ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gualövs socken : Villands härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 55 Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 30
Gualöv sn Amindeå å /Se Gualöv sn sn Abborresten undervattensgrund med synlig sten
Gualöv sn *Billie agerenn f. åker Gualövs sn anmärkningar Allet skogsomr.
Gualöv sn /Se *Boes ager f. åker Andershans bebyggelse Fägerö holme
Gualöv socken *Bromölle lycken f. åker Annexhemmanet eckl.hemman Fägö ö
Gualöv sn *Bröditt f. åker Bergsas bebyggelse Grönaskär skär
Gualöv sn *Brödlengerne f. åkrar Bjäragården g. Havkärret strandremsa
Gualöv sn *Dals agerenn f. åker Brinkagården hmd Grönaskär skär
Gualöv sn *Dauids leditt f. led Budarens lht *Horsakar plats
Gualöv sn *Egebuskindt f. åker Danskahuset lht Gualövsfjorden bukt
Gualöv sn *Fielchinde lyckenn f. åker Flinksas lht Kittefure skogsomr.
Gualöv sn /Se *Fielckinde agir f. åker Fridhem bebyggelse Kittehålan djup i Ivösjön
Gualöv sn /Se *Flageleds agir f. åker Frågott hmd Kittelandat kustremsa
Gualöv by /Se *Fogede ryggene f. åkrar Frågottens bebygggelse Ljungavången skogsomr.
Gualöv by o. sn /Se *Gröne weys agrene f. åkrar Gualövs socken socken Möllefjorden fjord el. vik
Gualöv sn /Se *Gulstor lycke f. åker Gualöv sn och by Nummertioskrok område
Gualövs kyrka Saknas *Holmene f. ängar Gualöv by Sandhaven skogsomr.
Kyrkan Saknas *Hyllesteens agir f. åker Gualöv sn Sigridslund bokskog
*Deynnefestin f. klockaregård *Hyllis agerenn f. åker Gunles lht Skräbeån å
Gualöv by *Höyde ryggen f. åker Gybergs lht Skräbeån å
Gualöv sn *Höys ageren f. åker Görans bebyggelse Skräbötäppet skogbevuxet omr.
Gualöv sn /Se *Kiedels lyckerne f. åkrar Hanspers hmd Smalamark omr.
Gualöv by *Klöffuesteens stickid f. åker Hanssvens g. *Sällåkrarna åkeromr.
Gualöv by *Korss agerenn f. åker Hejderidaregården del av nuv. Sjögård Sällåkravägen väg
Gualöv by *Krogagerenn, Lille och Store f. åkrar Jägarehuset bebyggelse Takholmen holme
Gualöv by *Kurnaë agir f. åker Kavringahuset lht Trossakroken skogsomr.
Gualöv by *Leer agerenn f. åker Kells lht Trudasfure skogsomr.
Gualöv by *Lycke marck f. åkermark Kellsas hmd Trulsavik vik
Gualöv by *Muncke agerenn f. åker Kittegården bebyggelse Tyskasanden skogsomr.
Gualöv by Möllefjorden fjord /Se Kommissarns avs. Västrabacke höjd
Gualöv by *Nalle hussett f. åker Korrens lht Åminnet mynning
Gualöv by *Piile agerenn f. åker Kruarens bebyggelse  
Gualöv by *Porte lyckenn f. åker Kruet lht  
Gualöv by *Raassager f. åker Kvattahuset lht  
Gualöv by *Riishöys lyckenn f. åker Legevens hmd  
Gualöv by *Rödden f. äng Lillesignes lht  
Gualöv by *Sand agerenn f. åker Lindenro hmd  
Gualöv by *Sel agrene f. åkrar Majes lht  
Gualöv by *Siö ryggene f. åkrar Månsknuts hmd  
Gualöv by /Se *Siö wongh f. vång Månssvens bebyggelse  
Gualöv by /Se *Siø wong, Norre f. vång Möllehusen hus (bydel)  
Kåsemölla kvarntorp Skräbekorran vattensamling? /Se Möllorna Saknas  
Skräbbemölla kvarn Skräbelyckan åker? /Se Nybo hmd  
Skräbbemölla kvarn Skräbetäppet skogsmark /Se Nygård hmd  
Skräbemölla kvarn /Se Skräbeån å /Se Nämdemansgården g.  
  *Skræpa äldre namn på Skräbeån? /Se Olajensandersas hmd  
  *Steens lycke f. åker Olaolsgård bebyggelse  
  *Sten ager f. åker Olasvens hmd  
  *Syndre tofft f. åker Oredas torp  
  *Thanne eng f. äng Permåns hmd  
  *Tofftenn f. åker Pernils g.  
  *Toffte sickid f. åker Pålsas lht  
  *Torn ager f. åker Simonas hmd  
  *Tranne agir f. åker Sjögård gård  
  Vipakurra vattensaml.? /Se Skräbekvarn kvarn  
  *Vång, Södra f. vång Skräbemölla kvarntomt  
    Solhem bebyggelse  
    Spelehuset lht  
    Spetsens hmd  
    Stockholmarehuset avs.  
    Ställbengtahuset lht  
    Svenolsgård hmd  
    Sventrueds bebyggelse  
    Trossagården hmd  
    Trossanissens avs.  
    Trudas hmd  
    Tyskagården hmd  
    Västrabackar Saknas  
    Västras ghs  
    Åkas lht  
    Ängsgård bebyggelse  
    Ängstorp hmd  

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.