ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Häglinge socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 120 Naturnamn : 187 Bebyggelsenamn : 86 Naturnamn : 169
Häglinge sn *Aftensang(s)höll gränsmärke Häglinge sn sn Avenboktäppan åker
Häglinge sn *Agerlöche gränsmärke Häglinge socken Ballran backe
Häglinge sn /Se *Allminding f. äng Häglinge socken Ballran backe
Häglinge sn *Almendingen allmänning Häglinge socken o. by Bastubacken backe
?Häglinge sn *Asspetofften f. åker Ankhult Saknas Bastuhålan sank gräsmark
Häglinge sn Backafloden bäck /Se Ankhult by Bastumaden sank gräsmark
Häglinge sn Ballran höjd Ankhult by Bjälkåkern utg.
Häglinge sn Bastubacken fornminne Askarehuset lht Björkeslyckan åker
Häglinge sn *Becheeng f. äng Backagården lht Björnabacken skogsbacke
Häglinge sn *Becheeng f. äng Bjälkåkren utj. Björnmusten ängsmark
Häglinge sn *Bechehöxeng f. äng Bjärröd Saknas Blanke stenar stenar
Häglinge sn *Becheuadzlöche gränsmärke Bjerröd by Bockakärran vattensamling
Häglinge sn *Berneberg gränsmärke Bollmarehuset gård Bockamaderna sank betesmark
Häglinge sn *Biörnmoss(e) kille källa och gränsmärke Bollmarehuset lht Bockbron bro
Häglinge sn Bläen åker /Se Bosarp Saknas Bollmaren förr sank äng, nu åker
Häglinge sn Bockakorran vattensaml. /Se Bosarp by Bollmaren förr äng, nu åker
Häglinge sn *Bocke engen f. äng Byrhult lht Bollmaremossen terräng
Häglinge sn *Bolbrou Saknas Ebbarp Saknas Bollmareängen, se Bollmaren förr sank äng, nu åker
Häglinge sn Bolmaren skogsmark Ebbarp by Bollmareängen, se Bollmaren åker
Häglinge f. län, nu sn *Basadal ägo- ell. natn.? /Se Ebbarp by Bosarpasjön sjö
Häglinge sn Bosarpssjön sjö Fredshus lht Bosarpasjön sjö
Häglinge sn /Se Bosarpasjön (resp. Bosarpssjön) sjö Gyllingahuset lht Brännvinsliden backe
Häglinge sn /Se Bosarpasjön sjö Göingeholm bebyggelse Brödraberget berg
Ankhult by Bosarpasjön sjö Göingeholm by Danskes gravar kullar
Bjärröd by Bosarpasjön sjö /Se Göingeholm gård Danskes gravar kullar
Bjärröd by *Bosedalsseng f. äng Göingeholm gård Danskes gravar kullar
Bjärröd by *Buschehöjen gränsmärke Hjälmarehall fastighet Djupan åker
Bjärröd by /Se *Bölehölss gränsmärke Horröd bebyggelse Dommaliden backe
Bosarp by *Böllehallss gränsmärke Häglinge by Dragabacken backe
Bosarp by /Se *Bösemae(n) f. äng Västra Häglinge traktnamn Ebbarpavägen väg
Bosarp by /Se *Bösselöche(n) gränsmärke Häglinge västra, se Västra Häglinge traktnamn Ekesjöbacken backe
Ebbarp by *Bössemae(n) f. äng Häglinge, Västra Saknas Ekesåkrarna åkrar
Ebbarp by *Dalss och Stenbroueng f. äng Häglinge, Västra Saknas Elnas håla sank gräsmark
Ebbarp by *Dunchekille gränsmärke Östra Häglinge traktnamn Fagnalid backe
Gubbarum by /Se *Egebiergs agir f. åker Häglinge östra, se Östra Häglinge traktnamn Famnalid backe
Göingeholm hg *Egevegill gränsmärke Häglinge, Östra Saknas Flammen åker
Göingeholm herrgård *Ellebiergs agir f. åker och äng Häglinge, Östra Saknas Flammen åker
Göingeholm hg Ellenbergiss kille gränsmärke Hässlehus lht Flämt betesmark
Göingeholm hg Erlandssjömossen mosse /Se Kassingahuset hus Fnåkemossen mosse
Göingeholm hg *Festet gränsmärke Kollstrarp, se Kolstrarp traktnamn Fårtäppet betesmark
Göingeholm hg *Flooger f. åker Kollstrup Saknas Galten ängsmark
Göingeholm hgd Fnåkemossen mosse /Se Kolstrarp traktnamn Grottebacken backe
Göingeholm hg Fredshus skogsmark Kolstrarp Saknas Grusjär backe
Göingeholm hg Furulund ängsmark Kolstrarp by Gräsryd åker
Göingeholm herrg. /Se *Gaasmae aare Saknas Kolstrarp by Gungebacken backe
Göingeholm hg *Gadekrogseng f. äng Kvastahus gatehus Gungorna betesmark
Göingeholm hg *Gambleaa å och gränsmärke Kvastahuset lht Gyngarna odlad mark, förr sandhed
Göingeholm hg *Gamble Ore gränsmärke Kyrkängen utj. Gårda Röe betesmark
Göingeholm hg *Gerboe mosse gränsmärke Lillaröd Saknas Göpne hall höjd
Göingeholm hg *Giönigen f. åker Lillaröd by Göpne hall höjd
Göingeholm hg *Glimminghöj gränsmärke Ljunga Saknas Hallabacken backe
Göingeholm gd /Se »Glimminghög» gränsmärke /Se Ljunga by Hallamossen mosse
*Hovgården f. gd *Gresseng f. äng Nygård bebyggelse Halsen gräsmark
Häglinge by *Gressing gränsmärke Nygård bebyggelse Hansalyckan åker
Häglinge, Östra by Gräsryd åker /Se Pelängen Saknas Hasslebjer höjd
Häglinge, Östra by *Græss skiiffte f. äng Röslöv Saknas Harabacken backe, åker
Häglinge by *Haffueng f. äng Röslöv by Himmelhjäll backe
Häglinge län län *Halnne eng f. äng Röslövsgården gård Himmelhjälm backe
Häglinge län Saknas Hanskehus skogsmark Sjöberga by Humlemaden äng
Häglinge län Saknas *Heritzbech gränsmärke Sjöberga Saknas Högekull betesmark
Häglinge län Saknas *Heste hauffue leidt led Sjöberga by Högrarna åkrar (kullar)
Häglinge län Saknas *Holm gränsmärke Sjörup by Jären grusås
Hörröd gd *Hommellkull f. äng Sjörup bebyggelse Jättensten sten
Hörröd gd *Horssholm gränsmärke Sjötorp lht Jättestenar stenar
Hörröd gd /Se *Huedeagern f. åker Snyggsa hus hus Kakehålan åker
*Klockaregården Saknas *Hulagerenn f. åker Spragehuset gd Kalentkroken åker
Kolstrarp by Hundsberg berg o. triangelpunkt Spragehuset gård Kallåker åker
Kolstrarp by Hundsberg triangelpunkt Spraklehus gd Kalvalyckan åker
Kolstrarp by »Hällebäck» natn /Se Spraklehus gård Kassingarna betesmark
Kyrkan Saknas Hässlehus skogsmark Stampahuset lht Kattarumpan betesmark
*Lasse Jpssens gaardt Saknas *Hörsekjllen gränsmärke Stenshult Saknas Kitte håla vattensamling
Lillaröd by *Hösseröd gränsmärke Stenshult by Kladran stenbunden betesmark
Lillaröd gd *Jlesöe sjö och gränsmärke Strantehusen lhtr Korsbacken åker
Lillaröd by *Jl(e)tofft f. åker Strantehus(et) gathus Korslid backe
Lillaröd by *Killeeng f. äng Svantehus gathus Korsnad åker
?Lillaröd gd *Kors agir f. åker Trånghuset gathus Kråkebjär höjd
Ljunga by Korsbjärsmossen myrmark Vessmantorp by Krånglelid backe
Ljunga by *Korssmae(n) f. äng Vessmantorp, Stora Saknas Kullalyckan åker
Ljunga län byar *Krogager f. åker Vinterhus lht Kylen gräsmark
Ljunga län byar *Krog agerenn f. åker Våtrövahuset Saknas Kyrkan sten
*Niels liungis gaard f. gd *Kureeng f. äng Ynglingarum by Kyrkomaden gräsmark
*Niels Truidssens gård f. gd Kärrfloen vattensaml. /Se Ynglingarum Saknas Kyrkängen utj.
Nörresöe, se Sjöbergasjön sjö Kärrkorran vattensaml. /Se Ynglingarum by Llillevång sank betesmark
Prästgården Saknas *Langebiergs agir f. åker Vessmanstorp traktnamn Lindeshallen skog o. höjd
Prästgården Saknas *Langerödt gränsmärke Wessmanstorp stora, se Vessmanstorp traktnamn Lindhultsbäcken bäck
Röslöv gd *Langkiersseng f. äng Östergård lht Lingeshallen höjd
Röslöv by *Leeds agir f. åker   Lisseåkrarna åkrar
Röslöv by *Leerekuld gränsmärke   Lundabacken skogsbacke
Röslöf herrgård /Se Lille mosse mosse   Lundabacken skogsbacke
Röslöv hmn /Se *Liunge eng f. äng   Lunden skogsbacke
Roslöv by /Se *Longager f. åker   Lundsjön utdikad sjö
Röslöv gdr /Se *Longagger f. åker   Lycketäppet betesmark
Sjöberga by *Longeng f. äng   Lönnebjer höjd
Sjöberga by *Longsien f. åker   Lönnebjer backe
Sjöberga by Lunden skogsmark   Lönneberg höjd
Sjöberga by *Lunds agerinn f. åker   Mörkebacke bokskog
Sjöberga by *Lundzeng f. äng   Nacken gräsmark
Sjöberga by *Löddesteen gränsmärke   Ola Bengts äng äng
Sjöberga by Lönnebjär höjd o. triangelpunkt   Pelängen utj.
?Sjörup medeltida slott Lönnebjär skogsmark   Pilahallen höjd
Sjörup gd *Löulodt f. äng   Ringle kärr
Sjörup gd *Maeeng f. äng   Ringlebacken backe
*Skottegården f. gd *Marcheschielssrödt gränsmärke   Ringlekärr kärr
*Skottegården f. gd *Mattueberg höjd   Ringleör ö
*Skottegården f. gd *Mosseager f. åker   Risbjer backe
*Stenseröd f. by o kvarn *Moseeng f. äng   Runissasjön sjö
Vessmanstorp by *Mussehellen f. äng   Runissasjön sjö
Vessmanstorp by *Ny wong f. åker   Rågältan betesmark
Vessmanstorp by *Oiragre f. ängar   Rävlen betesmark
Vessmanstorp by *Peder Michelsönss löche åker   Sandgrav sandtag
Vessmantorp by /Se *Preste hettin f. äng   Sandgrav sandtag
?Ynglingarum by *Preste hullen f. äng   Sjöbergasjön sjö
?Ynglingarum by Prixiedamm damm /Se   Sjöbergasjön sjö
Ynglingarum by Pölsjö, nuv. Sjöbergasjön sjö /Se   Sjömanskragen gräsmark
Ynglingarum by /Se *Pölsöö gränsmärke   Sjörups rinnel kärrdrag
Ynglingarum by /Se *Rammen f. äng   Skitareliden backe
Ynglingarum by /Se *Ratvilten f. äng   Skräddarebacken åker
Ynglingarum by /Se Runissasjön, F.d. torrlagd sjö   Slättingarna åkrar
Ynglingarum by /Se Runissasjön sank mark   Slättingen åker
Ynglingarum by /Se Runissasjön sank mark   Smedlyckan åker
  Runissasjön sjö /Se   Snapphaneberget höjd
  *Rösle sties eng f. äng   Snapphaneberget berg
  *Sandvadet gränsmärke   Snapphanekroken betesmark
  *Senebergs aare gränsmärke   Sniglakroken äng
  *Siö eng f. äng   Sniglakroken äng
  Sjöbergasjön sjö   Snitters lycka åker
  Sjöbergasjön sjö   Snutan åker
  Sjöbergasjön sjö   Speleliden backe
  Sjöbergasjön sjö /Se   Spetsvången åker
  Sjöbäcken bäck /Se   Spragebjer höjd
  Skälbrötadammen damm? /Se   Spragebjer höjd
  *Smedekullsseng f. äng   Spångakull backe
  *Snaben f. äng   Spångbacken betesmark
  Sniglamossen sankmark   Stenabjer betesmark
  Sonekurran vattensaml? /Se   Stenebjer backe
  *Spiellit f. åker   Stenurskärret kärr
  Spragebjär odling   Stenåkerledet led (grind)
  *Steenbergisveill gränsmärke   Stenåkersvången åker
  *Stenager f. åker   Stigsbacken åker
  Stenkladrebäcken bäck? /Se   Store mosse mosse
  Sterskorran vattensaml? /Se   Store mosse mosse
  *Storager, Lille f. åker   Storäng betesmark
  Storemosse myr   Stubbabacken backe
  Storemosse myr   Stubbabäcken bäck
  Storemosse myr   Stubbahuset förr hus
  Storemosse myr   Stubbakärret kärr
  Storemosse myr   Stubbalien backe
  Store mosse mosse   Syarekroken gräsmark
  Strantehus skogsmark   Svaleborydet betesmark
  Stubbabacken backe /Se   Svararekärren kärr
  Stubbabäcken bäck /Se   Svarta rännet bäck
  Stubbalien backe /Se   Svinabokärret kärr
  *Stubeeng f. äng   Svängeliden backe
  Stueeng f. äng   Södra boke bokskog
  Svarta rännet bäck /Se   Tjuvbacken åker
  *Söeeng f. äng   Tjuvkroken betesmark
  *Sæberij vang gränsmärke   Tjuvskärret kärr
  *Sædekull f. äng   Toftahålan sänka
  *Söebech gränsmärke   Toftahålan sänka
  *Thangeberig f. äng   Toftaåkern åker
  *Thiörnisspiell f. åker   Tomtåker åker
  *Thueeng f. äng   Tranemosse mosse
  *Thuersnabe(n) f. äng   Tranemosse mosse
  *Toffteageren f. åker   Tång äng
  *Toffteeng f. äng   Tång äng, åker
  *Tofften f. åker   Tångs kärr äng
  *Traneager f. åker   Vebergsbacken åker
  Tranemosse mosse   Vävablekebacken åker
  *Tranne mosse Krog f. äng   Östenhall backe
  *Vandkiersseng f. äng    
  *Vasemae(n) f. äng    
  *Vasemae(n) f. äng    
  Vattenkurran vattensaml? /Se    
  *Verpeholt gränsmärke    
  Viefloen äng /Se    
  Vinterhus skogsdunge    
  *Vjseeng f. äng    
  Vramsån gränsmärke    
  Vramsån å    
  Vramsån å    
  Vramsån å    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  Åkadamm damm? /Se    
  Ättestupan stenblock?    
  *Örekuld f. åker    
  *Östra Häglinge vång f. vång    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.