ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Linderöds socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 69 Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 107
Linderöd (Linneröd) socken Bjära mosse sankmark Linderöds sn sn Arkenskilla källa
Linderöd (Linneröd) socken Bjära mosse sank mark Linderöd sn och by Annemosse mosse
Linderöd sn Bjära Ry ägomark Linderöds socken sn Bashultsbacken enebacke
Linderöd sn /Se Bockamossen sank mark Linderöd sn Bjära backe backe
Linderöd sn *Bredkärr myr Linderöd sn och by Bjära hall sten
Linderöd sn Byssmosse ängsmark Bjära by Bjära mosse mosse
Linderöd sn Dängan äng /Se Bjära by Bjeret betesmark
Linderöd sn Engladammen natn. /Se Bjära by Björkekärret kärr
Linderöd sn *Fjerhanahultet skogsomr.? /Se Bjära ry småställen Blåbjer berghall
Linderöd sn *Fjerhanakärret kärr /Se Boarp by Bockamossen mosse
Linderöd sn *Fjerhanamossen mosse /Se Boarp by Brokull backe
Linderöd sn Gislahagen skogsdunge Boarp by Bruabrink grusbacke
Linderöd sn *Gåsafloen Saknas /Se Byrhult by Dängedammen åker förr äng
Linderöd sn *Gåsastycket åker? /Se Byrhult by Dönarebacken backe
Linderöd sn »Gällabro mad» natn. /Se Byrhult by Dönarebacken backe
Linderöd sn *Hästes åker Saknas /Se Bösarp by Ebbamad mad
Linderöd sn /Se Högabjär höjd o. triangelpunkt Bösarp by Ebbamahultet betesmark
Linderöd by o. sn /Se *Hönsakroksåkern åker /Se Grötahusen gårdar Fäjran äng
Linderöd sn /Se *Hönsakroksäng ängsmark /Se Holmö by Gastakroken skog
Linderöd sn /Se Klintabacken backe /Se Holmö gård Grytemossen mosse
Linderöd by o. sn /Se Klintabäcken (även Mossabäcken) bäck /Se Hundamulahuset hus Grönakärr kärr
Linderöd sn och by /Se Klintabäcken, Mossabäcken bäck /Se Knopparp by Grötamossen mosse
Bjära by Knäbäck bäck /Se Knopparp by Gulbjersmossen mosse
Boarp by Knäbäcksbro bro /Se Knopparp by Göringabacken skogsbacke
Boarp by *Kråkebackar backar? /Se Linderöd by Hagestalöten skogsmark
Boarp by Kråkemosse mosse /Se Linderöds station station Hallnadebacken skog
Bruabrink grusbacke /Se *Kråkemossekärret kärr /Se Lindholmen gård Hanladebacken skog
Byrhult by *Kråkemosserammen sankmark /Se Loarp by Herranskull skog
Byrhult by Kyllingahejdan åker(förr inhägnad ängsmark) /Se Loarp by Hoabacken bergknalle
Bösarp by *Kyllingahejekärret kärr /Se Loarp by Holmabackarna betesmark
Bösarp by /Se *Kyllingaängen ängsmark /Se Marieholm krog Holmastenen sten
Holmö by Lejlahultsgravarna sank mark Pårap l. Pårup by Hulkan äng
Holmö by Lindebäck bäck Pårup by Humlahagarna åker och äng
Knopparp by Lindebäck bäck /Se Pårup by Hundamulamossen mosse
Kyrkan Saknas *Lindeoo Spångarp by Högabjer högbacke
Lindemölla kvarn ? /Se Linderöds ora skog Spångarp by Högebacke skogsbacke
Linderöd by Lindå å /Se Staffanstorp gårdar Hörnehöl vattensamling
Linderöd by Maglesten sten? Staffanstorp by Jordbobacken ljungbacke
Linderöd by Marbäcken bäck /Se Stoppahuset hus Jällarebacken skog
Linderöd by Milapälsbacken backe /Se Torastorp by Kaffamossen mosse
Linderöd by Mossabäcken bäck Tågarp by Kallekillekärr kärr
Loarp by Mossabäcken (även Klintabäcken) bäck /Se Tågarp by Killemosse mosse
*Ormesten Saknas Mossabäcken, Klintabäcken bäck /Se Tågarp by Killeåkern åker
Prästgården Saknas Myntebäck bäck /Se Törastorp by Killängen skogsmark
?Pårup by *Ore agre f. åkrar Törastorp by Klapphuttsbacken betesmark
Pårup by *Ramna kull höjd? /Se Törneholm hus Klintabacken skog
Pårup by *Ramna kärret kärr /Se Töreholm krog Klintabäcken bäck
Pårup, S. by /Se *Ramna oråker åker? /Se Ylleröd traktnamn Klutasibben åker
Pårup by /Se *Ramna sege ängsmark /Se Ylleröd by Knäbäcksbron bro
Spångarp by *Ramna åker åker /Se Ylleröd by Knäppestycket åker
?Staffanstorp by *Ramna äng ängsmark /Se Ylleröd lilla, se Ylleröd traktnamn Kringflöten backe
?Tågarp Saknas Strickasdamm damm? /Se Ynnarp by Krogbackarna skog
Tågarp by Tippelstenen sten Åkarp by Kråkemosse mosse
Törastorp by /Se *Tofft f. åker Åkarp by Kyllingahejdan åker
Törastorp by Torastorpa mossen sank mark Önnarp by Legarnehejdan äng
Törastorp by *Tranes åker åker /Se Önnarp, se Ynnarp by Lejlahult skog
Ylleröd by /Se Tågabjär(såkern) åker /Se   Lille vång betesmark
Ylleröd by med kvarn Ugglan kärr /Se   Linderödsora skog
Ylleröd by med kvarn *Uggleliden backe /Se   Långaho backe
Ylleröd by /Se *Uglan backe /Se   Långava åker (förr äng)
Ylleröd by /Se *Uglan kärr /Se   Löderna skog
Ylleröd by med kvarn Vattenkorran vattensaml.? /Se   Maabäcken bäck
Ylleröd by Viskurra vattensaml.? /Se   Maglebacke fälad
Ylleröd by Vångamossen sankmak   Maglemosse mosse
Ylleröd by Ynnarpsån å   Maglesten sten
Ylleröd by med kvarn Örade backar backar? /Se   Magleängar ängar
Ylleröd by Örade backe backe? /Se   Majorsbacke åker
Ylleröd by Öradebäcken bäck /Se   Malmövägen väg
Ylleröd by Örade äng äng? /Se   Massahult skogsmark
Ylleröd by     Meaftansliden backe
Ylleröd by /Se     Milapålsbacken åker
?Ynnarp by     Mjälskog skog
Ynnarp by     Mossabäcken bäck
Åkarp by     Mossahult skog
Åkarp by     Möllekullen backe
Åkarp by     Oran skog
Åkarp by     Ormakroken åker
Åkarp by     Orängarna äng
      Prästakärret kärr
      Rammabacken skog
      Ramnakärr kärr
      Ramnadebacken skog
      Rävabacken skogsbacke
      Rävahallen stenhall
      Rönnehult betesmark
      Sjökärren kärr
      Skinnava äng
      Skramlehög bergknalle
      Snaben äng
      Spångarpskulle åker
      Store mosse mosse
      Svinabosbacken ljungbacke
      Sönrebacke skog
      Tosänkabacken backe
      Tosänkabron bro
      Trintebacke åker
      Trollabjer höjd
      Trollemosse mosse
      Tvåbokabacken skogsbacke
      Tågabjersåkern åker
      Uggleliden backe
      Vannbjeret åker
      Vasalyckebacken åker
      Vitemosse mosse
      Änghagakärret kärr
      Öradebäcken bäck
      Östervång åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.