ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stenestads socken : Södra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 88 Naturnamn : 57 Bebyggelsenamn : 93 Naturnamn : 70
Stenestad sn *Beshis agger f. åker Stenestad by o. sn Bastuvången åker
Stenestad sn *Bregne Agger f. åker Stenestad sn Bastuvången åker
Stenestad sn *Byskouff byskog Backahus torp Bjärbacken åker
Stenestad sn *Bögeholtt bokskog Bengt Rörs torp Bjärbacken åker
Stenestad sn Dovre terräng Bengtstorp torp Bjäret höjd
Stenestad sn *Hyldis agger f. åker Björkahus torp Bjärvången skogsområde
Stenestad sn Eningebäcken bäck Boden gård Björket skogsområde
Stenestad sn Hallabäcken bäck Boden gård Bohagen betesmark
Stenestad sn /Se Hallabäcken bäck /Se Dalshult torp Brammaholm skogs- och kärrområde
Stenestad sn /Se Husarabron bro Drakesholm gård Broledet grind
Stenestads sn sn /Se *Kallehauffue hage Drakesholm herrgård Bränneriliden backe
Stenestad sn /Se Killebäcken bäck Drakesholm Saknas /Se Bränneristliden backe
Backahus hmd /Se *Klane beck Saknas Englaberg gård Bykärret kärr
Bengt Rörs torp /Se Klavebäck bäck /Se Eninge gård Eke, Norra åker
Bpoden hmd /Se Klåverödsjön sjö Eninge gårdar Eke, Södra åker och skogsområde
*Braskahuset lht /Se Klövabäcken bäck Eninge gårdar /Se Gamla bro bro
Dalshult torp /Se Klövabäcken bäck Fåraböket gård Getamaden betesmark
Dragesholm hg Klövahallar höjd? Gravarehus f.d. gård Gropaledet grind
*Draugerødt f. gd Kohusfäladen ängsmark Grisahus torp Grävarebacken åker
Dragesholm säteri /Se *Komminne Agger f. åker Gryet ställe Grävarehagen skogsområde
Dragesholm säteri /Se Krukedamm damm /Se Gryteryd gård Grävarevången åker
*Dragröd hmd /Se *Laëfyldingenn f. äng Gråaborg torp Hallonbacken skog
Eninge by Liderna skogsområde Gräskalyckan hus Husarängen äng
Eninge by Lilloran skog? Grävarehuset torp Hästahagen f.d. betesmark
Eninge gd Lilloran skogsomr. /Se Grönhult gård Hästskogen skog
Eninge by *Maën wed gaardenn f. äng Gålarp gård Höga hult höjd
Eninge by /Se Marbäcken bäck och gränsmärke Gålarp by Kalla källa källa
Eninge by /Se ?Marbäcken bäck Gålarp by /Se Klövabäcken bäck
Eninge by /Se Marbäcken bäck Hallbergs lycka hus Klövahallar Saknas
Eninge by /Se Marchebech, se även Marbäck bäck Holmahus gård Klövalyckan åker
Eninge gd:ar /Se *Marck becken Saknas Hult by Klövalyckan åker
Gravarehus gd /Se Mar(ka)bäck bäck /Se Hult gård Knuts lycka betesmark
Gryteröd gd Mellanoran skogsområde Hultahus gård Knuts täppa åker
Gryteröd by Mellanoran skogsomr. /Se Hultahus gård Knuts täppa åker
Gryteröd gd /Se Munkabomossen mosse Hultahus, Lilla torp Kohagen skogsområde
Gråaborg lht /Se Oran skogsomr. /Se Hultahus, Stora torp Kohus fäladen f.d. betesmark, nu skogsområde
Gräskalyckan lht /Se *Orebäck bäck Lilla Killegården gård Koskogen f.d. skog
Grönhult gd /Se Orebäcken bäck Killegården, Lilla gård Krockedammen damm
Gålarp by /Se Orebäcken skiljebäck /Se Stora Killegården gård Kråkemaden äng
Gålarp by /Se Orekroken skog Killegården, Stora gård Kråkemaden betesmark
Gålarp gd Orekroken skogsomr. /Se Klöva gård Kråkevången betesmark
Holmahus hmd /Se *Prestebiergh höjd Klöva gård Kvigehagen skogsområde
Hult gd /Se *Prestebiergs Engh f. äng Klövamölla vtnkvarn Käringamaden äng
Hultahus gd /Se *Prestegaards ager, Østre f. åker Klöva mölla kvarn Lövs lid vägbacke
Killegården gd /Se Rävahallen höjd Kohus torp Majorakällan källa
*Klintahuset torp /Se Rörbäck bäck /Se Krestens torp Mellanvången åker
Klöva gd Soffebacken backe Kristoffers torp Muntrakällan källa
Klöva gd /Se Soklintshallen höjd Kråkehus torp Märgelvången åker
Klövahallar Saknas *Stengis ager f. åker Kråkehus torp Möllehultet skogsområde
Klövamöllan kvarn /Se *Stengis Krogenn f. äng Kyblehult torp Norra eke åker
Kohus gd /Se *Stening ?skog Lavesa torp Norra hult skog
Komminne Agger Saknas /Se Säteribacken höjd Lises stuga hus Norra källa källa
Kristens lht /Se *Teckekier f. äng Lökagården gård Nyvång åker
*Krogholm f. gd Tjörebäck bäck o. gränsmärke /Se Lökagården, Lilla gård Nyvång åker
*Krogholm hmd /Se *Tofften f. åker Lökagården, Stora gård Orekroken skog
Kyblehult lht /Se *Tofft wed gaardenn f. åker Lönshus torp Rörbäcksängen skogsmark
Lavesa torp /Se Vedbäck bäck? /Se Magleröd by Skräddarelyckan betesmark
Lises stuga lht /Se   Magleröd gård Skräddarelyckan åker
Lökagården gd:ar /Se   Magleröd by Smedalyckan åker
Lönshus gd /Se   Magleröd gård Smedjebackaliden backe
Magleröd by /Se   Magleröd by /Se Smedlyckan åker
Magleröd by /Se   Mellanhus torp Snuegrottan grotta
Magleröd by /Se   Mossahus torp Soffebacken bergknalle
Mossahus lht /Se   Mossahus torp Stenvången åker
*Mossahuset torp /Se   Munkabo gård Södra eke åker
Munkabo by /Se   Munkabo gård Tjuvakroken skog
Muntrahus lht /Se   Muntrahus torp Toften åker
Nordhus lht /Se   Norrhus torp Toften åker
Nyvångshus lht /Se   Nybygget torp Vierödstöckorna snårskog
Ola Hans´ lht /Se   Nyhus torp Östra hult skog
Oregården gd /Se   Nyhus torp  
Oregården gd /Se   Nyvångshus torp  
Per Gräsalyckan lht /Se   Ola Hans´ torp  
Prästgården Saknas   Oregården gård  
Rörbäckshus lht /Se   Oregården gård  
Smedjebacken gd /Se   Per Gräs´ lycka hus  
Stenestad by   Rönnegården gård  
Stenestad by   Rörbäckshus torp  
Stenestad by   Rörbäckshus torp  
Stenestad by   Lille Smedjebacken gård  
Stenestad by /Se   Store Smedjebacken gård  
Strenestedt, se Stenestad by o sn   Smedjebacken gårdar  
Stubbaröd by /Se   Stubbaröd by  
Stubbaröd by   Stubbaröd by  
Stubbaröd gd /Se   Stubbaröd by  
*Verkhus Saknas /Se   Stubbaröd by  
Änglaberg gd /Se   Stubbaröd gårdar  
Önners lycka lht /Se   Stubbaröd gårdar /Se  
    Stubbaröd by  
    Änglaberg, se Änglaberga traktnamn  
    Änglaberga traktnamn  
    Änglaberga gård  
    Önners lycka hus el. torp  

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.