ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Vrams socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 161 Naturnamn : 149 Bebyggelsenamn : 82 Naturnamn : 337
Vram, Västra sn *Aagerups agir, Store f. åker Västra Vrams sn sn Allarpaliden landsvägsbacke
Vram, Västra sn *Andfloden hårdvallsäng /Se Västra Vram sn och by Andfloden vattensamling
Vram, Västra el. Östra snr Attarör åker med stenrör Allarpen inbyggarbeteckning Andhålet sankmark
Vram, Västra och Östra snr *Birckskaldrerne f. äng Budden inbyggarbeteckning Arnehage åker
Vram, Västra sn Blegan åker /Se Friggen inbyggarbeteckning Askudden åker
?Vram, Västra sn *Brede rydt Saknas Korringen inbyggarbeteckning Aspenabben åker
Vram, Västra sn Bredaröd åker /Se Skrämpingen inbyggarbeteckning Attarö åker med stenrör
Vram, Västra sn /Se *Brende liung f. ljungmark Tutingen inbyggarbeteckning Bastenalyckan åker
Vram, Västra sn *Böse äng /Se vrambo inbyggarbeteckning Bastugebacken åker
Vram, Västra sn *Dyne agir f. åker Annelund gård Bastugesanden åker
Vram, Västra sn *Egis engen f. äng Björkeröd by Bastugeåkern åker
Vram, Västra sn *Ellerids agir f. åker Björkeröd by Bastugeåkern åker
Vram, Västra sn *Elleryds agir f. åker Björkeshuset hus Björkerödhultet skogsmark
Vram, Västra sn *Erichstorpis agir f. åker Buddahus gård Björkesängen äng
Vram, Västra sn Erikstorpsvägen väg Drejarehuset hus Björnhyltan åker
Vram, Västra sn Friggestadsbäcken bäck Eketorp gård Blackan åker
Vram, Västra sn *Gedingebiergs agir f. åker Erikstorp by Blekan åker
Västra Vram sn *Grisse löckir f. åkrar Friggestad by Bläarna äng
Västra Vram sn *Gåsahagen hage /Se Grevahuset hus Bodabacken fälad
Vram, Västra sn *Gåsakärret kärr /Se Gökahuset hus Bokesängen äng
Vram, Västra sn *Gåsplätten holme /Se Gökahuset hus Bommahejdan betesmark
Vram, Västra el. Östra sn *Gåsåcker åker /Se Hessikehuset jägareboställe Borgarelyckan åker
Vram, Vestra sn Gögahused ägolott /Se Ilnestorp by Bredaröd åker
Vram, Västra sn Gökalyckan åker /Se Ilnestorp by Bredaröd åker
Vram, Västra sn Helle källa källa /Se Illnestorp by Breingeåkrar åkrar
Vram, Västra sn *Hesle agir f. åker Ilnestorpagården gård Bringesidorna åker
Vram, Västra sn *Hetz Steen sten Julakullshuset bebyggelse Brokroken åker
Vram, Västra sn Hjärpager åker /Se Kassingshuset hus Brummaröd betesmark
Vram, Västra el. Östra snr *Hjerpåker åker /Se Kobbahuset hus Brutne stenen sten
Vram, Västra sn *Hoffmandetorpis weyen väg Kårestad traktnamn Bräkensbacken åker
Vram, Västra sn *Hullen f. äng Kårestad by Brötakroken åker
Vram, Västra sn Hundahuvudet åker /Se Kårrestad, se Kårestad traktnamn Bylyckevången åker
Vram, Västra sn *Husse spans agir f. åker Kårestad by Bärtan åker
Vram, Västra sn Häsbäck bäck /Se Kårestad by Bärtebäcken bäck
Vram, Västra sn *Hæss age Saknas Kärrhuset hus Bärterammen åker
Vram, V. o. Ö. snr *Hætterne f. äng Linnekulla by Dammhörnan vägskäl
Västra Vram sn /Se *Höks sten gränsmärke /Se Odersbäck hus Dammlyckan åker
Vram, Västra o. Östra sn:ar /Se *Höye Saknas Oderbäckshus, sr Troröd traktnamn Dammåkern åker
Vram, Västra sn /Se *Jons lycke agre f. åkrar Ottavång gård Dammängen äng
Vram, V. sn /Se Julakull skogsmark Ringleholmshuset hus Davids lycka åker
Vram, Västra sn /Se Karran åker /Se Rya by Delehultet skogsmark
Västra Vram sn /Se Kattaflo(d)en sankt omr? /Se Rya by Djurlyckan åker
Vram, Västra sn /Se *Kattenigs (!) agir f. åker Sandhusen hus Dragakillan skogsmark
Vram, Västra by och sn /Se *Kette kuls agir f. åker Senobielund gård Dynan åker
*Arffuaste gaard f. gd Killebäcken bäck /Se Simonagården gård Ekelundsbacke Saknas
Björkeröd by *Kiöffuell f. äng Skarshult gård Ekebacken ekdunge
Björkeröd by /Se *Kiörnings agir f. åker Skatahuset Saknas Ekekullskärret kärr
Björkeröd by /Se *Kiörnnis agir f. åker Skettilljunga, se Skättilljunga traktnamn Ekekullsängen äng
Buddahuset gd /Se Kjöckejoren åker /Se Skrämpingastället gård Elesboda betesmark
Erikstorp by Klintabäcken bäck Skättilljunga traktnamn Enehålan betesmark
Erikstorp by *Klinten f. äng Skättiljunga by Enestycket fälad
Erikstorp by *Klinten f. äng Skättilljunga by Erikstorpahålan åker
Erikstorp by Klockarekällorna källor /Se Skättilljunga by Flammen äng
Erikstorp by /Se Korpa kull åker /Se Sketillunga by Främstevången åker
*Fayretho Saknas Korran vattensamling /Se Skettilljunga by Furet furudunge
Friggestad by *Korren f. äng Skättilljunga by Fyrkantaräfshult åker
Friggestad gd /Se *Korren äng /Se Skättilljunga by Fädriften numera åker
Friggestad by /Se *Kringellstyckidt f. äng Smockahuset hus Fäladen del av ägor
Friggestad gd /Se Krågeholmarödjan åker /Se Sätaröd by Fölaängen äng
Ilnestorp by Krågesnaben åker /Se Sätaröd by Gallskog betesmark
Kyrkan Saknas (*)Kråkeholmsrödjan åker /Se Sätaröd by Galtarammen fälad
Kyrkan Saknas Kråkekull skogsmark /Se Sätesholm gård Gamla hejda betes- och höstnadsmark
Kårestad by Kråkekull åker /Se Tallåsen vilohem Gamle hage åker
Kårestad by *Kråkesnaben skogsomr. numera åkerjord /Se Tittatillshuset hus Gamlevång äng
Kårestad by /Se *Kuldene Saknas Tollarps m:e Saknas Gatekärret kärr
Linnekulla by *Leergraffuine f. lergropar Tollarp by och municipalsamhälle Gatelyckan åker
*Oluff Tuissens gaardtt f. gd *Lerings agre f. åkrar Tollarp by Gatelyckan åker
*Per Englissens gaardt f. gd Linnekullabäcken bäck Tostarp by Gatelyckan åker
Prästgården Saknas *Löckerne f. åkrar Troröd by Gaterammen betesmark
Prästgården Saknas *Lönkyls agir f. åker Troeröd, se Troröd traktnamn Gertringahejan Saknas
Prästgården Saknas Maabäcken bäck Troröd traktnamn Getaspångsstycken åker
Rya by *Mellumwongen f. vång Troröd traktnamn Getingebjer åker
Rya by Mossabäcken bäck Tullsåkra by Getingebjer åker
Rya by Möllejoren åker /Se Tullsåkra by Godetoft åker
Rya by *Nörre tofft f. åker Tullsåkra by Godetoft åker
Rya by /Se Oderbäcken bäck /Se Tutan gård Gammersåkern åker
Sceftelunga, se Skättil-ljunga by *Oragir f. åker Ullarp by Grevabacken åker
Selaröd gård Orraryd åker /Se Ullarp by Grevavången Saknas
Skrämpingastället gd /Se Orrarydet åker /Se Vram, Västra by Grevingabacken skogsmark
Skättilljunga by Prästens Killa källa /Se Åkarp säteri Grävlingabacken skogsmark
Skättilljunga by *Raakiil Saknas Åkarp by Grönakärr kärr
Skättilljunga by *Ramnahultet skog? /Se Åkrokahuset hus Gökalyckan åker
Skättilljunga by *Ramnamaden mad /Se   Gökavången Saknas
Skättilljunga by *Rastens röde f. äng   Hagalyckan åker
Skettilljunga by *Renden f. äng   Hallaskår åker
Skättilljunga by Rindelen bäck /Se   Hallestaängen äng
Skettilljunga by *Rögels eng f. äng   Halvkluten åker
Skättilljunga by *Rönne agir f. åker   Hampahagen åker
Skättilljunga by *Röre leid f. led   Harabjershålan åker
Skättilljunga by *Sand ryg, En f. åker   Hassleåkern åker
Skättilljunga by Segen åker /Se   Hejdan åkrar och skog
Skättilljunga by Skadahuset ägolott /Se   Hejdegapet skog och äng
Skättilljunga by *Skade kuldt f. åker   Hejdekärret kärr
Skättilljunga by *Skatekull höjd? /Se   Hejdestättebacken åker
Skättilljunga by *Skatekullsåker åker /Se   Herratäppan Saknas
Skättilljunga by *Skatåker åker /Se   Hjortasölan åker
Skättilljunga by *Skatängen ängsmark /Se   Hjortasölan åker
Skettilljunga by /Se Skeffte liungen, Skeffteliunge Saknas /Se   Hjärpsåker åker
Skättilljunga by /Se *Skelteppidt Saknas   Hoåkern åker
Skättilljunga by /Se *Skiolde eng f. äng   Hoåkerslyckan åker
Skättilljunga by /Se *Slett eng f. äng   Hoåkralyckan åker
Skättilljunga by /Se *Sletteng f. åker   Humlehagen åker
Sätaröd by *Slettings agir f. åker   Hundagården åker
Sätaröd by Snokrännan vattendrag? /Se   Hundahuvudet åker
Sätaröd samh. /Se *Spennis agir f. åker   Husåkern åker
Sätesholm gd /Se *Sperfvakullshällan Saknas /Se   Häcksbäck bäck
Tollarp by *Sponnebolidt Saknas   Häcksbäcksbro bro
Tollarp by Spånebolet ägonamn /Se   Häcksbäcksäng nu åker
Tollarp by *Stackede dalle eng f. äng   Härjestaåkern åker
Tollarp by *Stauffnne kier f. äng   Hälsingeslätt åker
Tollarp by *Steen agir f. åker   Hässikeåkern åker
Tollarp by *Sti agre f. åkrar   Hästahagen betesmark
Tollarp by *Stikiers gabitt Saknas   Hästahagen numera åker
Tollarp Saknas /Se Storkaredragra åker /Se   Högaledsåkern åker
Tollarp m:e /Se Sudarebro bro? /Se   Högetoft åker
Tollarps kvarn Saknas Sudarebäcken bäck /Se   Högsåker åker
Tostarp gd Sudarehage förr äng /Se   Högsåkrabacken åker
Tostarp by Sudaresand natn. /Se   Högsåkrasanden åker
Tostarp by Sudareåker åker /Se   Hökastenen gränssten
Tostarp by *Sudere hauffue f. äng   Hörskog skogbeväxt betesmark
Tostarp gd *Tippell Steenn sten   Illbjersbacke åker
Troeröd, se Troröd by Topölen äng /Se   Isakalycka jordområde
Troröd by *Tornne agir f. åker   Isåkralyckan åker
Troröd by *Trane sten sten /Se   Jeppsåker åker
Troröd by *Truid Biöns lycke agir f. åker   Julakull skogsmark
Tullsåkra by *Töllemaë f. äng   Jönkans krok Saknas
Tullsåkra by *Törbedin f. äng   Kalvahagen åker
Tullsåkra by Uglan ägolott /Se   Kamphålorna åker
Ullarp by *Ugglan område /Se   Kappestyckan åker
Ullarp by Ugglan åker /Se   Kattafloden ängsmark
?Ullarp by Uggleflokrok åker /Se   Kattaflodsmaden äng
Ullarp by /Se *Vallebiergs agir f. åker   Kattaviksåkern åker
Vram, Västra by *Wials agir f. åker   Killsåkern åker
Vram, Västra by Vibemosen åker /Se   Killsåkra åker
Vram, Västra by *Wongeleidtt, Östre f. led   Klinten skogsmark
Vram Saknas *Wongnnebiers lycke agir f. åker   Klockaresanden åker
Vram, Västra by Vrångamossen myr   Klosterhagen åker
Vram, Västra by Vrångamossen myr   Kluvna sten sten
Vram, Västra by Vrångamossen mosse   Kluvnastenslund skogsdunge
Vram, Västra by Vrånge mosse myr   Klämsa lycka åker
Vram, Västra by *Vång, Södra f. vång   Knaperkillan åker
Vram, Västra by *Vång, Västra f. vång   Kohagen betesmark
Vram, Västra by *Vång, Östra f. vång   Korneholm åker
Vram, Västra by Ysnabäck bäck /Se   Korpakull åker
Vram, Västra by Åkarpsbäcken bäck   Korpakullsåker åker
Vram byar /Se Åkarpsvägen väg   Korran vattensamling
Åkarp gård *Ånaflo hårdvallsäng /Se   Korrevången åker
Åkarp gd *Ånahålen Saknas /Se   Kotäppet, Lilla fälad
Åkarp gd *Ånakärret kärr /Se   Kratta äng äng
Åkarp gd     Kringhultabacken åker
Åkarp gård     Krokaåkern åker
Åkarp g     Kroken åker
Åkarp by     Kroppstensåkern åker
Åkarp gd     Kråkeholmsrödjan åker
Åkarp gård     Kråkekull skogsmark
Åkarp gd     Kråkekull åker
Åkarp gd     Kråkesnipen åkerjord
Åkarp gd     Kullahålan åker
Åkarp gd     Kullen åker
Åkarp gd     Kullsa backe backe
Åkarp gd     Kvartersvången åker
      Kyrkojorden Saknas
      Källbergslyckan åker
      Källbäcksmaden åker
      Kärran åker
      Kärrhusavången åker
      Körningakroken markområde
      Ledageten höstnadsmark
      Liaäng äng
      Limhålorna vattenhål
      Lindebacken skogsdunge
      Lindeåkern åker
      Ljunglyckan åker
      Logabacken åker
      Lundåkern åker
      Lyckeshåla åker
      Långa eke åker
      Långarödsbron bro
      Långarödsbäcken vattendrag
      Långetoft åker
      Långhultarammen åker
      Madakonan äng
      Maden ängsmark
      Maggan åker
      Mellomhagen åker
      Mellomskiftet åker
      Mellomvången åker
      Mellomstavången åker
      Micklabacke skogsmark
      Mittelgapet åker
      Modigalyckan åker
      Mossarammen mossmark
      Myrebacken Saknas
      Mättelycke åker
      Möllebacken åker
      Möllebjer åker
      Möllerydet åker
      Nattastall ängsmark
      Norretoft åker
      Norringen åker
      Nydamm vattensamling
      Nytäppet skogsmark
      Nyvång område
      Nyvång åker
      Nyvångsängen äng
      Nålen åker
      Näbben åker
      Odervång skog
      Ola Trulssons röv åker
      Ormaskogsrödjan åker
      Ormaskogsängen äng
      Ornabjershejdan betesmark
      Oraryet åker
      Pankorna ängar
      Pilatoften åker
      Pilsborg åker
      Planteringslyckan åker
      Posthagalyckan åker
      Pottemakaregatan gata
      Prästasanden sandbete
      Pumpelycke åker
      Pundalyckan åker
      Pågahålan åker
      Rammamaden mad
      Rammen åker
      Ramnakärret sankmark
      Ringleholm skogsmark
      Rovelyckorna åkrar
      Ryahagen åker
      Rytterslyckan åker
      Råkill skogsmark
      Räfshult åker
      Rävagravsåkern åker
      Rävakull åker
      Rönnebjersrödjan åker
      Röravång åker
      Röravång åker
      Rörsåkern åker
      Sandbacken åker
      Sanden sandmark
      Schweitzareåkern åker
      Segen åker
      Segen åker
      Sekalyckan åker
      Signeslycka åker
      Skabbhagen betesmark
      Skarset åker
      Ska(t)dinge backe åker
      Skepparlövsbacken Saknas
      Skete sträte väg
      Skogsnuvebackarna skogsmark
      Skogvaktarebacken skogsmark
      Skogvaktarelyckan åker
      Skräddarelyckan åker
      Skrämpingalyckan åker
      Skårsbackarna åker
      Skäldermaden mad
      Skättilljunga fälad fälad
      Slåttsängarna äng
      Slättäng äng
      Smedbacken åker
      Snapphanedammen dammar
      Sokroken åker
      Spjället äng
      Stagnakärr kärr
      Starrhålan äng
      Staverödbacken åker
      Steget åker
      Stenhagen åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenängen äng
      Stibbet, Stora åker
      Stigsåker åker
      Stockamaden mad
      Storkaredåkrar åkrar
      Storkastycket Saknas
      Strickars rygg åker
      Styggesbäcken Saknas
      Stå sådant åker
      Sutarebäcken bäck
      Sutareåkern åker
      Sågmöllekärret kärr
      Sätesholmen åker
      Sävekärr kärr
      Timanslyckan åker
      Tjurakroken åker
      Tjurolen åker
      Tjuvarödjan åker
      Tjuvasnaben åker
      Toftamaden numera åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tolandet åker
      Topölen äng
      Tostarpakärret kärr
      Trintorna åker
      Trorödkroken betesmark
      Tullamad mad
      Tvålassan äng
      Tågmaden mad
      Tångaskogskorran sankmark
      Täpporna Saknas
      Törnebjershålan åker
      Törnesåkern åker
      Ugglan område
      Uggleflokrok åker
      Uttrabäcken bäck
      Vagnabjerslyckan åker
      Vallabjer åker
      Vasarna äng
      Vasakärret kärr
      Vattningen vattenställe
      Vedkastalyckan åker
      Vedhyggeskärret kärr
      Vedhyggesåkrarna åker
      Venan åker
      Vesterbergs håla åker
      Viaresåkern åker
      Vipemossen mosse
      Vrams klint höjd
      Vång, Lilla betes- och höstnadsmark
      Vångabacken åker
      Vångakroken åker
      Vägalångan åker
      Vägalångan åker
      Vävablekan åker
      Vävbodkullarna åker
      Vävbodslätten åker
      Ålaängen äng
      Ängahejdan betesmark
      Ängarna område
      Änghagen äng
      Änghagen åker
      Österskog skog
      Östervång förr skog, nu åker
      Östervång område

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.