ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kiaby socken : Villands härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 170 Naturnamn : 63 Bebyggelsenamn : 88 Naturnamn : 45
Kiaby sn *Barums ris skogsmark? Kiaby sn sn Almesboaviken vik
Kiaby sn /Se *Barums ängar ängsmark Kiaby sn och by Barumsviken vik
Kiaby sn Fläskholmen ö Kiaby sn Brinkahagen udde
Kiaby sn *Fåglastenen klippa /Se Kiaby sn Brinkaudden udde
Kiaby sn Heliga Trefaldighetskällan offerkälla Abrams hmd Bäckaskogviken vik
Kiaby sn *Heliga Trefaldighets källor källor /Se Backagården bebyggelse Djurahagen skogsomr.
Kiaby sn *Hugokull, se Kjugekull höjd Backens bebyggelse Eket utmarker
Kiaby sn *Isacka sten sten Barum by Fläskholmen klippa
Kiaby socken socken /Se Ivö ö /Se Barum by Fläskholmen ö
Kiaby socken socken /Se Ivö klack berg /Se Barum by Galtanabb höjd
Kiaby sn /Se Ivö klack berg /Se Barum by Getavallsudden udde
Kiaby sn /Se Kajebäcken bäck /Se Barumaskiftet Saknas Grimsdalahålan skogsklättomr.
Kiaby sn /Se *Kapells källor källor Bengtjanes bebyggelse Gårdstabacken höjd
Kiaby kyrka kyrka /Se *Karsholms sjö sjö /Se Bengtsimons hmd Holmarna öar
Kiaby sn Kiabysjön del av Oppmannasjön Bondas hmd Högalyckebacken höjd
Barum by /Se Kiabysjön del av Oppmannasjön Brinkahagen skifte Ivö klack höjd
Barum by Kiabysjön del av Oppmannasjön /Se Brinkatorpet hmd Ivösjön sjö
Barum by Kiederup skog = *Kädarps skog skog Budarens bebyggelse Kajebäcken bäck
Barum by *Kiuge mosse moras Bålastället gård Kiabysjön del av Oppmannasjön
Barum by Kjugekulle berg Bålens hmd Kjugekull backe
Barum by Kjugekull backe Bäckaskog slott Kjugekull bergsområde
Barum by Kjugekull höjd Bäckaskog statsdomän, jv. station Klacken Saknas
Barum by Kjugekull backe Bäckaskog kungsgård Klockarelyckan bebyggelse
Barum by /Se Kjugekull höjd /Se Bäckaskog herregård Kungshagen åkeromr.
Barum by /Se Kjuge kulle berg /Se Bäckaskog kungsgård Kärret vattens.
bekkia skog, se Bäckaskog Saknas Kjuge kull höjd /Se Bäckaskog kronoegendom Landvinningen strandremsa
Beksko, se Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård Kjuge kull berg /Se Bäckaskog kungsgård Lillesbacke backe
Brattingsborg sagoslott /Se Kjugekull höjdparti /Se Bölens hmd Lobönnen vik
Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård Kjuge kull by /Se Dala gård Lunkakull åkeromr.
Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård *Kjuge skog skog Dalagården hmd Möllerödsnäs udde
Bäckaskog kungsgård, förr kloster Klacken (=Ivö klack) berg /Se Djurhagen torp?, gård? Mölleryviken vik
Bäckaskog förr kloster, nu hg *Kädarps skog skog Djurahagen skifte Nejlikebacken höjd
Bäckaskog förr kloster, nu hg *Kädarps skog skog Drängastället hmd Nämndemansviken vik
Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård Kälkestadsjön sjö Drängens hmd Odranabben höjd
Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård Lunkekull åkerområde /Se Erikas bebyggelse Oppmannasjön sjö
Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård Odenstugan = *Ottestugan berghåla Ferespärns t. Pärträbacken höjd
Bäckaskog urspr. medeltida kloster, nu kungsgård Oppmannasjön sjö Hejekillan traktnamn Skansaskäret holme
Bäckaskog f. kloster, nu hg Oppmannasjön sjö /Se Hejekillan gård Skansudden udde
Bäckaskog kungsgård *Ottestugan bergshåla /Se Höjekille ghs Skibary strandomr.
Beckaskog kgsgd. *Ottestugan bergshåla Janas förr t., nu hmd Spångarna åkeromr.
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård Svanadammen damm /Se Jensingemans hmd Spångudden udde
Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård *Sättön ö Jeppas hmd Stubbahagen åkeromr.
Bäckaskog f. kloster, nu hg Vagnasjö sjö /Se Jonåstras hmd Suget åkeromr.
Bäckaskog f. kloster, nu hg *Vagna sjö, se Väjlesjön (resp. Vajlasjön) sjö /Se Jössens hmd Väjlasjön sjö
Bäckaskog slott Vagnesjö sjö Jydens hmd Vejlesjö sjö
Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård *Wagne sø, se *Woghne søø förr sjö Kajetorp ghs  
Bäckaskog fd. kl., gd Valje halvö Kapellet gård  
Bäckaskog förr kloster, nu herresäte *Viekorra vattensaml? /Se Kiaby by  
Bäckaskog f. kloster, nu hg *Wongensiøø sjö Kiaby sn  
Bäckaskog kungsgård, förr kloster *Vagnesiö sjö Kittastället gård  
Bäckaskog förr kloster, kungsgård *Wognesøe sjö Kjuge by  
Bäckaskog förr kloster, kungsgård *Wognesøe sjö Kjuge by  
Bäckaskog förr kloster, nu kungsgd *Wogne siø sjö Kjuge by  
Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård *Woghne søø sjö Kjädarp, se Kädarp traktnamn  
Bäckaskog kungsgård *Wognesøe sjö Korretorpet hmd  
Bäckaskog kungsgård Vångabacken backe? /Se Kroppastället hmd  
*Bækkaskogh munkkloster Vångabacksåker åker? /Se Kullens hmd  
Bäckaskog hg, förr kloster *Vångabäck bäck? /Se Kädarp traktnamn  
Bäckaskog hg, förr kloster Vajlesjön (resp. Väljasjön) sjö /Se Kädarp ort  
Bäckaskog hg, (förr kloster) Väjlasjö sjö /Se Kädarp gård  
Bäckaskog hg, (förr kloster) Väjlebäck bäck /Se Larstruls bebyggelse  
Bäckaskog f. kloster, nu hg Vällö = Valje halvö Lillepers hmd  
Bäckaskog hg, förr kloster Ängrännan vattendrag? /Se Litenas torp  
Bäckaskog hg, förr kloster   Micklas t.  
Bäckaskog gd   Mölleröd gård  
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård   Nissamissens hmd  
Bäckaskog hg, förr kloster   Norregård hmd  
Bäckaskog hg   Norregård bebyggelse  
Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård   Nubbens bebyggelse  
Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård   Nybodal hmd  
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård   Nygård bebyggelse  
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård   Odratorpet hmd  
Bäckaskog förr kloster, nu hg   Olastolls t.  
Bäckaskog f. kloster, nu hg   Ordas hmd  
Bäckaskog hg, förr kloster   Pellas hmd  
Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård   Perbjörns hmd  
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård   Perhans hmd  
Bäckaskog f.d. kloster   Piparehuset hmd  
Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård   Plaggeboda hmd  
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård   Riksdagsmannastället hmd  
Bäckaskog hg, förr kloster   Rävens t.  
Bäckaskog f. kloster, nu hg   Spångens hmd  
Bäckaskog förr munkkloster, nu hg /Se   Staffans gård  
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård   Staves hmd  
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård   Storåkas hmd  
Bäckaskog f, kloster, nu hg   Trädgårdslund bebyggelse  
Bäckaskog f. kloster, nu hg   Tuvas hmd  
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård   Tykas hmd  
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, nu kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, nu kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, nu kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, nu kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, nu hg      
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog kgsgd      
Bäckaskog f. kloster, nu hg      
Bäckaskog f. kloster, sedan hg      
Bäckaskog f. kloster, sedan hg      
Bäckaskog f. kloster, nu hg      
Bäckaskog f. kloster, nu kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, nu kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, nu hg      
Bäckaskog f. kloster, nu hg      
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog f. kloster, nu hg      
Bäckaskog f. kloster, senare kungsgård      
Bäckaskog f. munkkloster, sen kungsgård      
Bäckaskog f. munkkloster, sen kungsgård      
Bäckaskog f. munkkloster, sen kungsgård      
Bäckaskog f. munkkloster, sen kungsgård      
Bäckaskog f. munkkloster, sen kungsgård      
Bäckaskog f. munkkloster, sen kungsgård      
Bäckaskog kungsgård /Se      
Bäckaskog kungsgd      
Bäckaskog kungsgd      
Bäckaskog kungsgd      
Bäckaskog hg /Se      
Bäckaskog hg /Se      
Bäckaskog kungsgård /Se      
Kapellet gd /Se      
Kiaby by      
Kiaby by      
Kiaby by      
Kiaby by      
Kiaby by      
Kiaby församling Saknas      
*Kirkeladen Saknas      
Kjuge by /Se      
Kjuge by      
Kjuge by      
Kjuge by      
Kjuge by      
Kjuge by      
Kjuge by      
Kjuge by      
Kjuge by      
Kjuge by      
Kjuge by      
Kjuge by      
Kjuge by /Se      
Kjuge by /Se      
Kjuge by /Se      
Kjuge kull by /Se      
Kucium, se Kjuge by      
*Kyrkogårdsplatsen husgrund /Se      
Kädarp by      
Kädarp by      
Kädarp by /Se      
*Munkalängan gammalt stenhus /Se      
Mölleröd by      
Mölleröd by      
Mölleryd gd /Se      
Saltus sancte Marie, se Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård      
Saltu sancte Marie, se Bäckaskog förr kloster, nu kungsgård      
Sankta Maria kyrka klosterkyrka      
Sankta Maria kyrka förr kloster, nu kungsgd      
Vårfrukyrkan förr klosterkyrka, nu hg      
*Vårfrukyrkan förr klosterkyrka      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.