ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åhus köping : Villands härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 530 Naturnamn : 172 Bebyggelsenamn : 160 Naturnamn : 403
Åhus förr stad ny köping /Se *Aagis lycke f. åker Åhus sn sn Aftongrundet grund
Åhus köping o. sn Aftongrundet grund Åhus sn o. köping Alleholmsrännan ränna
Åhus förr stad, nu köping *Banken grund Åhus socken Alletäppet omr.
Åhus f. slott och stad, nu köping *Bjärabackarna terrängområde med höjder Åhus sn och köping Alletäppet del av by, urspr. gemens. täppe
Åhus f. slott och stad, nu köping Blacken, Östra sten /Se Åhus sn och köping Aletäppet område
Åhus f. slott och stad *Byguongen f. vång Åhus socken, köping Algots bod ålbod
Åhus förr stad, nu köping *Espet synbarl. terrängområde Åhus köping Askebacken höjd
Åhus förr kloster, nu köping Flaset grund /Se Åhus sn Aspesknutorna grund
Åhus f. slott och stad, nu köping Flintan grund Åhus sn Aspesknutorna grund
Åhus förr stad med kloster, nu köping Flintbacken backe /Se Åhus köping Aspesåkern åker
Åhus f. stad, nu köping *Flintsand grund Åhus sn och by Axels håla håla i hav
Åhus f. stad, nu köping ?Flötö ö Åhus sn och köping Backaboden ålbod
Åhus f. stad, nu köping ?Flötö ö Åhus Saknas Backarna omr.
Åhus f. stad, nu köping Flötö ö Åhus Saknas Backen på feränden grund
Åhus f. stad, nu köping Flötö ö Åhus sn och by och köping Bastueplatsen omr.
Åhus f. stad, nu köping *Fogde kuls agir f. åker Åhus sn och köping Bergalyckan åkeromr.
Åhus förr stad, nu köping Furuboda triangelpunkt Åhus socken och köping Bjäraknutan Saknas
Åhus f. stad, nu köping Graften synbarl. kanal Åhus socken, by och köping Bjäret grund
Åhus köping o. sn Graften synbarl. kanal Åhus socken, by och köping Blekesträtet »gata» el. genomgång
Åhus förr stad, nu by Graften del av å Aleboda by Bockamanssträtet Saknas
Åhus förr stad, nu köping Graften kanal /Se Aleboda by Bockamanssträtet del av Missionsgatan
Åhus f. stad, nu köping Graften kanal /Se Alleboda del av Härnestad *Bollingsholme holme
Åhus f. stad, nu köping Graften kanal /Se Alleboden hmd *Bollingsränna strömfåra
Åhus köping o. sn Graften vattendrag /Se Andersnicklas bebyggelse Borgalyckan område
Åhus f. stad, nu köping Gropahålet utvidgning av å Bastuan omr. Botildas knall grund
Åhus köping o. sn Gropahålet utvidgning av Helgeån /Se Björkenäs hmd Botildeknall grund
Åhus f. slott o. stad, nu köping *Gyeholmen holme Bondbanken fastighet med banklokal Braxaholmen holme
Åhus f. stad, nu köping *Gyeholmen holme Bondefajers hmd Braxholmen holme
Åhus f. stad, nu köping Hanöbukten bukt Borrahuset lht Brunadrätterna åldrätter
Åhus f. stad, nu köping Helgasjön sjö /Se Byen omr. Bysholmar holmar
Åhus köping o. sn Helga å vattendrag Byn bebyggelse Byskiftena åkrar
Åhus f. stad, nu köping Helga å vattendrag Danskens lht Byskiftesåkrarna åkrar
Åhus f. stad, nu köping Helga å å De nye husen hussamling *Bågenören grund
Åhus köping Helga å å Det Lutherska Missionshuset missionshus Båkenorren grund
Åhus f. stad, nu köping Helgeån å /Se Ehrlings lht Bögenör undervattensgrund
Åhus f. stad, nu köping *Herritzleye fiskeplats Elleköpinge kyrkogård numera område med ruin Bönesäckshålan åker
Åhus f. stad, nu köping *Herritz leje ålaleje Elleköpinge kyrkogård, se Älleköpinge kyrkogård traktnamn Bönesäckshålan håla
Åhus sn *Hoby fiskarholme trol. f.d. holme Eriklass hmd Cederbergs kås tvärgata
Åhus sn *Hoby fiskarholme trol. f.d. holme Fajershus gård Dammlyckan åkerlycka
Åhus sn Hornasjön sjö /Se Fiskarehuset lht *Deborsvik åker
Åhus f. stad, nu köping Håkenasdamm uttorkad damm /Se Flötö äng Den runda knutan grund
Åhus köping Hålan vattenområde Flötö, se Kavrö traktnamn Det lilla sundet ränna
Åhus f. stad, nu köping *Härnöstad grift, se Graften synbarl. kanal Furuboda by Det stora båkenet båk
Åhus f. stad, nu köping *Hästekäftarna terrängområde eller annat föremål Furuboda hmd Det stora sundet ränna
Åhus f. stad, nu köping Iglegrop bäck Furuboda by Djupan vattenområde
Åhus köping o. sn Ilebäck (eller Illegropen) bäck /Se Färjehuset hus Djärvs backe backe
Åhus f. stad, nu köping Illegropen (eller Ilebäck) bäck /Se Gamla staden bebyggelse Driften väg
Åhus köping *Jungfrudrätt, se *Herritz leje ålaleje Gamlepers lht Dröghors höjd
Åhus f. stad, nu köping Karet, N. grund Glansaboden ålfiskebod Dövan omr.
Åhus f. stad, nu köping *Karet, Ö. o. N. grund Grönahög jordlht, nu grustäkt Dövan del av sn
Åhus f. stad, nu köping Karet, S. grund Gästgivaregården hmd Döveledet grind
Åhus f. stad, nu köping *Karsporahögen höjd Gästgivaregården näringsställe Dövevägen väg
Åhus sn Kavrö halvö Gästgivarehuset lht Eldegropen dike
Åhus sn Kavrö halvö Göranlass blott tomt Engströmska lyckan tobakslycka
Åhus f. stad, nu köping Kavrö halvö Heddas hus fastighet Engströms lycka tobakslycka
Åhus köping (förr stad) Kavrö halvö Hernestad by Falkaholmen holme
Åhus f. stad, nu köping *Kirö, se Kavrö halvö Horna by Ferdinandsboda fiskebod (nu borta)
Åhus f. stad, nu köping *Klingeberget berg Horna by och jv.station Ferehaven skogsomr.
Åhus sn *Knallen, N. grund Horna by Ferehaven furudunge
Åhus köping *Knallen, S. grund Horna by och jv-station Fermsknuta grund
Åhus f. stad, nu köping *Knutarna grund Horna by Finnabackarna höjd
Åhus köping *Kornn agir f. åker Horna boställe gård Fiskesmaden mad (sankmark)
Åhus köping Korran sankt markområde /Se Hornagården gård *Flaset grund
Åhus kkby *Korrekier Saknas /Se Härnestad by Flinten grund
Åhus f. stad, nu köping *Krysset grund Härnestad by och jv.station Flintan grund
Åhus f. stad, nu köping *Krösle wong f. vång Härnestad by *Flädje vassudde
Åhus förr stad, nu köping *Kvinneholmen, L. holme Härnestad by Flädjestenen sten
Åhus förr stad, nu köping *Kvinneholmen, L. holme Härnestad by *Fläholmen holme
Åhus samh., sn /Se *Kvinnholme holme Härnestadgård Saknas *Flöet flygsandsområde
?Åhus samh. /Se *Lasse boëls lycke f. åker Härnestad nygård hmd Flöet ängsmark
Åhus förr stad, nu köping Laxören grund Härnestadsgården gård Flötö ö
Åhus köping *Lillasjö möjl. del av vattendrag Jonhåkens hmd *Fogdakulla omr.höjd
Åhus köping *Lillasjön möjl. del av vattendrag Kafrö äng Furebodalyckan lycka
Åhus förr stad o. slott, nu sn Lindorna-backen backe /Se Kaverö med Flötö, se Kavrö traktnamn Furet (=Horna fure) furuskog
Åhus förr stad med slott, nu köping *Long agir f. åker Kavrö by Furevägen väg
Åhus förr stad, nu köping *Markulsbacken höjd Kavrö Saknas Furubodaboden ålbod
Åhus förr stad /Se *Mellangrund grund Kavrö by Furubodarummet vattenområde
Åhus fd. stad, by, sn *Mellanknallen grund Kavrö Saknas Furubodavägen väg
Åhus förr stad m. kloster, nu köping *Mellum skiifftid f. åker Kavrö traktnamn Fåraflaken betesmark
Åhus köping »Miölösse» åker /Se Koddavillan villa Fädriften remsa längs skogskant
Åhus fordom stad, nu köping Mossagropen vattendrag /Se Kruet förr lht, nu borta Fädriften jordområde
Åhus förr stad med kloster Mölleholmen holme Kungshammaren flygelbyggnad Fädriften område
Åhus förr stad m. kloster Mölleholmen holme Kvickagården gård Fäladen orm.
Åhus köping Mölleholmen holme Kvicksas Saknas Fäladen åkeromr.
Åhus f. stad, nu köping Möllerännan del av å Kärret bebyggd utmark Fäladen åkeromr.
Åhus förr stad, nu köping Möllerännan (även Graften) vattendrag /Se Larsagården gård Färgarens prånge stig
Åhus förr stad, nu köping *Norreudden grund Lassagården gård Färjestället plats
Åhus köping *Nye broe Saknas Lerdala hmd Färjestället plats vid å
Åhus förr stad, nu köping Papell goye wong f. vång Lundbergs gård fastighet Galgabacken sandbacke
Åhus f. stad, nu köping *Partralsrev (ev. Pertralsrev) grunduppfyllt område Malttorkan förr bebyggelse, nu omr. Gamla backagärdet gärde
Åhus köping *Pertrulsrev område med grund Mattisahuset fastighet Gamla ty åker
Åhus köping Pulken terräng Månsmätares lht Gamle ström strömfåra
Åhus köping Pulken djuphåla /Se Möllaregården hmd Gapet del av Rönnovsgat.
Åhus f. stad, nu köping Pulken kärrområde /Se Möllefars hmd Gertruds hål ålats
Åhus sn Pulken vattenhål /Se Mördaregården bebyggelse Glansbron bro
Åhus förr slott, nu köping *Pär Truls rev, se Trulssonsgrundet grund Mördaregården gård *Goddens hål djup
Åhus f. stad, nu köping *Redden område Mördaregården gård Graften kanal
Åhus f. stad, nu köping Redden, Spanska redd Nils Håkans hmd Graften del av Helgeån
Åhus f. stad, nu köping Revhaken udde Norregård hmd Gropaboden fiskebod
Åhus förr slott, nu köping *Revknall grund Norregård (ä.) hmd Gropahålet Helgeåns mynning i havet
Åhus förr slott *Ripa sjö f.d. sjö Norregård hmd Gropahålet åmynning
Åhus förr stad, nu köping Ripasjö utvidgning av Helgeån /Se Norregården gård Gröna hög område
Åhus förr stad, numera köping Saltsjön sjö /Se Norremöllan hmd Gåldens hål djup
Åhus landsförs. Segesholmsån å Nye husen samling hus Gäddeholmen holme
Åhus förr stad, nu köping Sjöbäcksbacke backe /Se Nye husen by Gädderännan ränna
Åhus sn Skvalpestenen grund /Se Nye husen by Gäddholmen holme
Åhus köping *Slottsbacken höjd Nygård gård Gärdskan järnväg
Åhus u. medeltiden slott, nu köping *Smörhålan sandgrop Per Månssons gård fastighet Hammars drätter åldrätter
Åhus förr stad, nu köping Snickarehaken uddar? Permårtens hmd Hammarsjön, se Hornasjö Saknas
Åhus f. stad, nu köping Spanska redden del av Hanöbukten Persagården fastighet Hansabacken höjd
Åhus f. stad, nu köping Spanska redden fjärd /Se Prästaanders lht Helgesjön Saknas
Åhus f. stad, nu köping Spanska redden fjärd /Se Prästgården kyrkoherdeboställe Helgaå å
Åhus förr stad, nu köping *Spedelle agir f. åker Ratkegården gård Helgeå Saknas
Åhus förr stad *Spedalle lycke f. åker Ripa by Helgeå Saknas
Åhus köping *Spedarelyckan plats Ripa by och jv.station Helgeå å
Åhus f. stad, nu köping Spetarelyckan äga /Se Ripa by Henrikabacke höjd
Åhus samhälle *Spetsen, V. grund Ripa by Henrikaknuta grund
Åhus förr stad, nu köping *Starkorre äng /Se Ripa by Henriks backe backe
Åhus by och sn Starkorre äng /Se Rustningskammaren hus, numera spruthus Holmalotterna lotter
Åhus? sn Starkorre Saknas /Se Rådhuset fastighet Hoppet höjd
Åhus köping Storblacken sten /Se Sankt Anna f.d. kyrka, nu ruin Horna fure furuskog
Åhus köping *Ströme bro Saknas Schackagården hmd Horna Sandar sandmarker
Åhus f. stad, nu köping *Strömma bro Saknas Schackens bebyggelse Hornasjö Saknas
Åhus förr stad, nu köping *Strömma bro Saknas Silverstad by Hornasjön del av Hammarsjön
Åhus förr slott *Strömma bro Saknas Skräddaremånsens lht Hornasjön del av Hammarsjön
Åhus förr stad, nu köping *Strömma bro Saknas Skälahuset hus Håkenas damm (nu uttorkad) damm
Åhus köping *Strömma bro Saknas Slottet lht Härnesta fälad område i Härnestad
Åhus Saknas Strömabro bro /Se Smedjehuset lht Härnestaholmen holme
Åhus Saknas Strömmen å /Se Snickarehakeboden ålfiskebod Härnesta kanal Saknas
Åhus f. stad, nu köping Strömrännan vattendrag /Se Spelemannens i kroken g. Itsalyckan åkerlycka
Åhus f. stad, nu by Svarta sjö, förr Ripasjö utvidgning av Helgeån /Se Spetalet jordområde Iglakorran vattensaml.
Åhus f. stad, nu köping Svartasjö, se*Ripa sjö vik Spritan Saknas Iglakorran håla, vattensaml.
Åhus köping Tornhålan förr vattensaml. /Se Staffenäs gård Iglegropen dike
Åhus f. stad, nu köping *Trinthatt grund Svantepetters lht Inre revel revel
Åhus kkby Trulssonsgrundet grund Svenhermens hmd *Ipsalyckan lycka
Åhus köping (o. sn) *Tvärkast grund Tornvillan villa Jonasas lycka omr.
Åhus f. stad, nu köping Tvärkorrorna vattensaml.? /Se Transval tättbebyggt omr. Junge backe
Åhus förr stad med slott, nu köping Vallagropen dike /Se Transval bebyggelse Jönshansholme holme
Åhus förr stad, nu köping Vannrännorna vattendrag? /Se Transval bebyggt område Kalkgrundet Saknas
Åhus f. stad, nu köping *Vestre gierde f. gärde Trulsanders hmd Kalkgrundet grund
Åhus f. stad, nu köping *Vestre skiiffte f. åker Tvillingboden ålbod Kalvatäppan omr.
Åhus f. stad, nu köping *Viken krök av Helga å van Drosten-hemmanet Saknas Kalvatäppan beteshage
Åhus by *Villatis lycke f. åker Yngsjö by Kanalen dike
Åhus förr stad, nu köping Vittskövla sjö /Se Yngsjö by Kanestenen sten (försvunnen?)
Åhus köping *Vittskövlan, se Yngsjösjön sjö Yngsjö by Karen övervattensgrund
Åhus köping Vittskövlesjön (= Yngsjösjön) sjö /Se Yngsjö by Karen grund
Åhus sn Vittskövle Sjö sjö /Se Yngsjö Saknas Karret, Norra, se Norrekar grund
Åhus f. stad, nu köping *Vittskövlesjö, se Yngsjösjön sjö Yngsjö by Karet, Södra, se Söndrekar grund
Åhus köping *Vårfrus hage Saknas Yngsjö by Kasperhög höjd
Åhus samhälle *Vädermöllebacken höjd Yngsjö by bysamhälle Kattåker åker
Åhus förr stad, nu köping *Vädermöllebacken höjd Yngsjö by Kavröledet led
Åhus f. stad, nu köping Yngsjön sjö /Se Yngsjö by Kavrövägen väg
Åhus f. stad, nu köping Yngsjön sjö /Se Yngsjö by Kejsarringen åker (förr lövskog)
Åhus förr stad, nu köping Yngsjösjön sjö /Se Yngsjömölla lht Kiviks bredgrund grund
Åhus förr slott Yngsjösjön sjö Åhus hamnbana lastplats Knallarna grund
Åhus förr slott Yngsjösjön sjö Åhus rumpa del av sn Knarmaden mad (sankmark)
Åhus förr stad, nu köping Yngsjösjön sjö Älleköpinge gård Knarrmaden område
Åhus köping Yngsjösjön sjö Älleköpinge kyrkogård traktnamn Kobackarna betesmark
Åhus förr stad, nu köping Yngsjösjön sjö Ängagården gård Korran område
Åhus förr stad, nu köping Yngsjösjön sjö Östra planteringen bebyggelse Korran sankt markomr.
Åhus köping Yngsjösjön sjö   Koängen område i Ö. täppet
Åhus f. stad, nu köping *Yngsjösjö, L. sjö   Kroken landtunga
Åhus köping *Yngsjösjö, L. trol. f.d. sjö   Kronogärdet Saknas
Åhus f. stad, nu köping *Yngsjösjö, St., se Yngsjösjön sjö   Kronoäspet del av Espet
Åhus f. stad, nu köping Yngsjösjön sjö   Kryssrevet grund
Åhus u. medeltiden stad, nu köping Yngsjösjön (= Vittskövlesjön) sjö /Se   Kyrkan på prästavillan grund
Åhus under medeltiden slott /Se Yngsjösjön sjö /Se   Kyrkan på olabodelsbod grund
Åhus under medeltiden slott /Se *Yngsjö udde udde   Kållekulla omr.(håla)
Åhus under medeltiden slott /Se Äspet, Åhus höjd   Käringaknutan grund
Åhus under medeltiden slott /Se Åhus Äspet triangelpunkt   Kärren omr. av Yngsjö
Åhus f. stad, nu köping Äspeskorran vattensaml. /Se   Kärret äng
Åhus förr stad, nu köping *Østre skiiffte f. åker   Landrammen landremsa
Åhus förr slott     Landramsgropen dike
Åhus förr slott     Landrännan ränna längs kust
Åhus förr slott     Laxören undervattensgrund
Åhus förr slott     Laxören grund
Åhus förr stad med slott, nu köping     Lejons have omr.
Åhus f. stad, nu köping     Lilla båkenet sjömärke
Åhus f. stad, nu köping     Lilla Sand ö
Åhus köping     Lilla sanddrivan höjd
Åhus förr stad, nu köping     Lilla Sanddriva sanddriva
Åhus förr stad, nu köping     Lillasund sund
Åhus förr slott, nu köping     Lillesjö albevuxet omr. (ibland översvämmat)
Åhus förr slott     Lille sjö sjö
Åhus f. stad, nu köping     Lillesjövägen väg
Åhus förr stad, nu köping     *Ljunge plats
Åhus f. stad, nu köping     Ljungebacke Saknas
Åhus Saknas     Ljungåkrarna åkeromr.
Åhus förr slott     Lynbyboden ålbod
Åhus förr kloster, nu köping     Långgropen dike
Åhus förr stad, nu köping     Maden omr. i Ripa
Åhus Saknas     Maden sankmark
Åhus Saknas     Magnussons holmar holmar
Åhus Saknas     Melldjupet djup
Åhus Saknas     Mildjupet ränna
Åhus förr slott o. kloster, numera köping     Mossagropen lopp av Långegrop
Åhus förr stad, nu köping     Mossavägen väg
Åhus för kloster, nu köping     Mästersfiske fiskeplats
Åhus f. stad, nu köping     Mästersknuta grund
Åhus f. stad, nu köping     Möllerännan strömfåra
Åhus förr stad, nu köping     Möllerännan del av å
Åhus f. stad, nu köping     Mörtaholmen holme
Åhus f. stad, nu köping     Mörtholmen holme
Åhus kkby     Natalia grund
Åhus köping     Nataligr., se Nataliaknutan Saknas
Åhus köping     Nataliaknutan Saknas
Åhus förr stad, nu köping     Nejlikebacken höjd
Åhus f. stad, nu köping     Norlandersgata Saknas
Åhus f. stad, nu köping     Norra Djupan Saknas
Åhus förr stad med kloster, nu köping     Norregatan gata (gammalt gatun.)
Åhus förr stad, nu köping     Norregata(n) gata
Åhus förr stad m. kloster, nu köping     Norrekar grund
Åhus förr stad, nu köping     Nummer-femarnas fälad fäladsmark
Åhus f. stad, nu köping     Olahansbacke höjd
Åhus f. stad, nu köping     Olanilsholme holme
Åhus f. stad, nu köping     Olseröds strand kuststräcka
Åhus f. stad, nu köping     Opplanningarna omr.
Åhus f. stad, nu köping     Ortholmen holme
Åhus f. stad, nu köping     Paradiset dalsänka
Åhus f. stad, nu köping     Perlarssträte tvärgata
Åhus f. stad, nu köping     Per Sjöströms gr., se Sjöströmsknutan Saknas
Åhus köping (förr stad)     Pertrulsaknutan grund
Åhus f. stad, nu köping     Per Trulsons gr, se Pertrulsaknutan grund
Åhus förr stad, numera köping     Per Trulsson grund
Åhus f. stad, nu köping     Pertuvasdamm försvunnen damm
Åhus f. stad, nu köping     Petervendels kås gata
Åhus f. stad, nu köping     Plåtan undervattensgrund
Åhus köping     Plåtarna grund
Åhus köping     Plötten tvättplats
Åhus köping     Prästalyckan lycka
Åhus f. stad, nu köping     Prästalyckan tobakslycka
Åhus f. stad, nu köping     Pudan sten
Åhus f. stad, nu köping     Pulken kärromr.
Åhus f. stad, nu köping     Pulken håla
Åhus f. stad, nu köping     Påla grund grund
Åhus förr stad, nu köping     Pålagrundsknutan Saknas
Åhus f. stad, nu köping     Pållagr., se Pålagrundsknutan Saknas
Åhus sn     Pålsasträte gata
Åhus f. stad, nu köping     Påskabacken höjd
Åhus f. stad, nu köping     Påskagrundet grund
Åhus f. stad, nu köping     Påskarevet rev
Åhus f. stad och län, nu köping     Rackarehålan omr.
Åhus f. stad, nu köping     Repslagarestigen Saknas
Åhus f. stad, nu köping     Revhakavägen väg
Åhus f. stad, nu köping     Revhaken udde
Åhus förr slott     Revhaken udde
Åhus f. stad, nu köping     Revhaken udde
Åhus f. stad, nu köping     Revhaken udde eller grund
Åhus kkby     Revhaken udde
Åhus förr stad, nu köping     Revhaken udde
Åhus f. stad, nu köping     Revhakevägen väg
Åhus f. stad, nu köping     Ripans gata Saknas
Åhus kkrb.?     Ripa sandar sandmarker
Åhus f. stad, nu köping     Ripa vång område
Åhus f. stad, nu köping     Ripavägen väg
Åhus f. stad, nu köping     Rockeholmen holme
Åhus f. stad, nu köping     Rockehålet plats i Storesjö
Åhus f. stad, nu köping     Runnarna åkeromr.
Åhus f. stad, nu köping     Ryttersåkern åker
Åhus f. stad, nu köping     Rönneåkrarna åkrar
Åhus förr stad, nu köping     Röran Saknas
Åhus f. stad, nu köping     Rörholmen holme
Åhus f. stad, nu köping     Sandarna kuststräckor
Åhus f. stad, nu köping     Sandarna sandmarker
Åhus f. stad, nu köping     Sandflaset sandbank
Åhus f. stad, nu köping     Sandskiftena omr. m. lättare jord
Åhus f. stad, nu köping     *Schackabron bro
Åhus f. stad, nu köping     Schaktbron bro
Åhus f. stad, nu köping     Schaktbron bro
Åhus f. stad, nu köping     Sillapågen grund
Åhus f. stad, nu köping     Sillapåksknutan Saknas
Åhus f. stad, nu köping     Sjufotsknutan Saknas
Åhus f. stad, nu köping     Sjuttonfotapricken prick på ett grund
Åhus f. stad, nu köping     Sjuttonfotarna grund
Åhus f. stad, nu köping     Sjuttonfotingarna grund
Åhus köping     Sjöbäcks backe sandbacke
Åhus f. stad, nu köping     Sjögatan gata (gammalt gatunamn)
Åhus f. stad, nu köping     Sjön ben. på Helgeå
Åhus f. stad, nu köping     Sjölyckorna områden vid Helgaå
Åhus f. stad, nu köping     Sjöströmsknutan grund
Åhus f. stad, nu köping     Skogaboden ålbod
Åhus f. stad, nu by     Skottvallarna plats
Åhus f. stad, nu köping     Skvalpestenen grund
Åhus f. stad, nu köping     Skälaholmen holme
Åhus f. stad, nu köping     Slottsbacken höjd med slottsruin
Åhus förr stad, nu köping     Slottsbacken slottsbacke
Åhus förr stad, nu köping     Smedens holme holme
Åhus f. stad, nu köping     Smedjesträtet tvärgata
Åhus f. stad, nu köping     Smedledet grind
Åhus f. stad, nu köping     Snapphanebron bro
Åhus f. stad, nu köping     Snapphaneholmen holme
Åhus f. slott, nu lämningar /Se     Snickarehaken udde
Åhus f. stad, nu köping     Snickarehaken udde
Åhus f. stad, nu köping     Snickarehaken grund eller rev
Åhus f. stad, nu köping     Spanska redden grund
Åhus f. stad, nu köping     *Spedarelyckan omr. i Västra täppet
Åhus f. befäst stad, nu köping     Spelaregrundet grund
Åhus f. befäst stad, nu köping     Spelare grunden grund
Åhus f. stad, nu köping     Spetarelyckan åker
Åhus f. stad, nu köping     *Spedarelyckan åkerlycka
Åhus f. stad, nu köping     Stadsmuren del av stadsmur
Åhus f. befäst stad, nu köping     *Stegarensbacken höjd
Åhus sn     Stenbacken höjd (förr båtställe)
Åhus f. stad, nu köping     Stenhaken (?) åker
Åhus f. stad, nu köping     Stockabacken backe
Åhus f. stad, nu köping     Stockaboden ålbod
Åhus f. stad, nu köping     Stora båkenet sjömärke
Åhus f. stad, nu köping     Stora eken plats med lövträd, bl.a. ek
Åhus f. stad, nu köping     Stora Eken ek
Åhus f. län, nu köping     Stora sand sandö
Åhus kkby     Stora sanddrivan höjd
Åhus f. stad, nu köping     Stora Sanddriva sanddriva
Åhus sn     Stora sund Saknas
Åhus f. stad, nu köping     Storesjö Saknas
Åhus sn     Store sjö Saknas
Åhus sn     Stormkappan strandremsa
Åhus sn     Ströbergsgatan gata
Åhus sn     Strömrännan delvis igenväxt ränna
Åhus f. stad, nu köping     Strömränneholmen »holme»
Åhus sn     Stubbagatan gata
Åhus f. stad, nu köping     Stutarna stenar
Åhus f. stad, nu köping     Sulitelma höjd
Åhus köping     Sutareholmen holme
Åhus sn     Sutareholmen holme
Åhus sn     Svartasjö sjö
Åhus sn     Svarta sjö sjö
Åhus sn     Sveslycke höjd
Åhus sn, köping     Svenske per grund
Åhus sn     Svinatäppet lycka
Åhus sn     Svinatäppet område i sn
Åhus köping     Söndrekar grund
Åhus Saknas /Se     *Tjörnringen i Axels håla grund
Åhus Saknas /Se     Toften åkeromr.
Åhus köping /Se     Tofterna åkerområde
Åhus sn /Se     Tolandet omr.
Åhus sn /Se     Torsåker åker
Åhus köping /Se     Torsåkrarna åkeromr.
Åhus köping o. förs. /Se     Torsåkravägen väg
Åhus sn /Se     Tornhålan igenfyllt vattningshåla
Åhus sn /Se     Tosingabacken höjd
Åhus sn och kpg /Se     Träckebanan remsa längs hamnen
Åhus köping /Se     *Trätteholmen holme
Åhus köp. /Se     Tvillingaboden ålbod
Åhus köping /Se     Tvillingalunden lund
Åhus by och sn /Se     Tvillingarummet vattenområde
Åhus sn o. köping /Se     Tvåkvastaknutan grund
Åhus köping /Se     Tvättavägen väg
Åhus sn o. köping /Se     Tyed moras
Åhus köp. /Se     Tyet åker
Åhus köping o. sn /Se     *Tånke stenar
Åhus köping o. förs. /Se     *Ugglekorshålan åker
Åhus sn, köp. /Se     Vallagropen del av Ö. Vallgatan
Åhus köping /Se     Varvsgatan gata (gammalt gatunamn)
Åhus kyrka Saknas     Vikakroken del av Storesjö
Agus, se Åhus sn     Vikaledet plats, förr grind
Ahuus, se Åhus Saknas     Vikaledet grind
*Badstue gaarden f. gd     Vikavägen väg
Dominikanerklostret Saknas     Viken åkeromr.
Dominikanerklostret f. stad, nu köping     Viken område
Dominikanerklostret f. kloster     Vitelycke omr.
Dominikanklostret Saknas     von Drostens lycka åkerlycka
Elleköpinge förr egen sn, nu del av sn     Vångaledet grind
Elleköpinge förr egen sn, nu del av sn /Se     Vången åkeromr.
Elleköpinge förr egen sn, nu del av sn     Vången omr.
Elleköpinge äldre namn på Åhus sn     Västerport numera plats-gamla stadsport
Elleköpinge äldre namn på Åhus sn     Västra täppet omr.
Älleköpinge förr sn, nu del av sn /Se     Västra täppet del av Åhus
Elleköpinge förr egen sn, nu del av sn /Se     Vävablekan omr.
Elleköpinge kyrka ödekyrka     Yngsjö bro bro
*Helga kors hus hus     Yngsjökusten kust
Helgeandshuset Saknas /Se     Yngsjökärr omr.
Helgeandshuset Saknas     Yngsjösjön sjö
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus     Yngsjö vång område av Yngsjö
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus     Yngsjövägen väg
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus     Yttre revel revel
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus     *Yxnabacken höjd
*Helgeandshuset i Åhus Saknas     Yxnabacken backe
*Helgeandshuset i Åhus Saknas     Åbackarna åker med höjd
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus     Åhaken udde
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus     Åhusabron bro
Horna by     Åhus bro bro
?Horna by     Åhus båk, se Det stora båkenet båk
Horna by     Åhus kärr del av sn
Horna by     Åhus kärr kärr
Horna by     Åhus kärr bebyggd utmark
Horna by     Åhusledet grind
Horna by     Åhus» vång område av Åhus
Horna by     Åkes knuta stengrund
Horna by     Ån å
Horna by     Åsasträtet Saknas
Horna by     Åstänget område
Horna by /Se     Ällingahålan håla
Horna by /Se     Ängaledet grind
Hospitalet förr sjuk- och fattighus     Ängarna omr. av by
Hospitalet f. sjuk- och fattighus     Äspesbron bro
Hospitalet i Åhus f. sjuk- och fattighus     Äspet ö
Hospitalet förr sjuk- och fattighus     Äspet, Gamla del av Äspet
Hospitalet f. sjuk- och fattighus     Äspet, Nya del av Äspet
Hospitalet f. sjuk- och fattighus     Äspet utmark
*Hospitalet i Åhus f. sjuk- och fattighus     Östra sandar del av Åhus
*Hospitalet i Åhus f. sjuk- och fattighus     Östra täppet skog med villaomr.
Hospitalet f. sjuk- och fattighus     Östra täppet del av Åhus
Hospitalet i Åhus förr sjukhus     Östra Täppet utmark
Hospitalet i Åhus f. sjuk- och fattighus      
Hospitalet i Åhus f. sjuk- och fattighus      
Härnestad by      
Härnestad by      
Härnestad by      
Härnestad by      
Härnestad by /Se      
Härnestad by /Se      
Insyö, se Yngsjö by      
*Ionfrw[n?]ne drætth, se Herritz leye Saknas      
*Kiøbmande Roden f. stadsdel, f. stad, nu köping      
Köpmannagatan gata      
*Köpmangatan gata      
Kavrö by      
Mariakyrkan kyrka      
Predikarebrödraklostret Saknas      
Ripa by      
Ripa by      
Ripa by      
Ripa by      
Ripa by      
Ripa by      
Ripa by      
Ripa by      
Ripa by      
Ripa by /Se      
Ripa by /Se      
*Røde, Syndre f. stadsdel      
*Røde, Vestre f. stadsdel      
*Røde, Østre f. stadsdel      
Sancta Annas hospital Saknas /Se      
*Sankta Annas hospital Saknas      
Sankta Annas hospital f. sjuk- och fattighus      
Sankta Anna hospital f. sjukhus      
Sankta Annas hospital f. sjuk- och fattighus      
Sankt Annas hospital f. sjuk- och fattighus      
Sankta Gerturds altare f. altare      
Sankt Jörgens gård f. gård      
Sankt Jörgens gård f. sjukhus      
Sankt Jörgens gård f. sjukhus      
Sankt Jörgesn hospital förr sjukhus /Se      
Sankt Jörgens hospital Saknas      
Sankt Jörgens hospital f. sjukhus      
Sankt Jörgens holpital f. spetälskesjukhus      
Sankt Jörgens hospital f. sjukhus      
Sankt Jörgrens hospitla sjuk- och fattighus      
Sankt Jörgens hospital f. sjukhus      
Sankt Jörgens hospitla f. sjuk- och fattighus      
*Sankt Jörgens kapell Saknas      
Sankt Jörgens kapell f. kyrka      
Sankt Jörgens kapell f. kyrka      
Sankt Jörgens kyrka förr kyrka /Se      
*Sankt Järgens lenn Saknas      
Sankta Maria kyrka förr kyrka /Se      
Sankt Nikolai kyrka f. kyrka      
*Sankt Nicholai kyrka Saknas      
Sankt Nikolai kyrka Saknas      
*Sankt Örjans kyrka Saknas      
*Skipper Olaffs gård f. gd      
Spetälskesjukhuset f. sjukhus      
Spetälskesjukhuset f. sjukhus      
Spetälskesjukhuset förr sjukhus      
Spetälskesjukhuset f. sjukhus      
Svartbrödraklostret el. Dominikanerklostret f. kloster      
Svartbrödraklostret förr kloster /Se      
Svartbrödraklostret f. kloster      
*Svartbrödraklostret Saknas      
Svartbrödraklostret Saknas      
Svartbrödraklostret Saknas      
Svartbrödraklostret f. kl      
*Söndregade f. gata      
»Trefaldighetsaltaret» Saknas      
*Vittskövde åleleje Saknas      
*Vittskövde åleleje Saknas      
Vårfrukyrkan i Åhus Saknas      
*Vårfrukyrkan kyrka      
Yngsjö by      
Yngsjö by /Se      
Yngsjö by /Se      
Yngsjö by      
Yngsjö by      
Yngsjö by      
Yngsjö by      
Yngsjö by      
Yngsjö by      
Yngsjö by      
Yngsjö by /Se      
Ådass = Åhus köping /Se      
Åhus´ hospital f. sjukhus      
Åhus´ hospital förr sjukhus      
Åhus hospital f. sjuk- och fattighus      
Åhus slott      
Åhus slott      
Åhus slott /Se      
Åhus förr stad med slott      
Åhus förr slott /Se      
Åhus, Slottet Saknas      
Åhus´ slott f. befäst slott      
Åhus slott f. slott      
Åhus slott f. slott      
Åhus f. befäst slott      
Åhus kloster förr kloster      
*Åhus kloster förr kloster      
Åhus kloster förr kloster      
Åhus´ kloster f. kloster      
Åhus kloster f. kloster      
Åhus kloster f. kloster      
Åhus kloster f. kloster      
Åhus kloster f. kloster      
Åhus kloster f. kloster      
Åhus kloster f. kloster      
Åhus kloster f. kloster      
Åhus´ kloster f. kloster      
Åhuslandet trakt      
Åhus län efter Åhus f. stad, nu köping      
Åhus län efter Åhus f. stad, nu köping      
Åhus län f. stad o. län, nu köping      
Åhus län efter Åhus f. stad, nu köping      
Åhus län f. stad o. län, nu köping      
Åhus län efter Åhus f. stad, nu köping      
Åhus län efter Åhus f. stad, nu köping      
Åhus län efter Åhus f. stad, nu köping      
*Ællaköpinge del av sn      
Äspet samh. /Se      
*Östergatan Saknas      
Åhus f.d. slott, sn      
Åhus köping Saknas      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.