ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Färlövs socken : Östra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 247 Naturnamn : 95 Bebyggelsenamn : 211 Naturnamn : 55
Färlöf sn *Aaby agir f. åker Färlövs sn sn Abulabjär höjd
Farelde, se Färlöv sn *Abulle ageren f. åker Färlövs socken socken Aharn plantering
Færelde, se Färlöv by Araslövsjön sjö Färlöv sn Araslöv sjö sjö
Färlöv socken Araslövsjön sjö Färlöv sn Araslövsjön sjö
Färlöv sn Aralövsjön sjö /Se Färlöv sn Bjerlövs fere område
Färlöv sn Aralövssjön sjö /Se Färlöv sn och by Bjärlövs hemeke skogsomr.
Färlöv sn /Se *Arsballe, Store och Lille f. åkrar Färlöv sn och by Bjerlövs slättan slättmarker
Färlöv sn *Becke spiellid f. åker Adamstorp lht Bjärla hemige skog
Färlöv sn *Bircke kull f. åker Adinal bebyggelse Bodalyckan skogsområde
Färlöf sn Bjärlövs fure skogsområde /Se Adinal bebyggelse Bollerupabacken höjd
Färlöv sn *Black f. åker Adinal gods Bonnarpamosse mosse
Färlöv sn *Brimlis ager f. åker Araslöv Saknas Bosahål del av Helgeån
Färlöv sn *Brincke kiers enge f. ängar Araslöv herrgård Fröknabacken höjd
Färlöf sn *Broëlunds enge f. ängar Araslöf Saknas Färlövs gata byväg
Färlöv sn *Brönds eng f. äng Araslöv säteri Färlövs å Saknas
Färlöv sn *Bönne ryggen f. åker Adinal nybildad fastighet Gummastorpasjö sjö
Färlöv sn Degnne musse f. äng Araslövsgården gård Gummastorpasjön sjö
Färlöv sn *Dyssekulle, Syndre och Nörre f. åkrar Birjens hmd Hallabacken höjd
Färlöv samhälle *Dössekulle f. äng Biskopsmölla bebyggelse Helge å å
Färlöv sn *Egis ager f. åker Bjärlöv by Helge å å
Färlöv sn *Ellekiille f. äng Bjärlöv by Hemige skog
Färlöv sn *Enge wongen f. vång Bjärlöv by Hemige skog
Färlöv sn *Fiisker kull f. åker Bjärlöv by Holma backe höjd
Färlöv sn *Fleckebierg f. äng Bjärlöv bebyggelse Kattabacken åker
Färlöv sn Gumpedamm natn /Se Bjärlöv by /Se Kina åker
Färlöv sn *Gunders lycke ager f. åker Bollerup ghs (numera rivet) Klackabacken höjd
Färlöv sn Halvbölle ägonamn /Se Bonarp gård Klättavången åkeromr.
Färlöv sn Halvbölle f. åker /Se Bonnarp bebyggelse Knättet f.d t., nu skogsomr.
Färlöv sn *Halffbölle f. åker Bonnarp gård Krabbakroken åkeromr.
Färlöv sn *Hauffue kier f. äng Braskens gårdsnamn Kraiblan åker
Färlöv sn *Helle ager f. åker Braskens hmd Kråkekärr omr.
Färlöv sn *Hestehaffuen f. äng Braunnens hmd Kungsbacken höjd
Färlöv sn *Hestehauffue f. äng Bösagården bebyggelse Kyrkekulle höjd
Färlöv sn *Heste hauffue tofft f. åker Bösagården bebyggelse Meväringen åker
Färlöv sn *Hyllis agir f. åker Bössens hmd Micke skog skog
Färlöv sn »Hörekurre» natn /Se Duvhult bebyggelse Näsabackarna höjder
Färlöv sn *Kallehauffue f. äng Döhöringens hmd Pernilles sten sten
Färlöv sn *Kalle hauffue, Østre f. åker Ekehill bebyggelse Roalövs kullar omr.
Färlöv sn *Karpelund ekskog Ekehill, se Peråkas Saknas Röalyckemosse mosse
Färlöv sn *Kasse holmene f. ängar Ekholma bebyggelse Selebrans ö område
Färlöv sn *Kirckehöys agir f. åker Femman bs. Sillebrandsö ängsholme
Färlöv sn *Korumpen f. åker Fjortons hmd Sillebrandsö holme
Färlöv sn *Kranekhals f. åker Flygarehus lht Simmensmosse mossområde
Färlöv by och sn /Se *Kulpen f. åker Fridarp hmdr Skolebäcken bäck
Färlöv sn /Se *Kylleholm f. äng Fridarp hmd Stavshöjd höjd
Färlöv sn /Se *Lang agir f. åker »Frågött», numera Ängadal Saknas Stubbarpasjön sjö
Färlöv sn /Se *Lange agir f. åker Fågelns hmd Svalebacken höjd
Färlöv by o. sn /Se *Lange lerie f. åker Färlöv Saknas Sällsåker åker
Färlöv by o. sn /Se *Leds agerenn f. åker Färlöv by Trölången åker
Färlöv sn /Se *Leeds ager f. åker Färlövs hed ghs Tärnö ö
Färlöv sn /Se *Leeds agir f. åker Färlövsholm, Gamla hmd Vinge å å
Färlöv sn /Se *Leids engene f. ängar Färlövsholm, Nya lht Vinnö ån å
Färlöv sn /Se *Liussekullene f. åkrar Färlövsholm bebyggelse Vinnö ån å
Färlövs kyrka kyrka /Se *Lunde enge f. ängar Fästan bs. Åby böke område
»færald», se Färlöv sn *Lundis ager f. åker Gummastorp Saknas Åharn el. Åhahn del av allé
Færelde, se Färlöv sn *Magleholm f. äng Gummastorp gård  
Adinal gd /Se *Mellum stien f. åker Gummastorp, Lilla bebyggelse  
Adinal gd /Se *Milles ager f. åker Gumme nor, se Norup Saknas  
Adinal Saknas /Se *Möllehöys agir f. åker Gumme Nor lht  
Alwersleff, se Araslöv gd *Neste tiörnnis ager f. åker Gummastorp Saknas  
Araslöv förr sn, nu by *Ny wong f. åker Gustavsberg bebyggelse  
Araslöv gd *Ny wong, Syndre och Nörre f. ängar Gustavsberg, se Västervångsgårdarna Saknas  
Araslöv gd *Nywongs eng, Store och Lille f. ängar Gustavsfält bebyggelse  
Araslöv förr egen sn, nu hg /Se Nöde ager f. åker Gustavsfält Saknas  
Araslöv hg /Se Orebäcken bäck /Se Hallabacken hmd  
Araslöv f. egen sn, nu hg o. by *Perretreis agir f. åker Hamiltonhill Saknas  
Araslöv hg *Prestebackind f. äng Hamiltonhill Saknas  
Araslöv f. egen sn, nu hg o. by *Prestebackindtt ekskog Hamiltonhill gård  
Araslöv hg *Prestegaards tofft f. åker Hannas gårdsnamn  
Araslöv gd *Rödir f. ängar Harastorp bebyggelse  
Araslöv gd *Röglis ager f. åker Harastorp gård  
Araslöv gd *Sankt Ingers källa källa Hedvigsberg lht  
Araslöv gd /Se *Skadereckir f. åker Henningsberg bebyggelse  
Araslöv gd Skolebäcken bäck /Se Henningsberg bebyggelse  
Araslöv förr egen sn, nu hg o. by *Slethauffue, Lille och Store f. åkrar Henriksberg lht  
Araslöv hg *Snoge bög f. åker Hultagården hmd  
Araslöv hg *Skaanne agir f. åker Håkans hmd.  
Araslöv förr egen sn, nu by *Sprecke foed f. äng Jeppa Svens gårdsnamn  
Araslöv hg *Stackede lerie f. åker Karpalund gård  
Araslöv gd *Steen agir f. åker Karpalund gård  
Araslöv gård(förr egen socken) /Se *Sörgadde agrene f. åkrar Karpalunds Sockerfabrik Saknas  
Araslöv hg Torsebro bro över helgeån /Se Karpalund sockerbruk och jv-station  
Araslöv gd *Vallings bierg f. åker Karpalunds station Saknas  
Araslöv herrgård *Vanckeröds eng f. äng Klackens gårdsnamn  
Araslöv herrgård *Varmis enge f. ängar Klackens hmd.  
Araslöv hg *Vestre agre f. åkrar Krabbahuset hmd.  
Araslöv förr egen sn, nu hg o. by *Veylengene f. åkrar Kristineberg bebyggelse  
Araslöv gd *Vinge wong f. vång Kristineberg bebyggelse  
Araslöv förr sn, nu hg Vinne-höl håla i vatten? /Se Kristineberg gård  
Araslöv förr egen sn, nu by Vinnehöl djup i Araslövssjön? /Se Kulladal bebyggelse  
Araslöv hg *Vång, Norra f. vång Kulladal, se Ålins Saknas  
Araslöv hg *Vång, Norra f. vång Kvistens hmd.  
?Araslöv gd *Vång, Södra f. vång Kyrkogården Saknas  
Araslöv hg *Vång, Södra f. vång Kyrkåkens hmd  
Araslöv hg *Ørnnekullen f. åker Ledstorp bebyggelse  
Araslöv hg   Ledstorp hmd  
Araslöv hg   Lejonkulan gård  
Araslöv hg   Ljungholm lht  
Araslöv hg   Ljungholm hmd.  
Araslöv hg och by, förr egen sn   Lundahuset hmd.  
Araslöv gd   Låkehus lht  
Araslöv f. egen sn, nu by   Margreteberg lht  
Araslöv f. egen sn, nu by   Margretehem lht  
Araslöv f. egen sn, nu by   Margretehem hmd.  
Araslöv f. egen sn, nu gd   Markabengtens avs.fr.  
Araslöv f. egen sn, nu by   Mickels hmd.  
Araslöv f. egen sn, nu by   Mickels hmd  
Araslöv f. egen sn   Minnet hus  
Araslöv f. egen sn   Nilsaåkas hmd.  
Araslöv by   Nils Hans gårdsnamn  
Araslöv f. sn, nu by   Norup hmd  
Araslöv f. egen sn, nu by   Nygård hmd.  
Araslöv by   Nygårdsjeppas hmd  
Araslöv f. egen sn, nu by   Nyhem bebyggelse  
Araslöv f. sn, nu by   Nyhem, se Klackens Saknas  
Araslöv f. egen sn, nu by   Perlass hmd  
Araslöv säteri   Per Valdemars hmd.  
Araslöv hg   Per Åkes bebyggelse  
Araslöv hgd /Se   Peråkas hmd  
Araslöv gd /Se   Roalöv Saknas  
Araslöf herrgård /Se   Roalöv by  
Araslöv gd /Se   Roalöv by  
Araslöv gd /Se   Roslätt Saknas  
Araslöv gods /Se   Roslätt Saknas  
Araslöv gd /Se   Rundelshuset lht  
Araslöv gd /Se   Rävens el. Hallarävens hmd  
Arvisløff, se Araslöv gd   Röalycke bebyggelse  
*Biskopsmölla f. kvarn   Röalycke gård  
Bjärlöv by   Rödlycke bebyggelse  
Bjärlöv by   Rödlycke by  
Bjärlöv by   Sandgraven lht  
Bjärlöv by   Sandskiftet Saknas  
Bjärlöv by   Sigridsfält Saknas  
Bjerlöf by   Skottland gård  
Bjärlöv by   Skottlandshus bebyggelse  
Bjärlöv by   Skottlands hus bebyggelse  
Bjärlöv by   Skrynarp gård  
Bjärlöv by   Skrynarp bebyggelse  
Bjärlöv by   Skrynarp gård  
Bjärlöv by   Skrynarp, Lilla hmd.  
Bjärlöv by   Skrynarpa möllan kvarn  
Bjärlöv by   Skröntabacken t.  
Bjärlöv by   Skönsholm bebyggelse  
Bjärlöv by   Sköttens hmd(gården nu riven)  
Bjärlöv by   Smedjan lht  
Bjärlöv by   Smedjebacken lht  
Bjärlöv by /Se   Sofieberg bebyggelse  
Bjärlöv by /Se   Sofieberg bebyggelse  
Bjärlöv Saknas /Se   Sofiedal bebyggelse  
Bjärlöf stn, gd /Se   Starrabygget ghs  
Bjärlöv by /Se   Stora Truls gårdsnamn  
Bjärlöv Saknas /Se   Storjensajeppas avs.fr.  
Bjärlöv by /Se   Storjensas hmd.  
Bjärsgård gd /Se   Stubbarp bebyggelse  
Bonnarp by   Stubbarp, Lilla bebyggelse  
Christineberg »farm» /Se   Stubbarp gård  
Färlöv by /Se   Stubbarp, Lilla hmd  
Färlöv förr gd, nu by   Stumpens hmd  
Färlöv by   Söndregård hmd  
Färlöv förr gård, nu by /Se   Tegelbruket hmd  
Färlöv samh.   Torsebro traktnamn  
Färlöv by   Torsebro by  
Färlöv by   Torsebro krutbruk  
Färlöf by   Torsebro gård  
Färlöv by   Torsebro kvarntorp  
Färlöv by   Torsebro Krutbruk, se Torsebromölla Saknas  
?Färlöv by   Torsebro krutbruk  
Färlöv by   Torsebro krutbruk  
Färlöv by   Torsebro krutbruk (nu tätort)  
Färlöv förr gd, nu by   Torsebromölla, se Torsebro traktnamn  
Färlövsholm f. hg   Torsebromölla gård  
Färlövsholm förr slott? /Se   Tosteboda gatehus  
*Färlövs hovgård f. gd   Trekanten bebyggelse  
Gummastorp gd   Tryggagården bebyggelse  
Hamiltonhill gd /Se   Tryggagården bebyggelse  
Hamiltonhill »farm» /Se   Tyskamöllan bebyggelse  
Karpalund gd m.m. /Se   Tyskamöllan bebyggelse  
Kollingehuset hus /Se   Ulriksdal bebyggelse  
Kulladal gd /Se   Ulriksdal bebyggelse  
Kyrkan Saknas   Ulrikstorp lht  
Kyrkan Saknas   Vallsbjär torp  
*Nisgrandetorp f. gd   Vasahus lht  
Prästgården Saknas   Vasatorp bebyggelse  
Prästgården Saknas   Vasens gårdsnamn  
Roalöv by   Vasens hmd (avs)  
Roalöv by   Vinnö bostadslhtr för arbetare  
Roalöv by   Vinnö bebyggelse  
Roalöv by   Vinnö samhälle  
Roalöv by   Vinnögård bebyggelse  
Roalöf by   Vinnögård bebyggelse  
Roalöv by   Vinnötorp lht  
Roalöv by   Vrangelsberg bebyggelse  
Roalöv by   Vrangelsberg bebyggelse  
Roalöv by   Wrangelsberg gård  
Roalöv by   Vrangelsdal bebyggelse  
Roalöv by   Vrangelsdal bebyggelse  
Roalöv by   Wrangelsdal gård  
Roalöv by   Vrangelstorp lht  
Roalöv by   Västanå ghs.  
Roalöv by   Västergård hmd.  
Roalöv by   Västervångsgårdarna bebyggelse  
Roalöv by   Åby Saknas  
Roalöv by   Åby by  
Roalöv gd:ar /Se   Åby by  
Roalöv by /Se   Åbyböke hmde  
Röalycke by /Se   Åbyböke hmd  
Rödlycke Saknas /Se   Ålins hmd  
Sankt Mikaels kyrka Saknas   Ängadal, se Frågött Saknas  
*Sankt Mikaels kyrka förr kyrka   Ängadal lht  
Sankt Michels kyrka Saknas   Ängagården hmd  
Scotlands house gd /Se   Ängaholm bebyggelse  
Sofieberg Saknas /Se      
Skottlandshus »farm» /Se      
Skottlandshus gd /Se      
?Stubbarp gård      
Stubbarp gd /Se      
Stubbarp gård /Se      
*Tobromölle, se Torsebromölle gd      
Torsebro by      
Torsebro by med fl. kvarnar      
Torsebro krut bruk, by      
Torsebro hg, förr krutbruk      
Torsebro by, förr krutbruk      
Torsebro by, förr krutbruk      
Torsebro hg, förr krutbruk      
Torsebro krutbruk      
Torsebro samh. /Se      
Torsebro by /Se      
Torsebro by /Se      
Torsebro samh. /Se      
Torsebro by /Se      
?Torsebromölla gd      
Torsebromölla, samh. /Se      
*Torsekebro samh. /Se      
Ulriksdal »farm» /Se      
Vasatorp Saknas /Se      
Vinnö gd o. by /Se      
Vinnö gd o. by /Se      
Vinnö gd /Se      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åraslöf gd      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.