ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ivetofta socken : Villands härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 168 Naturnamn : 121 Bebyggelsenamn : 147 Naturnamn : 143
Ivetofta sn *Almindings iordtt allmänningsjord Ivetofta sn sn Allarpabäcken bäck
Ivetofta sn Amindeå å /Se Ivetofta sn och by Allarpahallar stenigt område
Ivetofta sn *Amingeån, se Skräbeån å Ivetofta socken sn Allarpasand omr.
Ivetofta sn Ammingså å /Se Ivetofta sn och by Allarpaviken vik
Ivetofta sn Barnakällan källa Ivetofta sn Allarpaviken vik
Ivetofta sn /Se Bjäret höjd Ivetofta sn Allesnabben udde
Ivetofta sn Boaholmen höjd åbäcken l. åbäckaren inbyggarbeteckning Barnakilla källa
Ivetofta sn Bockaholm udde Allarp traktnamn Bastuliden höjd
Ivetofta sn /Se Bockaholm udde Allarp by Basturöret stenröse o. höjd
Ivetofta sn Bockaholm udde Allarp by Bjäret höjd
Ivetofta sn *Bokholm, se Bockaholm möjl. udde Backens t. Björnakorra göl l. »sjö»
Ivetofta sn /Se *Bokh(olmen), se Killebäcksö holme Backens hmd Björnamosse mosse l. kärr
Ivetofta sn *Branthalla höjder /Se Barnakälla gammalt skogv.bost., nu järnvägsstation Bockaholm höjd
Ivetofta sn Brudebänk väg Bastenen bs. Bockaholm udde
Ivetoffta sn Brudebänk väg Beckpackarehuset l. Beckpackaren hus Bottenbacken höjd
Ivetofta sn *Byes skouff skog Bengtsboda hmd Bottenviken vik
Ivetofta sn Djurhallsberget höjd Bertens t. Brantehalla klint
Ivetofta sn *Ederbäcks slätt slätt Björsens hmd Brantahallar höjd
Ivetofta sn Enön ö Bockagården hmd Brudalid höjd
Ivetofta sn Enön ö Bodels hmd Bys alle allmänning
Ivetofta sn Enön ö Bollshus, se Allarp traktnamn ?Bölsehagarna hagar
Ivetofta sn Enön ö Bollshus gård Bönan sten
Ivetofta sn Enön ö Bondes hmd Bönesäck vik
Ivetofta sn *Etterbäck bäck Bromölla köp. Saknas Domarebacken höjd
Ivetofta sn *Etterbäcken bäck /Se Bromölla vattenkvarn och jv.station Edenryds kyrkeväg väg
Ivetofta by o. sn Finkelman höjd Bromölla f.d. kvarn Enö ö
Ivetofta sn /Se Fredskogsbäcken natn /Se Bromölla f.d. kvarn samt brukssamhälle och jv.-station Enön ö
Ivetofta by o. sn /Se Geddenry, se Edenryd by Bösamånsens hmd Enö ö
Ivetofta sn /Se Gruarna (resp. Gruskären) holmar Drängahemmanet hemman ?Fabrolikasten sten
Ivetofta sn /Se Gruarna (resp. Gruskären) holmar Edenryd by *Fabelågakärr betesmark
Ivetofta sn /Se Gruarna holmar Edenryd by Finkelman höjd
Ivetofta sn /Se Gruarna (resp. Gruskären) holmar Edenryd by med gästgivaregård Frommabäcken bäck
Ivetofta sn /Se Gruarna ö (ösamling) Edenryd by Gislabjär höjd
Ivetofta sn /Se Grödby vång vång Enön ghs Grisslahall sten
Ivetofta sn /Se Gruskär, Inre och Yttre öar Eskels hmd Gruen vatten
Ivetofta sn /Se *Gruskär, Y., se Skälörarna holmar Fajers t. Gruen ö(ösamling)
Ivetofta sn /Se Gruskären (resp. *Gruskär, I.), se Gruarna holmar Fransa stället hmd Gruholmen holme
Ivetofta sn /Se *Grutskär, se Gruarna (resp. Gruskären) holme Färjarehuset hus Grundliderna kant
Ivetofta sn /Se *Grytskären, se Gruarna (resp. Gruskären) holmar Gisels hmd Gruörn holme
Ivetofta kommun /Se *Grytskären, se Gruarna (resp. Gruskären) holmar Grens hmd Grävlingahallar »hallar´
Ivetofta socken Saknas /Se Gustavsberg berg Grens hmd Grödbymosse mossområde
Ivetofta kyrka kyrka Hinnedalsåsen ås Grödby traktnamn Grödby skog skogsomr.
Allarp by Humlasten sten Grödby by /Se Grönelid lid
Allarp by Ivösjön sjö Grödby by Horsön udde
Allarp by Ivösjön sjö Grödby by Humlasten sten
Allarp by Ivösjön sjö Gåsahuset hus ?Håsö förr holme, nu landfast udde
Allarp by /Se *Kiellshald stenhäll Gästgivaregården bebyggelse Hästhagen samlingsplats
*Amyngs Mølle förr kvarn *Kille agerenn f. åker Hamringens hmd Hästhallabackarna höjd
Bolshus gd? /Se Killebäcksö holme Havgården hmd Högakroken vik
Bolshus gd? /Se Killebäcksö holme /Se Hejdan torpsamhälle Högelid höjd
?Bromölla by Kirsebärshagen äga /Se Helgdagens t. Iganedalen dalsänka
Bromölla samhälle *Korss wongen f. vång Henrikas hmd Jeinahejda egnahemsomr.
Bromölla samhälle *Krogenn f. åker Hjortatorpet t. Jeppafaste grustag
Bromölla Saknas /Se *Krokstorpsudden udde Hjortens t. Kajesträtet väg
Edenryd by Kråkeskär holme Håkanryd gård Kammersfallet höjd
Edenryd by Ladbacken höjd Håkanryd gård Kaninholmen holme
Edenryd by *Lerienn f. åker Håkanryd gård, numera stationssamhälle Knuts veke bukt
Edenryd by /Se Levrasjön sjö Håkanryd by Kockasträtet väg (sträte)
Edenryd by Levrasjön sjö Häradsskräddarens hmd Koholmen omr.
Edenryd by Levrasjön sjö Hökabrunnen f.d.hed Kopparesträtet vägomr.
Edenryd by Levrasjön sjö /Se Hökatorpet t. Korpatråget urgröpning i berg
Edenryd by *Liwaer sjö /Se Ivetofta by Kyrkorrarna öar
Edenryd by *Lövrasjö, se Levrasjön sjö Jeppas t. Kyrneholmen, se Törneskär holme
Edenryd by *Lövra sjö, se Levrasjön sjö Jungfruhuset hus Larsalid höjd
Edenryd by Målekorra vattensaml. /Se »Jydens» hmd Levrasjön sjö
Edenryd by *Möllebier f. äng Jänkes t. Levrasjön sjö
Edenryd by Höllefjorden fjord /Se Jönsas hmd Lille kyrkorren ö
Edenryd by Norra skär skär Kackahuset hus Lillesjö Saknas
Edenryd by *Orkulla höjd (ev. höjder) Kajens t. Limugnsbacken höjd
Edenryd by *Orrkulla höjd Kesemölla kvarntorp Linneradskärret kärr
Edenryd by /Se Rygglidarna backar Kjesemölla, se Årup traktnamn Långemossen skogsomr.
Fruethoffthe S., se Ivetoffta sn Ryssberget berg Knappens hmd Långemursvägen väg
Grödby by /Se Ryssberget berg Knuts hmd Långeudde udde
Grödby by Råby skog skog Kockens t. Långhults nabbe udde
Grödby by Rävastjärten udde Kopparens bs. Långudden öar
Grödby by Rävastärten udde /Se Krogstorp by Långörarna holmar
?Grödby by Saxaviken vik Krogstorp by Matäskan vik
Grödby by Saxaviken vik Kråkeslätt t. Mågeskäret holme
Grödby by Saxaviken vik Kungens hmd Mölleåkern f.d. t., nu åker
Grödby by Saxaviken vik Kärrens hmd Mörkehall sten
Grödby by Saxaviken vik Lasses hmd Norraskär skär
Grödby by Siesjö insjö Leingaryd gård Norregårdsviken vik
Grödby by Sie sjö, se Sissesjön sjö ?Luggestället gård Norrekull höjd
Grödby by Siesjö sjö /Se Luggens hmd Norreskog udde
Grödby by Siesjön sjö /Se ?Lundahuset hus ?Orrkullahallarna hallar
Grödby by Siesjön sjö /Se Långemossen t. Oxaholmen udde
Grödby by Sissebacke backe? /Se Mansagården hmd »Punnararna» höjd
Grödby by Sissebacke höjd? /Se ?Massajössas hus Pyntarna omr.
Grödby by Sissebäck bäck Månsas hmd Pålsabryggan brygga
Grödby by /Se Sissebäck å Nilsmånsjössas hmd Rackarebacken höjd
*Gyorthelykke Saknas Sissebäck å Nogesund egnahemssamhälle Råby skog skogsomr.
*Gyorthelykke Saknas Sissebäck å Nordanlid, se Grödby traktnamn Rävabacken höjd
*Gyorthelykke Saknas Sissebäck vattendrag Norregård hmd Rävaslätt skogsomr.
*Gyorthelykke Saknas Sissebäck bäck /Se Norregården hmd Rävastärten udde
*Gyorthelykke Saknas Sissebäck bäck /Se Norreskog hmd o. område Rävastjärten udde
*Gyorthelykke Saknas Sissehejdan åker? /Se Norrevång del av by ?Rökan fält
*Gyrdhelykke Saknas /Se Sissehejdan hed? /Se Nummerettsperens hmd Rökebackarna höjder
*Gyurthelykke Saknas Sissesjön sjö Nummertvås t. Rökebackarna höjder
*Gyørthelykke (Gørthalykke) Saknas Sissesjön sjö Nymölla poststation Siesjön sjö
*Gyørthelykke Saknas Sissesjön sjö Nymölla kvarntorp Sissebäck bäck
*Gyørthelykke (Gørthalykke) Saknas Sissesjön sjö Nämndemannens bebyggelse Sissebäck å /Se
*Györthelökke f. gd? Skräbeån å Olabengts hmd Själörn grund
*Gyørthelykke (Gørthalykke) Saknas Skräbeån å /Se Olamattes hmd Skarräntan vik
*Gyordhalykkia försv. gd Skräbeån å /Se Paradiset hmd Skatabalken höjd
»gyorthalykkæ» Saknas *Skræpa å /Se Peckarehuset hus Skräboån å
*Hyortkalycka Saknas Skälörarna holmar Pellas hmd Smedåkravägen väg
Håkanryd by *Smedstenen sten Perfastersolas ä. t., nu lycka Snokarör stenröse
Håkanryd gd Skälören ö Pergisels hmd Stammebäcken bäck
Håkanryd gd Stammebäcken bäck /Se Persvensolasvens hmd Stenkullen höjd
Håkanryd gd Sverrekorran vattenhål /Se Persvenspelles hmd Store kyrkorren ö
Håkanryd by Söndra skär skär Pigehuset bs. Storgropen dike
Håkanryd gd Söndre vång höjd Plaeboda skogsskiften Storsjö Saknas
Håkanryd gd Tunören grund o. fyrplats Pottens hmd Suggan sten
Håkanryd gd /Se Undebäck bäck /Se Prästabondestället gård Svanagubbens hatt höjd
Ivetofta by Valjeviken vik Råby by Svanaplanteringen skogsomr.
Ivetofta by Vattenfloen vattensaml? /Se Råby by /Se Svanens hatt höjd
Ivetofta by *Yngasjön, se Sissesjön sjö Råbyknatte bysamhälle, med egna hem Svinanäs udde
Ivetofta by Åkamossen mosse Siretorpagården hmd Svinanäsasand strandremsa
Ivetofta by Ängkorran vattensaml?, /Se Sjöhalahejden bebyggelse Svängelidarna höjder
Ivetofta by Östra skär skär »Skaligers» t. Svängestenen sten
Ivetofta by Östrevik vik Skanshuset bs. Söndraskär skär
Ivetofta by o. sn /Se   Skogmattes hus Tjurabacken höjd
Ivetofta by /Se   Skrikens t. Tomsas bord udde
Ivetofta kyrka Saknas   Snibbens ghs Trudas alle udde
Ivetofta kyrka Saknas   Sonakulla t. Trudas vik vik
Ivetofta prästgård Saknas   Sonens t. Trulsevik vik
Jetsensryd, se Edensryd by   Spelens hmd Tunnelbacken höjd
*Indöö Saknas   »Sulorna» samhälle Tutebacken höjd
Krogstorp by   Svenlassas hmd Tykarör stenröse
Krogstorp by   Tegelbrännarens t. Tygarör stenröse
Kyrkan Saknas   »Tomsas» hmd Tyngby del av by
Käse gd /Se   Tomsas hmd Törneskär holme
Käsemölla, se Käse gd   Trulsas hmd Ugglekullen udde
Leingaryd by   ?Tunbyn förby av torp Ullahejdan åker
Leingaryd by   Tynbyn by av torp /Se Ullakillan källa
Leingaryd by   Tuves hmd Valdholmen holme
Leingaryd gd   Vidriksberg gård Valdholmen ö
Leingaryd by /Se   Våtahem t. Valjeviken Saknas
Leingaryd by /Se   Västregården hmd Åkamossen mosse
Nymölla kvarntorp och lhtr   Åby by Åmynningen åmynning
Nymölla kvarn   Åby by Ängafroliden höjd
Pighuset torp   Åby by /Se Örnaboksbackarna höjd
*Prestefesten f. gd   Åbäckahuset hus Östraskär ö
Prästgården Saknas   Årup traktnamn  
Råby by   Årup herregård  
Råby by   Årup säteri  
Råby by   Östanlid, se Grödby traktnamn  
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Valje samh. /Se      
Vidriksberg Saknas /Se      
Vidriksberg Saknas /Se      
Åby by      
Åby by      
?Åby by      
Åby by      
Åby by      
?Åby by      
?Åby by      
?Åby by      
*Åby by      
Åby by      
Årup hg      
Årup hg      
Årup hg      
Årup hg /Se      
Årupsmölla kvarn      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.