ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Trolle-Ljungby socken : Villands härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 171 Naturnamn : 147 Bebyggelsenamn : 271 Naturnamn : 271
Trolle-Ljungby sn /Se *Abiilde agerenn f. åker Trolle-Ljungby sn sn Almbacken höjd
Trolle-Ljung by sn *Almendingen f. äng Trolle Ljungby socken socken Almgravakorran vik
Trolle-Ljungby sn *Almendis agerenn f. åker Trolle Ljungby sn Askorren skär
Trolle-Ljungby sn Bjärnö ö Trolle-Ljungby sn, by och herrgård Askören övervattensgrund
Trolle-Ljungby sn sn Björnö = Bjärnö ö Adams hmd Badhuskroken vik
Trolle-Ljungby sn *Blacken, M. grund Anderslass bebyggelse Bastubacken höjd
Trolle-Ljungby sn Blacken, Ö. grund Anderstorp hmd Bjärabackarna höjd
Trolle-Ljungby sn Bredakläppen holme Anetteperens t. Björket skogsomr.
Trolle-Ljungby sn *Broddeholmen, se Brädholmen ö Appelkvistas t. Blackan undervattensgrund
Trolle-Ljungby sn Brödholm, se Brödjeholm holme Backagården g. Västra Blackan grund
Trolle-Ljungby sn Brädholmen ö Balsbygården hmd Östra Blackan grund
Trolle-Ljungby sn *Brödholmsklint, se Brödjeholmsören holmar Balsbynissens hmd Blackorna undervattensskär
Trolle-Ljungby sn *Bröditt f. åkr Bengtsro gård Bodaskäret holme
Trolle-Ljungby sn Brödjeholm, resp. Brödholm holme Billahuset lht Bodaskäret skär
Trolle-Ljungby sn Brödjeholm holme Bjärabondens bebyggelse Bodaviken vik
Trolle-Ljungby sn Bjödjeholm (resp. Brödholm), se Brädholmen ö Bjäragården hmd Bodaviken vik
Trolle-Ljungby sn Brödjeholmsören holmar Bjärns hmd Bredakläppen skär
Trolle-Ljungby sn *Diigis agerenn f. åker Bloms lht Bredakläppen holme
Trolle-Ljungby sn Eggskär ö /Se Brinkanilsens hmd Bredakläppen skär
Trolle-Ljungby sn *Egis agerenn f. åker Brinkens hmd Brödjeholm holme
Trolle-Ljungby sn *Egskär, se Äggaskär holme Brittens lht (hmd) Brödjeholm skär
Trolle-Ljungby sn *Enghauffue f. äng Brokeolans t. Brödholmen holme
Trolle-Ljungby sn Enhyllorna holmar Brötahusen hussamling Brödjeholmskroken vik
Trolle-Ljungby socken socken /Se Enhyllarna holmar /Se Budarens lht Brödjeholmsorren, Östre ö
Trolle-Ljungby gods o. sn /Se Enö bebyggd ö Budaresvenens t. Brödjeholmsören skär
Kirkelyngby, se Trolle-Ljungby by *Espelunds agerenn f. åker Bytaregården hmd Bröten rev
Ljungby, se Trolle-Ljungby hg o. sn Flisåren holme /Se Dala del av bysamhälle Bytarefuret omr.
Ljungby, se Trolle-Ljungby Saknas Fläsket grund /Se Dalagården hmd Bäckaskäret skär
Ljungby, se Trolle-Ljungby sn Fruskär, se Trueskär holme Dalagården hmd Dalahålan område (håla)
Ljungby, Östra, se Trolle-Ljungby sn *Gaardtz agrene f. åkrar Drottninhus hmd, skogv.bost. Djupan vik
Lyngby, se Trolle-Ljungby sn Gagne sjö f.d. sjö? Drottningtorp hmd Enhyllena holmar
Amyngs mølla kvarn Gagnesjön torrlagd sjö /Se Ekbacka bebyggelse med nöjesfält o. dyl. Enhyllorna skär
Gyetorp by Gagnesjön sjö /Se Ekenäs hmd Enö bebyggd ö
*Houffgaardenn f. gd »Giälldammen» natn /Se Erikskalarsas hmd Fjälkingaudden grund
Kyrkan Saknas *Gundehöys leren f. åker Erlands bebyggelse Fjororren grund
Kyrkan Saknas Hammaren, V- udde Fajerbodelas ä, hmd Flintabjär höjd
Landön fiskeläge med hamn Hammaren, Ö. udde Fajerolas ä. hmd Flisorrarevet rev
Landön fiskeläge med hamn Hammaren, Ö., se Mellanhammaren udde Falkahus arrendegårdar Flisören skär
Landön hamnplats o. fiskeläge Hammargrund grund Fiskarehuset lht Flisören holme
Ljungby, Västra by *Harskinnen f. åker Fiskareolans lht Flånken parti av hav
Ljungby, Västra och Östra byar *Heslebusk agerenn f. åker Flygarens lht Fläsket stenar över vattnet
Ljungby, Västra by *Hollen, Store och Lille f. ängar Fredrikamåns t. Fläsket holme
Ljungby, Västra by *Hullen f. äng Furuhyddan avs. Fläsket grund
Vätra Ljungby sn /Se Hylleholm holme Gamleolas t. Fläsket stengrund
Ljungby, Östra by Hylleholm holme /Se Gyetorp säteri, numera g. Fårabryggan udde
Ljungby, Östra by Hyllekrogen vik /Se Gulahus lht Fårabäck bäck och mynning
Östra Ljunby by *Hyllis agerenn f. åker Gunnels lht Gagnesjö f.d. sjöområde, nu uttorkat
Ljungby, Östra by *Höyde ryggenn f. åker Gyngens hmd Gamleperskrok åker
Ljungby, Östra by *Kalleholm, se Kalvholmen (resp. Kalvaholm) holme Gyngens hmd Gommen sten
?Ljungby, Östra by Kalvholmen (resp. Kalvaholm) holme Gäddans lht Gätestenen sten
Ljungby, Östra by Kalvaholm holme Görans hmd Gätänden omr.
Ljungby, Östra by Kalvön ö Hallingens bebyggelse Hammaren uddar
Ljungby, Östra by Klinten holme Hammarlunds bebyggelse Hammaren strandparti
Ljungby, Östra by *Korre agerenn f. åker Harens hmd Hammaren, Västra udde
Ljungby, Östra by *Korre agerenn åker /Se Hejan hmd Hammaren, Östra udde
Ljungby, Östra by *Krog agerenn f.åker Helgabengts lht Hamnorren skär
Ljungby, Östra by Kyllen, N. o. S., se Enhyllorna holmar Helgarebengts g Hamnören stenar
Ljungbygård = Trolle-Ljungby fideik. *Kyllen f. åker Holmatorpen bebyggelse Västra Hamrar udde
Lyckeboda gd /Se Ladufogdadammen damm /Se Holmers Saknas Hamrarna uddar
Lyndbygård = Trolle-Ljungby fideik. Landön ö Hovgårdaljungby by Hamrarna uddar
Lyngbygård, se Trolle-Ljungby hg Landön ö Hultagården hmd Hanöbukten bukt
Prästgården Saknas Landön udde Hussvens hmd Havtäppet omr.
Tosteberga by Landön halvö Håkenas avs. Havkärret åker
Tosteberga by *Landön udde Håkenäs t. Helgabengtskrok vik
Tosteberga by Landön halvö Hökatorp hmd Holmarna Saknas
Tosteberga by *Landösten grund Hökens hmd Hopaskiftet åkeromr.
Tosteberga by Lerbäck bäck /Se Hörnhyddan avs. Hundsören skär
Tosteberga by *Leergraffs agerenn f. åker *Inammarens lht Hylleholm holme
Tosteberga by *Lille raa f. äng *Inammarens lht Hylleholm ö
Tosteberga by *Limö, se Lindö holme Jakobs avs. Hylleholmsnäs udde
Tosteberga by Lindö holme Jenslass hmd Hylleholmsören ö
Tosteberga by *Lyndby wong, Vestre f. vång Jeppas hmd Hyllekrogen vik
Tosteberga by *Lyngby sjö, se Gagne sjö f.d. sjö? Jepsastället hmd Hyllekroken vik
Tosteberga by *Lårholm, se Lägerholmen holme Jönsbengts bebyggelse Hyllen, N. o. S., se Enhyllorna skär
Tosteberga by Låset, se *Mellangrund grund Jönsmats Saknas Hyndan vik
Tosteberga by Lägerholmen holme Jönsmåns t. Hästatäppan åker
Tosteberga by Lägerholmen holme Jönsols hmd Hökakroken vik
Tosteberga by Lägerholmen holme Jönsolsmånsas g. Hönsadammen damm
Tosteberga by Lägerholmen holme Johans hmd Inviken vik
Tosteberga by Maglesten sten *Järboens (Gärdsbons) hmd Inviken vik
Tosteberga by *Maglesten stenblock *Järbolarsens lht Istekrogen vik
Tosteberga by *Maglesten höjd (eller möjl.stenblock) Kajens hmd Istarkroken vik
Tosteberga by Maglesten rullstensblock Kajesvenens t. *Josop sten
?*Trollebo torp? /Se Markabäck bäck /Se Karls bebyggelse Jägarboden udde, plats
Trolle-Ljungby hg *Mellangrund grund Killeborg hmd Kalkgrundet grund
Trolle-Ljungby hg Mellanhammaren udde *Klaberhuset lht Kalkgrundet grund
Trolle-Ljungby hg *Muncke agerenn f. åker Klemmedas hmd Kalkgrundsknutorna skär
Trolle-Ljungby hg Möllefjorden fjord /Se Knutehuset, Knutehusen lhtr o. ägoomr. Kalvaholm holme
?Trolle-Ljungby hg Mörkö holme Knutstorp hmd Kalvaholm ö
Trolle-Ljungby hg *Mörkögrund grund Kockatorpet bebyggelse Kalvaholmsorrarna skär
Trolle-Ljungby hg *Norre Raa f. råmärke *Korrans hmd Kammerset omr. av hav
Trolle-Ljungby herresäte *Ny leed f. led Krunegårdarna hmdd Kammersörarna Saknas
Trolle-Ljungby gods *Perretreds agerenn f. åker *Kräfsens hmd Kammersörarna holmar
(Trolle-)Ljungby slott Prästagropen sänka /Se Kungagården hmd Karakroken vik, strandremsa
Trolle-Ljungby gods Prästavägen väg /Se Kungens bebyggelse Karlakull höjd
Trolle-Ljungby slott *Raaën råmärke Kämpahuset lht Killelyckan omr.
Trolle-Ljungby hg *Raastickidt f. åker Lafogdaperens g Klemmedalycka åkeromr.
Trolle-Ljungby gods *Raa weyen Saknas Landskräddarens tidigare hmd, numera lht Klintarevet rev
Trolle-Ljungby hg Rakö ö Landön, se Vanneberga traktnamn Klinten skär
Trolle-Ljungby hg Rakö ö Landön bebyggd halvö Klinten holme
Trolle-Ljungby hg /Se Rakö holme Landön hamnplats och fiskeläge Klinten skär
Trolle-Ljungby hg Rakö skaft, se Skaftet holme Larseriks hmd Klintorren skär
Trolle-Ljungby hg *Ranö, se rakö ö Larsols hmd Klockarelyckan åkeromr.
Trolle-Ljungby by *Romerin f. åker Larsols hmd Kläpparna skär
(Trolle-)Ljungby fideikommissegendom Rådammen damm /Se Larssvens hmd Klövakull höjd
Trolle-Ljungby hg *Rågö, se Rakö ö Lassajensas bebyggelse Knaggen åkeromr., åkrar
Trolle-Ljungby hgd Saltholmen holme Lassas lht Knekten holme
Trolle-Ljungby by Saltholmen holme Lassas hmd Knekten udde
Trolle-Ljungby hg *Sandagerenn f. åker Legevedsolans hmd Kohaven åker
Trolle-Ljungby hg *Sandagerenn f. åker Lenes hmd Kolamossen skogsomr.
Trolle-Ljungby hg *Siedals ager f. åker Lilletuvens lht Kontrollören sten
Trolle-Ljungby hg *Siedals kullene f. åkrar Lillåkens hmd Korsabacken höjd
Trolle-Ljungby hg Skadaskär holmar Ljungadal hmd Kristiansskär holme
Trolle-Ljungby hg Skadaskär skär /Se Ljungby Saknas Kristiansskär skär
?Trolle-Ljungby gods Skaftet holme Ljungby by Kristiansskärsorren skär
Trolle-Ljungby hg *Skalle barnid f. åker Ljungby, Västra by Krunevången åkeromr.
Trolle-Ljungby hg *Skeegaardtz agerenn f. åker Östra Ljungby traktnamn Kungsbacken höjd med skog
Trolle-Ljungby herresäte *Smeden grund Ljungby, Östra by Kyrkevägen väg
Trolle-Ljungby hg *Spundt f. äng Ljungbygård gods Käringorren udde
Trolle-Ljungby hg *Stackede rygge f. åkrar Ljungkvistas lht Ladufogdadammen damm
Trolle-Ljungby hg Stenskorran vattensaml? /Se Ljungkvistas lht Landö Bugten vik
Trolle-Ljungby hg Stinesgrop bäck /Se Luftaknutens t. Landön halvö
Trolle-Ljungby hg Storblacken grund Luftasvenens t. Landön halvö
Trolle-Ljungby hg Stutarna grund Luggesvenens hmd Landön halvö
Trolle-Ljungby hg *Stutarna grund Lyckeboanissens hmd Landön udde
Trolle-Ljungby hg Sättholmen, se Saltholmen holme Lyckeboda, se Östra Ljungby Saknas Landön udde
Trolle-Ljungby hg Sättholmen, se Saltholmen holme Lyckeboda hmd Lassakrog vik
Trolle-Ljungby aspdunge Saknas Tjuvakorran vattensaml? /Se Lägerholmen ö Lassaskrok vik
Trolle-Ljungby hg *Tofftenn f. äng Magletorp arrendeg., lht Lindö holme
Trolle-Ljungby hg Tostebergaudden udde Micklas hmd Lindö ö
Trolle-Ljungby hg Trollastenen, se *Maglesten förmodl. stenblock Micklas hmd Ljungafuret skogsomr.
Trolle-Ljungby hg Trueskär holme Munkagården hmd Ljungbyholmen holme
Torlle-Ljungby fideikom. och sn Udekorran vattensaml? /Se Månsa lht Ljungbymark utskifte
Trolle-Ljungby fideikom. och sn Vagnasjö sjö /Se Månsknuts hmd Ljungen skogsomr.
Trolle-Ljungby fideikom. och sn *Vejlebäck bäck Månsols bebyggelse Lyngbyholmen holme
Trolle-Ljungby fideik. Väjlasjö sjö /Se Mättas lht Långamärr höjd
Trolle-Ljungby fideikommissegendom *Vejlebäck bäck Möllarens t. Långaskär holme
Trolle-Ljungby fideikommissegendom Väjlebäck bäck /Se Möllerstedts Saknas Långaskär skär
?Trolle-Ljungby gd /Se *Weyelengen f. åker Mölleperens Saknas Lägerholmen holme
Trolle-Ljungby gd o. sn /Se *Wogesiø sjö Nilsfajers hmd Lägerholmen holme
Trolle-Ljungby prästgård Saknas *Vongensiø sjö Nils Oreds hmd Malttorran höjd, förr bebyggd
Vanneberga by *Vång, Norra f. vång Nilssvens hmd Markabäcken bäck
Vanneberga by *Vång, Södra f. vång Noses hmd Mellanskär holme
Vanneberga by *Västerblacken, se Storblacken grund Nybygget hmd Mellanskär skär
?Vanneberga by Äggaskär holme Nämmdamannens g. Mossängarna åkeromr.
Vanneberga by *Äggskärsklint, se Klinten holme Olagustavs lht. Måkeskär ö
Vanneberga by *Äggskärsten grund Olajons hmd Måkeskäret holme
Vanneberga by   Olalars hmd. Möllebäcken bäck
Vanneberga by   Olaljungs t. Möllefjorden vik
Vanneberga by   Packhuset »lastplats», allm. Möllefjorden fjord eller vik
Vanneberga by   Per Fiskares lht Mörkö holme
Vanneberga by /Se   Perjons hmd Mörkö ö
Vedeltorp, se Vejletorp by   Perjons hmd Mörkösknutan sten o. rev
*Veilebye Saknas   Perknuts hmd Niolagrundet grund
Vejletorp by   Perkristians lht Nordöstreorren grund
Väjletorp by   Perlars hmd Nyafall åker
Vejletorp by   Perlintas hmd Nya väg väg
Vejletorp by   Perniklas hmd Nyeollagrundet undervattensgrund
Vejletorp by   Permåns hmd Nyeväg väg(allé)
Vejletorp by   Personas hmd Olatuvesnabbe udde (ö?)
Vejletorp by   Peråkas hmd Oxholmen holme
Vejletorp by   Petters torp Packhuset udde
Vejletorp by   Pickarehåkens torp Persebackakroken vik
Vejletorp by   *Pjallens lht Persebacken udde
Vejletorp by   *Porrens torp Plogsudden udde
Väjletorp gd   Prinsahuset lht Porten vik
Väjletorp gd /Se   Påls hmd Prästagropen dike
Vietorp gd   Påls hmd Prästajorden utjord
Vietorp gd   Pålsolas avs. Prästorren udde
Wæthletorp, se Vejletorp by   Pålspellas hmd Putestenen stenskär
Äspetorp gd:ar /Se   Pålsåkenas bs Pärsan område
    Rasmusas hmd Rakorren grund
    Rikelarsas torp Rakö ö
    Rosagården hmd Rakö ö
    Rusthållaresvenens hmd Raköskaft holme
    Rävabengtens hmd Revlarna revlar
    Rävabengtens lht Rosakroken vik
    Rävajöns lht Rosorren stenar, grund
    Sandtorpet hmd Rungan plats
    Scheffers lht Rustningsskäret holme
    Sillagården hmd Rustningsskäret skär
    Simonolas hmd Rådammen vattensamling
    Simonasvensas hmd Rödjan åker
    Sjötorp samhälle Saltbjärsbacken höjd
    Skarps bs Saltholmen holme
    Skoarehuset (Skoarens) lht Saltholmen ö
    Skogvaktarebengtens hmd Sandafuret fure
    Skomakarens lht Sandkroken kustremsa
    Skomakaresvenens lht Skabban udde
    Slinkabengtens torp Skabban udde
    Släbolars hmd Skabbaskäret holme
    Släbostället hmd Skabbskär skär
    Slättholmen hmd Skabbören övervattensgrund
    Smedandersens lht Skadaskär holme
    Smedens hmd Skadaskär skär
    Smedens hmd Skaftet ö
    Snibbatruls Saknas Skatan skär
    Sones hmd Skogsnuebacken höjd
    Spelehuset avs. Släbovägen väg
    Spetsagården hmd Snittingskullen udde
    Spetsens torp Snoringsbacken höjd
    Starksmårtenas torp Sothallarna stenar
    Stines hmd Smedjekroken åkeromr.
    Storegårds hmd Sothalla skär
    Storepersjensas lht *Stenabjärsled bro
    *Streckas bebyggelse Stenbacken höjd
    Stålsas bebyggelse Stinesbäck bäck
    Sven Ids torp Stora bryggan brygga
    Svenjons hmd Stutarna grund
    Svenjons hmd Stängeskroken vik
    Svenjonsandersas torp Stättalyckorna åkeromr.
    Svenmalmbergs lht Stövlaledet plats vid vägkorsning
    Svenmåns hmd Suggan ör över vattnet
    Svenmårtens hmd Suggen grund
    Svenpererikas t. Svartepetter sten
    Svenstorp hmd Svartepålarna plats
    Svensvens hmd. Svartorren Saknas
    Svenåkas hmd Sven-Åkasskär skär
    Tenahuset lht Sven-Åkes skär holme
    Toffleperens t. Sölvesborgskläppen holme
    Torklas hmd. Sölvitsborgskläppen ö
    Tosteberga by Söndrakorra vik
    Tosteberga by Söndre krog vik
    Tosteberga by Söndrekrok vik
    Tosteberga by Söndrenabb udde
    Tosteberga ås, se Åsen hmd Takholmen holme
    *Tretummiagården hmd Takholmsviken vik
    Trolleby, se Vannebergaby poststn Terraholmen ö
    Trolle Ljungby säteri Tjutören övervattensgrund
    Trolle Ljungby herrgård *Tjutörsstenarna stenar över vattnet
    Trolle-Ljungby herrgård och socken Tockahåle vik
    Ljungby, Trolle herrgård Tokahällsskär, se Sven-Åkes skär holme
    Ljungby, Trolle säteri /Se Tokahållsskär skär
    Trulsa hmd Tomten omr.
    Trulsas Saknas Trollasten sten
    Turas hmd Trollasten sten
    Tuvas hmd Trollasten stenblock
    Tyskatrulsens hmd Truedsskär skär
    Tyskens hmd Trueskär holme
    *Uddikelars hmd Trueskär skär
    Utflyttningsgårdarna gårdar Tuaskrog vik
    Valdemars hmd Tuasnabe udde
    Valsegården hmd Tunören ö
    Vanneberga traktnamn Tybäcken bäck
    Vanneberga by Tyet omr. av åkrar
    Vanneberga by Täppet eller Täppen omr.
    Vanneberga by Vallhöj höjd
    Vannebergaby poststn Vanneberga fure, se Sandafuret Saknas
    Vanneberga by Vannebergaholmen udde
    Vanneberga by Vannebergaholmen halvö
    Vanneberga gård hmd Vannfallet bukt
    Vietorp bebyggelse Vasen vassö
    Villands Nygård bebyggelse Vassudden vassö
    Väjletorp säteri, nu hmd Vattenfallen vatten
    Västas hmd *Vegorn del av mosse
    Västergård hmd Vångaviken vik
    Vävarebengts lht Vångaviken vik
    Vävarens lht Västervång åker
    Åkebos hms Ålahaken udde
    Åsen (Tosteberga ås) hmd Ålahaken udde
    Åstras bebyggelse Ålahaksorrarna småskär
    *Åstras hmd Åldermansskäret holme
    *Åstrashansas hmd Åldermansskäret skär
    Ängabondens bebyggelse Åsen skogsom.
    Ängagården hmd Äggaskär holme
    Ängholmarna traktnamn Äggaskär skär
    Ängholmarne, se Ängholmarna traktnamn Äggaskär skär
    Änkans hmd Äggskärsklint, se Klinten holme
    Äspesjensens torp Ängen omr.
    Äspet omr. Ängholmarna skär
    Äspetorp arrendegårdar Östra ören övervattensgrund

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.