ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vä socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 318 Naturnamn : 213 Bebyggelsenamn : 98 Naturnamn : 93
sn, st. Abulleåkrar skifte /Se Vä sn sn Allmänningen grustag
sn Augmentsjorden äga /Se sn och by Attalyckan åker
sn o. by *Blegnestenen råmärke Vä socken socken Bassalyckorna åker
förr stad, nu by Blägda skiftet äga /Se sn Bastugebacken åkerbacke
sn o. by Borneholmsängen äng /Se sn Blankåkra åker
sn *Bredesteen Saknas sn och by Brinkahåla håla
förr stad, nu by Brogadammen damm /Se nibbelingar inbyggarbeteckning Brinkamunkahagen utjord
sn Brokadamm damm /Se väbo inbyggarbeteckning Brogadamm kärr
sn Brommareholmen äng /Se Adamsberg gård Bronkahålan håla
sn Brommareholmen holme /Se Agnedal småbruk Bryllans kulle stenrös
f.d. stad Brommered ägolott /Se Almedal gård Bröllopsvångarna åker
by m. såg Brötängen äga /Se Annedal gård Byslertag lertag, äng
fd. stad Bussalyckorna ägor /Se Asparagus handelsträdgård Dalsvången åker
sn, förr stad, nu by Byens rådmanshage äga /Se Backagården gård Dammbacken backe
sn Byxan äga /Se Bassahuset hus Dammhålan ängsbit
sn Bönebäcks kurran mosse /Se Bredaröd, Nöbbelöv gårdar och hus Driftavägen väg
sn Bönebäckskurran mosse /Se Bredaröd by Fårabacken backe
sn Bönebäcks ållan äga /Se Bredaröd, Vä gårdar och hus Galgabacken backe
sn Bönebäcks ållan äga /Se Brunstorp hus Galgasanden sandmark
sn *Daals agir f. åker Bröllopshusen hus Gräshålan allmänning
sn *Dals agir f. åker Bymöllan kvarn Hallarevägen väg
sn Delemaden mosse /Se Båsahuset hus Hallen bergknalle, skog
sn /Se *Ellemossen mosse Ekeholm småbruk Heiliggistenskärr utjord
by o. sn /Se *Enge kiers agir f. åker Fattigesboder gård Harafäladen förr betesmark, nu åker
sn /Se *Erlandsteen Saknas Furuhuset hus Hied område
sn /Se Saknas Saknas Granhem småbruk Holmängarna äng och åker
sn /Se *Flantakjerr äng /Se Hallaröd gårdar Hospitalskärret förr kärr, nu åker
sn /Se Fårarumpe skiftet äga /Se Husagården gård Hovslagaregatan gata
sn /Se Fårta(n) äga /Se Högatorp, Lilla hus Humlehagakroken småbruk, förr betesmark
sn /Se Galgabacken backe /Se Kattahuset hus Härlaholma åkermark
sn /Se Galgasand åker /Se Klabbarp by Hästabacken förr betesmark, nu åker
sn /Se Grydsbacken äga /Se Klabbarp gårdar Ignabacken backe, betesmark
sn /Se *Grydsengen äga /Se Klabbarp gård Kallenteplatsen utjord
sn /Se Grytåkersbiten äga /Se Kratteboa gård Kattalyckan åker
sn /Se *Guld agir f. åker Kroken gård Killevången åker
sn /Se Gögahused ägolott /Se Kullaholm gård Killsvången åker
by, sn /Se Gögalyckan ägolott /Se Lyckedal gård Klöversten sten
sn /Se Göringemossen mosse /Se Mansdala by Klöverstensvången åker
Adamsborg Saknas /Se Handlade maden äga /Se Mansdala gård Klockalycke utjord
Asparagus gd /Se Handlademaden åker /Se Mansdala boställe gård Kottabro bro
*Bassehuset torp /Se Hegemaderna äga /Se Mansdala sjukhem sjukhem Krattebacken förr skog, nu åker
Bredaröd by /Se *Heijelycke äga /Se Mariebacke gård Krokakärr kärr, skogsdunge
Brunstorp f. gd *Helliggeistenskärr kärr /Se Munkeberg gård Kråkeman mad
Bymöllan gd *Hettestenen råmärke Munkeberg gård Kumlabacken backe
*Egheröd gd Heyan äga /Se Munkeberg ort Kungasängen sten
*Egherödh gd Heyorna äga /Se Nybodal småbruk Kyrkostigen förr stig
*Eggeryd gd *Hiernne eng f. äng Nygård gård Käglebacken kulle
Heiliggistenskärr utjord *Hiørnne rör råmärke Nöbbelöv by Källarebacken åker
*Helgeandshuset i Vä Saknas »Holmbecks äng» natn. /Se Nöbbelöv by Lackendalsbacken ekbacke
*Helgesundshuset Saknas Hospitalskärret kärr /Se Nöbbelöv by Leåkrahällorna åkermark
*Helgeandshuset Saknas *Hoye Eegh Saknas Nöbbelöv by Lyckevägen väg
Helgeandshuset helgeandshus /Se *Huidrøedsteen Saknas Nöbbelöv tingsställe Maresten sten
*Helgeandshuset i Vä Saknas Humlehagskroken åker /Se Nöbbelöv by Marestensvången åker
Lilla Högatorp hus /Se Häledesbacken äga /Se Nöbbelöv traktnamn Mickel Olsdamm ängsbit
Kyrkan Saknas Häledesbacken åker /Se Nöbbelöv el. Ramestensåkern traktnamn Munkahålan förr äng, nu åker
Kyrkan Saknas Hälsingeslätt markområde /Se Nöbbelöv boställe gård Myren skog, betesmark
Kyrkan Saknas *Hönsahåle åker åker /Se Nöbbelöv gästgivargård f.d. gästgivargård Mäster Olofs dam utjord
Mansdala hg Järtringahejan ägolott /Se (Nöbbelöv kyrka) Saknas Norra lyckan utjord
Mansdala by *Jæthesteene Saknas Nöbbelöv station järnvägsstation Norremosse åker
Mansdala hg Jönkanskrog markområde /Se Ormatofta by Nye mosse mosse
Mansdala hg Kalenteplatsen utjord /Se Ovesholms station järnvägsstation Nyvång åker
Mansdala hg Keseskogsängen äng /Se Profosshuset hus Nyvång åker
Mansdala hg /Se *Kirchetofftenn f.åker Rambro gårdar Onava dalsänka, åker
Mansdala hg *Kiöd agir f. åker Ramestensåkern, se Nöbbelöv traktnamn Rammebäck bäck
Mansdala by *Kleffsteens agir f. åker Prästabostället gård Rammen förr äng, sankmark
Mansdala by Klockarestycket äga /Se Ryssahuset hus Ramstensåkern åker
Mansdala gd *Kløffuesten råmärke Sandbäckshuset hus Ringarelyckan åker
Mansdala by *Klöfvestensvången äga /Se Sergeantbostället gård Ringelund del av Vä
Mansdala by Klöverstens åker åker /Se Sigridslund småbruk Ringelundsbäcken bäck
Mansdala by *Knuds warp Saknas Skeeshuset hus Rådmanshagen utjord
Munkeberg Saknas /Se *Konningstofft f. kronojord Skogshem hus Sakrisalycka åker
Munkeberg by /Se Korråker äga /Se Skogsäng gård Sandbäck bäck
*Norre gade gata Kors tofter äga /Se Skärleshusen hus Skabbelyckan åker
Norreport stadsport Kors åker åker /Se Slättäng gård Skeesmosse mosse
Nybøle, se Nöbbelöf Saknas Kottabro äga /Se Slättäng gård Skeesvägen väg
Nöbbelöv by *Kråkekullshöfden, Lilla äga /Se Snårarp gårdar Skogsåkra åker
Nöbbelöv by *Kråkemaden äng /Se Solbacka hus Skogängarna åkerområde, förr skogsmark och bete
Nöbbelöv by *Kråkemaen äng /Se Solhällan hus Skärlesbäcken bäck
Nöbbelöv by *Kråke rör stenröse i rågång /Se Spitalskroken hus Smedjelyckan åker
Nöbbelöf förr sn Kullp åker /Se Spöpålen förr befintlig spöpåle Småland åkeromr.
Nöbbelöv by Kullparna åker /Se Stensborg gård Smålandsmossen mosse
Nöbbelöv by Kydekrok äga /Se Stensborg gård Smörhålan åker
Nöbbelöv by Kyrkostensåker åker /Se Stockholmshusen hus Snoggahögarna åker
Nöbbelöv by Kyrkostigs åker åker /Se Strömdalen gård Stenshög åkerbacke
Nöbbelöv by *Lackedahlen dalsänka /Se Södergård gård Stigsåkra åker
Nöbbelöv by Lackedalsbäcken bäck /Se Täppeshuset hus Stässehålan ängshåla
Nöbbelöv by *Lyckespiells åker äga /Se Uggleboa torp Svalekroken kärr
?Nöbbelöv by *Leekuld råmärke Vantamöllan förr vattenkvarn Svinakroken åker
Nöbbelöv by *Långmossen råmärke by Trollalyckan åker
Nöbbelöv förr sn, nu by /Se *Lögers agir f. åker by och socken Tuvedalshåla håla (med hus)
Nöbbelöv by Marbäck bäck /Se poststation Täppet skog och åker
Nöbbelöv by Mariebacke äga /Se traktnamn Vä Dammbackar område
Nöbbelöv by Markaskäls äng äng /Se Vä Ängamöllan se Vä traktnamn Åldermanskärret förr kärr, nu åker
Nöbbelöv Saknas /Se *Mellum Vongen f. vång Välyckor gårdar och hus  
Nöbbelöv by /Se Mickel Ols Damm Damm /Se Ängamöllan kvarn (ej numera)  
Nöbbelöv by /Se *Mosekuld råmärke Ängamöllan gård  
Ormatofta by *Mossestenen gränsmärke Väbymöllan, se Vä traktnamn  
Ormatofta by *Myrings agir f. åker Ängarna gård  
Ormatofta by Möllarebacke backe /Se    
Ormatofta by /Se *Nockesten råmärke    
*Profosshuset g:d /Se Nöbbelöv f. egen sn    
Prästgården Saknas Nöbbelövsbrorumporna ägor /Se    
Prästgården Saknas Onava dalsänka /Se    
Rambro ihtr /Se Onsåker åker /Se    
Rammehus tp? /Se Petting åker /Se    
*Sankt Gertrudskapell Saknas *Planen, se Ruderan äga    
Sankt Gertruds kapell f. kapell Prickelsten granitblock /Se    
Sankt Gertruds kapell kapell /Se *Prästestenen råmärke    
Sankta Maria kyrka förr klosterkyrka Päblingeskiftet åker /Se    
Sankta Maria förr kloster Päronträdskroken åker /Se    
Sankta Maria förr kloster Rambrobäck bäck /Se    
*Sankta Maria kyrka *Ramma, Rammebäck, nuv. Rambrobäck bäck /Se    
Skettilljunga by /Se Ram(me)bro bro /Se    
Skärleshuset lht /Se Rammebäck bäck /Se    
Stockholmshusen lhter /Se Rammen äga /Se    
Tings Nöbbelöv by /Se *Ramme ore råmärke    
Täppehuset lht /Se *Remmesteen gränsmärke    
Uggleboda torp /Se *Ramme steenn råmärke    
*Wantamöllan kvarn /Se Rammesten rågångsmärke /Se    
Vårfrukyrkan Saknas Rammevarp rågångsmärke /Se    
Vårfrukyrkan Saknas Rammeåker åker /Se    
förr stad, nu by Rammeäng äng /Se    
förr stad, nu by Ramnebrolyckan äga /Se    
förr kloster, nu by *Reffuehall råmärke    
f. kloster *Reÿsse stenen råmärke    
f. kloster *Remmewarp gränsmärke    
förr stad, nu by *Renne agir f. åker    
förr stad, nu by Ringarelyckan äga /Se    
f. stad, nu by *Ruderan äga /Se    
f. stad, nu by Rådmansskiftet äga /Se    
f. stad, nu by *Rönnespiell äga /Se    
f. stad, nu by *Rörsberg råmärke    
förr stad, nu by Sandbäck bäck /Se    
förr stad, nu by *Sankt Ellenis källa Saknas    
f. stad, nu by *Sijssere stubben råmärke    
förr stad, nu by *Sijssere stubben råmärke    
f. stad, nu by Sjudarebacken, jfr Sudarne backe /Se    
förr stad, nu by Skabbalyckan backe /Se    
f. stad, nu by Skabbhaven ägolott /Se    
f. stad, nu by Skalla åker /Se    
förr stad, nu by *Skalle engen f. äng    
f. stad, nu by *Skatahagen hage /Se    
förr stad, nu by *Skatakärr kärr /Se    
förr stad, nu by o. sn *Skatakärrs håla Saknas /Se    
f. stad, nu by *Skatakärrs åker åker /Se    
f. stad, nu by *Skatakärrs äng ängsmark /Se    
förr stad, nu by *Skatereden Saknas /Se    
f. stad, nu by *Skatängen ängsmark /Se    
förr stad, nu by o. sn Skeesbacke åker /Se    
f. stad, nu by Skipparlövssandskiften äga /Se    
förr stad, nu by *Skouff engenn f. äng    
f. stad, nu by Skrivarelyckorna ägor /Se    
f. stad, nu by Skräddareåkern åker /Se    
f. stad, nu by Skrämpingalyckan ägolott /Se    
f. stad, nu by /Se *Skvalderbäcken bäck    
f. stad, nu by /Se *Skvallrebäcken bäck    
f. stad, nu by Skärlesbäcken bäck /Se    
förr stad, nu by Skärlesbäcken bäck /Se    
förr stad, nu by Skättelljunga åker åker /Se    
för stad, nu by Skätelljunga åker /Se    
förr stad, nu by /Se Smedjebälgskiftet äga /Se    
förr stad, nu by Smörhåleåker åker /Se    
förr stad, nu by Smörhåleåker åker /Se    
förr stad, nu by Snobbelycke äga /Se    
f. stad, nu by *Spanne kuld råmärke    
f. stad, nu by *Spittalskroken äga /Se    
f. stad, nu by Stadsholerne sänka /Se    
stad, nu by *Starra Kärr kärr /Se    
förr stad, nu by *Steen agir f. åker    
f. stad, nu by *Stenhaffue gruen gränsmärke    
förr stad, nu by *Stenis eng f. äng    
förr stad, nu by *Stenis kier f. äng    
förr stad, nu by Stensängshålan vattensamling /Se    
förr stad, nu by Stigshagen äga /Se    
f.d. stad Stigsåkrar äga /Se    
by o. sn. *Stochebro kier Saknas    
f.d. stad *Stufwekulls höfden äga /Se    
f. stad, nu by Sudarne äga /Se    
f. stad, nu by Sudarneåker åker /Se    
förr stad, nu by *Svalehörnet Saknas /Se    
förr stad, nu by Svalekroken kärr /Se    
förr stad, nu by Svinesölorna äga /Se    
by *Throllegraven råmärke    
förr stad, nu by *Throllewarpet gränsmärke    
f. stad, nu by o. sn *Tiur agir f. åker    
förr stad, nu by Tjesebacke äga /Se    
f. stad, nu by *Todebäck bäck    
f. stad, nu by *Toffte agir f. åker    
f. stad, nu by Tofta hålorna vattensamling /Se    
f. stad, nu by *Tranestigs åkrar åker /Se    
förr stad, nu by *Tranängen äng (?) /Se    
f. stad, nu by Trintelyckan äga /Se    
by Truedadamm damm? /Se    
by Täppet äga /Se    
förr stad, nu by *Uderups rör råmärke    
förr stad, nu by *Vllemandtz agir f. åker    
f. stad, nu by Vasakärred ägolott /Se    
förr stad, nu by *Wongen f. vång    
förr stad, nu by *Vongsome rör råmärke    
f. stad, nu by *Wramslycka äga /Se    
förr stad, nu by Wramslycka åker /Se    
förr stad, nu by *Vång, Norra f. vång    
förr stad, nu by *Vång, Södra f. vång    
f. stad, nu sn Vångagömmarens lycka äga /Se    
förr stad, nu by Väga länga äga /Se    
f. stad, nu by Vägalänge äga /Se    
förr stad, nu by Vägäng äga /Se    
f. stad, nu by Vällinga åker åker /Se    
f. stad, nu by *Vä läge Saknas    
förr stad, nu by Åldermanskärret kärr /Se    
f. stad, nu by Ållåker åker /Se    
förr stad, nu by Öllsjösandarna äga /Se    
f. stad, nu by Östre Brötåker äga /Se    
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
förr stad, nu by      
förr stad      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
by      
förr stad, nu by /Se      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f.stad, nu by      
förr stad, nu by      
förr stad, nu by      
f. stad, nu by      
f.stad, nu by      
f. stad, nu by      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
förr stad, nu by      
förr stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
förr stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
förr stad, nu by      
f. stad, nu sn      
f. stad, nu by      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
?Vä f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
f. stad, nu by      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
f. stad, nu by      
kyrkby      
f.stad, nu by      
f.stad, nu by      
förr stad, nu by      
Vä hospital f.sjukhus      
by      
Vehe eller Vä stad /Se      
Vä eller Vehe stad /Se      
Saknas /Se      
Saknas /Se      
Väbo fång Saknas      
Väbymöllan, se Bymöllan gd      
Ymensdal, se Mansdala hg      
Ängamöllan gd      
Ängamöllan gd      
Ängamöllen gd      
Örmatofta by      
Örmatofta by /Se      
Örmatofta, se Ormatofta by      
Örnatofta, se Ormatofta by      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.