ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Träne socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 88 Naturnamn : 63 Bebyggelsenamn : 67 Naturnamn : 89
Träne sn *Almending f. ängsmark Träne sn sn Alekärr Saknas
Träne sn *Basse holtenn f. äng Träne sn och by Backasten sten
Träne sn *Birckeskouff f. äng Träne sn och by Bolbrohagen skog
Träne sn /Se *Birtingenn f. åker brussing inbyggarbeteckning Brobacken backe
Träne by *Bulsterenn f. åker tränena inbyggarbeteckning Brödsbäcken bäck
Träne by o. sn *Bulstir, Den vestre och Lille f. åkrar venestana inbyggarbeteckning Böjnabacken backe
Träne sn *Degnne hullen f. äng örnatofting inbyggarbeteckning Djupbjer höjd
Träne sn *Deylle spieldt f. åker Backagården gård Djurahagadammen damm
Träne sn *Dröss engen f. äng Bassköp boställe Ekebacken ekbevuxen backe
Träne sn *Ebbelöckenn f. åker Bassköp by Forsbäck Saknas
Träne sn *Ege hullenn f. åker Bockeboda by Forskärr kärr
Träne sn *Egis agerenn f. åker Brinkatorp t. Gamle mosse mosse
Träne sn *Egis agir, Lille f. åker Bröd by Gammavången åker
Träne sn *Espe agerenn f. åker Bröd by Gastasten sten
Träne sn *Giebierg f. åker Gastatorpen t Getabrobäcken Saknas
Träne sn »Gyebierg, Lille f. äng Gybjer gård Getabromaden Saknas
Träne sn /Se *Gyebiers engenn f. äng Gökalund gård Gillarör åker
Träne sn *Gåsafloden Saknas /Se Hallingastället gård Godakullsbacken Saknas
Träne sn /Se Gåsamossen mosse /Se Jägerslund skogsv.bost. Gull-lyckan åker
Träne sn /Se *Hanakull höjd(?) /Se Klårröd by Gummersbacken Saknas
brussing inbyggarbeteckning /Se *Höystofftenn f. åker Klårröd by Gunnasbacken, se Gybjersbacken Saknas
Bassköp boställe Jättestenen offersten /Se Klårröd(s)gården gård Gunnasvången åker
Bassköp bs *Kalffue agerenn f. åker Kullaberg gård Gybjersbacken Saknas
Bassköp by *Kircke tofftenn f. åker Kåbetorpet t. Gyebjer höjd
Bröd by Kostabäcken bäck /Se Kåstagårdarna gårdar Gåsamossen mosse
Bröd by *Krogtofftenn f. åker Kärrhult, se Kärrhusen Saknas Harabjer backe
Bröd by *Made engen f. äng Kärrhusen hus Haratäppet betesmark
Bröd by /Se *Marbeckenn f. ängsmark Körning by Kalvahagen betesmark
Bröd by /Se Marbäck bäck /Se Lindholmen gård Killakärr Saknas
Bröd by /Se Myrefloen kärr /Se Ljungsholm gård Klyngenahålan äng
Brött by /Se *Myris agerenn f. åker Lovisefarm gård Klårrödbacken backe
?Brött by *Möllekullenn f. åker Mossaberg t. Klårröd snärla betesmark
*Degnnegaarden f. kockaregd Orravången åker /Se Mögpejlakroken hus Knarrakroken Saknas
Gökalund gd /Se Prästakorran damm /Se Nygård gård Kohagen betesmark
Klårröd by *Ramna kjerr kärr /Se Nöjet hus Korsåkrabacken Saknas
Klårröd by /Se *Ramna kjerr kärr /Se Ovesholm gods Kottabro bro
Kyrkan Saknas *Ramna kärr kärr /Se Ovesholm herregods Kottavång åker
Kyrkan Saknas *Ramnakärrs Björket Saknas /Se Roskull gård Kullen skogsmark
Ormatofta by *Sankt Thuris källa Saknas Rävshult gårdar Kumlabacken Saknas
Ormatofta by *Siö agerenn f. åker Salskog by Kåstabäcken Saknas
Ormatofta by /Se *Sjö Mader ängsmark? /Se Salskog by Kåsåkrabacken backe
Ovesholm (Åkesholm) hg /Se *Skaalds agir f. åker Salskog by Källslyckebacken åker
Ovesholm hg *Skaalds backenn f. åker Salskog by Körningabacken backe
Ovesholm hg *Skata ängsmark? /Se Skjuteboda gårdar Liaslätterna del av Venestad
Ovesholm hg *Skatakull Saknas /Se Skogsgård gård Lillaholmen del av Venestad
Ovesholm hg *Skatakullar ängsmark? /Se Sofiekvarn t. Lillaland höjd
Ovesholm hg *Skatakull mad ängsmark /Se Stavsbacka gård Lillevång betesmark
Ovesholm hg *Stange stenenn f. åker Stensåker gård Ljungkulla åker
Ovesholm slott /Se Stanna glada plats i terrängen? /Se Stojersberg gård Lundagap åker
Ovesholm gd /Se Stenkillestenen, se Jättestenen offerstenen Toftagården gård Långaredamm höste och bete
Ovesholm gd o. samh. /Se *Stygis agerenn f. åker Tornbacken t. Malbjersbacken höjd
Ovesholm samh. /Se *Sörpöllenn f. åker Träne by Musten äng
Ovesholm (Träne) Saknas /Se »Sörpöllenn» förr åker /Se Träne Nygård gård Myrefloen kärr
Prästgården prästgård *Tranehals Saknas /Se Venestad by Möllebrosvången åker
Rot Torpet gammalt soldattp /Se *Trane kärr kärr /Se Venestad by Möllebäcken Saknas
Salskog by *Trankiärs sten sten /Se Venestad gård gård Möllevången åker
Salskog by *Tue engenn f. äng Venestad by Nyvång skog
Salskog by Ulla, se Jättestenen offersten Venestad gård gård Odlingen åker
Salskog by /Se *Vestir löckenn f. äng Västergård gård Orravången åker
Träne by *Vhæbo leidt f. led Åkesholm herrgård Ringshultskärret Saknas
Träne by *Vång, Södra f. vång Åkes holm gods Roekull skogsmark
Träne by *Vång, Västra f. vång Öland gård Ry, Norra Saknas
Träne by *Vång, Östra f. vång Öland hus-samling Ry, Västra del av Venestad
Träne by   Örmatofta by Ryabacken del av by
Träne by o. sn   Örmatofta by Rävakull åker
Träne by   Örmatofta by Rödjorna åkrar
Träne by   Östergård gård Salskobacke backe
Träne by     Skabbhagen skogsmark
Venestad by /Se     Skränemosse Saknas
Venestad by     Sniglahålan åker
Venestad by     Snokabacken skog
Venestad by     Storaholma åker
Venestad by     Storemosse mosse
Venestad by     Storetoft åker
Venestad by     Storevång betesmark
Venestad by     Svartemosse Saknas
Venestad by     Svartemosse Saknas
Venestad by     Tappersbacke Saknas
Venestad by /Se     Tjuvsbjer Saknas
Venestad by /Se     Tranemossen mosse
Venestad by /Se     Träne fure skog
Venestad by /Se     Venestatäppe skog och bete
Winistathe, se Venestad by     Värpipan åker
Örmatofta by     Västeråker Saknas
Örmatofta by     Åbjer betesmark
Örmatofta by     Åbjer höjd
Örmatofta by /Se     Äskeshagarna betesmark
Örmatofta, se Ormatofta by     Äspekullen åker
      Öan åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.