ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Åsums socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 179 Naturnamn : 123 Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 80
Åsum, Norra sn *Aa engen f. äng Norra Åsum sn sn Araslövssjön sjö
Åsum, Norra sn *Aageagir f. havreåker Åsum by och sn Backarna område
Norra Åsum förs. *Aass agir f. åker hobyna inbyggarbeteckning Begebacken åkerbacke
Åsum, Norra sn Araslövsjön sjö åsumana inbyggarbeteckning Begevägen väg
Åsum, Norra förr sn /Se *Asmintorps lund skogsdunge Härlöv by Blackan ö
Åsum, Norra sn *Asum lund skogsdunge Hovby by Blackebron bro
Åsum, Norra sn *Atten skouffs agir f. åker Åsums socken socken Blekan vävbleka
Åsum, Norra sn *Auille agir f. åker Åsum = Norra Åsum sn och by Bosarna åker
Åsum, Norra sn *Biernne kiers eng f. äng Almedal gård Brunnstättorna förr betesmark, nu åker
Åsum sn *Bierrid f. åkermark Beghusen hus Brånaden äng
?Åsum, Norra sn *Blackaman (resp. *Blackemaen), se Blackan ö Bokelund småbruk Byxorna åker
?Åsum, Norra sn Blackan ö Charlottsborg gård Dalsåkrabacken åkerbacke
Åsum, Norra sn Blackan ö Charlottsborg(s egnahem) villasamhälle Davrakull backe
Åsum, Norra sn Blackan ö Domarbostället gård Domarringen sten med stenar omkring
Åsum, Norra sn Blackan ö /Se Flötö ö Duvelund lund
Åsum, Norra förs. *Blackemad, se Blackan ö Granet gård Fiskarebacken ängsbacke
Åsum, Norra sn *Blackema(d) Saknas Hedentorp styckad gård Fäladen område
Åsum, Norra förs. *Blackema(d) Saknas Hedentorp(s egnahem) villasamhälle Fäladen skog
Åsum, Norra förs. *Bredingen f. åker Helgedal gård Hammarsjön sjö
Åsum, Norra sn *Brödagir f. åker Hovby by Helge å å
Åsum, Norra f. sn *Brönds agir f. åker Hovby by Hovby fälad betesmark
Åsum, Norra f. sn *Dalagir f. åker Hovbydal gård Härlavången åkeromr., delvis bebyggt
Åsum, Norra sn *Deyespiellid f. åker Härlöv by Härlövs fälad äng, betesmark
Åsum, Norra sn Duvelund dunge /Se Härlöv by Hästhagen förr betesmark
Åsum, Norra sn *Egis agir f. åker Härlöv by Höralyckan åker
Åsum, Norra sn /Se *Eldringe spiellid f. havreåker Härlöv by /Se Höranskroken åkermark
Åsum sn /Se *Flexryd f. vång Härlöv by Hörlyckan åker
Åsum, N sn *Flexrydt, Store och Lille f. åkrar Härlövs skola skolhus Kalvaholmen betesmark
Åsum, Norra sn /Se *Flint agir f. havreåker Härlövs smedja smedja Killesudd ängsmark
Åsum, Norra förs. /Se *Franckehöys agir f. havreåker Hästhagen gård Knarrenäbbar äng
Åsum, N. förs. /Se *Franckehöys spiellidt f. havreåker Jonedal gård Kobollarna åker
Åsum, Norra förs. /Se *Fredskouffuen f. skog Karpalundshusen hus Kullarna ängar
Åsum, Norra sn /Se *Giede birckid f. åker Killegården gårdar Kullavad ängar
*Gammelhovgård f, hg Giede birckid Saknas /Se Lillö gård Lerbäckagropen bäck
Helgedal gd o. samh. /Se *Gierris lödir f. ängar Lillö gård (kungsgård) Leåkrarna åker
Herthalet, se Härlöv by *Guldhöys wongen f. vång Lillö Kungsgård kungsgård Lillasund strömfåra
Hovby by *Gåsalyckan Saknas /Se Långebro station järnvägsstation Lille vång åkerområde
Hovby by *Gåsaremsor (Små, Store) åker(?) /Se Majbacken gård Lillöslund skogsbacke
Hovby by *Söd(re) Gäslingarne Saknas /Se Mariehem gård Långebro bro
Hovby by *Norra Gäsligaskiftet åker? /Se Marietorp gård Långesand sandmark
Hovby by *Små Gäslinge Hålorna vattenhålor? /Se Mossagårdarna gårdar Långäng äng
Hovby by Hammarsjön sjö Mossagården gård Maglingarna åker
Hovby by *Hatten höjd Norregård gård Mjöldrivorna åker
Humlemölla gd /Se *Hatten höjd Nyhem gård Mossen förr mosse, nu åker
Härlöv by *Hatten trol. höjd på f.d. udde Odal hus Maeslundabäcken bäck
Härlöv gdr o. lhtr *Helga sjö, se Hammarsjön sjö Pilegården gård Norremalm ängar
Härlöv by *Hoby wong f. vång Skönabäck hus och gård Norrmalmsvad äng
Härlöv by *Hugge bolidt f. äng Sofiedal gård Norrsjön ängsmark, åker
Härlöv by Huggebolet ägonamn /Se Svanevik gård Näs ängar
Härlöv by *Huilebiers agir f. åker Torrehemsgårdarna gårdar Näslyckan åker
Härlöv gårdar *Huæne tyrnid f. åker Trädgårdslund gård Possorna sankmark, åker
Härlöv by Huæne tyrnid Saknas /Se Vilan municipalsamhälle Rackens flo förr vattenhåla, nu odlad
Härlöv förr sätesgård, nu by /Se *Hyllespiellid f. åker Vista gård Ringelikors vägkors
Härlöv by *Hyrens högis eng f. äng Åsta gård Ruterkrok hus
Härlöv förr sätesgård, nu by *Höffde gierrid f. havreåker Åsum sn och by Rörmossen sankmark
Härlöv by *Hörmaën f. äng Åsum by Salstenen sten
Härlöv förr sätesgård, nu by *Kalvholmen f.d. holme Åsums boställe gård Salstenslyckorna åker
Härlöv förr sätesgård, nu by *Kelberön f.d. ö Åsums bränneri bränneri Skansen vall, grav
Härlöv by Kille-Sö sankmark? /Se Åsums mejeri mejeri Smitteplatsen åker
Härlöv förr sätesgård, nu by *Kollinge agir f. åker Åsumtorp by Sokrokaängen äng
Härlöv förr sätesgd, nu by *Korss weyenn f. väg Åsumtorp by Sommarstugorna sandbank
Härlöf by *Kraage tyrned f. åker Åsumtorpsgård gård Stenbackarna åkerbackar
Härlöv förr sätesgård, nu by Kraage tyrned Saknas /Se Åsumtorp station järnvägsstation Stenkillevången åkerområde
Härlöv by Kråktörnet åker /Se   Stinkåkern åker
Härlöv by *Kulpind, Syndre höys f. åker   Stora sund strömfåra
Härlöv by *Leeds agir f. havreåker   Store vång område
Härlöv f. hg, nu by *Leerbecks agir f. havreåker   Ströskiften åkermark
Härlöf by Lerbäck bäck /Se   Svarta sjö del av Helgeå
Härlöv by *Lerebiergis agir f. åker   Sönre ängar ängsmark, åker
Härlöv by Lerkorra vattensaml. /Se   Tellunden skogsbacke
Härlöv by *Lillö ö /Se   Torrehem åkerområde
Härlöv förr sätesgård, nu by Lillöhus ruin   Vallunden backe, skogsdunge
Härlöv by Lillöhus borgruin /Se   Vigermanskroken sankmark
Härlöv by *Lillö lund skogsdunge   Vigraman mad
Härlöv by *Liusse kuldtt, Lille och Store f. åkrar   Vistabacken sandbacke
Härlöv by *Maën f. ängsmark   Västra korp åker
Härlöv by *Miöingenn f. åker   Åsums fure furuskog
Härlöv by *Mosse bro agir f. åker   Ällekorran sankmark
Härlöv by *Mosse höys agir f. åker   Ängabacken åkerbacke
Härlöv by *Mossenn f. mosse   Ängavången åker
Härlöv by *Mökiers eng f. äng    
Härlöv by *Mössbacken höjd    
Härlöv by *Reffdraffuid ängsmark    
Härlöv by *Reffuegraffs agir f. åker    
Härlöv by Ripasjö utvidgning /Se    
Härlöv by *Rörholm f.d. holme    
Härlöv by *Rörholm (eg. Rorholm) f.d. holme eller udde    
Härlöv by *Sandagir f. åker    
Härlöv by *Sandagrebircke björklund    
Härlöv gårdar och lhtr *Saxe engen f. äng    
Härlöv by *Skade recken f. äng    
Härlöv by *Skade reckenn Saknas /Se    
Härlöv by *Skata rumper Saknas /Se    
Härlöv stadsdel /Se *Skateräckan Saknas /Se    
Härlöv f.d. by, nu stadsdel /Se *Spiellidt f. åker    
Härlöv by /Se *Stage bolid f. äng    
Härlöv by /Se Stagebolet ägonamn /Se    
Härlöv stadsdel /Se *Stang aage f. havreåker    
*Johans gaardt Gamble f. gd *Stoms agir f. åker    
Kyrkan Saknas *Studs agir f. åker    
Lillö gd *Suans liung agir f. åker    
Lillö gd Svarta sjö, förr Ripasjö utvidgning /Se    
Lillö gd *Synderhöys agir f. åker    
Lillö hg *Syndre höys kulpind f. åker    
Lillö hg /Se *Tockalyckan Saknas /Se    
Lillö gd *Tocke lyckenn f. åker    
Lillö kungsgård *Tofftenn f. åker    
Lillö hg *Tors agir f. havreåker    
Lillö kungsgård *Trane agir f. åker    
Lillö hg *Tranemåssar mossar /Se    
Lillö slott *Tranåkra åker /Se    
Lillö kungsgård *Vallagir f. havreåker    
Lillö kgsgd? *Vallen backe    
Lillö gd *Vallhagelunden förmodl. träddunge    
Lillö gd *Vrenge agir f. åker    
Lillö kungsgård *Vång, Västra f. vång    
Lillö hg *Vång, Östra f. vång    
Lillö gd *Vædingen f. åker    
Lillö gd Ällekorran sankmark /Se    
Lillö f. slott, nu hg Ällekorran sankmark /Se    
Lillö hg Ällingakorran åker, f. damm /Se    
Lillö kungsgd Ällingakorran förr damm /Se    
Lillö kungsgård Ällingakorran åker (förr damm) /Se    
Lillö gd      
Lillö hg      
Lillö kgsgd?      
Lillö kungsgd      
Lillö gd      
Lillö hg      
Lillö hg      
Lillö gd      
Lillö gd      
Lillö gd      
Lillö hg      
Lillö gd      
Lillö gd      
Lillö hg      
Lillö f. slott, nu hg      
Lillö hg      
Lillö hg      
Lillö hg      
Lillö gd      
Lillö gd      
Lillö hg      
Lillö kungsgård      
Lillö gd      
Lillö gd      
Lillö kungsgård      
?Lillö hg      
Lillö f. borg, sen kungsgård      
Lillö gdr      
Lillö hg      
Lillö kungsgd      
Lillö kungsgd      
Lillö kungsgd      
Nytvång gruvsamhälle /Se      
Prästgården Saknas      
Skönabäck gd /Se      
Åsum by      
Åsum by      
Åsum by      
Åsum by      
Åsum, Norra by      
Åsum, Norra by      
?Åsum by      
Åsum, Norra by      
Åsum by      
Åsum by      
Åsum, Norra by      
Åsum by      
Åsum, Norra by      
Åsum by      
*Åsums län Saknas      
*Aasom læn Saknas      
Åsumtorp by      
Åsumtorp by      
Åsumtorp by      
Åsumtorp by      
Åsumtorp by      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.