ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nymö socken : Villands härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 17 Naturnamn : 65 Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 19
Numö sn *Abelle agir f. åker Nymö sn sn Bjäralyckorna åkeromr.
Nymö sn *Asp f. åker Nymö sn och by Bjäret höjd
Nymö sn /Se *Asper f. åker Nymö socken och by Boställsplanteringen skogslotten
Nymö sn *Birckis agre f. åkrar Nymö socken och by *Dorrahög höjd
Nymö sn *Brede agir f. åker Nymö sn och by *Hudik åkeromr.
Nymö Saknas /Se *Bröd agre f. åkrar Abrahams hmd Karlströmmarebroen bro
Nymö sn /Se *Bröditt f. åker Abrahamsoles avs. Lerkärret kärr
Nymö sn /Se *Brödlenge f. åker Bengtsnissas avs. Märgelgraven vattensamling
Nymö sn /Se *Brödt f. åker Bondes bebyggelse Norrekorre vattensamling
Nymö sn /Se *Bröllende backendt backe Böckarens lht Norrekrok åkeromr.
Kyrkan Saknas *Dale agir f. åker Davidas lht Norrevång del av Nymö
Nymö by *Dalen dal Döntasvenens lht Nyevång åkeromr.
Nymö by *Dals agir f. åker *Grobergsanders hmd *Purralyckorna utjord
Nymö by *Dals ryg f. åker Grönadal hmd Rackarekroken åkeromr.
Nymö by *Degnne Knull f. åker Gubbens g. Storagrop dike
Nymö by /Se *Deygere höy höjd Håkenas bebyggelse Söndrekorre vattensamling
Sjöbäckahusen lhtr /Se *Drenge agir f. åker *Ippas hmd Söndremark område
  *Egebuskenn Saknas Janneshansas ghs Söndrevång del av Nymö
  *Gaars agir f. åker Jannesjönsas lht Tranekärret kärr
  *Gaassespieldt f. åker Jeppas hmd  
  *Graffs agir f. åker Järns lht  
  *Gryds agre f. åker Kakans bebyggelse  
  *Hamis spieldtt f. åker Larsrasmus hmd  
  *Hantys agir f. åker Lassas hmd  
  *Hittehög f. höjd Lillehem hmd  
  *Holme agir f. åker Matsamånsas lht  
  *Kelnne agre f. åkrar Matsjöns hmd  
  *Konnebiergs agre f. åkrar Möjenissens lht  
  Korreström vattendrag /Se *Möjens lht  
  *Kors agir f. åker Möjeperens hmd  
  *Krog lirie f. åker Möllehuset hmd  
  *Kulhöys agre f. åker Nilsjöns hmd  
  *Kulpe eng f. äng Norregård hmd  
  *Kulpe lerie f. åker Norregård gård  
  *Kurff agre f. åkrar Norregårdsjeppans bebyggelse  
  *Kyrkogården Saknas Nymö by  
  *Köllerin Saknas Nymö socken  
  *Lends agir, Ny f. åker Nämndamannens hmd  
  *Lerie f. åker Pereriks hmd  
  *Leyss agir f. åker Permattes hmd  
  *Lirie f. åker Permårtens hmd  
  *Long eng f. äng Prästabondens bebyggelse  
  *Lycke agir f. åker Rungkvistens avs.  
  *Lyckenn f. åkermark Röras hmd  
  *Maglemosse höy f. höjd Sakrisas lht  
  *Marckeskiels agre f. åkrar *Skippers hmd  
  *Marckesskiels lerie f. åker Sjöbäckahusen hus  
  *Möllebiers eng f. äng Sjömåns lht  
  *Neste bröds agir f. åker Smedens lht  
  *Oresteens agre f. åkrar Solbacken avs.  
  *Saandagre f. åkrar Stallens gård  
  *Saande, Syndre och Nörre f. åkrar Stockholmarens lht.  
  *Saanden f. åker Timmermansbostället bebyggelse  
  *Saande rygge f. åkrar Tomsasoles lht  
  *Snecke f. åker *Trummarens hmd  
  *Stegle agir f. åker Valsahansens lht  
  *Tranne kier f. kärr    
  *Vgelbröds eng f. äng    
  *Vglehals eng f. äng    
  *Vandale agre f. åkrar    
  *Weye renger f. åker    
  *Vrange toffte f. åker    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Östra f. vång    
  *Væding f. åker    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.