ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Riseberga socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 330 Naturnamn : 254 Bebyggelsenamn : 346 Naturnamn : 1785
Riseberga sn Allet Saknas /Se Riseberga sn sn Aleängen Saknas
Riseberga sn Amaden Saknas /Se Riseberga sn o. by Allarpebacken åker
Riseberga sn Asparna betesmark /Se Riseberga socken Allarpeholmen äng
Riseberga sn Bandsjön sjö Riseberga sn o. by Allet aldunge
Riseberga socken Saknas /Se Bandsjön sjö /Se Riseberga sn Allmänningatuvorna äng
Riseberga sn /Se Birkarpskanalen vattendrag Riseberga sn Almsa äng Saknas
Riseberga sn Bjäramossen mosse Riseberga sn /Se Alströms lycka Saknas
Algier tp Björns mosse mosse Riseberga sn /Se Anders Eliasa åker Saknas
Allarp by Blydammen åker /Se Riseberga sn /Se Anders Svensa vång åker
?Anderstorp by Boelåker åkermark? /Se Algier t. Appelunehål kärr
Anderstorp by Boelåkrar åkermark? /Se Allarp bebyggelse Appelunehålskälla Saknas
Björkarp gd Boelsåker åkermark? /Se Allarp by Appladalen åker
Björkarp by /Se Bohlbroerna Saknas /Se Allarp by Askesåkern Saknas
Björket, Lilla och Stora by resp. gd Bohlbrokilen Saknas /Se Allarp, Lilla Saknas Asmaden Saknas
Björket, L:a o. St:a byar /Se Bohlbrosnipen Saknas /Se Anderstorp bebyggelse Asmadlierna backar
Bona tp /Se Bohlbroängen Saknas /Se Anderstorp by Aspebacken Saknas
Bonnarp by Bohls bygget betesmark /Se Anderstorp by Assar Krämares lycka Saknas
Bonnarp by Bohlsliden backe? /Se Anners avs. Backahålan åker
Bonarp Saknas /Se Bohlåker åkermark? /Se Barkaskogslid terrängnamn Backahålan, Norra Saknas
Brandeborg by Bohl äng ängsmark? /Se Bengt-fjelebacken terrängnamn Backahålorna Saknas
Brandeborg by /Se Bolet försvunnet namn avseende ägor /Se Berga t. Backahällan åker
Brandeborg (Brandenborre) beb.namn /Se Bonnarps hed hed Bikabygget, se Björkebygget Saknas Backahällorna Saknas
Brandeborg tp /Se Bonnarpssjön sjö Birkarp, se Björkarp Saknas Backarammen kärrmark
Brandenborre, Brandeborg beb.namn /Se Brödabäcken bäckar /Se Bjäragården bebyggelse Backaremsan åker
Brandsberga by Bäljaneå å Bjärahus, se Bjäragården Saknas Backarevlen Saknas
Brandsberga by Bäljaneå å Bjerahuset torp Backarna Saknas
Brohuset Saknas /Se Bäljaneå å /Se Björkarp traktnamn Backaslätt betesmark
Broröd gd Dejebäcken bäck Björkarp bebyggelse Backåkern Saknas
Broröd by /Se Dejebäcken bäck /Se Björkarp by Badeholmen äng
Bökesåkra gdar /Se Dåbra ägomark Björkarp by Badhusamaden Saknas
Bökesåkra gd:ar /Se Ekebacken Saknas /Se Björkarp by /Se Badstuhålan betesmark
Charlottenlust tp /Se Ekefällebacken Saknas /Se Björkebo avs. Bagaremaden Saknas
Degne gaarden f. gd Eket Saknas /Se Björkebygget traktnamn Baggeholmen äng
Dobbra tp /Se Eneskogen skog Björkebygget bebyggelse Bandsjön Saknas
Dompe-Bengténs torp /Se Fans kärr kärr? Björkebygget gård Bandsjön sjö
Dunderhyttan torp /Se Fjärhanabacken Saknas /Se Björket by Barkaskogslid Saknas
Eskilslycka torp /Se Fjärhanakällan Saknas /Se Björket by Barkaåkern förr barkupplag
Fastorp by Fjärhanamossarna mossar? /Se Björket, Lilla bebyggelse Baråkern Saknas
Farstorp by /Se Fjärhanamossen mosse? /Se Lilla Björket by Bastahagen Saknas
Farstorp Saknas /Se Fjärhanarammarna sankmark? /Se Björket, Stora bebyggelse Bastahagen Saknas
Forestad, Östra by och kronopark Fjärhanemossarna Saknas /Se Stora Björket by Bastet åker
Forestad by Forestadbro bro Björketorp bebyggelse Bastuan allmänning
Forestad by /Se Galgabacken skogsbacke Björkliden, se Sjöleden Saknas Bastuan Saknas
Gundetorp by Galtamossen mosse Bojstorp, se Bökstorp Saknas Bastuan förr linberedningsplats, nu betesmark
Hagen gd Galtamossen mosse Bona t. Bastubacken åker
Hamburg tp /Se Galtamossen mosse Bonarp by Bastuhålan Saknas
Harthus tp /Se Gamle hage Saknas /Se Bonarp Saknas Bastukärret Saknas
Herrevadskloster Saknas Geringslådan åker /Se Bonarp by Bastuåkern, Lilla Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Getarydet Saknas /Se Bonarp by Beckmans ryd Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Gillarebacken Saknas /Se Bonarp by Bengfjelebacken skogsbacke
Herrevad förr kloster Gläntebacken skogsbacke /Se Bonarp by och f.d. lägerplats Bengalyckan åker
Herrevad förr kloster Gåramossen mosse Bonarpa hed Saknas Bergsa lycka åker
Herrevad förr kloster Gåsabacken Saknas /Se Bonnarp traktnamn Bergs äng Saknas
Herrevad förr kloster Hagabacken åker /Se Brandeborg bebyggelse Bibackarna skogsbacke
Herrevad förr kloster Hallahagen hage Brandeborg gård Bikull höjd
Herrevad förr kloster Hallen Saknas /Se Brandeburg by Bjerakärret Saknas
Herrevad förr kloster Hallenastycket åker /Se Brandsberg Saknas Bjerbacken allmänning
Herrevadskloster f. kloster, nu kungsgård Hampamossen mosse Brandsberga gård Bjermossarammarna Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu kungsgård Hiebacken höjd /Se Brnadsberga by Bjermossen Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu kungsgård Hiebäcken bäck /Se Breda hus t. Bjerröddraget bäck
Herrevadskloster f. kloster, nu kungsgård Hiehögen natn. /Se Brink t. Bjuramossen Saknas
Herrevadskloster f. kloster, hu hg Hiekullarna natn. /Se Brodins lycka torp Bjällebacken skogsbacke
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Hiemossen mosse /Se Brohuset bebyggelse Bjällehöjden Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu herresäte Hildas äng äng Brohuset lägenhet Bjällehöjden Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Hingsthagen Saknas /Se Brohuset by Björkebacken skogsdunge
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Hinnabjär höjd Broröd gård Björkebacken skogsbacke
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Hjortabjär höjd Broröd by Björkeskärr Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Hjortaknipen, jfr Hjortasprånget bergvägg /Se Broröd by Björkeskärr Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Hjortasprånget klippa Bygget gård Björkeskärrs mosse Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Hjortamossen mosse Böckralyckan torp Björkesmossen, Lilla Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Holiden dalgång /Se Bökesåkra bebyggelse Björkespjället skogsmark
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Horsakärr kärr Bökesåkra by Björket skogsdunge
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Humlehustoften Saknas /Se Bökesåkra by Björnahultet skogsbacke
Herrevad förr kloster Hundabacken backe /Se Bökstorp traktnamn Björnavadet kärr
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Hundsbjär natn. /Se Bökstorp bebyggelse Björnbäraåkern Saknas
Herrevad förr kloster »Husadammen» natn. /Se Bökstorp gård Björngraven grotta
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Hyttekällan Saknas /Se Bökstorp gård Björnmossabacken Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgd Hyttekärret Saknas /Se Bösahuset t. Björnsmossarammen kärrmark
Herrevad förr kloster Hålasjön damm /Se Carlslund lht Björnsmossen Saknas
Herrevad förr kloster Häsbäck bäck Corfitztorp avs. Björnsmossen, Lilla Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Häsbäck bäck /Se Dala t. Björnsmossen, Stora Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu hg Hässledraget sank mark Dalhem avs. Blackadraget kärrmark
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Hästhagen ägomark Dammsgården bebyggelse Blankebackarna skogsbackar
Herrevadskloster f. kloster, nu kungsgård Högakull höjd Damsgården, se Forestad Saknas Blanke mosse Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu hg Högalid Saknas /Se Damsgården gård Blekebackaåkern Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu hg Höralyckan Saknas /Se Damsgården gård Blekebackaåkern Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Jens Pärs´ håla Saknas /Se Daskahuset t. Blekemossavägen landsväg
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Judabacken Saknas /Se Debäcken bebyggelse Blekebjer höjd
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Judahagen Saknas /Se Dejebäck torp? Blekebjer backe
Herrevadskloster f. kloster nu hg Judahuset Saknas /Se Dejebäck torp Blekehålan åker
Herrevadskloster f. kloster nu hg Judaledet Saknas /Se De(j)ebäcken gård Blekeplatsen gräsmark
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Judaledsplanteringen, se Judaledet Saknas /Se Dunderhyttan t. Blixtvadsbacken skogsbacke
Herrevadskloster f. kloster nu hg Judalyckan Saknas /Se Dybergslycka torp Blixtvadskärret Saknas
Herrevadskloster kungsgård Judastenarna Saknas /Se Dåbra t. Blomholmen äng
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Juskushall basaltklippa Ekelyckan avs. Blydammen äng
Herrevadskloster kgsgd Jällabjär triangelpunkt Engaröd, se Ängaröd Saknas Blåalid Saknas
Herrevadskloster kgsgd Kakebäck bäck /Se Farstorp bebyggelse Blålidsdalen Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Karussedammen damm /Se Farstorp by Boalyckan åker
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Killebäck bäck /Se Farstorp by Bockabäcken Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Kisebäck bäck /Se Forestad traktnamn Bockamossen Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu hg Klarabäck bäck /Se Forestad Saknas Bockasprånget klippa
Herrevadskloster förr kloster nu hg Klockaredammen damm /Se Forestad by Bokahålan åker
Herrevadskloster kungsgård Klockarehallen häll Forestad by Boke, Lilla skogsbacke
Herrevadskloster förr kloster, nu hg Klosterhagen hage Fridhem avs. Bokekärret Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu hg Klövabäcken bäck Fällekroken t. Bokesor Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu kungsgård Knisbäcken bäck /Se Getakroken avs. Bokärr Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu kungsgård Knisbäckshultet Saknas /Se Gotthem avs. Bolagshagen skogslott
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Knisbäckskärret Saknas /Se Gundetorp by Bolberhultet Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Knivsbäck bäck /Se Gundetorp bebyggelse Bolbroarna Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Korsskär klyfta Gundetorp by Bolbrobacken skogsbacke
Herrevadskloster kgsgd. Kringlemosse Saknas /Se Gålehuset t. Bolbrobäcken bäck
Herrevadskloster f. kloster nu hg Kroppekällan källa Gåsabygget gård Bolbrohallen stenhäll
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Kroppekärret Saknas /Se Haga bebyggelse Bolbrokärret Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Ladufyllet äng /Se Hagahuset t. Bolbrokärret Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Liksta(de)n Saknas /Se Hagen, se Riseberga Saknas Bolbroledet grind
Herrevadskloster kungsgård Lilla mad Saknas /Se Hagen bebyggelse Bolbrosnipen Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Lilla äng Saknas /Se Hagen gård Bolbroängen Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu kungsgård Lilla ängskärret Saknas /Se Hallagården bebyggelse Boleholm äng
Herrevadskloster kungsgård Ljungby hed Saknas /Se Hallströmslycka torp Bolelid Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu kungsgård Långalierna Saknas /Se Harthus traktnamn Bolelidsåkern Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Långarödbäcken bäck Harthus bebyggelse Bonarpe gata väg
Herrevadskloster f. kloster nu hg Långemosse Saknas /Se Harthus gård Bonarps hed exercispl.
Herrevadskloster kungsgård Lövringen sjö Havakroken bebyggelse Bonarps hed exercisfält
Herrevadskloster kgsgd. Lövringen sjö /Se Helenelund t. Bonarpa hed slätt
Herrevadskloster f. kloster, senare hg Maglesten granitblock /Se Herrevadskloster kronoegendom Bonarpesjön Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu hg Malrör fornlämning Herrevadskloster Saknas Bonarps sjö sjö
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Möllemossen mosse Herrevadskloster bebyggelse Borrarelyckan Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Möllerdammen sank mark Herrevadskloster, Lilla t. Boställeskärret Saknas
Herrevadskloster gd Mörkaskog hage Hestra t. Boställsrydet åker
Herrevadskloster hg (förr kloster) Mörka(n)skog hage Holmdala bebyggelse Boställsängen Saknas
Herrevadskoster förr kloster, nu hg Natthall höjd Hovbacken t. Brandsa backe skogsbacke
Herrevadskloster kungsgård, cistercienserkloster Nye hage Saknas /Se Hovbacken, Norra t. Brandsa kärr Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Nyängsmossen mosse Hålegården bebyggelse Brandsbergaängen förr utäng
Herrevadskloster hg Olas lycka Saknas /Se Hättorna bebyggelse Breda drag kärr
Herrevadskloster kungsgård Olas åker Saknas /Se Högakull bebyggelse Breda hult höjd
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Onda ådra Saknas /Se Ingelstorp bebyggelse Breda hult skogsbacke
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Onda ådras backe, se Onda ådra Saknas /Se Ingelstorp by Breda mad Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu hg Orebäck bäck /Se Ingelstorp by Breda mad Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Plantahagen Saknas /Se Jordboden traktnamn Bredingen åker
Herrevadskloster förr kloster, nu hg Portåkern Saknas /Se Jordboden bebyggelse Bredingen åker
Herrevadskloster förr kloster, nu hg Prästaängen sank mark Jordboden gård Bredingen åker
Herrevadskloster kungsgd (förr kloster) Pulkakroken åker /Se Jordboden by Bredingen äng
Herrevadskloster kungsgård Rackarebacken Saknas /Se Judahuset t. Bredingeåkern Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Råröd triangelpunkt Jällaberg, se Gällaberg Saknas Bredmossen Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Rävabacken Saknas /Se Järbäck bebyggelse Brimledälden Saknas
Herrevadskloster gd Rävalierna Saknas /Se Järbäck gårdar Brimleåkern Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Rönne å å Järbäck by Broledet grind
Herrevadskloster f. kloster, nu kungsgård Rönne å å Kloster, Lilla t. Bromaden äng
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Rönne å å Kloster kronoegendom Brorödsmossarammarna kärrmarker
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Rönne å å Kloster kungsgård Brorödsmossen Saknas
Herrevads kloster Saknas Rönne å å Kloster kungsgård Broäng Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Rövarekulan skogsbacke Klosterhagen torp Bruna håla åker
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Sjömanskull höjd Knallarehyttan avs. Brunnlyckan åker
Herrevadskloster hg, förr kloster Sjömossen mosse Knallarehyttan torp Brunnåkern Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård *Sjön, Öster o. Väster, se Sorrödsjön, Ö. o. V. sjöar Knallarehyttan torp Brusängen Saknas
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgård Skaftet åker /Se Kolleberga kronoeg. Brygghusaåkern Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Skeholmsbacken Saknas /Se Kolleberga bebyggelse Brytstugbacken skogsbacke
Herrevadskloster förr kloster, nu kungsgd Skiehagen Saknas /Se Kolleberga kronoegendom Brände backe Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Skogdammen damm /Se Kolleberga kronoeg. Brändebacke mosse Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu kungsgård Skrållen källa /Se Kopparhatten avs. Brända björke åker
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Skrållkällan källa /Se Korsrör t. Brändagersbacke Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Skäralid dalgång /Se Kristiansborg avs. Brändagers mosse Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Skäraån å /Se Krokahuset avs. Brännemossarammarna kärrmark
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Skäraån å /Se Kroken bebyggelse Brännerikärret Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Skärån å Kroken gård Brännerimossen Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Skärån å Kronotorp bebyggelse Brännesbacken skogsbacke
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Skärån å Krutkällaren lht Bränneshöjden höjd
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Skärån å Kulspruteskjutbanan, se Bonnarp Saknas Brännesmaden Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Skärån å Källehus t. Brödabäcken Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Slätta vrätt åker Källstorp t. Brödabäcken Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Slättåkern åker /Se Kättaryd bebyggelse Brödabäcksdäldorna Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu kungsgård Slättåkerslyckan Saknas /Se Kätterydet torp Brödabäckskärret Saknas
Herrevadskloster f. kloster, sedan kungsgård Smeadammen damm /Se Kättestugan t. Brödabäckskärren Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu kungsgård Smedens äng sank mark Liakroken t. Buskaröd åker
Herrevadskloster f. kloster, nu kungsgård Snapphanaeken ek Liderna hemman Buskeslid backe
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Sommarskogen lekplats /Se Lidgården gård Byalyckan åker
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Sorrödsjön, V. sjö Lierna bebyggelse Byggebacken backe
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Sorrödsjön, Ö. o. V. sjöar Lindhög avs. Byggeshult backe
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Sorrödsjön, Ö. o. V. sjöar Ljung Saknas Byggeshultabacken Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Sorrödsjön, Ö. o. V. sjöar Ljung gård Byggesstätt grind
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Sorrödsjön, Ö. o. V. sjöar Ljung by Bymossakärret Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Sorrödsjön, Västra sjö Ljungaborg bebyggelse Byxan åker
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Sorrödsjön, Östra sjö Ljungby Saknas Byxebackarna skogsbackar
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Sorrödssjön, Östra sjö /Se Ljungby by Byxestycket åker
Herrevadskloster f. kloster Stalltoften Saknas /Se Ljungbyhed Saknas Byxestycket åker
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Stenbrottsmossen mosse Ljungbyhed st:n, flygfält Bäckaholmen äng
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård *Stenbäck bäck? /Se Ljungby hed järnvägss. Bäckakroken åker
Herrevadscloster f. kloster, senare kungsladugård Stenhagen Saknas /Se Ljungdalstorpet torp Bäckakroken åker
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Stenholmen terräng Ljunghuset torp Bäckakroken åker
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Stenrännan vattendrag /Se Lugnet bebyggelse Bäckakärret Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Stocken spång Lundalstorpet avs. Bäckakärret Saknas
Herrevadskloster f. kloster nu hg Stora dämme fördämning? Lundsgården bebyggelse Bäckaremsan äng
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Storarydsdammen sjö Lundsgården gård Bäckarännet äng
Herrevadskloster f. kloster nu hg Store fiskedammen damm Lybeck t. Bäckaåkern Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Storkabacken skogsbacke /Se Lökshus bebyggelse Bäckaåkern Saknas
Herrevadskloster herresäte Storkabacken skogsbacke /Se Mallahuset t. Bälgandeå, Lilla Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Storkaboet lid /Se Marocko t. Bäljane å å
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Storkaboet lid /Se Murarehuset t. Bältens kärr Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Strids dalar Saknas Nybo gård Böjalyckan Saknas
Herrevadskloster förr kloster nu kungsgård /Se *Stridsvad vadställe Nybo bebyggelse Bökebacken skogsbacke
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Svartekärr Saknas /Se Nybo, Lilla bebyggelse Bökebacken Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Svarte mosse mosse Nybo, Stora bebyggelse Bökebacken skogsbacke
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Svarte mosse mosse Nybro del av Sjöleden Bökebacken skogsbacke
?Herrevadskloster nu hgd Svartemosse Saknas /Se Nybygget t. Bökebacken Saknas
Herrevadskloster f. län, nu hg Svartet Saknas /Se Nyslätt bebyggelse Bökebacken Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Svarvarehultet terräng Nytorp bebyggelse Bökebacken skogsbacke
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Såglagsbacken Saknas /Se Näbbhuset bebyggelse Bökebacken Saknas
Herrevadskloster f. kloster, senare kungsgård Tallsmossen mosse Per Påls lycka t. Bökebacken Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Tisdagbäck bäck Petersborg t. Bökehatten skogsbacke
Herrevadskloster f. län, nu hg Tistabäck bäck /Se Posthuset t. Böljenakärr Saknas
Herrevadskloster f. kloster, nu hg Tjörnadamm damm Prästmöllan t. Dalabackarna skogsbackar
Herrevadskloster gd /Se Tjörnadamm damm /Se Prästamöllan gård Dalabacken skogsbacke
Herrevadskloster gods /Se Tomasspången bro /Se Påsahuset lht Dalaåkern Saknas
Herrevadskloster Saknas /Se Tornamossen, Lilla mosse Rallatill avs. Dalmans mosse Saknas
Herrevadskloster, Lilla Saknas /Se Torsjö sjö /Se Rallatill avs. Dammabacken Saknas
Herrevadskloster tidigare kloster, nu hg /Se Tranbäramossen Saknas /Se Riga t. Dammabackarna Saknas
Herrevadskloster förr kloster /Se Tranerydsbackarna, Västra o. Östra Saknas /Se Riseberga traktnamn Dammadalen åker
Hestra torp /Se Tranerydskärren, se Tranerydsmosse Saknas /Se Riseberga Saknas Dammadraget äng
Hestra torp /Se Tranerydsljung, se Tranerydsmosse Saknas /Se Riseberga poststn Dammahagarna Saknas
Hestra torp /Se Tranerydsmosse allmänning /Se Riseberga by Dammahagen Saknas
Hyttekällan lht /Se Tranerödmossen mosse Risebergagården bebyggelse Dammahagsåkern Saknas
Hyttekärret lht /Se Traneröds mosse myr Ruggaröd bebyggelse Dammakärret Saknas
Ingelstorp gd Traneröds mosse myr Ruggaröd gård Dammakärret Saknas
Jordboden Saknas /Se Traneröds mosse mosse /Se Ruveröd bebyggelse Dammaliden backe
Jungfru Maria kyrka förr kyrka /Se Trinnakärr Saknas /Se Ruveröd by Dammamossen Saknas
Järbäck by /Se Trösken åker /Se Ruveröd gård Dammaåkern Saknas
Klensborg tp /Se Trösket äng /Se Rynke bebyggelse Dammaåkern Saknas
Knallarehyttan torp /Se Tvenningsbäcken bäck /Se Rynke gård Dammen äng
Kolleberga gd Vannedammen damm /Se Rynke by Dammsgårdaåkern Saknas
Korsör tp /Se Vinterhålet Saknas /Se Rynke gd /Se Danskastycket åker
Kungsbacka tp /Se Vrättan åker /Se Råröd by Danskingahålan åker
Liagården, se Lidagården gd /Se Välabacken skogsbacke? /Se Råröd by Daskalyckan åker
Lille Pär´s torp Väladammen äng /Se Råred indr. militiebost. De elva granarna granar
Ljung by Välakärret kärr? /Se Rårröd bebyggelse De tre vise männen bokar
Ljung by /Se Vänna grav stenröse Sjögården bebyggelse Djurlyckan hage
?Ljungby by Vänna mosse mosse Sjögården, Lilla bebyggelse Dobrabacken skogsbacke
?Ljungby by Värbacken Saknas /Se Sjöleden traktnamn Domareringen stensättning
?Ljungby by Värbackadalen, se Värbacken Saknas /Se Sjöleden traktnamn Domareringen stensättning
?Ljungby by *Västersjön, se Sorrödsjön, Ö. o. V. sjö Sjöleden bebyggelse Dompe-Bengts lycka skogsbacke
Ljungby by Västralid Saknas /Se Sjöleden boställe Dragliden Saknas
?Ljungbyhed flygpl. Västramad Saknas /Se Sjöliden, se Sjöleden Saknas Dragonbanan betesmark
Ljungbyhed m:e /Se Västrarpesjön sjö Sjövik Saknas Drottningberget höjd
Lundsgård Saknas /Se Ybbarpsån å Skoghuset traktnamn Drättalyckan backe
+Lübeck f.d. torp /Se Ybbarpsån å Skoghuset bebyggelse Drättalyckebacken backe
Lybeck tp /Se Ybbarpsån å Skoghuset gård Drättaåkern Saknas
Möllare-Pär´ens torp Yxan åker /Se Skoghuset herrgård Drövtasträtet markväg
Maglesten ortnamn /Se *Älgesjö, se Traneröds mosse trol. f.d. sjö Skogshus, se Skoghuset Saknas Dunkers hall bergknalle
Marocko tp /Se *Älge sjö, se Traneröds mosse trol. myr Skogshus t. Dämmesledet grind
Mörkanskog klosterhage Älgesjö förr sjö, nu mosse /Se Skogvaktarehus t. Egrabacke åker
Natalshuset tp /Se *Ælghi, förr även Älgesjö mosse /Se Skomakarehus t. Egran åker
Nybo by Ängen Saknas /Se Skräddarehuset traktnamn Egran åker
Nybäck tp /Se Äskekull höjd Skräddarehuset bebyggelse Ekebackarna Saknas
Oskar kyrka /Se *Östersjön, se Sorrödsjön, Ö. o. V. sjö Skräddarehuset gård Ekebacken Saknas
Paris tp /Se Östralycka Saknas /Se Skräddarehuset gård Ekebacken skogsbacke
Pasevalk tp /Se   Skälleberga bebyggelse Ekebacken Saknas
Pettersburg tp /Se   Skällaberga by Ekebacken skogsbacke
Riga tp /Se   Skäralid st:n, kronopark Ekebacken Saknas
Riseberga gd   Skärholma traktnamn Ekebacken skogsbacke
Riseberga by   Skärholma bebyggelse Ekebacken skogsdunge
*Riseberga prästgård by   Skärholmen, se Skärholma Saknas Ekebacken Saknas
Rom tp /Se   Släaröd bebyggelse Ekebacken Saknas
Ruveröd gd   Släaröd by Ekebacken skogsbacke
Ruveröd gd   Släaröd by Ekebacken Saknas
Rynke by   Slättåkra traktnamn Ekebacken skogsbacke
Rynke by   Slättåkra bebyggelse Ekefällebacken Saknas
Rynke by /Se   Slättåkra gård Ekekullen höjd
Rynke by /Se   Slättåkra by Ekelidsmaden Saknas
Råröd indr. militieboställe   Slättåkra by Ekerödsmossen Saknas
Råröd gdr /Se   Slättåkrabo, se Slättåkra Saknas Ekeslyckan skogslott
Sankta Maria förr kloster   Smedjeryd bebyggelse Ekeslyckan skogsbacke
Sankta Maria kloster förr kloster   Smedjeryd gård Ekesmossen Saknas
Sankta Maria kloster förr kloster   Smålanden bebyggelse Ekesåkern Saknas
Sankta Maria kloster förr kloster   Smålanden by Ekesåkern Saknas
Sankta Maria kloster förr kloster   Smålanden by Eket skogsbacke
Sankta Maria kloster förr kloster   Snickaretorp t. Eket skogsdunge
Sankta Maria kloster förr kloster   Sorröd bebyggelse Eket ekedunge
Sankta Maria förr kloster   Sorröd by Ekevången åker
Sankta Maria kloster förr kloster   Sorröd by Emellan åarna åker
Sankta Maria förr kloster   Sorröd by /Se Emmas vång åker
Sankta Maria förr kloster   Spaa t. Enebacken Saknas
Sankta Maria förr kloster   Spelhuset t. Enebacken skogsbacke
Sankta Maria förr kloster   Spångakroget gästg.gård Eneskogen område med enar
Sankta Maria förr kloster   Spången traktnamn Eneängen Saknas
Sankta Maria kloster förr kloster   Spången Saknas Enighetskärret Saknas
Sankta Maria förr kloster   Spången by o. gästgivaregård Ensalycka åker
Sankta Maria kolster förr kloster   Spånga krog t. Eriksdammsmossen Saknas
Sankta Maria kloster förr kloster   Spångkrogen, se Spången Saknas Eskilkull åker
Sankta Maria kloster förr kloster   Stenhagahuset t. Eskilslycka skogsbacke
Sankta Maria kloster förr kloster   Stenholmen t. Fans kärr Saknas
Sankta Maria kloster förr kloster   Stockaryd bebyggelse Faxebjer höjd
Sankta Maria kloster förr kloster   Storaryd bebyggelse Faxebjersbacke Saknas
Sankta Maria förr kloster   Stockaryd gård Faxebjerskälla Saknas
Sankta Maria kloster förr kloster   Stockaryd gård Faxebjersmosse Saknas
Sjöleden Saknas /Se   Storaryd by Filkamaden Saknas
?Skoghus hg   Storaryd gård Fillemanskälla källa
Skräddarebacken torp   Svarvareboden bebyggelse Fiskabyggabacken Saknas
Skälleberga by   Svarvareboden gård Fiskaremaden Saknas
Skäralid samhälle, dalgång /Se   Svarvareboda by Fiskemaden Saknas
Skäralid samh. /Se   Svenstorp Saknas Fjärdingspålakärret Saknas
Skäralid by /Se   Svenstorp by Fjärdingspålaliden Saknas
Släaröd by /Se   Torsjö bebyggelse Fjärdingspålaåkern Saknas
Slättåkra by   Torsjö by Fjärhanamossarna Saknas
Slättåkra by   Torsjö by Fjärhanamossen Saknas
Slättåkra by   Tostarp Saknas Fjärhanarammarna kärrmark
Slättåkra by /Se   Tostarp kronoegendom Flammahålan åker
Smedjeryd gd /Se   Tostarp herrgård Flathult höjd
Sorröd gd   Tostarp gd Flybackarna skogsbackar
Sorröd by /Se   Trollahuset t. Flyerna kärr
Sorröd Saknas /Se   Trumpeten avs. Flyrammen kärrmark
Sorröd gdr /Se   Trumpeten gård Fläderna äng
Spaa tp /Se   Trädgårdshus t. Flöjesbacken Saknas
Stockaryd gd /Se   Vaktmästarehus t. Flöjesmaden Saknas
Stockaryd gd /Se   Vargahuset hus Forsakärr kärr
Storaryd by   Vargahuset t. Forsalyckan åker
Storaryd by /Se   Vessmanstorp, se Väsmanstorp Saknas Forsan kärr
Storkaboet hus /Se   Vessmanstorp bebyggelse Forshall klippa
*Stridzwad Saknas   Vessmanstorp by Forshallsstigen Saknas
Svenstorp by   Vessmanstorp by Franka källa Saknas
Torsjö gd   Vieröd by Franken äng
Torsjö gd /Se   Vieröd gård Fredagsbackarna Saknas
Tåstarp by   Vieröd bebyggelse Fredagshallen Saknas
Vessmanstorp by   Vinnarp, L. Saknas Fredrikalycka Saknas
Vieröd gd   Vinnarp by Fredrikalyckor åker
Vieröd gd /Se   Värgapet bebyggelse Fredriksakärr Saknas
Vieröd gd /Se   Värgapet gård Fredrikslycka åker
Väla-Karl´ens torp /Se   Värgapet gård Frihultalyckan åker
Västrarp by   Väsmanstorp traktnamn Frihultaängen Saknas
Västrarp gd   Västergård Saknas Frihultet skogsbacke
Åstratorp by   Västrarp bebyggelse Furubackarna Saknas
Ängaröd gd /Se   Västrarp gård Furubacken skogsbacke
    Vestarp by Furukärret Saknas
    Åstratorp bebyggelse Furulycka åker
    Åstratorp by Fågelsångsbackarna skogsbackar
    Åstratorp by Fågelsångsbacken skogsbacke
    Äktabo, se Äktaboden Saknas Fågelsångsslätten betesmark
    Äktaboden traktnamn Fågelsångsvången skogslott
    Äktaboden bebyggelse Fålakärret Saknas
    Äktaboden gård Fårabäcken Saknas
    Äktabo by Fårabäcken Saknas
    Ängaröd traktnamn Fåralyckan skogsbacke
    Ängaröd bebyggelse Fädriften markväg
    Ängaröd gård Fädriften markväg
    Ängaröd gård Fädriften markväg
    Ängarödshuset t. Fäladen betesmark
    Östervång bebyggelse Fäladen betesmark
    Östervång gård Fäladen betesmark
      Fäladen betesmark
      Fäladsledet grind
      Fällekrokskärret Saknas
      Fällesbackakärret Saknas
      Fällesbacken skogsbacke
      Fälleshultet skogsbacke
      Fästemösrumpan åker
      Fölskärr, Lilla Saknas
      Galgabacken skogsbacke
      Galtamossen Saknas
      Galtamossen Saknas
      Galtamosse mosse
      Galtaslätten betesmark
      Gamla hage Saknas
      Gamle äng Saknas
      Garvarehålan åker
      Gatebackarna åker
      Gatebacken åker
      Gatehålan åker
      Gatelyckan åker
      Gatelyckan åker
      Gatelyckan åker
      Gatelyckan åker
      Gatelyckan åker
      Gatulyckan åker
      Gatelyckemossen Saknas
      Gatemossen Saknas
      Gateslätten åker
      Gatubackarna skogsbackar
      Gatubacken skogsbacke
      Gatubacken åker
      Gatubacken åker
      Gatubacken skogsbacke
      Gatubäcken Saknas
      Gatuledet grind
      Gatulyckan åker
      Gatulyckan åker
      Gatuslätten åker
      Gatusträtet markväg
      Gerabacken, N. Saknas
      Geramossen Saknas
      Gerarammarna kärrmark
      Gerarna Saknas
      Geringslådan åker
      Getarydet Saknas
      Gillarebacken Saknas
      Gläntebacken skogsbacke
      Gottland skogsmo
      Granedungen Saknas
      Granekull skogsdunge
      Gravabacken skogsbacke
      Grebbornashål åker
      Grisabacken skogsbacke
      Grusabacken åker
      Gråger höjd
      Gräshålan betesmark
      Gräsåkern Saknas
      Gräsållan dalgång
      Grävlingabacken skogsbacke
      Grävlingabacken Saknas
      Grävlingabacken Saknas
      Grävlingakärret Saknas
      Grönahåla åker
      Grönebacke Saknas
      Grönefloe bäck
      Grössabacken skogsbacke
      Grössalyckan åker
      Gubbalyckan åker
      Gubbastycket åker
      Gubbastycket åker
      Gubbaåkern Saknas
      Gudeåkern Saknas
      Guldstycket åker
      Gundetorpa rotastycke åker
      Gustavslätten åker
      Gålelyckan åker
      Gårdstadbacken Saknas
      Gårdsplan äng
      Gåsabacken Saknas
      Gåsadammen Saknas
      Gåsadammskärret Saknas
      Gåsaegran åker
      Gåsaholmarna ängar
      Gåsaholmen äng
      Gåsahålet damm
      Gåsaklintsbacken Saknas
      Gåsakärret Saknas
      Gåsaledet grind
      Gåsamad Saknas
      Gällaberg kulle
      Gärakärret Saknas
      Gärdeskärret kärr
      Göingahålan betesmark
      Göingahålsåkrarna Saknas
      Göingamaden Saknas
      Göingatorpet marknadsplats
      Göingavången åker
      Göingeboken Saknas
      Göingestenen sten
      Gökabacken skogsbacke
      Hagabacken Saknas
      Hagagärdet åker
      Hagahultet backe
      Hagahålan åker
      Hagakärret Saknas
      Hagaledet grind
      Hagalyckan Saknas
      Hagalyckan åker
      Hagasidden kärrmark
      Hagatomten betesmark
      Hagen Saknas
      Hagen Saknas
      Hagentornsbacken Saknas
      Hagentornsmossen Saknas
      Haleåkern Saknas
      Hallabacken skogsbacke
      Hallahagen Saknas
      Hallakällan källa
      Hallakärret Saknas
      Hallakärret Saknas
      Hallalyckan åker
      Hallavången åker
      Hallen bergknalle
      Hallen häll
      Hallen stenhäll
      Hallenastycket åker
      Hallnastycket åker
      Hallonastycket åker
      Hallöden åker
      Halvön äng
      Hampamossen Saknas
      Hampemossen Saknas
      Hanabäckskärr Saknas
      Handlarebacken Saknas
      Hannesholm äng
      Hansamaden Saknas
      Hans-Nils-krok äng
      Hans-Nils-vång åker
      Harabacken skogsbacke
      Harabackarna Saknas
      Harbacken skogsbacke
      Hassleängen Saknas
      Hassleängsmaden Saknas
      Hasslekull skogsdunge
      Havabacken åker
      Havabacken åker
      Havakroksvången åker
      Havamossen Saknas
      Heden exercispl.
      Hermansbacken åker
      Hiebacken skogsbacke
      Hiebäcken Saknas
      Hiehögen kulle
      Hiekullarna Saknas
      Hiemossen Saknas
      Himsbjerskärr Saknas
      Hingstahagen Saknas
      Hinnabjer höjd
      Hjortabjer höjd
      Hjortabjer höjd
      Hjortabjerskälla Saknas
      Hjortakärret Saknas
      Hjortasprånget klippa
      Hjortnamossen Saknas
      Hjortnamossen Saknas
      Hjortronaholmen äng
      Holmarna äng
      Holmarna ängar
      Holmamaden Saknas
      Holmamaden Saknas
      Holmasidden ängsmark
      Holmen äng
      Holmäng Saknas
      Hopannebacken skogsbacke
      Hopannedälden Saknas
      Horringen äng
      Horsabacken skogsbacke
      Horsakärr Saknas
      Horsakärr Saknas
      Horsuddabacken skogsbacke
      Hovavägen väg
      Hovliden Saknas
      Hovlidsbäcken bäck
      Hult, Östra skogsbacke
      Hultakärret Saknas
      Hultet skogsbacke
      Humlahultet åker
      Humlebjersåkern Saknas
      Humlahultet Saknas
      Humlalyckan åker
      Humlehagen hage
      Humlehustoften åker
      Humlelyckan åker
      Humlelyckan åker
      Hundabacken Saknas
      Hundahålan åker
      Husalyckan åker
      Husalyckan åker
      Husalyckan åker
      Husalyckan åker
      Husalyckan åker
      Husalyckan åker
      Husalyckorna åker
      Husarabanan betesmark
      Husaralyckan åker
      Husaralyckan åker
      Husaramossen Saknas
      Husareängen Saknas
      Husareängen Saknas
      Husareängen Saknas
      Husaängen Saknas
      Husalyckan åker
      Husalyckan åker
      Husalyckan åker
      Husmanslyckan åker
      Hyllstoftaledet grind
      Hyltesten sten
      Hyttekällan Saknas
      Hyttekärret Saknas
      Hålabäck bäck
      Hålakrok äng
      Hålakrokskärret Saknas
      Hålan åker
      Hålan åker
      Hålasjön damm
      Håledammen damm
      Hålekärr Saknas
      Hålekärret Saknas
      Håleåkern Saknas
      Hårdvallen åker
      Hårdvallsängen äng
      Hårkärret Saknas
      Hädeslunden lund
      Häggesholmen äng
      Häggeshålan åker
      Häggestycket åker
      Häggestycket åker
      Hällan backsluttning
      Hällebacken skogsbacke
      Hällebacken åker
      Hällekistan stensättning
      Hällekärret Saknas
      Hällelyckan åker
      Hässlebacke Saknas
      Hässleholm äng
      Hässlebohuskärr Saknas
      Hässlehultet skogsbacke
      Hässlehålan skogslott
      Hässlenäbbet äng
      Hässleåkern åker
      Hästabacken skogsbacke
      Hästahagen Saknas
      Hästahagen Saknas
      Hästahagen Saknas
      Hästahagen Saknas
      Hästahällan skogsbacke
      Hästakärret Saknas
      Hättevägen markväg
      Hättorna åker
      Hättorna åker
      Hög, Västre höjd
      Högahult skogsbacke
      Högahult backe
      Högahult backe
      Högakull skogsbacke
      Högalid basaltkulle
      Högalid lid
      Högalid lid
      Höga roveland åker
      Högebacke skogsbacke
      Högebacke skogsbacke
      Högebackelid Saknas
      Högeknalle höjd
      Högelid backe
      Högelidskärr Saknas
      Höjden Saknas
      Höjen backe
      Höralyckan åker
      Hörbergslyckan åker
      Hörnebacken skogsbacke
      Hövlebacken, Lille skogsbacke
      Hövlebacken, Stora skogsbacke
      Infanteribanan betesmark
      Innerstintäppe hage
      Intagan åker
      Intäppen åker
      Intäppesmossen Saknas
      Intäppessidden kärrmark
      Intäppet hage
      Intäppet åker
      Jakobakrok åker
      Jannesalycka åker
      Jeppaskrok åker
      Johannesahage Saknas
      Jon-Pers-lycka åker
      Judabacken Saknas
      Judahagen Saknas
      Judaledet grind
      Judalyckan åker
      Judalyckan backe
      Judastenarna stensättning
      Jularehultet backe
      Junalyckan åker
      Juskushall basaltklippa
      Juskushallskärret Saknas
      Jällaberg höjd
      Jällaberg, Lilla höjd
      Jättegraven stenrös
      Jättestugorna grottor
      Jättestugorna hål i klippa
      Jöns-Måns-lyckan åker
      Jöns-Pers-håla åker
      Jöns-Pers-källa Saknas
      Kakebäcksdamm Saknas
      Kalebacke fälla
      Kalvahagen Saknas
      Kalvahagen Saknas
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen hage
      Kalvahagen Saknas
      Kalvahagssträtet markväg
      Kalvahagsåkern Saknas
      Kalvahagsåkern, N. Saknas
      Kalvahagsåkern Saknas
      Kanonabacken skogsbacke
      Kapernaum skogsbacke
      Karlsakärr Saknas
      Karlsakärr Saknas
      Karlsakärr, Lilla Saknas
      Karlsakärr, Stora Saknas
      Karlsmossarna Saknas
      Karnas kärr Saknas
      Karlslycka Saknas
      Karusedammen Saknas
      Kattalarmen åker
      Kattalarmskroken åker
      Kattalarmskroken hage
      Kattamaden Saknas
      Kattlyckan åker
      Killebäck Saknas
      Killebäckskärret Saknas
      Kisebäck Saknas
      Kisebäckskärret Saknas
      Kjolen åker
      Klingstorpakroken åker
      Klockarehallen häll
      Klockaremaden Saknas
      Klosterledet grind
      Klosterledsåkern Saknas
      Klostervadskärret Saknas
      Klosterängen Saknas
      Klövastensbacken Saknas
      Knattaängen Saknas
      Knisbäck Saknas
      Knisbäckshultet Saknas
      Knisbäckskärren Saknas
      Knisbäckskärret Saknas
      Knuteboken bok
      Knät rågång
      Knölen höjd
      Kohagabackarna skogsbackar
      Kohagabacken skogsbacke
      Kohagen Saknas
      Kohagen Saknas
      Kohagen betesmark
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen betesmark
      Kohagen Saknas
      Kohagen Saknas
      Kohagen åker
      Kohagen Saknas
      Kohagen Saknas
      Kolabackarna Saknas
      Kolabacken skogsbacke
      Kolakärret Saknas
      Kolakärrsmossen Saknas
      Kollebergabacken skogsbacke
      Konungabjeret höjd
      Korlan äng
      Kornettalyckan åker
      Kornlyckan åker
      Kornåkern Saknas
      Korpaliden Saknas
      Korplidsbacken åker
      Korsadal dalgång
      Korsekakärr Saknas
      Korsliden Saknas
      Korslidsbacken Saknas
      Korsskär skär
      Kostallskärret Saknas
      Kostallsmossen Saknas
      Kostallsängen Saknas
      Kringelängen Saknas
      Kringlen åker
      Krokabacken skogsbacke
      Krokalyckan åker
      Krokastycket åker
      Krokastycket åker
      Krokaåker Saknas
      Kroken äng
      Kroken åker
      Krokängen Saknas
      Kroppekällan Saknas
      Kroppekärr Saknas
      Krumlan åker
      Krumlemaden Saknas
      Krumlemad källa Saknas
      Krumlemossen Saknas
      Kråkehall häll
      Kråkemossen Saknas
      Kråkekärren Saknas
      Kråkeåkern Saknas
      Krösnabacken skogsbacke
      Krösnavad äng
      Kullabackarna skogsbackar
      Kullabacken skogsbacke
      Kulladraget kärr
      Kullaegran åker
      Kullamossen Saknas
      Kullamossen Saknas
      Kullarammen ängsmark
      Kullen höjd
      Kungakällan källa
      Kungsbacken skogsbacke
      Kungsegran åker
      Kvackalyckan åker
      Kvarnslätten åker
      Kvarteret åker
      Kyrkebacken åker
      Kyrkevången åker
      Kyrkeholmen åker
      Kyrkeliden Saknas
      Kyrkohålan åker
      Kyrkostättshålan åker
      Kyrkostättsljungen fälla
      Kyrkostättsåkern Saknas
      Kyrkovadsängen Saknas
      Kyrkovången åker
      Kyrkoängen Saknas
      Kålahagen åker
      Kålahagaåkern Saknas
      Kålaängshällan åker
      Källarebacken hage
      Källarebacken åker
      Källarebacken åker
      Källarebacken åker
      Källarebacken åker
      Källebackarna skogsbackar
      Källehagen Saknas
      Källehällan skogsbacke
      Källekroken åker
      Källekärret Saknas
      Källebacken skogsbacke
      Källehällorna åker
      Källekroken åker
      Källekärret Saknas
      Källekärret Saknas
      Källekärret Saknas
      Källemaden Saknas
      Källesprånget bäck
      Källestycket åker
      Källeåker Saknas
      Källarebacken åker
      Källeåkern Saknas
      Käringarydet åker
      Käringens stenar åker
      Kärlekshålan Saknas
      Kärleksstigen skogsväg
      Kärrammen mark
      Kärrbacken skogsbacke
      Kärret Saknas
      Kärrhålan Saknas
      Kärrsidden äng
      Kärrsnibben, Norra åker
      Kärrsnibben, Södra åker
      Kärrön äng
      Kättabro bro
      Kättabro bro
      Kättabrolyckan åker
      Kättabromaden Saknas
      Kättestulid Saknas
      Köksmaden Saknas
      Körlidsbacken Saknas
      Ladubacken Saknas
      Ladufyllet åker
      Lammahagsgärdet åker
      Lammahagssträtet väg
      Lammakull höjd
      Lammalyckan hage
      Lammhagsåkern, Lilla åker
      Landinsvången åker
      Lasses stycke åker
      Laxaljungen betesmark
      Ledhagen hage
      Lergravabacken åker
      Lergravadalen Saknas
      Lergravakällan Saknas
      Lergravakärret Saknas
      Lergravaåkern Saknas
      Lergraven lertag
      Lergraven Saknas
      Lergraven grustag
      Lergravsåkern åker
      Lerholmen åker
      Lerjan åker
      Lerlyckan åker
      Lerlyckan åker
      Lervången åker
      Lervången åker
      Liakrokskärren Saknas
      Liakärr Saknas
      Liakärrsbackarna Saknas
      Liamossen Saknas
      Liamossekärren Saknas
      Liastycket åker
      Lidåkern Saknas
      Lidåker Saknas
      Lidåkern Saknas
      Lidäng Saknas
      Likstaden gärdesgård
      Lilla hult backe
      Lilla kärr Saknas
      Lilla lycka åker
      Lilla lycka åker
      Lilla Lycka åker
      Lilla mad Saknas
      Lilla mad Saknas
      Lilla äng Saknas
      Lilla ängskärret Saknas
      Lille backe Saknas
      Lilleger backe
      Lille hage Saknas
      Lille hage Saknas
      Lille hagekälla Saknas
      Lille Hansakrok åker
      Lilleholmen äng
      Lille knalle kulle
      Lille mosse Saknas
      Lille mosse Saknas
      Lille Pers lycka skogsbacke
      Lille skog Saknas
      Lille vång åker
      Lille vång åker
      Lillåker Saknas
      Lilleåker Saknas
      Lillåker Saknas
      Lillåker Saknas
      Lilläng Saknas
      Lindebacken skogsbacke
      Lindeskullen Saknas
      Lindströmsa backe åker
      Lindströmsa backe åker
      Linstycket Saknas
      Ljunabacken höjd
      Ljungadal skogslott
      Ljungadalslyckan åker
      Ljungbacken Saknas
      Ljungbacken skogsbacke
      Ljungbyhed exercispl.
      Ljungbyhed exercisfält
      Ljungbyhed exercispl.
      Ljungbyhed exc.pl.
      Ljungby hed exercispl.
      Ljungbyhed exercisfält
      Ljungbyhed exercisfält
      Ljungbyhed exercisfält
      Ljunghagen hage
      Ljungmossehultet backe
      Ljungmossekärret Saknas
      Ljungslyckan Saknas
      Ljungsmossen Saknas
      Ljungsmossen Saknas
      Ljungsvad betesmark
      Lugnaåkern Saknas
      Lugnet skogsbacke
      Lumpaängarna Saknas
      Lundbergslyckan åker
      Lunden Saknas
      Lundsgårda mosse Saknas
      Lundströms lycka åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckebacken Saknas
      Lyckehallen häll
      Lyckehålan åker
      Lyckehällan skogsbacke
      Lyckehörnet vägkorsning
      Lyckeåkern Saknas
      Lyckeåkern Saknas
      Långafölskärr Saknas
      Långafölskärr Saknas
      Långa hall stenhäll
      Långalid Saknas
      Långakärr Saknas
      Långa kärr Saknas
      Långa kärr Saknas
      Långakärr Saknas
      Långa kärr Saknas
      Långa kärrs backe Saknas
      Långakärrsåkern Saknas
      Långalierna Saknas
      Långarödsbackarna Saknas
      Långa åker Saknas
      Långbäckakärret Saknas
      Långeger höjdsträckning
      Långehall häll
      Långemosse Saknas
      Långemosse Saknas
      Långemosse Saknas
      Långeskog Saknas
      Långholmen äng
      Långkärr Saknas
      Långmossabackarna skogsbacke
      Långvälen åker
      Långvälen åker
      Långåker Saknas
      Långåkern Saknas
      Långåkern Saknas
      Länkeskroken åker
      Löden åker
      Lövringen sjö
      Lövåkern Saknas
      Madbacken Saknas
      Madbacken åker
      Maden äng
      Madåkern Saknas
      Maglarörsbacken skogsbacke
      Mallaledet grind
      Malttorkan allmänning
      Marketentarelyckan åker
      Mattiasskiftet Saknas
      Mattsahagen Saknas
      Mattsaängen äng
      Mellanfallet åker
      Mellankärret Saknas
      Mellankärret Saknas
      Mellanstycket åker
      Mellanstycket åker
      Mellanvången åker
      Mellersta lycka åker
      Mjällkärren Saknas
      Mjölrör åker
      Mjölrör äng
      Mjölängen Saknas
      Mjölängen Saknas
      Mossabacken skogsbacke
      Mossabacken skogsbacke
      Mossadraget kärr
      Mossahålan kärrmark
      Mossahällan Saknas
      Mossakärret Saknas
      Mossakärret Saknas
      Mossaplanen äng
      Mossasidden Saknas
      Mossaskiftet äng
      Mossen Saknas
      Mullstigebacken Saknas
      Munkakällan Saknas
      Myrebacken skogsbacke
      Myrebacken åker
      Myrkroken åker
      Målareholmen äng
      Månsakärr Saknas
      Måns Pers hage Saknas
      Mårtensa lycka åker
      Möingarna äng
      Möllarepärens lycka backe
      Möllebacken Saknas
      Möllebacken Saknas
      Möllebacken Saknas
      Möllebacken backe
      Möllebacken åker
      Möllebäcken Saknas
      Mölledammen damm
      Mölledammen Saknas
      Mölledammen Saknas
      Mölledammen Saknas
      Mölledammen damm
      Mölledammen Saknas
      Mölledammsrammarna Saknas
      Mölledälderna åker
      Mölledämmet Saknas
      Möllehagen betesmark
      Möllehagen Saknas
      Mölleholmen äng
      Mölleholmsbacken Saknas
      Möllekärr Saknas
      Möllekärret Saknas
      Möllekärret Saknas
      Mölleliden Saknas
      Möllemaden Saknas
      Möllemaden Saknas
      Möllemossarammen kärrmark
      Möllemossen Saknas
      Möllerammen kärrmark
      Möllerydet skogsbacke
      Möllestycket åker
      Mönemaden Saknas
      Mörka hult skogsbacke
      Mörka kärr Saknas
      Möteshult Saknas
      Natthall höjd
      Nedanvången åker
      Nils Mattes backe skogsbacke
      Nils Svenslyckan åker
      Nilssvensåkern Saknas
      Nordskogshallen häll
      Norre backe åker
      Norre backevång skogsdunge
      Norra hälla åker
      Norra kärr Saknas
      Norre vång åker
      Norre vång skogsbacke
      Norre vång åker
      Norrevångsmaden Saknas
      Nya intäppet Saknas
      Nya lycka åker
      Nye hage Saknas
      Nye vång Saknas
      Nye vång åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyängsbackarna skogsbackar
      Näbbahuslyckan Saknas
      Näbbaskogen Saknas
      Näbbastensbacken Saknas
      Nämndemannadalen åker
      Nässlehålan lertag
      Näverängen Saknas
      Odraholmarna ängar
      Offavägen Saknas
      Olas åker Saknas
      Ola Åkes lycka åker
      Oles lycka åker
      Olofsa backe skogsbacke
      Onda kärr Saknas
      Onda ådra Saknas
      Onda ådras backe Saknas
      Onshög höjd
      Orabäcksslätten betesmark
      Orebäckskärret Saknas
      Oren odling
      Orledet grind
      Orlyckan Saknas
      Ormhall berghäll
      Ornakullarna skogsbacke
      Ornakullahällorna Saknas
      Ornakullsbacken skogsbacke
      Ornakärr Saknas
      Orrehuvud höjd
      Orrekärret Saknas
      Oxahagen Saknas
      Pelesmadabackarna skogsbacke
      Pelesmaden, Lilla Saknas
      Pelesmadaåkern Saknas
      Pelet äng
      Per Bengts äng Saknas
      Per Jakobs lyckor åker
      Per Jöns gata väg
      Per Kejsares lid Saknas
      Per Pers mölledämme Saknas
      Per Påls lid Saknas
      Per Sakers lycka skogsbacke
      Peter Liljeströms lycka Saknas
      Petersa backe åker
      Petersa lycka åker
      Petersa åker Saknas
      Pilalycke åker
      Pineholmen äng
      Pineholmen äng
      Pingsvinamossen Saknas
      Pinnastycket åker
      Piparekärret Saknas
      Pjuskebacke åker
      Plantahagen Saknas
      Plantehagen Saknas
      Plantehagen Saknas
      Portholmen åker
      Portholmen åker
      Portåkern Saknas
      Portåkern Saknas
      Prästabacken åker
      Prästahagen Saknas
      Prästahålan åker
      Prästahåleåkern Saknas
      Prästamölleåkern Saknas
      Prästaängen Saknas
      Puggeholmen äng
      Pulkakroken åker
      Pålabacken åker
      Pålabacken Saknas
      Pålastycket åker
      Pål Anders backe åker
      Pål Månsledet grind
      Pål Måns lycka åker
      Pål Måns sidd kärr
      Pål Måns åker Saknas
      Rackarebacken Saknas
      Rackarekällan Saknas
      Rattingen äng
      Rattingen äng
      Ridfältet terräng
      Rifnastig skogsväg
      Rosenkvista lycka åker
      Rotabacken Saknas
      Rotebacke Saknas
      Rotebacke kärr Saknas
      Rovelyckan åker
      Rovelyckan åker
      Rovelyckeslättingen betesmark
      Rumpan åker
      Rumpeåkern Saknas
      Runda hult backe
      Rybertsa lycka åker
      Rybertsaängen Saknas
      Rydbacken Saknas
      Rydsvången åker
      Råbacke Saknas
      Råbergs äng Saknas
      Råbockamossen Saknas
      Rågångsbacken åker
      Rågångsbacken åker
      Råhall häll
      Råhalls kärr Saknas
      Rårödledet grind
      Rårödpågen klippa
      Råröd-pågen klippa
      Rårödpågens källa Saknas
      Räckan åker
      Rännan äng
      Rännan kärr
      Rännedrag äng
      Rännedraget kärrmark
      Rävabacken skogsbacke
      Rävabacken Saknas
      Rävabacken skogsbacke
      Rävadraget kärrmark
      Rävaknölen höjd
      Rävaliderna Saknas
      Rävamaden Saknas
      Rävastenen sten
      Rävastenen Saknas
      Räveln åker
      Rävlakärret Saknas
      Rävlarna åker
      Rävsehalen åker
      Rävsekroken åker
      Röda håla åker
      Röda lycka åker
      Rönnehålan åker
      Rönne å Saknas
      Rönneå å
      Rönneängen Saknas
      Rörkärr, Lilla Saknas
      Rörkärret Saknas
      Rörkärrshultet skogsbacke
      Rörkärrsängen Saknas
      Rörkärrsängen Saknas
      Rörmossen Saknas
      Rörskärret Saknas
      Rörsmaden Saknas
      Rötebacken Saknas
      Rötemaden Saknas
      Rövarekulan skogsbacke
      Salomons lycka åker
      Samuelslyckan åker
      Sandarna åker
      Sandbacken Saknas
      Sandbacken Saknas
      Sanden åker
      Sandesjön, se Bandsjön Saknas
      Sandkull grusbacke
      Sandkullaåkern Saknas
      Sandkullaåkern Saknas
      Sandrydsbacken åker
      Sandskrevsbackarna Saknas
      Sarsehultet Saknas
      Selias källa Saknas
      Selias lycka åker
      Sidestycket åker
      Sissedamm Saknas
      Sisselas håla åker
      Sisselemosse Saknas
      Sjunkesbackarna ängar
      Sjättingskroken åker
      Sjättingsmaden Saknas
      Sjöbacken åker
      Sjöegran åker
      Sjöhagen äng
      Sjöholmsbacken Saknas
      Sjökärren kärr
      Sjökärren Saknas
      Sjökärret Saknas
      Sjöledens utäng Saknas
      Sjölyckan åker
      Sjömanskull höjd
      Sjömossen mosse
      Sjömossen, Stora Saknas
      Skabba hall berghäll
      Skabbemossen Saknas
      Skaftet åker
      Skallan åker
      Skallemaden Saknas
      Skinnarebacken skogsbacke
      Skogbacken Saknas
      Skogbacken Saknas
      Skogdammen Saknas
      Skoggatan markväg
      Skogkärret Saknas
      Skoglyckan åker
      Skoglyckan åker
      Skoglyckan åker
      Skogvadkärret Saknas
      Skogvägen Saknas
      Skogåkern Saknas
      Skogängen Saknas
      Skogängen Saknas
      Skogängen Saknas
      Skogängen Saknas
      Skogäng Saknas
      Skogängakärret Saknas
      Skrubban åker
      Skrållan Saknas
      Skrållekällan Saknas
      Skräddarebacken åker
      Skräddaredalen skogslott
      Skräddareheden Saknas
      Skräddarekärret Saknas
      Skräddarelyckan åker
      Skräddarelyckan Saknas
      Skräddarevallen skogsbacke
      Skvaltan sågmölla
      Skyttegravarna gropar
      Skåningakärret Saknas
      Skåningamossen Saknas
      Skåningaslätten åker
      Skälsdal dalgång
      Skäralid kronopark
      Skäralid dalgång
      Skäralid dalgång
      Skäralid bergsområde
      Skäraån å
      Skäraån å
      Skäret dalgång
      Skäret dalsänka
      Skärholmarna ängar
      Skärlösan äng
      Skärlösan åker
      Skärstocken sågmölla
      Skärån Saknas
      Slugaliden Saknas
      Slättahålan åker
      Slättastycket betesmark
      Slätta vrätt åker
      Slättestycket äng
      Slättingen åker
      Slättåkern Saknas
      Slättåkern Saknas
      Slättåkraliderna sluttning
      Slättåkralyckan Saknas
      Smala håla åker
      Smedsdammen Saknas
      Smedadammshällan Saknas
      Smedaholmarna äng
      Smedahultet Saknas
      Smedahällorna Saknas
      Smedalyckan åker
      Smedavad äng
      Smedens ända åker
      Smedens äng Saknas
      Smedjeboängen Saknas
      Smedjeboängamossen Saknas
      Smedjelyckan åker
      Smedjevad åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smittabacken Saknas
      Småholmarna ängar
      Småkärren Saknas
      Småmossarna Saknas
      Smörhålan åker
      Smörkulan åker
      Snaggahålan åker
      Snapphanaeken Saknas
      Snibben åker
      Snickers vång åker
      Snokahålan åker
      Snokahålan skogslott
      Solakullsåkern Saknas
      Solyckan åker
      Somaden Saknas
      Sommarskogen Saknas
      Soppan äng
      Sorrödbäcken Saknas
      Sorrödsjön, Västra Saknas
      Sorrödssjön sjö
      Sorrödsjön, Östra Saknas
      Sorödjan åker
      Sorödjan åker
      Sorödjemaden Saknas
      Spelhusaåkern, Lilla Saknas
      Spelhusaåkern, Stora Saknas
      Spellyckan skogslott
      Spetsen åker
      Spångamaden Saknas
      Spånlängelyckan åker
      Spännesledet grind
      Spännesåkern Saknas
      Spännesåkern Saknas
      Stalltoften åker
      Stallyckan åker
      Stallyckan åker
      Staraåkrarna Saknas
      Stenalycka åker
      Stenavåldskärret Saknas
      Stenbacken Saknas
      Stenbacken Saknas
      Stenbroknölen höjd
      Stenbrokärret Saknas
      Stenbromossen Saknas
      Stenbäckadalen kärrmark
      Stenbäckshultet höjdsträckning
      Stendalen åker
      Stendraget åker
      Stenekull åker
      Stenhagabacken skogsbacke
      Stenhagahultet höjd
      Stenahagakärret Saknas
      Stenhagaängen Saknas
      Stenhagen Saknas
      Stenhagen åker
      Stenhagen åker
      Stenhall höjd
      Stenhallen berghäll
      Stenholmen åker
      Stenklamret åker
      Stenklippan höjd
      Stenkrusamossen Saknas
      Stenkull åker
      Stenkullskärret Saknas
      Stenkullsmaden Saknas
      Stenkullsängen Saknas
      Stenkärr Saknas
      Stenkärr Saknas
      Stenkärrskroken åker
      Stenkärrskroken åker
      Stenliden Saknas
      Stenlyckan åker
      Stenmaden Saknas
      Stenrännan bäck
      Stensidden åker
      Stenskvalten äng
      Stenströms backe Saknas
      Stenstycket åker
      Stenåkern Saknas
      Stenängen Saknas
      Sterslyckan åker
      Stersmaden Saknas
      Stersåkern Saknas
      Stockakärret Saknas
      Stockakärrsmossen Saknas
      Stockamad Saknas
      Stockamaden Saknas
      Stockarydsmossarammen kärrmark
      Stockastycket åker
      Stockavången åker
      Stockaåkern åker
      Stockaön ö
      Stocken spång
      Stora backe skogsbacke
      Stora beteshagen Saknas
      Stora dämme Saknas
      Stora ek Saknas
      Stora hult backe
      Stora lycka åker
      Stora lycka åker
      Stora lycka åker
      Stora lycka skogslott
      Stora lycka åker
      Stora lycka åker
      Stora lycka åker
      Stora mad Saknas
      Stora äng Saknas
      Stora ö äng
      Store Hage Saknas
      Store Hage Saknas
      Store hage Saknas
      Store holm äng
      Storeholmen äng
      Store Ljung hygge
      Store mosse Saknas
      Store mosse Saknas
      Store mosse Saknas
      Store mosse Saknas
      Store vång åker
      Store vång åker
      Store vång åker
      Store vång åker
      Store vång åker
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store äng Saknas
      Storholmen äng
      Storkabacken skogsbacke
      Storkaboet lid
      Storåker Saknas
      Storåker Saknas
      Storåker Saknas
      Strids dalar Saknas
      Stridsäng Saknas
      Struttelid backe
      Struttelidskärr Saknas
      Sträteskärret kärr
      Ströbergs backe åker
      Stubban åker
      Stubban åker
      Stubbaskogen förr granskog
      Stugeåkrarna Saknas
      Stumpamaden Saknas
      Stutabacken åker
      Stutabacken Saknas
      Stutabacken skogsbacke
      Stutadraget kärr
      Stutahagen Saknas
      Stutakärret Saknas
      Stutamaden Saknas
      Stutahagen Saknas
      Stängeshålan betesmark
      Svarta hål kärr
      Svarta håla åker
      Svarta håla åker
      Svarta krok kärr
      Svarta kärr Saknas
      Svarte mosse Saknas
      Svarte mosse Saknas
      Svartemossen Saknas
      Svarvarebacken skogsbacke
      Svarvarekärren Saknas
      Svarta skola åker
      Svarte mosse Saknas
      Svartingsådran bäck
      Sven Eliasakroken åker
      Sven Eliassons backe Saknas
      Sven Jerkers kärr Saknas
      Sven Pers backe Saknas
      Sven Pers källa Saknas
      Sven Pers kärr Saknas
      Sven Pers äng Saknas
      Sven Svens holm äng
      Svenska lyckan skogslott
      Svenskingabacken Saknas
      Svenskingahålan åker
      Svenslyckan åker
      Svinalyckan åker
      Svinalyckan skogsbacke
      Svinastigebacken Saknas
      Svinastigebacken Saknas
      Svinastigebacken Saknas
      Svinastigedraget kärrmark
      Svinastigehultet Saknas
      Svinastigehultet Saknas
      Svinastigekärret Saknas
      Svinastigekärret Saknas
      Svinastigemossen Saknas
      Svältebacken åker
      Svältebacken Saknas
      Svältebacken åker
      Svältebacken åker
      Sydbacken skogsbacke
      Såglagsbacken Saknas
      Sångvadskärret Saknas
      Sättesplatsen åker
      Sävahålan äng
      Söderbergs äng Saknas
      Södra backe åker
      Söderhagen hage
      Södra håla åker
      Södra kärr Saknas
      Söndra lycka åker
      Söndra åker Saknas
      Tallriken slätt
      Tattradraget kärr
      Tegelbrukslyckan åker
      Tegeltoften åker
      Terränglådan hage
      Tille backe skogsbacke
      Tingbjeret höjd
      Tingsvägen väg
      Tiondemad Saknas
      Tisdagbäck Saknas
      Tisdagbäck Saknas
      Tittemossen Saknas
      Tittesören åker
      Tjocka kärr Saknas
      Tjurastycket åker
      Tjuvakroken åker
      Tjuvakroken skogsbacke
      Tjörnadamm Saknas
      Tjörnadammsängen Saknas
      Tjörnen äng
      Tjörnesbacken skogsbacke
      Tjörneslyckan åker
      Tjörnestoften åker
      Toft, Lilla åker
      Toftabacken åker
      Toftahålan åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tolandsåkern åker
      Tolestoft åker
      Tollsa träd ek
      Torkebacken Saknas
      Torna mosse Saknas
      Tornamossen Saknas
      Tornamossen Saknas
      Tornamossen, Stora Saknas
      Tornamossen Saknas
      Torpalyckan Saknas
      Torparemossen Saknas
      Torpareskogen skogsmark
      Torparevången åker
      Torpareängen Saknas
      Torplyckan åker
      Torpåkern Saknas
      Torvmossarammarna kärrmarker
      Tosingaholmen äng
      Tostekärret Saknas
      Tostängen Saknas
      Tostängsmossen Saknas
      Tougnsbacken Saknas
      Tougnshallen berghäll
      Tougnsåkern Saknas
      Tranebäramossen Saknas
      Tranemad Saknas
      Tranemad Saknas
      Tranemads backe skogsbacke
      Traneryd ljung fälla
      Tranerydbacken, Västra Saknas
      Tranerydbacken, Östra Saknas
      Tranerydkärret, V. Saknas
      Tranerydkärret, Ö. Saknas
      Tranerydmossen Saknas
      Traneröd mosse mosse
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trindabackarna Saknas
      Trinda backe Saknas
      Trinda kärr Saknas
      Trinda kärr Saknas
      Trinde mosse Saknas
      Trindeåker, Lilla Saknas
      Trindeåker, Stora Saknas
      Trindåkern Saknas
      Trollakroken skogslott
      Trollalyckan skogslott
      Trulsa lycka åker
      Trädgårdahörnan åker
      Trädgårdalyckan åker
      Trädgårdalyckan åker
      Trälhögarna kullar
      Tröskakällan Saknas
      Trösken åker
      Trösken åker
      Tullesmaden Saknas
      Tunnebacken Saknas
      Tutarebacken skogsbacke
      Tuverammen kärrmark
      Tuversa lyckor åker
      Tuvestycket äng
      Tvenningsbäcken bäck
      Tvingavångsåkern Saknas
      Tvärmaden Saknas
      Tvättesmaden Saknas
      Tvättesmaden Saknas
      Tvättesåkern Saknas
      Tyres backe skogsbacke
      Täppeskällan Saknas
      Täppet åker
      Törnesåkern Saknas
      Uggleboken träd
      Under liden skogsbacke
      Unga slätting åker
      Vadebacken åker
      Vadslättingen betesmark
      Valunahultet åker
      Vannedammen Saknas
      Vanserlundsåkern Saknas
      Vargagropen håla
      Vasabackarna skogsbacke
      Vasakroken åker
      Vasaröd äng
      Vasaröd backe Saknas
      Vasen kärr
      Vattenhålan damm
      Vattenhålan äng
      Vattenkärr Saknas
      Vattningen vattengrop
      Vattningen grop
      Vedakärret Saknas
      Videshålan skogslott
      Videsåkern Saknas
      Videsåkrarna åkrar
      Vilsahagen Saknas
      Vinterhålan åker
      Vinterhålan åker
      Vinterhålet åker
      Vita led grind
      Vita led grind
      Vite rammen ängsmark
      Vommen åker
      Vrättan åker
      Vångabackarna skogsbackar
      Vångavägen markväg
      Vädurabron bro
      Vägabacken åker
      Vägabacken åker
      Vägahult skogsbacke
      Vägalyckan åker
      Vägamaden Saknas
      Väladammen äng
      Väla-Karlens lycka skogsbacke
      Vällebacken skogsbacke
      Väna mosse Saknas
      Vändlösan åker
      Vänna grav stenrös
      Vänna mosse Saknas
      Värabacken åker
      Värbackadalen Saknas
      Värfittan lid
      Västergärdet åker
      Västerhage åker
      Västra holme äng
      Västra håla åker
      Västra hälla åker
      Västra lid Saknas
      Västra lycka åker
      Västra mad Saknas
      Västrarpsmaden Saknas
      Västrarpesjön Saknas
      Västra åker Saknas
      Vävabacken höjd
      Ybbarpeån Saknas
      Yxan åker
      Yxeåker Saknas
      Åbacken åker
      Åbergs backe skogsbacke
      Åbergs kärr Saknas
      Åholmen äng
      Åkerbergslyckan åker
      Åkerbromossen Saknas
      Åkerbrostycket åker
      Åkerlunden skogsdunge
      Åkravången Saknas
      Åkravången skogslott
      Åkravången Saknas
      Åkravången Saknas
      Åkroken äng
      Åkärren Saknas
      Åkärren Saknas
      Ålagårdskärret Saknas
      Ålagårdsängen Saknas
      Ålakroksmossen Saknas
      Åliden åker
      Ållan dalgång
      Ållan dalgång
      Åmaden Saknas
      Åralyckan åker
      Årasträtet markväg
      Åras äng Saknas
      Årännan äng
      Åaåkern Saknas
      Äktabodåkern Saknas
      Äktabokärret Saknas
      Äktaboängen Saknas
      Älgabacken Saknas
      Ängabacken Saknas
      Ängabrokärr Saknas
      Ängabrokärr Saknas
      Ängabrostycket åker
      Ängabäckskärret Saknas
      Ängahagen Saknas
      Ängahålan Saknas
      Ängahällan skogsbacke
      Ängaliden backe
      Ängalyckan åker
      Ängamossen Saknas
      Ängamosserammarna kärrmarker
      Ängavångsslättingen betesmark
      Ängen mad
      Ängen Saknas
      Ängen Saknas
      Änghagakärret Saknas
      Ögatäppan hage
      Örabacken skogsbacke
      Ören åker
      Örigaforsen Saknas
      Örnabacken skogsbacke
      Örvällsbacken Saknas
      Österbacke åker
      Österbergs källa Saknas
      Österbergs kärr Saknas
      Östergrens backe åker
      Östergrensa lycka åker
      Österkrok åker
      Östra hult backe
      Östra håla åker
      Östra håla åker
      Östra krok åker
      Östra krok åker
      Östra kärrs backe skogsbacke
      Östra lycka åker
      Östra lycka åker
      Östra lycka åker
      Östra vång skogslott
      Östrehög höjd
      Östrehögsåker Saknas
      Överstäng Saknas

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.