ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skepparslövs socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 199 Naturnamn : 144 Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 47
Skepparslöv sn *Alle toffte eng f. äng Skepparslövs sn sn Andamyren åker
Skepparslöv socken *Ande myr agir f. åker Skepparslöv sn och by Bjälkakärr Saknas
Skepparslöv sn Andmyren åker? /Se Skepparslöv sn Björnamad mad
Skepparslöv sn /Se *Annamyrs åker åker /Se Skeparslöv sn Bockaskogen skog
Skepparslöv sn *Arneholmen f. äng Skepparslöv sn Fjärdingsvången åker
Skepparslöv sn *Bielcke kiers agir f. åker Skepparslöv sn Flammen åker
Skepparslöv sn *Bircke kiers agir f. åker Skepparslöv sn och by Frikärrafuret fure
Skepparslöv sn *Birckes engen f. äng Skepparslöv sn och by Frikärren kärr
Skepparslöv sn Blackan ö Skepparslöv sn Furulyckan åker
Skepparslöv socken Blackan ö Bjärnhult by Gravakärr kärr
Skepparslöv sn *Blackema, se Blackan ö Bockatorp t. Helgedagsbacken skogsmark
Skepparslöv sn *Blegnestenen råmärke Bockatorpet torp Hästahagen betesmark
Skepparslöv sn *Bloenn f. åker Bockeboda by Högahultsbacken skogsmark
Skepparslöv sn Blomma damm natn. /Se Bockeboda gård Klackabacken backe
Skepparslöf by o sn »Bonadam» natn? /Se Ekeberg gård Klackabacken höjd
Skepparslöf sn *Brincke f. äng Furulund t. Klacken höjd
Skepparslöv by o sn *Brincke agir f. åker Granatorpet t. Knubbalyckan åker
Skepparslöv sn *Dambtofftenn f. åker Gökadal t. Knättet betesmark
Skepparslöv sn »Dragaredammen» natn? /Se Gökadal gård Kroppedamm åker
Skepparslöv sn »Dragarehusens Täppa» natn? /Se Hällmedal gård Ladebacken åker
Skepparslöv sn »Dragarelyckan» natn? /Se Isbygård gård Långemosse mosse
Skepparslöf sn »Dragare Torpanes Wång» natn? /Se Isgranatorp by Malman åker
Skepparslöv sn *Due Maën f. äng Isgrannatorp by Malttorkevången åker
Skepparslöv sn *Ellemossen mosse Isgrannatorp gård o. by Mårtenslycka åker
Skepparslöv sn *Ellis engen f. äng Isgrannatorp by Möllebäcken bäck
Skepparslöv sn *Elsflod agir f. åker Kjällunda, se Källunda traktnamn Mölletäppet betesmark
Skepparslöv sn »Elsflod agir» f. åker /Se Klackagården gård Norretoft åker
Skepparslöv sn *Erte steens agir f. åker Kullaberg gård Orekärret kärr
Skepparslöv sn *Flexryd f. äng Källunda gård Oxabetet betesmark
Skepparslöv sn *Fore engen f. äng Källunda traktnamn Oxalyckan åker
Skepparslöv sn *Gare krogs agir f. åker Nygård gård Oxatäppet betesmark
Skepparslöv sn *Gasekrogs agir åker /Se Olstorp t. Rabien åker
Skepparslöv sn *Giede röditt f. åker Skepparslöv by Ringelekors vägkors
Skepparslöv sn *Gryds agir f. åker Skepparslövs gård gård Sjunsabacken backe
Skepparslöv sn *Lilla Gåsängen ängsmark /Se Skepparslövgården gård Skabackarna skogsmark
Skepparslöv sn *Hammerlien f. äng Spånkull t. Skvallerbäcken Saknas
Skepparlöv sn /Se *Hamre agir f. åker Svenstorp by Skäggehåla skogsmark
Skepparslöv sn /Se *Hamre engen f. äng Svenstorp by Slätta täppe betesmark
Skepparslöv sn /Se *Hauffre leyerenn f. åker Svenstorp by Smedkärret kärr
Skepparslöv sn /Se *Hauffue engen f. äng Södrahus hus Snaben skogsmark
Skepparslöv sn /Se *Heste kyldenn f. åker Sönnerlycka by Storevång skogsmark
Skepparslöv sn /Se *Heste snabenn f. äng Sönnerlyckgården gård Storevång skog
Skepparslövs socken socken /Se *Hellestenen råmärke Torstorp t. Stövlabacken skogsmark
Skepparslöv sn /Se *Hiørnne rör råmärke Uddarp herregård Svarta sjö trädgård
Biergholt, se Björnhult by *Horssebiergs agir f. åker Uddarp gård Ängavången åker
Bjärnhult by *Hönsavikarna sank äng /Se Uddarp by Ängavången åker
Bjärnhult by *Höye eng f. äng Uddarp hg Ängsilen äng
Bjärnhult by *Kircke agir f. åker Vilan gård  
Bjärnhult by *Klaa agir f. åker Öllsjö by  
Bjärnhult by Klacka backen backe /Se Öllsjö by  
Bjärnhult by *Kløffuesten råmärke Öllsjödal gård  
Bjärnhult by *Krog engenn f. äng Öllsjögård gård  
Bjärnhult by Kroppedamm damm /Se    
Bjärnhult gård *Lambhöys agir f. åker    
Bjärnhult by Ledkorran vattensaml. /Se    
Bjärnhult by *Leekuld råmärke    
Bjärnhult by *Leer putten f. äng    
Bjärnhult by *Lengste daals agir f. åker    
Bjärnhult by Lerputten vattensamling /Se    
Bjärnhult gdr *Lillö, se Blackan ö    
Bjärnhult by *Långmossen råmärke    
Bjärnhult by *Maals agir och Lille maals agir f. åkrar    
Björnhult by *Maë ager, Lille f. åker    
Björnhult by *Maë agir f. åker    
Bockeboda gd *Maë agir, Store f. åker    
Bockaboda gd *Maë kulpenn f. åker    
Bockaboda gd *Mellum veyen f. åker    
Bockaboda gd *Mosekuld råmärke    
Bockaboda gd *Mossestenen gränsmärke    
Bockeboda gd *Neste Daals agir f. åker    
Bockaboda gd /Se *Nockesten råmärke    
Bockeboda skogv. /Se Packedamm damm /Se    
Bockeboda hmn /Se Prickestenen flyttblock /Se    
*Egherød gd *Prästestenen råmärke    
*Egherödh gd *Raahöys engen f. äng    
*Eggeryd gd *Ramme ore råmärke    
Gökadal gd /Se *Ramme steenn råmärke    
Isgrannatorp by *Ramnahus åker åker /Se    
Isgrannatorp by *Ramnahus ängen ängsmark /Se    
Isgrannatorp by *Ramna kjärr kärr /Se    
Isgrannatorp by *Ramna lyckan Saknas /Se    
Isgrannatorp by *Reffuehall råmärke    
Isgrannatorp by *Reffuehöys agir f. åker    
Isgrannatorp by *Reÿsse stenen råmärke    
Isgrannatorp by *Rörsberg råmärke    
Isgrannatorp by *Sandagir f. åker    
Isgrannatorp by *Sellis agir f. åker    
Isgrannatorp by *Sijssere stubben råmärke    
Isgrannatorp by *Sijssere stubben råmärke    
Isgrannatorp by *Skade kiers agir f. åker    
Isgrannatorp by *Skadekiers agir åker /Se    
Isgrannatorp by *Skade Kiers agir åker /Se    
Isgrannatorp by *Skade kiers äng ängsmark /Se    
Isgrannatorp gdr *Skatabjersfallet Saknas /Se    
Isgrannatorp by *Skatebjer åker? /Se    
Isgrannatorp gdr *Skatebjers åker åker /Se    
Isgrannatorp by *Skieldemaën f. äng    
Isgrannatorp gdr *Skvalderbäcken bäck    
Isgrannatorp by Skvallerbäcken bäck /Se    
Isgrannatörp by *Skvallrebäcken bäck    
Isgrannatorp by *Skyager f. åker    
Isgrannatorp by *Smedetofft f. åker    
Isgrannatorp by *Spanne kuld råmärke    
Isgrannatorp by /Se *Spendis agir f. åker    
Isgrannatorp by /Se *spiellidt f. åker    
Isgrannatorp by /Se *Steen klippen f. åker    
Isgrannatorp by /Se *Stenhaffue gruen gränsmärke    
Isgrannatorp by /Se *Stens eng f. äng    
Isgrannatorp gdar /Se *Sterte engen f. äng    
Knaberhyttan lht /Se *Stinten f. äng    
Nygård gd /Se *Store eng f. äng    
Olsöde, se Öllsjö by Svarta sjö trädgård /Se    
Sankt Peters kyrka sn Svartedamm damm? /Se    
»Skebersleff fangh» lokalitet i by *Throllegraven råmärke    
Skepparslövs fång Saknas *Tiuffs eng och Lille tiuffs eng f. ängar    
Skepparslöv by »Tiuffs eng» äng /Se    
Skepparslöv by *Tiuffue snabenn f. åker    
Skepparslöv by *Tius eng f. äng    
Skepparslöv by *Tius eng, Store f. äng    
Skepparslöv by »tius eng, Store» äng /Se    
Skepparslöv förr sätesgård, nu kyrkby /Se *Toffte fodenn f. åker    
Skepparslöv by *Torrenn f. äng    
Skepparslöv by *Tranekjerr kärr /Se    
Skepparslöv by *Tranekjerrs äng ängsmark /Se    
Skepparslöv by *Trane sten gränssten /Se    
Skepparslöv by *Tranestens kjerr kärr /Se    
Skepparslöv gd *Tue snabe engen f. äng    
Skepparslöv by *Törolden f. äng    
Skepparslöv by *Vderups rör råmärke    
Skepparslöv by *Vestre stenns gierde f. åker    
Skepparslöv by *Weys agir f. åker    
?Skepparslöv by *Viigre bröditt f. äng    
Skepparslöv by *Vommen f. åker    
Skepparslöv by *Vongsome rör råmärke    
Skepparslöv by *Vång, Norra f. vång    
Skepparslöv by Vång, Östra f. vång    
Skepparslöv by *Værmölle agir f. åker    
Skepparslöv by Ånnamyrsfallet skifte /Se    
Skepparslöv by *Øre agir f. åker    
Skepparslöv by o sn *Örnehögsbacken åker(?) /Se    
Skepparslöv by *Ørnnehöys agir f. åker    
Skepparslöv by *Østen kiers agir f. åker    
Skepparslöv by *Østre steens kier f. åker    
?Skepparslöv by *Østre wongs eng f. äng    
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skepparslöv by      
Skybärslööf, se Skepparslöv sn      
Svenstorp by      
Svenstorp by      
Svenstorp by      
Svenstorp by      
Svenstorp by      
Svenstorp by      
Svenstorp gdr      
Svenstorp by      
Svenstorp by      
Svenstorp by      
Svenstorp by      
»sywertorp» förr beb.      
Sönnerlycke by      
Sönnerlycke by      
Uddarp by      
Uddarp hg      
Uddarp by      
Uddarp by      
Uddarp gd /Se      
Uddarp Saknas      
Öllsjö by      
Öllsjö by      
Öllsjö by      
Öllsjö by      
Öllsjö by      
Öllsjö by      
Öllsjö gdr      
Öllsjö by      
Öllsjö by      
Öllsjö by      
Öllsjö by      
Öllsjö by      
Öllsjö by      
Öllsjö by      
Öllsjö by /Se      
Öllsjö by /Se      
Öllsjö gdr /Se      
Öllssjödal Saknas /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.