ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nävlinge socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 57 Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 154
Nävlinge sn /Se *Aais Mais agir f. åker Nävlinge socken Amerika dalgång
Nävlinge sn Abbakorra natn. /Se Nävlinge sn Attarps skogsväg väg
Nävlinge sn *Almedals ager f. åker Nävlinge sn och by Axelboda sten sten
Nävlinge sn /Se *Banskuls agir f. åker Nävlinge socken och by Axelbodaåkern åker
Nävlinge sn /Se *Bastu maën f. äng Nävlinge Saknas Axelbäcken bäck
Nävlinge sn /Se *Bircke kullind f. åker Attarp bebyggelse Bastukärret kärr
Nävlinge sn /Se Bjällebäck bäck /Se Attarp gård Björke kull höjd
?Attarp gård Bleke mosse mosse Backagården gård Björkeshagar höstnadsområde
Attarp by *Blöid ager f. åker Bodarp bebyggelse Bleke mosse mosse
?Attarp gdr *Bro ager f. åker Bodarp by Bleke mosse mosse
Attarp gd:ar /Se »Drifvebro» natn.? /Se Bommahuset hus Bleke mosse mosse
?Bodarp by »Ebba kurra» natn. /Se Bökelunden gårdar Blese mosse mosse
Ejaröd, Östra och Västra by resp. gd *Gaassetofften f. åker Dusingahemmanet gård Bockabacken backe
?Hålkaberga by *Galnne agir f. åker Ejaröd utj. Bodarpsmossen mosse
Holkaberga by *Glairhöys ager f. åker Ejaröd by Bokalyckan markområde
Holkaberga by *Guldbeck bäck Ejaröd, Västra bebyggelse Bollas lycka omårde
Holkaberga by /Se *Guldbiers hee Saknas Västra Ejaröd traktnamn Brasakallt öppet område
*Kirckegaardenn f. gd Gulebäck bäck /Se Ejaröd, Östra Saknas Broa backe backe
Kyrkan Saknas Gulebäck back /Se Östra Ejaröd traktnamn Bruna mad sankmarksområde
Maglehult by /Se *Haragre f. åkrar Ejaröd by Bästemaden madmark
Nävlinge by Holkebergavägen väg Ejaröd by Dusingaskogen skog
Nävlinge by *Husstofftenn f. åker Ejaröd gård Fjärdingsmannabacken backe
Nävlinge by *Höye engen f. äng Ejarödsgårdarna gårdar Floras vång markområde
Nävlinge by Isjön torrlagd sjö Ekholma by Flykts stycke åker
Nävlinge by Isjön sjö /Se Ekholma traktnamn Frammaste änghagen ängsmarksområde
Nävlinge by /Se *Jerin Saknas Ekholmen bebyggelse Frälseskogen skogsmark
Prästgården Saknas *Kille kors agir f. åker Ekholma by Fyramannahålan ängshåla
Väster Rya by /Se *Kircke ager f. åker Friisa hus hus Fänrikakillan källa
Röe by *Kirkegaards agir, Lille f. åker Fänrikahuset rivet hus Fänrikalyckan åkerlycka
Röe by *Kirckegaars agir f. åker Glarhögabackarna plats Gannnaliden backe
Röe by *Kringell mussindt f. äng Gräsbråten utj. Gannasträtet väg
Röe by *Krog agerenn f. åker Gräsbråten utj. Gannaåkern åker
Röe gdar /Se Krokarödsvägen väg Halegården gård Glahöjen höjd
Röe gd:ar /Se Kärrkorran vattensaml. /Se Holkaberga bebyggelse Glarhögen backe
Röe by /Se Kögekorra vattensaml. /Se Holkaberga by Gravsvinabacken backe
  *Leids agerenn f. åker Holkaberga by Grävsvinabjäret backe
  *Lycke leid f. äng Holkaberga by Gubbalyckan åker
  *Lycke wong f. vång Hyttehuset hus Garlebäck bäck
  *Nelle hulle f. åker Hålegården gård Gule bäck bäck
  *Neufflinge wong vång Kompingatorpet torp Gule mosse mosse
  *Nøtt agre f. åkrar Krokaröd Saknas Gull mosse mosse
  *Oir agre f. åkrar Krokaröd by Gulmaderna mader
  Ottadamm fiskdamm /Se Krokaröd by Gulmosen mosse
  *Piilluma f. äng Kungatorpet krog Gåsatoften område
  *Steni kleppin f. åker Kungaslottet ställe Göingevången åker
  *Sten waids veyen väg Maglehult bebyggelse Harvängen ängsmark
  *Syndre wongs ager f. åker Maglehult, Husalyckan utj. Hjälmrydet område
  Tassabäcken bäck /Se Maglehult by Holkabergsvägen väg
  Tassasten gränsmärke? /Se Maglehult by Holkan uthuggning i skog
  *Tofften f. åker Norregård gård Husarajorden markområde
  *Wangne ry Saknas Nygård gård Hojabjär berg
  Vattenkurran vattensaml.? /Se Nävlinge Saknas Höga bjär backe
  Vieå å /Se Nävlinge el. Gräsbråten utj. Isjökärret kärr
  *Viins kier f. äng Näsvlinge el. Gräsbråten utj. Isjön sjö
  *Vång, Norra f. vång Nävlinge el. Skydran utj. Isjöängarna ängsmark
  *Vång, Södra f. vång Rammen gårdar Isjön sjö eller göl
  *Øreskiöfftid f. äng Ramnahuset hus Järabackarna backar (åsar)
    Röe Saknas Jären bergskedja
    Röe by Kalvahagen hage
    Röe by Kalvhagamossen mossmark
    Röe traktnamn Kalvhagen område
    Röegården gård Kattakroken område
    Skogvaktarestället gård Kattamossen mosse
    Skydran utj. Klarhögen backe
    Snabahuset hus Klövhult område
    Vagnaröd gårdar Klövhults sten sten
    Vagnaröd gårdar Knektaledet grind
    Vagnaröd gårdar Kobackarna höjder
    Åkerslund gård Kobacken backe
    Åkerslund gård Kopannorna åkerbit
    Ängalängan utj. Krokarödmossa mosse
    Ängalängen, se Röe traktnamn Krokaröds mosse mossmark
      Krokarödsvägen väg
      Lille Lund skogsbacke
      Linds backe skogsbacke
      Lyebackarna vägbackar
      Långa smala åkrar
      Länsmanslyckorna markområde
      Mellanbäcksåkern åker
      Mellanänghagen ängsmark
      Mjöldrivebacken backe
      Norre vång åker
      Nytäppet område
      Nässle håla område
      Ottadamm fiskedamm
      Otta damm fiskdamm eller liknande
      Pelebackarna höjder
      Pelebackarna markområde (backar)
      Pelerna slåtteräng
      Rumpan skifte
      Prästabacken backe
      *Pukasten sten (flyttblock)
      Rammavägen väg
      Rickarumsgränsen gräns
      Rumpelotten markområde
      Rydaledet grind
      Rydet ljungryd med betesmark
      Ryggåsabacken backe
      Ryttersbacken bakce
      Rytterslyckan åker
      Röe bro bro
      Röe skog skogsmark
      Rörkärr kärr
      Sjöröds mosse mosse
      Skallbackarna backar
      Skanka hall område
      Skankahallsstenen sten
      Skepparslövsvägen väg
      Skite sten sten
      Skogbacken skogsbacke
      Skogkärret odlat kärr
      Skoglyckan åker
      Skoleledet grind
      Skälhejemossen mosse
      Smedjebacken backe
      Snabaliden backe
      Snabalien höjd
      Spannskullarna kullar
      Stenkläppen område
      Stenkläppen område
      Stenvad gräns
      Stile bjär backe
      Stille bjär backe
      Stockakroken plats
      Stockastigen gångstig
      Stolaliden backe
      Store Vång åker
      Storms led grind
      Storms vång markområde
      Svalehallen sten
      Svalehultet gräns
      Svinabacken backe
      Sönnervång åker
      Tassabäcken bäck
      Tjuramaden sankmark
      Trädgårdsåkern åker
      Tvärvägen väg
      Vargakullen kulle
      Vinnebäcken bäck
      Vinne mosse mosse
      Viinne mosse mosse
      Vinnån å
      Vinnö mosse mosse
      Vinlövsvägen väg
      Visa backe backe
      Vramsån å
      Värgap område
      Västra allmänningen betesmark
      Västra Ejarödsvägen väg
      Åkers bjär backe
      Ängalängen ängsmark
      *Ölle bök bok
      Östra allmänningen allmänning
      Östra Ejarödsvägen väg

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.