ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Äsphults socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 80 Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 177
Äsphult sn *Birck engen f. äng Äsphults sn sn Axelboda sten sten
Äsphult sn Bråbäck bäck /Se Äsphult sn och by Bastahagen skogsmark
Äsphult sn *Bröde maë f. äng Äsphult sn Birkebackarna skog
Äsphult sn *Bögis agir f. åker och äng Äsphult sn och by Birkeskullen skogsmark
Äsphult sn /Se *Bölge agir f. åker Askegårdarna gårdar Bolborhagen äng
Äsphult sn *Bölge engenn f. äng Axelboda gård Bonarpaåkern åker
Äsphult sn *Egis agir f. åker Bjärnhult by Bosarpaåkern åker
Äsphult sn *Endelösse kier kärrmark Bjärnhult by Breingen ängsmark
Äsphult sn »Endelösse kier» kärrmark /Se Brostorp by Breåkern åker
Äsphult sn *Fulakulls backe backe /Se Dockarp by Brostorps hallar berghallar
Äsphult sn *Fulakulls åker åker /Se Duckarp by Bråbäck bäck
Äsphult sn Fäladen skog Duckarp by Bråbäcksliden backe
Äsphult sn /Se *Gåsamaden mad /Se Duckarp by /Se Bränneriåkern åker
Äsphult sn /Se *Gåsasträet Saknas /Se Fästan gård Brödjemad mad
Bjärnhult by *Lille Gåsåker åker /Se Fästekrogen krog Bröt åker
Bjärnhult by *Store Gåsåker åker /Se Kroghuset hus Buskaåkern åker
Brostorp by *Gåsängen ängsmark /Se Kungagården gård Bökeböttebacken betesmark
Brostorp by *Heslis agir f. åker och äng Liarum traktnamn Dalkarlakärrsbäcken bäck
*Degnne gaardenn f. klockaregård *Heste hauffuen f. äng Liarum by Drättakullen åker
Dockarp gd:ar /Se *Hierte klintenn f. åker Liarum by Dönarekillan åker
Duckarp gd Höglyckekull skogsdunge Liarum by Ekeholma skogsmark
Kyrkan kyrka *Kalffue eng f. äng Liarum by Ekeholmarna hagmark
Liarum by Kanehall skogsmark Liarum hållplats Enerydsfäladen betesmark
Liarum by Kararefrabacken backe /Se Liarums Sibirie bydel Forsa brinkar höjder
Liarum by /Se *Kiilde agir f. åker Lindemölla kvarn Fridhem åker
Liarum by /Se *Kircke gaardtz agir f. åker Linnemölla, se Liarum traktnamn Fårakroken område i Äsphults sn
Linnemölla gd med kvarn Knösadamm damm /Se Linnemölla vattenkvarn Fästan skogsbacke
Nockarp by *Kors agir f. åker Nockarp by Fästekullen åker
Nockarp by *Kråkebjer åker? /Se Olarp by Getakärret betesmark
Nockarp by /Se Lindebäck bäck Olarp by Getaryggarna vägsträcka
Olarp by Lindebäck bäck /Se Ollarp by Grevingabacken skogsbacke
Olarp by *Mortens feld f. åker Pårup by Grojsastenar skogsmark
Olarp by /Se *Mölle stien stig Pårup by Grötahålan åker
Prästgården prästgård Oramossen sank mark Rickarum by Grötarammarna skogsmark
Pårup, Norra by *Ooragre f. åkrar Rickarum by Gullkrok skogsmark
Pårup, N. by /Se *Oreledtt f. led Rickarum by Gullkrokarna åker
Rickarum by Ormaflo kärr? /Se Rickarum by Gunnarpavägen väg
Rickarum by *Paye lycke f. äng Rydbolund gård Hallaliden backe
Rickarum by *Ramnabackakärren kärr /Se Råbockarp by Halvkluten åker
Rickarum by *Ramnabacken backe /Se Råbockarp by Halvvägsfloen sankmark
Rickarum by /Se *Ramnahult skog? /Se Råbockarp by Harabacken höstnadsmark
Rickarum by /Se *Ramnahults kärr kärr /Se Sjunnarp by Helvete område i Äsphults sn
Rickarums kvarn Saknas *Ramnakull höjd? /Se Sjunnarp by Helveteshålorna hålor
Råbockarp by *Ramnakullen höjd? /Se Storegårdarna gårdar Helveteshålorna, se Hälleshålorna Saknas
Röckerum, se Rickarum by *Ramnaskallan backe /Se Storåkra gård Helveteshällorna höjder
Rökarum, se Rickarum by *Ramna skalle backe /Se Storåkra gård Holgerdansk sten
Sjunnarp gd *Ramnaskallen backe /Se Toarp by Hults backe backe
Toarp by *Reffuesteen Saknas Toarp by Humlemad mad
Toarp by Skibarebacken höjd Tottarp by Husmansbacken backe
Tottarp by Skibarebacken höjd /Se Tottarp by Håkans hall berghall
[Tottarp] ?Tottarp Saknas Skibarebjär berg? /Se Vallarehuset gård Hålekärr fäladsskifte
Tottarp by Skibaredammen damm? /Se Vallarestället gård Hålekärrs Stenränne bäck
Tottarp by Skibarehagen hage? /Se Vildgåsastället gård Hålledammen åker
Tottarp by Skibareheyan åker? /Se Vrån gård Hålvägakällan källa
Vallarehuset gd /Se Skröntebäck bäck /Se Äsphult by Hälleshålorna Saknas
Vallarestället gd /Se Snärtedamm damm? /Se Ögården gård Hästabacke skogsmark
*Villgåsastället gd /Se Snärtekärr kärr? /Se   Hästahagen backe
Äsphult by Snärte slätting ägomark? /Se   Hästakällan källa
Äsphult by *Steens agir f. åker   Högelyckekull kulle
Äsphult by Stenrännet bäck /Se   Högelyckekull backe
Äsphults län län Stora backen skog   Kalvahagen betesmark
  Särkadamm damm? /Se   Kalvahålan äng
  *Tolckenn f. åker   Kanehall backe
  *Ugglehagarna hagar /Se   Kattakärrslid backe
  Vallarebäcken bäck /Se   Killemaden mad
  Vallarelyckan åker? /Se   Kimmaretofterna åkrar
  Vannbäck bäck /Se   Kistebacken åker
  Vattenkorran vattensaml? /Se   Klinkebok bok
  *Vestre agir f. åker   Klockarevången skog
  Viekorra vattensaml? /Se   Knäppen åker
  *Willgåsa backar backar (?) /Se   Knäppen åker
  »Willgåsa kärr kärr /Se   Knättet betesmark
  *Willgåsakärren kärr /Se   Kohagen betesmark
  Vipemåsen mosse /Se   Krokareliden backe
  Vramsån å   Kroneparken skog
  Vramsån å   Kullen åker
  *Vång, Västra f. vång   Kvarteren åkrar
  *Vång, Östra f. vång   Kyrkehålan åker
  Åsträngshagen ängsmark   Källarebacken backe
  Äsphults ora terräng   Källeängen äng
      Lassa Lid backe
      Lindebäck bäck
      Lindebäck bäck
      Lindemöllevägen väg
      Lindesängarna ängar
      Lorthålorna ängshåla
      Långahultsbackarna Saknas
      Långa lycka åker
      Långavarsängen äng
      Maden område
      Maglan åker
      Magleängar ängar
      Mattesåkern åker
      Mossaåkern åker
      Mårtenfallsåkrarna åkrar
      Mölleängen äng
      Norrlyckan åker
      Nybrötet åker
      Olarpa gårdkäring sten
      Ormakärret kärr
      Pilahagen äng
      Prästavägen väg
      Rickaruma skog skog
      Rickarums skog bydel
      Rolandskärret kärr
      Ryttershagen hage
      Röddekillorna källor
      Röddeliar skogs och enebackar
      Rödderna skogsmark
      Rödjebacken äng
      Sallebacken skogsmark
      Sextingen jordlott
      Sibirien skog
      Sjunnarps Saknas
      Skagelor skogsmark
      Skagelor skogsmark
      Skagelorskärret kärr
      Skenorna åker
      Skenorna åker
      Skibarebacken skogsmark
      Skinnfällsliderna lider
      Skinn-or backe
      Skälbrötaängen äng
      Snapphane-eken ek
      Snärjet skogsmark
      Spångakullsmosse mosse
      Stallen åker
      Stallen åker
      Stampebacken skogsmark
      Stass mosse mosse
      Stenlyckan åker
      Stibbesåkrarna åkrar
      Storahage åker
      Storebäck vattendrag
      Storevång betesmark
      Storåker åker
      Stubbaspjället åker
      Sugebjersbacken åker
      Sulebjer bergknalle
      Tingabacken skogsbacke
      Tingabacken skogsmark
      Tjurolen åker
      Toarpahall stenbacke
      Toarps hall berghäll
      Toftahålan åker
      Toften åker
      Tolken åker
      Torkels bäck bäck
      Trinta lycka åker
      Trisseliden backe
      Trisseliden backe
      Trisselidsåkrarna åkrar
      Tromanshage åker
      Trulshult åker
      Trulsmosse mosse
      Tåabron bro
      Tåastycket åker
      Ugglehagarna hagar
      Vallarebäcken bäck
      Vannbäck vattendrag
      Vrams-ån å
      Vässmanskrok kärr
      Västanbäcken åker
      Västervång äng
      Västre fälad fälad
      Åsträngshagen äng
      Ällebäck bäck
      Ällebäcksåkrarna åkrar
      Ändalösakärr kärr
      Ängabacken åker
      Änghagen hage
      Änghagen äng
      Ängålan äng
      Äspet skogsmark
      Äsphults ora skogsmark
      Ävenslycka åker
      Östervång äng

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.