ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gustav Adolfs socken : Villands härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 101 Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 30
Gustav Adolf, se Viby sn *Almending f. allmänning Gustav Adolfs sn sn Alleparken omr.
Gustav Adolf sn /Se *Arne f. åker Gustav Adolfs socken socken Allet skogsområde
Gustaf Adolf (f. Viby) sn *Beckagre f. åkrar Abrahams bebyggelse Bastubacken höjd
Viby nuv. Gustav Adolfs sn *Becke agir f. åker Adams avs. Bastubacken höjd
Gustaf Adolfs sn sn *Berckis eng f. äng Bertes hmd Brudasten sten
Gustav Adolf sn *Bier ege Saknas Bertesandersas avs. Bröten omr.
Viby f. egen sn, nu by *Brerie Saknas *Bläxenborg hmd *Dösorna stenar
Viby f. egen sn, nu kyrkby *Brödett f. åker Bodelas hmd Ferehaven (gammal pestgård)
Gustav Adolf sn *Brödt Saknas Brockabrahamens lht Granebacken höjd
Gustav Adolf sn *Brödtt f. åker Brogården bebyggelse Gråhögabacken höjd
Viby by *Brönspiell f. åker Fajers bebyggelse Gyngakillan källa
Gustav Adolf sn /Se *Byagir f. åker Fajers el. Fajersanders bebyggelse Hampebacken höjd
Gustav Adolf sn /Se *Byholm f. äng Falkagården hmd Helga å å
Gustav Adolf sn /Se *Dyssiebierg f. höjd Fiskarehansens lht Kalvakulla höjd
Gustav Adolf sn /Se *Dössebierridt f. höjd Fjälkingeperens hmd Kalvakullastenen sten
Gustav Adolf sn /Se *Dössie f. åker Fruagården hmd Klockenahålan »håla»
Gustav Adolf sn /Se *Eletofft f. åker Gråhöga hmd Korshögabacken höjd
Gustav Adolf sn /Se *Espis eng f. äng Gåsakärr lht Kämpabacken höjd
Viby kyrka kyrka *Funnis lycke f. åker Hommenas hmd Lurahålan (förr) håla, nuv. skolplats
Viby, se Gustav Adolfs sn sn *Gaars agir, Vestre f. åker Husabrahamens lht Möllebackarna höjd
Viby sn, se Gustaf Adolfs sn sn *Gaarss agre f. åkrar Håslöv by Skomakarebacken höjd
Viby, se Gustaf Adolf sn sn *Geder agir f. åker Håslöv by Smedjebron bro
Viby sn, se Gustav Adolfs sn sn *Gierdett gärde Håslöv by Smedjebäcken Saknas
Håslöf by *Graffhöy Saknas Håslövs boställe bebyggelse Stenadansen domarering o. gravhög
Håslöv by *Graffshöy, Östre Saknas Jensjensjeppas hmd *Syorkullen höjd
Håslöv by *Greffshöy, Syndre Saknas Jeppanätters avs. Vibybäck bäck
Håslöv by *Grylle f. åker Johannehem avs. Viby vik vik
Håslöv Saknas *Grylle eng, Store f. åker Kanans hmd Vita krogstomterna omr.
Håslöv by *Haffue eng f. äng Knuts bebyggelse Vävablekan åker
Håslöv by *Hampagir f. åker Kristnas avs. Ålören ö
Håslöv by *Hauffegierde f. ängsmark Kruet hmd  
Håslöv by *Hoslöffue wong f. vång Kvarnäs bebyggelse  
Håslöv by *Humble kiers agre f. åkrar Kvinneholmhåkens lht  
Håslöv by *Humblekiers bierrid f. höjd Lundahåkens hmd  
Håslöv by *Höffuerydtt f. åker Micklas hmd  
Håslöv by *Höys agir f. åker Micklas bebyggelse  
Håslöv Saknas /Se *Illis agir f. åker *Myllebolens avs.  
Håslöv by /Se *Kabell f. åker Mårteneriks hmd  
Håslöv by /Se *Kanager, Östre f. åker Nilsolsandersas hmd  
Håslöv by /Se *Kirckehöys eng f. äng Nilsolsbondas hmd  
Håslöv by /Se *Kircketofftenn f. åker Norrepers ghs  
Kyrkan Saknas *Kircke wongen f. vång Perjens hmd  
Kyrkan Saknas *Korshøjen hög Petersborg bebyggelse  
Prästgården Saknas Krattapöl vattensaml. /Se Pettras hmd  
Skånes Viby samh. /Se *Langagir f. åker Prästagården bebyggelse  
Viby kyrkby *Leerbecks agir f. åker Rings hmd  
Viby kyrkby Lerbäck bäck /Se Skånes Viby trafikplats  
Viby by *Lerie f. åker Sven Åkas hmd  
Viby by *Lerier f. åkrar Talemannens hmd  
Viby by *Lerier f. åkrar Täppesjorden Saknas  
Viby by *Lydderne f. åker Viby by och jv.station  
Viby by *Magnell agir f. åker Viby by  
Viby by *Magle agir f. åker Viby by och sn  
Viby kyrkoby *Mellumbiers agir f. åker Viby kyrkby  
Viby by *Mellum stie åkermark Vuby kyrkby  
Viby by /Se *Mielpaden Saknas Viby by /Se  
  *Miöd ager, Östre f. åker Viby, se Skånes Viby trafikplats  
  *Ordmards höy eng f. äng Viby gård hmd  
  *Piilebusken Saknas    
  *Presteskallenn f. äng    
  *Reffue f. äng    
  *Reuere, Den store f. äng    
  *Skallen, Lille f. äng    
  *Skiollen f. äng    
  *Skomakareholmen trol. f.d. holme /Se    
  *Skomakareholmen möjl. f.d. holme /Se    
  Sme(d)jebäcken bäck /Se    
  *Steenbacke f. åker    
  Stendansen stensättning    
  *Stene dansen leye f. åker    
  *Stengaardseng f. äng    
  *Stens agre f. åkrar    
  *Stillenger f. åker    
  »Stillenger» förr åker /Se    
  *Stillere agir f. åker    
  *Styrekuld Saknas    
  *Svarta hatten trol. f.d. holme /Se    
  *Svarta hatten trol. f.d. holme /Se    
  *Syndre tofft f. åker    
  *Toffte agir f. åker    
  *Toffte eng f. äng    
  *Toffte korre f. åker    
  Tofte korra förr äng /Se    
  *Toffte spiell f. åker    
  *Tofftinn f. åker    
  *Trättepöl vattensaml.? /Se    
  Trättevång åker? /Se    
  *Tuehöye f. höjd    
  Vattendammen damm? /Se    
  Vattenkorran vattensaml.? /Se    
  *Vergaars agir f. åker    
  *Vestre agers leid f. led    
  Vibybäcken bäck /Se    
  *Viby wong f. vång    
  *Wongeleid, Norre f. led    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Ødegaards sticke f. åker    
  *Örat, resp. Öronen trol. f.d. uddar /Se    
  *Örkulle f. åker    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.