleäng äng
Lökaröd by *Vång, Västra f. vång Stampen hus Lillängsvångarna åker
Lökaröd by *Vång, Östra f. vång Tingshuset, se Degeberga traktnamn Långakärr kärr
Lökaröd by Ängrännan vattendrag? /Se Tinghuset f.d. tingshus Långevång åker
Lökaröd, Norra by /Se *Ørebor agir f. åker Tolseröd by Långäng äng
Lökaröd, N. by /Se *Östre wey, Den väg Tolseröd gård, hus och skogsområde Lökarödsand sandmark
Lökaröd, Norra by /Se   Tolseröd by och gård Lönnebjersbacken fälad.
Nidhæ = Lidhæ? = Norrlia el. Österlia byar   Tolserödsgården gård Lövan ljungbacke med skog
?Norrlia by   Tolserödsgården gård *Malttorrevången åker
Norrlia by   Tremannagården gård Mamölleån å el. bäck
Norrlia by   Trollemölla vattenkvarn Mattesaränna bäck
?Norrlia by   Trollamölla vattenkvarn Mattesaränna kärr
?Norrlia by   Trollamöllor kvarnar Mattesarödning skog
Norrlia el. Österlia byar   Tunnebro gård Mjelaledet f.d. grind samt vägmöte
Norrlia by   Tunneröd skogsomr., förr gård Mossabacken åker, äng
Prästgården prästgård   sTågstugan förr brytstuga Mossryaängen äng
Rebbetuaröd by /Se     Munka hage f.d. ängsmark, numera hus
Saxamöllan kvarn     Möllebjeret åkerbacke
Slåtteberga by     Mölledammen äng
Stampemöllan (Stampen) kvarn     Mörkan skog
Thunröd, se Tunneröd gd     Norden område
Tolseröd gd     Norrekalvahage betesmark
Tolseröd by     Olskroken skogsmark
Tolseröd by     Onsvalebackar, se Ungsvalerna åkermark
Tolseröd by     Onsvaleäng, se Ungsvalerna åkermark
Tolseröd by     Onsvalorna sankmark
Trollsmölla kvarn     Oran skog
Trollemölla kvarn     Orehejdan äng, betesmark
Tunneröd gd     Oreryet skog
Tunneröd gd /Se     Oxahagen, Nederste skog
Österlia el. Norrlia byar     Oxahagen, Överste skog
      Pinnhejdan betesmark
      Prästavägen väg
      Pysslingakyrkan berg
      Raskabäcken bäck
      Rumpevången åker
      Ryttershålan ängshåla
      Rytterslyckan åker
      Ryttersängen äng
      Råkärren äng
      Rålång skog
      Rännan bäck
      Rävabacken backe
      Rönnebäck bäck
      Sandbacken åker
      Sandvången skog
      Saxåkrarna åker
      Segen sandjord
      Skarpåkrarna åker
      Skräddareängen äng
      Skudared = Skudaredsbackarna höjdområde
      Skudaredsbackarna höjdområde
      Skudareds fure furuskog
      Skudareds vång område av Degeberga
      Skuldekärrsängen ängsmark
      Skälbäcken bäck
      Snaben skogsmark
      Soremahällorna skog
      Springelstenskärret kärr
      Spångakärr åker
      Spångängen äng
      Stationsbacken vägbacke
      Storstensåker åker med sten
      Stabbalyckan skog
      Storarör backe med furuskog
      Strångakull skogsbacke
      Sträntebäcken bäck
      Sträntebäcken bäck
      Stubban åker, äng
      Stugekärret odlat kärr
      Stänkelkullsängen äng
      Svinabostenarna fälad.
      Södreklack höjd
      Söndreklack backe
      Tinghusplanen öppen plats el. torg
      Tinghusplatsen öppen plats eller torg
      Tockavång skogsmark
      Toften åker
      Toften åker
      Torrstugubacken åkerbacke
      Torskulle kulle
      Tranekärret kärr, skog
      Trollakistan sten
      Trollalier backar
      Trolla lider backar
      Trolla lider backar
      Trollamölleån å
      Trolla Möllor kvarnar
      Tuevången åker, betesmark
      Tunnebro bro
      Tunnebrobäcken bäck
      Tunnersbro bro
      Tunnershällorna skogshällor
      Tunnersvång skog
      *Tönnersvång skogsområde
      Töresäng äng
      Ulahålan betesmark
      Ungsvalerna åkermark
      Vannarekärret kärr
      Vannlösebackarna backar
      Vintergapan skog
      Vittskövlevägen vägsträcka
      Västervång åker
      Åkalyckehult skog
      Åkesmosse mosse
      Åstettsbacke skogsbacke
      Åängarna äng
      Änghagen, Lilla ängsbit
      Äsket ängshejda, buskmark

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.